Connect with us

Administratie

CJ Constanța cumpără mobilier de birou. Câți bani vor fi scoși din bugetul județean pentru achiziție

Published

on

Conducerea Consiliului Județean Constanța anunță interesul privind achiziționarea de mobilier pentru birourile angajaților administrației județene. Conform documentului pe care îl puteți verifica și pe pagina de internet a CJ Constanța la secțiunea “Achiziții publice”, conducerea administrației județene va achiziționa mobilier de birou, ce urmează a fi furnizat și montat în sediu.

Achiziția va fi una directă, conform anunțului și se pot înscrie toți agenții economici interesați, indiferent dacă aceștia dețin sau nu cont de SEAP.

Cei interesați pot obține informații suplimentare de la Serviciul Achiziţii, Analiză Piaţă şi Urmărire Contracte, Consiliul Judeţean Constanţa, Bd. Tomis nr. 51, tel.0241.488.413, fax.0241.488.411, e-mail: licitaţii@cjc.ro. Operatorii economici interesaţi pot solicita clarificări cu cel puţin 2 zile lucrătoare inainte de data limită de depunere a ofertelor, prin formularea unei solicitări scrise pe adresa de e-mail licitatii@cjc.ro, iar răspunsul la solicitările de clarificări va fi postat in cuprinsul anunţului publicat pe site-ul autorităţii contractante

Criteriul de atribuire: Autoritatea contractantă stabileşte oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire ,,pretul cel mai scazut’’ conform art.187 alin.3 din Legea nr.98/2016, actualizată.

Valoarea totală a propunerii financiare nu trebuie să depăşească valoarea estimată a achiziţiei. Valoare estimată – 7.650 lei fără TVA.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile, iar termenul limită de depunere a ofertelor: 16.05.2019, ora 1200

Adresa la care se transmit/depun ofertele: Toţi operatorii economici interesaţi vor transmite ofertele
pe adresa de e-mail: licitatii@cjc.ro sau la Registratura Consiliului Judeţean Constanţa, B-dul Tomis nr. 51.

Comments

comments