Connect with us

Societate

CNE Cernavodă caută ingineri. Vezi cerințele posturilor scoase la concurs

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

CNE Cernavodă face angajări. Toți cei interesați trebuie să știe că pot aplica până pe 4 aprilie, cel mai târziu, iar cerințele fiecărui post și documentația le puteți studia în cele ce urmeză, dar și pe http://www.nuclearelectrica.ro/jobs/.

Iată posturile scoase la concurs de Nuclearelectrica – Sucursala CNE Cernavodă:

Inginer – turbogenerator (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Departamentul Sisteme de Proces / Serviciul Turbogenerator, Sisteme Clasice si Suport

Cerinte
• Studii – superioare tehnice în domeniul energetica/ fizica tehnologica / masini termice
• Experienta – Fara cerinte de experienta
• Cerinte specifice:
• Calificare radioprotectie “PORTOCALIU”– constituie avantaj
• Alte cerinte:

  1. • Cunostinte aprofundate in domeniile: turbina cu abur, mecanica fluidelor, ciclul termic in centrale electrice, conducte si retele termice, pompe, schimbatoare de caldura
  1. • Cunoasterea proceselor la interfata dintre Departamentul Sisteme de Proces si celelalte departamente (exploatare, intretinere, componente, proiectare, securitate nucleara, etc) – constituie avantaj
  1. • Cunostinte privind controlul si procesarea modificarilor– constituie avantaj
  1. • Familiarizat cu procesul de planificare a lucrarilor in Centrala– constituie avantaj
  1. • Cunostinte de limba engleza– nivel mediu;
  1. • Abilitati de organizare si coordonare personal si activitati;
  1. • Abilitati de comunicare;
  • Cunostinte de operare PC.

• Responsabilitati

  • Responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

• Bibliografie

  • Cursuri de specialitate in domeniile: turbina cu abur, mecanica fluidelor, ciclul termic in centrale electrice, conducte si retele termice, pompe, schimbatoare de caldura

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 04.04.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – sisteme speciale de securitate

Denumirea postului
• Inginer – sisteme speciale de securitate (1 post)

Departament / Compartiment
Departamentul Sisteme de Proces – Serviciul Sisteme Speciale de Securitate

Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea electrotehnica / automatizari / calculatoare / electronica/ fizica tehnologica / energetica
• Experienta – Minim 2 ani in domeniul studiilor absolvite
• Cerinte specifice:

  1. • Cunoştinţe de operare module Asset Suite (WMS, AT, EC) – constituie avantaj;
  1. • Cunoştinţe din domeniul securitatii nucleare: sisteme speciale de securitate, practici de lucru / exploatare, OP&P, notiuni de baza (structura/scop) Raport Final de Securitate – constituie avantaj;
  1. • Abilitati de a lucra cu scheme electronice, standarde de calificare (SQ,EQ,AQ), norme CNCAN;
  • Gandire riguroasa si metodica.

• Alte cerinte:

  • Calificare in radioprotectie minim GALBEN ( sau fara probleme de sanatate care sa impiedice calificarea ca lucrator expus profesional de nivel minim GALBEN);

• Responsabilitati

  1. • Responsabilitati pe urmatoarele sisteme(ca RSE):

   1. o 31730 – Shutoff Rods Units(FEG with AA’s & MCA’s);
   1. o 31740 – Flux Detectors;
   1. o 31760 – LISS Units;
   1. o 31770 – Absorber Units;
   1. o 63732 – Absorber Logic;
   1. o 31780 – Adjuster Units;
   1. o 63731 – Adjuster Logic;
   1. o 31790 – Ion Chambers Units;
   1. o 63740 – RRS Ion Chambers;
   1. o 34810- LZC;
   1. o 63480 – LZC Instrumentation;
   1. o 31700 – R/M Deck;
   1. o 31750 – LZC Units;
   1. o 63730 – VFI;
   1. o Programe PM din responsabilitate (ca RCE)

• Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului (RSE siRCE pentru componentele din responsabilitate).

• Bibliografie

  1. 1. Bazele electronicii si electrotehnicii;
  1. 2. Mijloace de masura si control;
  3. Notiuni de baza legate de termodinamica.

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  1. • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  1. • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 04.04.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (Serviciul Administrativ )

Denumirea postului
• Inginer (Serviciul Administrativ ) – 1 post

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul Administrativ

Cerinte
• Studii: superioare tehnice în specialitatea electric / energetica / mecanica / automatizari
• Experienta: – Minim 2 ani în activitati specifice studiilor absolvite.
• Cerinte specifice:

  1. • Cunostinte de limba engleza
  1. • Cunostinte bune in domeniul achizitiilor publice si al administrarii contractelor
  1. • Cunostinte de operare PC: MS Word, MS Excel, etc
  • Cunostinte tehnice privind retele electrice de joasa si medie tensiune, retele de apa si canalizare, sisteme de contorizare apa si energie electrica.

• Responsabilitati

  1. • Supervizeaza tehnic actiuni/ lucrari desfasurate pe aria de competenta a Departamentului Servicii Suport;
  1. • Intocmeste pachetele de documentatii necesare in vederea realizarii achizitiilor;
  1. • Asigura asistenta tehnica la executia lucarilor de montaj;
  1. • Deruleaza contracte din punct de vedere administrativ
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului

Bibliografie

  1. 1. Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale
  1. 2. Legea nr 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
  1. 3. Legea nr 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor;
  1. 4. Ordinul nr 29/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici;
  5. Procedura ANRE privind determinarea consumului de energie electrica in caz de inregistrare eronata si in sistem pausal.

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  1. • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  1. • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 04.04.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Sucursala CNE Cernavoda – Operator Nuclear in Pregatire

Denumirea postului
• Operator Nuclear in Pregatire- 29 posturi

Departament / Compartiment
• Sucursala CNE Cernavoda: – Departamentul Exploatare(U1/U2) – 25 posturi
– Sectia Exploatare Intretinere Auxiliare (U0) – 4 posturi

• Cerinte minime:
• Studii: medii cu diploma de bacalaureat profil real / tehnologic
• Experienta: -Nu se aplica

• Cerinte specifice: – Nu se aplica

• Alte cerinţe:

  1. • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  1. • Abilitati de comunicare;
  1. • Apt pentru lucru in ture si in mediu cu risc de expunere la radiatii;
  1. • Capacitate de lucru sub stres
  • Capacitate de lucru in mediu procedurat.

• Responsabilitati

  1. • Opereaza instalatiile si echipamentele din zona deservita conform procedurilor aprobate si raspunde de buna functionare a acestora;
  1. • Intocmeste / verifica / executa foi de manevra;
  1. • Efectueaza rutine in instalatii;
  1. • Raporteaza deficientele constatate in conformitate cu cerintele procedurale;
  1. • Asigura transmiterea in mod eficient a informatiilor asupra starii instalatiei pe care o supravegheaza catre treapta superioara de conducere;
  1. • La transferul responsabilitatilor in timpul schimbului de tura va informa in mod eficient asupra manevrelor importante efectuate, deficientelor majore constatate, pericolelor in instalatie
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

• Bibliografie

  1. • Notiuni de matematica – Algebra de liceu;
  1. • Notiuni de fizica de liceu:

   1.  Mecanica
   1.  Termodinamica
   1.  Electricitate
  1.  Fizica atomica si nucleara

• Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

• Alte informatii

  1. • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  1. • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 30.03.2018 Pentru aplicare accesati pagina de internet a Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Nota: Lista candidatilor care vor fi selectati pentru participare la concurs, data, ora si locul la care se va sustine proba scrisa vor fi afisate pe site-ul CNE Cernavoda si la avizierul intern administrat de compartimentul de Resurse Umane.

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Sucursala CNE Cernavoda -Inginer (chimic)

Denumirea postului
• Inginer – 1 post

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Birou Tehnic Chimic / Sectia Chimica

Cerinte
• Studii: superioare tehnice în specialitatea chimie/ inginerie chimica

• Experienta: Fara cerinte de experienta

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte generale de chimie, mecanica fluidelor, coroziune si de instrumentatie si control

• Alte cerinţe:

  1. • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  • Cunoştinţe de utilizare PC (MS Word, MS Excel, MS Power Point)

• Responsabilitati

  1. • Monitorizeaza / supravegheaza Programul de Control Chimic (tendinte / iesiri din specificatie ale parametrilor chimici pe sistemele controlate chimic);
  1. • Efectueaza inspectie in instalatie a echipamentelor parte din programul de Control Chimic;
  1. • Ofera suport in activitatea de achizitii produse / servicii din cadrul Biroului Tehnic Chimic;
  1. • Ofera suport in activitatea de evaluare planuri de lucru din punct de vedere al impactului chimic de mediu;
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului

Bibliografie

  1. • Cunostinte generale de chimie
  1. • Mecanica fluidelor
  1. • Coroziune
  • Cunostinte generale de instrumentatie si control

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  1. • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  1. • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 30.03.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet

Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (Implementare Proiecte) pozitia 202

Denumirea postului
• Inginer (Implementare Proiecte) –
Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda /Serviciului Implementare Proiecte
Cerinte
• Studii – superioare tehnice in specialitatea: energetica/ electronica / electrotehnica
• Experienta – Minim 2 ani pe o pozitie de inginer în activitati specifice studiilor absolvite
• Cerinţe specifice:
• Autorizatie: diriginte de santier instalatii electrice– reprezinta un avantaj
• Alte cerinte:

  1. • Cunostinte bune de limba engleza – nivel mediu;
  1. • Abilitati de utilizare PC (MS Office);
  1. • Cunoasterea proceselor de lucru din centrala – constituie avantaj;
  • Aptitudini de evaluare, programare, organizare si supraveghere executie lucrari

• Responsabilitati

  1. • Analizeaza documentele de executie si contractul lucrarii, evalueaza si programeaza lucrarile;
  1. • Urmareste realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor la termenul si valoarea contractului cu respectarea normativelor in vigoare si a procedurilor centralei;
  1. • Proceseaza prin AS WMS toate etapele de administrare a unei lucrari, de la initiere pana la inchidere;
  1. • Asigura emiterea, avizarea si gestionarea tuturor inregistrarilor de calitate pe parcursul etapelor de implementare a proiectelor;
  1. • Participa la inchiderea documentatiei, receptie lucrari si punerea in functiune a investitiei;
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

• Bibliografie

  1. 1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  1. 2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
  1. 3. Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
  1. 4. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
  1. 5. Legea nr. 16/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
  1. 6. Ordinul nr. 407/2005 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea executării construcţiilor cu specific nuclear
  1. 7. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
  1. 8. Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
  1. 9. Hotărârea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie
  10. I 7/2011

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  1. • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  1. • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 30.03.2018.
Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Sucursala CNE CErnavoda-Inginer (Serv Management Proiecte Complexe)

Departament / Compartiment
Departamentul Dezvoltare-Investitii – Serviciul Management Proiecte Complexe
Cerinte
• Studii – superioare tehnice in specialitatea: automatizari / calculatoare / electronica / comunicatii
• Experienta – Minim 2 ani pe o pozitie de inginer in activitati specifice studiilor absolvite
• Cerinte specifice:

  1. o Cunostinte de proiectare / exploatare sisteme de automatizare de tipul celor din cadrul CNE Cernavoda
  1. o Cunostinte privind codurile, standardele si nórmele aplicabile la proiectarea si executia instalatiilor industriale cu carácter nuclear
  1. o Cunostinte privind procesele si sistemele CNE CANDU;
  1. o Cunostinte privind principiile de securitate nucleara
  o Cunostinte privind legislatia aplicabila in domeniul investitiilor (studii de prefezabilitate si fezabilitate, autorizari, deviz general, etc)

• Alte cerinte:

  1. o Cunostinte de limba engleza
  o Cunostinte de operare PC

• Responsabilitati

  1. o Coordoneaza elaborarea, verificarea si avizarea solutiilor pentru proiecte noi sau modificari de proiect instalatii clasice si nucleare;
  1. o Actualizeaza documentatia de proiectare si mentine bazele de proiectare;
  1. o Asigura asistenta tehnica la executia lucrarilor de montaj si punerea in functiune a sistemelor de automatizare;
  1. o Participa la receptia obiectivelor de investitii;
  1. o Evalueaza din punct de vedere tehnic furnizori, produse, documentatii, etc;
  o Alte responsabilitǎţi şi sarcini conform Fişei Postului.

Bibliografie
1. Cursuri universitare ale facultatilor de profil absolvite ;
2. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare;
3. NCN-01, Norme privind autorizarea executarii constructiilor cu specific nuclear (CNCAN) ;
4. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  1. • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  1. • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 26.03.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi contactati pe email in vederea completarii formularelor si depunerii documentelor suport necesare pentru participarea la concurs.
Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

 

Comments

comments

Societate

Primăria Constanța vă recomandă să vă lăsați mașinile acasă și să folosiți transportul în comun

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Centrul Meteorologic Regional Dobrogea informează că astăzi și mâine vremea se va menţine închisă și va continua să se răcească. Cerul va fi mai mult noros, vor fi precipitații sub formă de ninsoare și condiții de formare a ghețușului. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare la rafală de până la 50 – 60 km/h. Temperatura maximă va fi de 1…2 grade, iar cea minimă de -7…-2 grade.

Având în vedere evoluția meteorologică, 9 sărărițe împrăștie material antiderapant pe străzile principale și secundare din municipiul Constanța, pornind din următoarele intersecții: Poarta 1, bd. Ferdinand – bd. Tomis, bd. Mamaia – Pescărie, bd. Lăpușneanu – bd. Aurel Vlaicu, str. Suceava – Boema, bd. I.C. Brătianu, șos. Mangaliei – bd. 1 Mai, bd. I.C. Brătianu-Cora, bd. Aurel Vlaicu – Pod Cumpenei. Zonele vizate în principal sunt intersecțiile, străzile care se află în pantă, bulevardele, străzile principale și instituțiile publice (spitale, secții de poliție și alte instituții). Totodată, 2 utilaje de mici dimensiuni împrăștie material antiderapant pe trotuare și în stațiile de autobuz.

Rugăm constănțenii să circule prudent și să adapteze viteza la condițiile de drum, iar autovehiculele să fie echipate cu anvelope de iarnă.

Totodată, recomandăm folosirea mijloacelor de transport în comun și evitarea folosirii autovehiculelor personale. Dacă deplasarea este absolut necesară, rugăm constănțenii să nu staționeze autovehiculele în locuri care ar împiedica accesul autovehiculelor cu competențe în asigurarea serviciilor de urgență.

Constănțenii, agenții economici și asociațiile de proprietari pot semnala permanent orice problemă la următoarele numere de telefon:

Dispecerat Primăria Municipiului Constanța – 0241/550055

Dispecerat Direcţia Generală Poliția Locală – 0241/484205, sau pe WhatsApp, la numărul 0799606142

Dispecerat Serviciul Protecție Civilă, Securitate, Sănătate în Muncă și Situații de Urgență – 0799606189.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Proiectul pentru extinderea Delfinariului din Constanța, la votul consilierilor județeni. Vor fi investiți peste 25 de milioane de lei

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Consilierii județeni sunt chemați, miercuri, 19 decembrie, în ultima ședință ordinară a lui 2018 pentru a supune aprobării mai multe proiecte de hotărâre de interes pentru comunitățile locale. Printre acestea, Horia Marius Țuțuianu, solicită voturi din partea aleșilor județeni pentru proiectul “Extindere Delfinariu, municipiu Constanța” în vederea finanțării acestuia prin Hotărârea Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism – Masterplanul investițiilor în turism – și a creșterilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism.

Astfel, valoarea totală a acestui proiect se ridică la suma de 22.184.476,40 lei fără TVA, respective 26.367.659,10 lei inclusive TVA.

“Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea durabilă a specificului local și a elementelor turistice de identitate națională prin extinderea și dotarea la standard europene a infrastructurii Delfinariului din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, astfel încât infrastructura turistică de agreement extinsă să vizeze creșterea calității vieții, dezvoltarea turismului și crearea de noi locuri de muncă în județul Constanța. Obiectivele specific vizează între altele, dezvoltarea unui obiectiv touristic competitive pe plan international, care să respecte reglementările în vigoare privind condițiile minime de deținere a mamiferelor marine”, susține Horia Țuțuianu în expunerea de motive a proiectului pe care l-a inițiat.

Care sunt capacitățile propuse în vederea extinderii Delfinariului, citiți în documentul pe care vi-l punem la dispoziție:

4

 

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Control auditiv gratuit în toate maternitățile din țară

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Începând din această lună, toți copiii născuți în maternitățile de stat din România beneficiază de control auditiv gratuit, realizat cu aparatură medicală modernă.

”După spitalele regionale și alte proiecte importante cu finanțare de la Banca Mondială, am reușit deblocarea acestui proiect. Screeningul auzului la nou născuți este singura metodă prin care se poate depista activ hipoacuzia chiar din prima lună de viață. Pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului este deosebit de important ca surditatea să fie depistată cât mai devreme în vederea asigurării în timp util a tratamentului adecvat. În luna octombrie, din banii pe care i-am obținut la rectificare am extins programul de screening auditiv deja existent în 17 spitale, astfel încât în fiecare județ să se realizeze screeningul auditiv. În luna următoare am început distribuirea echipamentelor, iar acum am început testarea gratuită a nou- născuților”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

Programul de screening auditiv al MS este implementat în 186 de maternități și secții de terapie intensivă ce îngrijesc nou-născuți. Acestea au fost dotate cu 286 de echipamente de testare auditivă.

Ministerul Sănătății a alocat pentru acest program un buget de 2.550.000 lei.

De asemenea, în perioada următoare, Ministerul Sănătății va demara o campanie de conștientizare și informare a publicului și cadrelor medicale privind necesitatea testării auzului la nou- născuți.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: