Connect with us

Societate

Casa de Pensii Constanța face ZECI de angajări, pe perioadă DETERMINATĂ

Publicat

la

În cursul zilei de azi, reprezentanții Casei Județene de Pensii Constanța au anunțat scoaterea la concurs, pe perioadă determinată, a mai multor posturi.  Este vorba despre perioada septembrie 2021 – decembrie 2022. Angajările sunt necesare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public de pensii.

Sunt scoase la concurs 25 de posturi de consilier, cu studii superioare, grad debutant și 6 posturi de referent, studii medii,  grad debutant.

Concursul se va organiza în data de 6 septembrie, începând cu ora 10.00.

CONDIŢII SPECIFICE  pentru ocuparea postului de –  Consilier, studii superioare, grad debutant:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul: științe economice, științe inginerești, științe juridice, științe administrative; precum și în domeniul de licență: matematică, fizică sau informatică.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: nu este necesară vechime în specialitatea studiilor.

CONDIŢII SPECIFICE pentru ocuparea postului de – Referent, studii medii, grad debutant:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă: nu este necesară vechime.

CONCURSUL constă în trei etape, astfel:

 1. Prima etapa – verificarea eligibilităţii administrative a dosarelor – proba eliminatorie. Lista dosarelor candidaţilor declaraţi admişi/respinşi în această etapă va fi publicată la sediul Casei Județeane de Pensii Constanta si pe pagina de web a acesteia.
 2. A doua etapa – proba scrisă este de asemenea probă eliminatorie. La proba scrisă participa persoanele care au obtinut calificativul ”admis” la selecția dosarelor. Proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă. Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
 3. Etapa a treia constă într-un interviu, ce presupune verificarea cunoștințelor, competențelor și abilităților necesare îndeplinirii atribuțiilor postului. În urma susținerii interviului, fiecare candidat va fi notat cu note de la 1 la 100 de către fiecare dintre membrii comisiei de concurs. Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Candidaţii vor depune documentele la sediul Casei Județeane de Pensii Constanta, str.Decebal, nr. 13C, etaj 3, camera 303,  până la data de 30.08.2021, ora 16.30.

La depunerea dosarului de concurs se va aloca un număr de înregistrare fiecărui canditat, număr ce va fi folosit la indentificarea acestuia la afișarea rezultatelor la probele de concurs.

Dosarele transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum şi cele incomplete vor fi respinse.

Persoana de contact : Buzdugan Carmen – inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, etaj. III, cam. 303, telefon 0241/484 420 int.(8).

Bibliografia de concurs poate fi consultata si descarcată de pe site-ul institutiei – Anunturi / Anunturi angajare.

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Societate

Elevii Școlii Generale Dan Barbilian din Constanța plantează puieți de tei în parcul Tăbăcărie

Publicat

la data de

Scris de

În cursul zilei de azi, 2 decembrie 2021, începând cu ora 13.30, elevii din clasa a III-a C (coordonator prof. Liliana Mihai Radu) si din clasa Pregătitoare D (coordonator prof. Simona Petrencu) din cadrul Școlii Generale nr. 28 Dan Barbilian din Constanța vor desfășura o acțiune de plantare a unor puieți de tei în parcul Tăbăcărie.

Activitatea face parte din calendarul programului internațional de eTwinning “Our Green Hearts ” si se desfășoară cu sprijinul Primăriei municipiului Constanța și sub coordonarea Asociației F.O.C.1865 (Farul Ospitalier Constanța).

Sponsorii acestei inițiative sunt: SIAN IMAGE MEDIA SRL și X-PRINTING SRL.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Inspectoratul de Jandarmi Județean din Constanța angajează. Vezi dacă te încadrezi în cerințe

Publicat

la data de

Scris de

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mihail Kogălniceanu” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat IV-I – specialitatea electrician de întreținere în construcții.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii medii, liceale, cu diplomă de bacalaureat, sau studii generale (minimum 8 clase);
 • autorizație A.N.R.E. minimum grad II B;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 decembrie 2021, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 decembrie 2021, ora 12.00: proba practică;
 • 29 decembrie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mihail Kogălniceanu”, Constanţa, cu sediul în Municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 108, telefon 0241/618.969, interior 24537.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Iată cum vă puteți petrece zilele libere în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii

Publicat

la data de

Scris de

Dacă sunteți în Constanța în zilele libere de 30 noiembrie și 1 decembrie a.c., puteți să vă planificați o ieșire la secțiile Complexului Muzeal de Științe ale Naturii.

Din păcate, activitatea cu publicul vizitator în cadrul secției Delfinariu este suspendată. În ceea ce privește reluarea demonstrațiilor cu delfinii, acest lucru se va face în momentul avizului favorabil primit din partea Consiliului Științific. Orice modificare ulterioare a programului va fi comunicată.

Planetariu

Demonstrațiile în Planetariu cu publicul vizitator  durează 20 minute. în aceste timp, se va face prezentarea cerului vizibil actual și a altor corpuri cerești de interes.

Programul este de luni până duminică orele: 10:30 ;11:45; 13:00; 14:15.

În aceste zile au loc mai multe expoziții temporare, respectiv:

Expoziția temporară „Mișcarea Soarelui prin cercul zodiacal”.

Expoziția temporară „Navigația astronomică”.

Expoziția temporară „Diamantele Pământului”.

De asemenea, este și prezentarea „Simultaneități mișcării pe cer a cuplului Soare-Lună”, poziționat în constelația zodiacală Scorpionul (cauze, durată) 4 decembrie 2021.

Microrezevație și păsări exotice

Vizitarea secției Microrezervație și Păsări Exotice are loc zilnic,  de luni până duminică  între orele: 09:30 – 17:00.

Echitație – plimbări / manej cu caii și poneii de luni până duminică orele: 10:30 – 12:00 și 12:30 – 15:00.

„Animale din folclorul românesc și simbolistica lor”.

Acvariu

În incinta Acvariului are loc, în zilele de luni, miercuri și vineri, de la ora 14.00, o sesiune de hrănire a speciilor de pești din patrimoniul secției, cu ghidaje în prezența vizitatorilor.

Vizitarea Acvariului se poate face zilnic, între orele 9:30 – 17:00.

De asemenea, în aceste zile are loc și expoziția de desene a elevilor Liceului „Mihai Eminescu” și Școlii gimnaziale „Tudor Vladimirescu”  din Valul lui Traian dedicate Zilei Dobrogei.

 

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: