Connect with us

Societate

CNE Cernavodă caută ingineri. Vezi cerințele posturilor scoase la concurs

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

CNE Cernavodă face angajări. Toți cei interesați trebuie să știe că pot aplica până pe 4 aprilie, cel mai târziu, iar cerințele fiecărui post și documentația le puteți studia în cele ce urmeză, dar și pe http://www.nuclearelectrica.ro/jobs/.

Iată posturile scoase la concurs de Nuclearelectrica – Sucursala CNE Cernavodă:

Inginer – turbogenerator (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Departamentul Sisteme de Proces / Serviciul Turbogenerator, Sisteme Clasice si Suport

Cerinte
• Studii – superioare tehnice în domeniul energetica/ fizica tehnologica / masini termice
• Experienta – Fara cerinte de experienta
• Cerinte specifice:
• Calificare radioprotectie “PORTOCALIU”– constituie avantaj
• Alte cerinte:

  1. • Cunostinte aprofundate in domeniile: turbina cu abur, mecanica fluidelor, ciclul termic in centrale electrice, conducte si retele termice, pompe, schimbatoare de caldura
  1. • Cunoasterea proceselor la interfata dintre Departamentul Sisteme de Proces si celelalte departamente (exploatare, intretinere, componente, proiectare, securitate nucleara, etc) – constituie avantaj
  1. • Cunostinte privind controlul si procesarea modificarilor– constituie avantaj
  1. • Familiarizat cu procesul de planificare a lucrarilor in Centrala– constituie avantaj
  1. • Cunostinte de limba engleza– nivel mediu;
  1. • Abilitati de organizare si coordonare personal si activitati;
  1. • Abilitati de comunicare;
  • Cunostinte de operare PC.

• Responsabilitati

  • Responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

• Bibliografie

  • Cursuri de specialitate in domeniile: turbina cu abur, mecanica fluidelor, ciclul termic in centrale electrice, conducte si retele termice, pompe, schimbatoare de caldura

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 04.04.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – sisteme speciale de securitate

Denumirea postului
• Inginer – sisteme speciale de securitate (1 post)

Departament / Compartiment
Departamentul Sisteme de Proces – Serviciul Sisteme Speciale de Securitate

Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea electrotehnica / automatizari / calculatoare / electronica/ fizica tehnologica / energetica
• Experienta – Minim 2 ani in domeniul studiilor absolvite
• Cerinte specifice:

  1. • Cunoştinţe de operare module Asset Suite (WMS, AT, EC) – constituie avantaj;
  1. • Cunoştinţe din domeniul securitatii nucleare: sisteme speciale de securitate, practici de lucru / exploatare, OP&P, notiuni de baza (structura/scop) Raport Final de Securitate – constituie avantaj;
  1. • Abilitati de a lucra cu scheme electronice, standarde de calificare (SQ,EQ,AQ), norme CNCAN;
  • Gandire riguroasa si metodica.

• Alte cerinte:

  • Calificare in radioprotectie minim GALBEN ( sau fara probleme de sanatate care sa impiedice calificarea ca lucrator expus profesional de nivel minim GALBEN);

• Responsabilitati

  1. • Responsabilitati pe urmatoarele sisteme(ca RSE):

   1. o 31730 – Shutoff Rods Units(FEG with AA’s & MCA’s);
   1. o 31740 – Flux Detectors;
   1. o 31760 – LISS Units;
   1. o 31770 – Absorber Units;
   1. o 63732 – Absorber Logic;
   1. o 31780 – Adjuster Units;
   1. o 63731 – Adjuster Logic;
   1. o 31790 – Ion Chambers Units;
   1. o 63740 – RRS Ion Chambers;
   1. o 34810- LZC;
   1. o 63480 – LZC Instrumentation;
   1. o 31700 – R/M Deck;
   1. o 31750 – LZC Units;
   1. o 63730 – VFI;
   1. o Programe PM din responsabilitate (ca RCE)

• Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului (RSE siRCE pentru componentele din responsabilitate).

• Bibliografie

  1. 1. Bazele electronicii si electrotehnicii;
  1. 2. Mijloace de masura si control;
  3. Notiuni de baza legate de termodinamica.

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  1. • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  1. • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 04.04.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (Serviciul Administrativ )

Denumirea postului
• Inginer (Serviciul Administrativ ) – 1 post

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul Administrativ

Cerinte
• Studii: superioare tehnice în specialitatea electric / energetica / mecanica / automatizari
• Experienta: – Minim 2 ani în activitati specifice studiilor absolvite.
• Cerinte specifice:

  1. • Cunostinte de limba engleza
  1. • Cunostinte bune in domeniul achizitiilor publice si al administrarii contractelor
  1. • Cunostinte de operare PC: MS Word, MS Excel, etc
  • Cunostinte tehnice privind retele electrice de joasa si medie tensiune, retele de apa si canalizare, sisteme de contorizare apa si energie electrica.

• Responsabilitati

  1. • Supervizeaza tehnic actiuni/ lucrari desfasurate pe aria de competenta a Departamentului Servicii Suport;
  1. • Intocmeste pachetele de documentatii necesare in vederea realizarii achizitiilor;
  1. • Asigura asistenta tehnica la executia lucarilor de montaj;
  1. • Deruleaza contracte din punct de vedere administrativ
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului

Bibliografie

  1. 1. Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale
  1. 2. Legea nr 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
  1. 3. Legea nr 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor;
  1. 4. Ordinul nr 29/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici;
  5. Procedura ANRE privind determinarea consumului de energie electrica in caz de inregistrare eronata si in sistem pausal.

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  1. • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  1. • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 04.04.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Sucursala CNE Cernavoda – Operator Nuclear in Pregatire

Denumirea postului
• Operator Nuclear in Pregatire- 29 posturi

Departament / Compartiment
• Sucursala CNE Cernavoda: – Departamentul Exploatare(U1/U2) – 25 posturi
– Sectia Exploatare Intretinere Auxiliare (U0) – 4 posturi

• Cerinte minime:
• Studii: medii cu diploma de bacalaureat profil real / tehnologic
• Experienta: -Nu se aplica

• Cerinte specifice: – Nu se aplica

• Alte cerinţe:

  1. • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  1. • Abilitati de comunicare;
  1. • Apt pentru lucru in ture si in mediu cu risc de expunere la radiatii;
  1. • Capacitate de lucru sub stres
  • Capacitate de lucru in mediu procedurat.

• Responsabilitati

  1. • Opereaza instalatiile si echipamentele din zona deservita conform procedurilor aprobate si raspunde de buna functionare a acestora;
  1. • Intocmeste / verifica / executa foi de manevra;
  1. • Efectueaza rutine in instalatii;
  1. • Raporteaza deficientele constatate in conformitate cu cerintele procedurale;
  1. • Asigura transmiterea in mod eficient a informatiilor asupra starii instalatiei pe care o supravegheaza catre treapta superioara de conducere;
  1. • La transferul responsabilitatilor in timpul schimbului de tura va informa in mod eficient asupra manevrelor importante efectuate, deficientelor majore constatate, pericolelor in instalatie
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

• Bibliografie

  1. • Notiuni de matematica – Algebra de liceu;
  1. • Notiuni de fizica de liceu:

   1.  Mecanica
   1.  Termodinamica
   1.  Electricitate
  1.  Fizica atomica si nucleara

• Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

• Alte informatii

  1. • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  1. • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 30.03.2018 Pentru aplicare accesati pagina de internet a Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Nota: Lista candidatilor care vor fi selectati pentru participare la concurs, data, ora si locul la care se va sustine proba scrisa vor fi afisate pe site-ul CNE Cernavoda si la avizierul intern administrat de compartimentul de Resurse Umane.

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Sucursala CNE Cernavoda -Inginer (chimic)

Denumirea postului
• Inginer – 1 post

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Birou Tehnic Chimic / Sectia Chimica

Cerinte
• Studii: superioare tehnice în specialitatea chimie/ inginerie chimica

• Experienta: Fara cerinte de experienta

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte generale de chimie, mecanica fluidelor, coroziune si de instrumentatie si control

• Alte cerinţe:

  1. • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  • Cunoştinţe de utilizare PC (MS Word, MS Excel, MS Power Point)

• Responsabilitati

  1. • Monitorizeaza / supravegheaza Programul de Control Chimic (tendinte / iesiri din specificatie ale parametrilor chimici pe sistemele controlate chimic);
  1. • Efectueaza inspectie in instalatie a echipamentelor parte din programul de Control Chimic;
  1. • Ofera suport in activitatea de achizitii produse / servicii din cadrul Biroului Tehnic Chimic;
  1. • Ofera suport in activitatea de evaluare planuri de lucru din punct de vedere al impactului chimic de mediu;
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului

Bibliografie

  1. • Cunostinte generale de chimie
  1. • Mecanica fluidelor
  1. • Coroziune
  • Cunostinte generale de instrumentatie si control

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  1. • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  1. • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 30.03.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet

Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (Implementare Proiecte) pozitia 202

Denumirea postului
• Inginer (Implementare Proiecte) –
Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda /Serviciului Implementare Proiecte
Cerinte
• Studii – superioare tehnice in specialitatea: energetica/ electronica / electrotehnica
• Experienta – Minim 2 ani pe o pozitie de inginer în activitati specifice studiilor absolvite
• Cerinţe specifice:
• Autorizatie: diriginte de santier instalatii electrice– reprezinta un avantaj
• Alte cerinte:

  1. • Cunostinte bune de limba engleza – nivel mediu;
  1. • Abilitati de utilizare PC (MS Office);
  1. • Cunoasterea proceselor de lucru din centrala – constituie avantaj;
  • Aptitudini de evaluare, programare, organizare si supraveghere executie lucrari

• Responsabilitati

  1. • Analizeaza documentele de executie si contractul lucrarii, evalueaza si programeaza lucrarile;
  1. • Urmareste realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor la termenul si valoarea contractului cu respectarea normativelor in vigoare si a procedurilor centralei;
  1. • Proceseaza prin AS WMS toate etapele de administrare a unei lucrari, de la initiere pana la inchidere;
  1. • Asigura emiterea, avizarea si gestionarea tuturor inregistrarilor de calitate pe parcursul etapelor de implementare a proiectelor;
  1. • Participa la inchiderea documentatiei, receptie lucrari si punerea in functiune a investitiei;
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

• Bibliografie

  1. 1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  1. 2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
  1. 3. Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
  1. 4. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
  1. 5. Legea nr. 16/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
  1. 6. Ordinul nr. 407/2005 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea executării construcţiilor cu specific nuclear
  1. 7. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
  1. 8. Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
  1. 9. Hotărârea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie
  10. I 7/2011

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  1. • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  1. • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 30.03.2018.
Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Sucursala CNE CErnavoda-Inginer (Serv Management Proiecte Complexe)

Departament / Compartiment
Departamentul Dezvoltare-Investitii – Serviciul Management Proiecte Complexe
Cerinte
• Studii – superioare tehnice in specialitatea: automatizari / calculatoare / electronica / comunicatii
• Experienta – Minim 2 ani pe o pozitie de inginer in activitati specifice studiilor absolvite
• Cerinte specifice:

  1. o Cunostinte de proiectare / exploatare sisteme de automatizare de tipul celor din cadrul CNE Cernavoda
  1. o Cunostinte privind codurile, standardele si nórmele aplicabile la proiectarea si executia instalatiilor industriale cu carácter nuclear
  1. o Cunostinte privind procesele si sistemele CNE CANDU;
  1. o Cunostinte privind principiile de securitate nucleara
  o Cunostinte privind legislatia aplicabila in domeniul investitiilor (studii de prefezabilitate si fezabilitate, autorizari, deviz general, etc)

• Alte cerinte:

  1. o Cunostinte de limba engleza
  o Cunostinte de operare PC

• Responsabilitati

  1. o Coordoneaza elaborarea, verificarea si avizarea solutiilor pentru proiecte noi sau modificari de proiect instalatii clasice si nucleare;
  1. o Actualizeaza documentatia de proiectare si mentine bazele de proiectare;
  1. o Asigura asistenta tehnica la executia lucrarilor de montaj si punerea in functiune a sistemelor de automatizare;
  1. o Participa la receptia obiectivelor de investitii;
  1. o Evalueaza din punct de vedere tehnic furnizori, produse, documentatii, etc;
  o Alte responsabilitǎţi şi sarcini conform Fişei Postului.

Bibliografie
1. Cursuri universitare ale facultatilor de profil absolvite ;
2. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare;
3. NCN-01, Norme privind autorizarea executarii constructiilor cu specific nuclear (CNCAN) ;
4. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  1. • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  1. • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 26.03.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi contactati pe email in vederea completarii formularelor si depunerii documentelor suport necesare pentru participarea la concurs.
Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

 

Comments

comments

Societate

Asociația Elevilor cere demisia conducerii CJC

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) consideră acțiunile recente ale președintelui Consiliului Județean Constanța, Marius-Horia Țuțuianu, și ale vicepreședintelui Claudiu-Iorga Palaz lipsite de responsabilitate și asumare, aceștia continuând să administreze într-un mod defectuos serviciul public de transport, fapt ce cauzează prejudicii grave tuturor elevilor și studenților din județ.

De cel puțin un an de zile reprezentanții elevilor și studenților sunt în discuții cu conducerea CJC cu privire la respectarea legii. Văzând că promisiunile nu se concretizează, în data de 27 iunie a.c., AEC a trimis o adresă către Consiliul Județean, în care solicitam ca în proxima ședință să fie adoptat un proiect de hotărâre prin care elevilor să le fie acordat dreptul de a beneficia de reduceri la transportul județean, așa cum prevede art. 84, alin. (1) și (2) din Legea educației. De atunci și până în momentul de față, reprezentanții autorității județene au înțeles să își paseze responsabilitatea către primărie sau către ministerul educației, fără o bază legală sau un dialog cu aceștia.

Dorim să atragem atenția însă asupra atitudinii pe care președintele CJC a avut-o față de situație, acesta promițând în nenumărate rânduri soluționarea problemei în ultimul an. Din păcate, acesta a dat dovadă de lipsă totală de respect și compasiune față de elevii din județ, refuzând să pună în aplicare un drept legitim, menit să combată abandonul școlar, a cărui rată este cea mai ridicată în județul Constanța, în mediul rural, ajungând până la 8%.

AEC a acționat în instanță Consiliul Județean Constanța în luna august în vederea rezolvării întregii situații, iar procesul se află în desfășurare, întâmpinarea fiind trimisă zilele acestea. Din păcate, reprezentanții CJC adoptă aceeași atitudine de iresponsabilitate față de situația tragică a elevilor din județ, ignorând faptul că fiecare zi ce trece aduce riscul ca sute de elevi să abandoneze școala, astfel ratând orice șansă la un viitor mai bun. Întâmpinarea trimisă de către aceștia caută să paseze responsabilitatea către primăriile localităților din județ și chiar către ministerul educației, aceștia făcând o confuzie gravă între finanțarea complementară a școlilor, care se asigură din bugetul local, finanțarea de la bugetul de stat și finanțarea serviciului public de transport. Facem precizarea că primăriile din județ nu au în competență finanțarea transportului public județean.

Menționăm, de asemenea, faptul că ieri a fost publicat un proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului și caietului de sarcini în vederea îndeplinirii serviciilor de transport, document unde, conform Ordinului ministrului transporturilor 972/2007, trebuie prevăzute reducerile pentru categoriile sociale ce beneficiază de ele. Inițiatorul a eliminat din proiectul de regulament acel punct care stabilește în sarcina transportatorilor de a acorda reguri, contrar prevederilor din Regulamentul-cadru. Considerăm că domnul vicepreședinte Palaz, care coordonează serviciul public de transport, este direct responsabil de situația creată și trebuie revocat din funcție. Mai mult, modul de acordare a subvenției trebuie stabilit prin contractul de serviciu public/delegare a gestiunii serviciului public, contracte care nu există în județul Constanța din culpa Consiliului Județean.

,,Considerăm că atitudinea președintelui Consiliului Județean Constanța, Marius-Horia Țuțuianu, contravine cu responsabilitatea pe care o are, și anume respectarea legislației în vigoare și realizarea unui mediu de trai propice pentru cetățenii acestui județ, motiv pentru care AEC solicită public consilierilor județeni să iasă din starea de pasivitate și să adopte cât mai repede un proiect de hotărâre în privința demiterii acestuia ca o formă de sancțiune pentru încălcarea constantă a legii de către persoana votată să reprezinte această autoritate și față de elevii din întreg județul. AEC nu va ceda până când drepturile elevilor nu vor fi respectate, așa cum am dovedit în trecut în toate demersurile noastre. Este doar o chestiune de timp cauzată de încăpățânarea unor decidenți.” a declarat Mihai Tănase, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Camera Deputaților: Membrii conducerilor sindicale, cu averile la control!

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Camera Deputaţilor a adoptat tacit, miercuri, un proiect de lege care prevede că persoanele cu funcţii de conducere în cadrul organizaţiilor, federaţiilor şi confederaţiilor sindicale sunt obligate să îşi depună declaraţii de avere şi de interese, informează agerpres.ro.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate adaugă la categoriile care trebuie să depună aceste declaraţii şi persoanele cu funcţii de conducere în cadrul organizaţiilor, federaţiilor şi confederaţiilor sindicale. Acestea trebuie să îşi declare averea şi interesele la şeful compartimentului de resurse umane din cadrul instituţiilor amintite.

Potrivit proiectului de lege, preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii organizaţiilor, federaţiilor şi confederaţiilor sindicale se supun activităţii de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau îndeplinirii funcţiilor cuprinse în prevederile Legii 144/2007.

Conform expunerii de motive, această reglementare este necesară pentru a nu “eclipsa echitatea ce trebuie să domine actul de justiţie al personalului de conducere din cadrul sindicatelor” şi pentru a elimina discriminarea.

Iniţiatorii propunerii legislative sunt trei deputaţi: Niculai Iftimie (PSD), Calotă Florică Ică (ALDE) şi Toma Petcu (ALDE).

Camera Deputaţilor este primul for sesizat pentru acest proiect de lege, proiect care va pleca la Senat pentru dezbatere şi vot.

sursa: stiripesurse.ro

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Programul Rabla pentru electrocasnice: Cine primește banii și cât va fi un voucher pentru o mașină de spălat veche

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Persoanele care vor dori să își înlocuiască mașina de spălat rufe, aparatul de aer condiționat sau frigiderul vechi cu aparate noi, mai performante, vor primi, la cerere, un voucher în sumă de până la 400 de lei, în funcție de aparatul predat, pe care îl vor prezenta la magazin, urmând să suporte din buzunar doar diferența de cost. Sunt condițiile pregătite de Guvern în care va fi aplicat Programul Rabla pentru electrocasnice, încă din acest an, după modelul Programul Rabla pentru mașini. Pentru a primi banii, persoanele trebuie să îndeplinească însă o serie de condiții.

Astfel, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local

c) are vârsta de minimum 18 ani

d) este posesor al unui buletin/cărți de identitate valabil/ă

Valoarea voucherului va fi de:

a) 200 lei pentru mașini de spălat rufe cu eficiența energetică A++;

b) 300 lei pentru mașini de spălat rufe cu eficiența energetică A+++;

c) 300 lei pentru aparate de aer condiționat cu eficiența energetică la răcire (A+++/ A++);

d) 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice cu eficiența energetică A++;

e) 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice cu eficiența energetică A+++.

Va fi acordat un voucher în schimbul predării aparatului vechi, dar vor putea fi cumpărate mai multe aparate noi în schimbul predării unui număr echivalent de aparate vechi, cu mai multe vouchere, dar nu mai mult de 1 pentru fiecare categorie.

Voucherul va fi valabil pentru o perioadă de 60 de zile de la emitere. Lista magazinelor din care vor putea fi cumpărate aparate inclusiv pe baza voucherului va fi prezentată pe site-ul Administrației Fondului de Mediu. Programul va începe încă din acest an, Guvernul suplimentând în acest sens, recent, bugetul Administrației Fondului de Mediu.

sursa: profit.ro

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: