Connect with us

Administratie

Chițac cere votul Consiliului Local pentru a contracta un împrumut de 250 de milioane de lei. Vezi ce vrea să facă cu banii

Published

on

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a convocat Consiliul Local Municipal în ședință ordinară, marți, 28.02.2023, de la ora 14.00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Unul dintre principalele proiecte face referire la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 253.918.900 lei sau echivalentul în euro, cu o maturitate de 13 ani. Potrivit proiectului, contractarea finanțării rambursabile se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local.

Iată lista de investiții pe care primarul vrea să o finanțeze din împrumut. Cea mai mare parte a sumei se va duce pentru realizarea noului CET:

lista imprumut investitii

lista imprumut investitii

Întregul proiect poate fi citi aici:

Download (PDF, 293KB)

Iată ordinea de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 19.01.2023;
 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.01.2023;
 3. Proiect de hotărâre nr. 56/2023 privind modificare HCL nr. 477/2022 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

 1. Proiect de hotărâre nr. 65/2023 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 253.918.900 lei;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-aviz Comisia de specialitate nr. 1

 1. Proiect de hotărâre nr. 53/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al CT BUS S.A.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 1. Proiect de hotărâre nr. 61/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 1. Proiect de hotărâre nr. 73/2023 privind aprobarea Planului de administrare (componenta de administrare) al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 57/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Confort Urban S.R.L. Constanţa pe anul 2023;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 64/2023 pentru completarea HCL nr.614/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor la nivelul municipiului Constanţa în anul 2023;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 60/2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 69/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL pe anul 2023;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 67/2023 pentru modificarea HCL nr.490/2021 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 80/2023 pentru modificarea şi completarea HCL nr.456/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul „Staţii de reîncarcare pentru vehicule electrice în municipiul Constanţa”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 1. Proiect de hotărâre nr. 85/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul

de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit nr.6, Constanţa”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

 1. Proiect de hotărâre nr. 87/2023 pentru modificarea HCL nr. 277/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ”CNI” SA a imobilului teren şi construcţie „Cazino Constanţa” în vederea consolidării şi restaurării acestuia;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-aviz Comisie de specialitate nr. 1

 1. Proiect de hotărâre nr. 84/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, Bulevardul I.C. Brătianu”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 1. Proiect de hotărâre nr. 76/2023 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a raportului de evaluare ce stabileşte preţul minim de pornire a vânzării imobilului proprietate privată a municipiului Constanţa, situat în str. Siretului nr.17, staţiu comercial şi depozit, compus din două corpuri, respectiv C1 în suprafaţă de 273,80 mp şi C2 în suprafaţă de 65,19 mp, precum şi teren în suprafaţă indiviză de 198,90 mp;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 70/2023 privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuinţă situat în municipiul Constanţa, str. Constantin Hurmuzache nr.1B, bl. IV26, sc. A, ap. 2, către Olaru Petre şi Olaru Violeta în vederea punerii în executare a sentinţei civile nr. 3353/31.03.2022, pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr.26971/212/2019, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1716/22.11.2022 a Tribunalului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 62/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare, modernizare şi dotare clădire administrativă – Servicii Control”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-aviz Comisia de specialitate nr. 1

 1. Proiect de hotărâre nr. 63/2023 privind aprobarea aderării municipiului Constanţa la reţeaua de oraşe europene a EIT Urban Mobility, o iniţiativă a Institutului European pentru Inovare şi Tehnologie (EIT), organism al Uniunii Europene;

iniţiator: viceprimar Florin Daniel Cocargeanu

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 79/2023 privind aprobarea documentație tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare spațiu public situat la intersecția str. Soveja cu str. Ștefăniță Vodă – amenajare peisagistică – parc Soveja și reconfigurare circulație – etapa studiu fezabilitate (SF);

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 1. Proiect de hotărâre nr. 82/2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Construire bazin olimpic în municipiul Constanța şi desfiinţare elemente existente”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 1. Proiect de hotărâre nr. 78/2023 privind probarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate ”Lucrări de regenerare urbană şi amenajare spații verzi în zona Sala Sporturilor – Bd. Tomis colț cu strada Sarmisegetuza din municipiul  Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3   şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 77/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate ”Centru social/cultural/recreativ şi amenajare spații verzi în zona cartier Poarta 6 – Str. Pajurei din municipiul Constanţa”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr.  1, nr. 3 şi nr.5

 1. Proiect de hotărâre nr. 81/2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Pasarelă pietonală peste liniile de cale ferată între cartierul KM 4-5 şi cartierul Faleză Sud -Poarta 6, în zona Liceului Lucian Blaga”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 1. Proiect de hotărâre nr. 86/2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea integrată a zonei cuprinsă între accesul către Plaja Modern, strada Lebedei şi Taluz – Crearea de facilităţi pentru evenimente culturale şi pentru petrecerea timpului liber, zone de promenadă şi parcaje”

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3

 1. Proiect de hotărâre nr. 47/2023 pentru modificarea HCL nr. 338/2021 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de vânzare prin licitaţie publică a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 734/2022 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 263140/15.12.2022 ce stabileşte diferenţa de preţ rezultată ca urmare a modificării reglementărilor şi funcţiunilor urbanistice ale terenului situat în staţiunea Mamaia, Sat Vacanţă, Luna Park, în suprafaţă totală de 1622 mp;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 48/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 265 mp situat în municipiul Constanţa, Aleea Veteranilor nr. 27, proprietatea privată a municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 49/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 53 mp situat în municipiul Constanţa, str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 15A, identificat cu nr. cadastral 250959, proprietatea privată a municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 50/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 149 mp situat în municipiul Constanţa,

str. Căpitan Petre Romulus nr.4B, identificat cu nr. cadastral 222053, proprietatea privată a municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 51/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 28 mp situat în municipiul Constanţa,

str. Ion Adam nr.34, identificat cu nr. cadastral 253961, proprietatea privată a municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 52/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 50 mp situat în municipiul Constanţa, str. Gheorghe Lazăr nr. 2, identificat cu nr. cadastral 252675, proprietatea privată a municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 36/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 79 mp situat în municipiul Constanţa, str. Pescarilor nr.35A, proprietatea privată a municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 55/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării terenului în suprafaţă de 854 mp, situat în municipiul Constanţa, staţiunea Mamaia, identificat cu număr cadastral 230677, proprietatea privată a municipiului Constanţa, aferent construcţiei C1-Bufet Felix-Parter, cu respectarea dreptului de preempţiune al societăţii MARINA & SANTIS S.R.L.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 58/2023 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a raportului de evaluare ce stabileşte preţul minim de pornire a vânzării terenului în suprafaţă de 147 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Popa Farcaş nr. 22B;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 74/2023 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 44/2023 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 211492, înscris în cartea funciară nr. 211492, în supafaţă de 93 mp, situat în municipiul Constanţa, strada Sentinelei nr. 15, în favoarea numitei Popescu Roxana;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 45/2023 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 251495, înscris în cartea funciară nr. 251495, în suprafaţă de 69 mp, situat în municipiul Constanţa, strada Locomotivei nr. 18 bis, în favoarea numitei Becu Tanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 83/2023 privind revocarea dreptului de administrare al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar S.R.L. Constanţa asupra imobilelor situate în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 59/2023 privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanţa, aleea Veteranilor-zona Constanţa Sud, în vederea înscrierii în cartea funciară;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 66/2023 privind darea în folosinţă gratuită către Universitatea ”Ovidius” din Constanţa a imobilului (teren şi construcţie) situat în municipiul Constanţa, str. Ion Vodă nr. 58, Şcoala generală nr. 43;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 75/2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 699/2022 privind atribuirea de denumiri cartierelor din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre nr. 68/2023 privind confirmarea adeziunii municipiului Constanţa la Convenţia Primarilor – Europa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 54/2023 privind aprobarea planului anual de evoluţie al tarifelor, corespunzător documentaţiei tehnico-economice aprobate Studiu de Fezabilitate ”Reabilitarea reţelelor de termoficare din municipiul Constanţa-etapa V”, pentru perioada 2023-2041”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 703/2022 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2023-2024;

iniţiatori consilieri locali: Ionuţ Rusu, Mirela Garip, Romeo Stavăr-Vergea, Irinela Nicolae, Liviu Merdinian

-avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 71/2023 privind aprobarea modificării şi completării Statutului şi Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanţa”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 72/2023 privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanţa” şi în care îşi desfăşoară activitatea operatorul regional RAJA S.A. Constanţa şi a contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 46/2023 privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii Confort Urban S.R.L.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta