Connect with us

Societate

CNE Cernavodă caută ingineri. Vezi cerințele posturilor scoase la concurs

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

CNE Cernavodă face angajări. Toți cei interesați trebuie să știe că pot aplica până pe 4 aprilie, cel mai târziu, iar cerințele fiecărui post și documentația le puteți studia în cele ce urmeză, dar și pe http://www.nuclearelectrica.ro/jobs/.

Iată posturile scoase la concurs de Nuclearelectrica – Sucursala CNE Cernavodă:

Inginer – turbogenerator (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Departamentul Sisteme de Proces / Serviciul Turbogenerator, Sisteme Clasice si Suport

Cerinte
• Studii – superioare tehnice în domeniul energetica/ fizica tehnologica / masini termice
• Experienta – Fara cerinte de experienta
• Cerinte specifice:
• Calificare radioprotectie “PORTOCALIU”– constituie avantaj
• Alte cerinte:

  1. • Cunostinte aprofundate in domeniile: turbina cu abur, mecanica fluidelor, ciclul termic in centrale electrice, conducte si retele termice, pompe, schimbatoare de caldura
  1. • Cunoasterea proceselor la interfata dintre Departamentul Sisteme de Proces si celelalte departamente (exploatare, intretinere, componente, proiectare, securitate nucleara, etc) – constituie avantaj
  1. • Cunostinte privind controlul si procesarea modificarilor– constituie avantaj
  1. • Familiarizat cu procesul de planificare a lucrarilor in Centrala– constituie avantaj
  1. • Cunostinte de limba engleza– nivel mediu;
  1. • Abilitati de organizare si coordonare personal si activitati;
  1. • Abilitati de comunicare;
  • Cunostinte de operare PC.

• Responsabilitati

  • Responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

• Bibliografie

  • Cursuri de specialitate in domeniile: turbina cu abur, mecanica fluidelor, ciclul termic in centrale electrice, conducte si retele termice, pompe, schimbatoare de caldura

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 04.04.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Sucursala CNE Cernavoda – Inginer – sisteme speciale de securitate

Denumirea postului
• Inginer – sisteme speciale de securitate (1 post)

Departament / Compartiment
Departamentul Sisteme de Proces – Serviciul Sisteme Speciale de Securitate

Cerinte
• Studii – superioare tehnice în specialitatea electrotehnica / automatizari / calculatoare / electronica/ fizica tehnologica / energetica
• Experienta – Minim 2 ani in domeniul studiilor absolvite
• Cerinte specifice:

  1. • Cunoştinţe de operare module Asset Suite (WMS, AT, EC) – constituie avantaj;
  1. • Cunoştinţe din domeniul securitatii nucleare: sisteme speciale de securitate, practici de lucru / exploatare, OP&P, notiuni de baza (structura/scop) Raport Final de Securitate – constituie avantaj;
  1. • Abilitati de a lucra cu scheme electronice, standarde de calificare (SQ,EQ,AQ), norme CNCAN;
  • Gandire riguroasa si metodica.

• Alte cerinte:

  • Calificare in radioprotectie minim GALBEN ( sau fara probleme de sanatate care sa impiedice calificarea ca lucrator expus profesional de nivel minim GALBEN);

• Responsabilitati

  1. • Responsabilitati pe urmatoarele sisteme(ca RSE):

   1. o 31730 – Shutoff Rods Units(FEG with AA’s & MCA’s);
   1. o 31740 – Flux Detectors;
   1. o 31760 – LISS Units;
   1. o 31770 – Absorber Units;
   1. o 63732 – Absorber Logic;
   1. o 31780 – Adjuster Units;
   1. o 63731 – Adjuster Logic;
   1. o 31790 – Ion Chambers Units;
   1. o 63740 – RRS Ion Chambers;
   1. o 34810- LZC;
   1. o 63480 – LZC Instrumentation;
   1. o 31700 – R/M Deck;
   1. o 31750 – LZC Units;
   1. o 63730 – VFI;
   1. o Programe PM din responsabilitate (ca RCE)

• Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului (RSE siRCE pentru componentele din responsabilitate).

• Bibliografie

  1. 1. Bazele electronicii si electrotehnicii;
  1. 2. Mijloace de masura si control;
  3. Notiuni de baza legate de termodinamica.

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  1. • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  1. • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 04.04.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (Serviciul Administrativ )

Denumirea postului
• Inginer (Serviciul Administrativ ) – 1 post

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul Administrativ

Cerinte
• Studii: superioare tehnice în specialitatea electric / energetica / mecanica / automatizari
• Experienta: – Minim 2 ani în activitati specifice studiilor absolvite.
• Cerinte specifice:

  1. • Cunostinte de limba engleza
  1. • Cunostinte bune in domeniul achizitiilor publice si al administrarii contractelor
  1. • Cunostinte de operare PC: MS Word, MS Excel, etc
  • Cunostinte tehnice privind retele electrice de joasa si medie tensiune, retele de apa si canalizare, sisteme de contorizare apa si energie electrica.

• Responsabilitati

  1. • Supervizeaza tehnic actiuni/ lucrari desfasurate pe aria de competenta a Departamentului Servicii Suport;
  1. • Intocmeste pachetele de documentatii necesare in vederea realizarii achizitiilor;
  1. • Asigura asistenta tehnica la executia lucarilor de montaj;
  1. • Deruleaza contracte din punct de vedere administrativ
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului

Bibliografie

  1. 1. Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale
  1. 2. Legea nr 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
  1. 3. Legea nr 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor;
  1. 4. Ordinul nr 29/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici;
  5. Procedura ANRE privind determinarea consumului de energie electrica in caz de inregistrare eronata si in sistem pausal.

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  1. • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  1. • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 04.04.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Sucursala CNE Cernavoda – Operator Nuclear in Pregatire

Denumirea postului
• Operator Nuclear in Pregatire- 29 posturi

Departament / Compartiment
• Sucursala CNE Cernavoda: – Departamentul Exploatare(U1/U2) – 25 posturi
– Sectia Exploatare Intretinere Auxiliare (U0) – 4 posturi

• Cerinte minime:
• Studii: medii cu diploma de bacalaureat profil real / tehnologic
• Experienta: -Nu se aplica

• Cerinte specifice: – Nu se aplica

• Alte cerinţe:

  1. • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  1. • Abilitati de comunicare;
  1. • Apt pentru lucru in ture si in mediu cu risc de expunere la radiatii;
  1. • Capacitate de lucru sub stres
  • Capacitate de lucru in mediu procedurat.

• Responsabilitati

  1. • Opereaza instalatiile si echipamentele din zona deservita conform procedurilor aprobate si raspunde de buna functionare a acestora;
  1. • Intocmeste / verifica / executa foi de manevra;
  1. • Efectueaza rutine in instalatii;
  1. • Raporteaza deficientele constatate in conformitate cu cerintele procedurale;
  1. • Asigura transmiterea in mod eficient a informatiilor asupra starii instalatiei pe care o supravegheaza catre treapta superioara de conducere;
  1. • La transferul responsabilitatilor in timpul schimbului de tura va informa in mod eficient asupra manevrelor importante efectuate, deficientelor majore constatate, pericolelor in instalatie
  • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

• Bibliografie

  1. • Notiuni de matematica – Algebra de liceu;
  1. • Notiuni de fizica de liceu:

   1.  Mecanica
   1.  Termodinamica
   1.  Electricitate
  1.  Fizica atomica si nucleara

• Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

• Alte informatii

  1. • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  1. • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 30.03.2018 Pentru aplicare accesati pagina de internet a Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Nota: Lista candidatilor care vor fi selectati pentru participare la concurs, data, ora si locul la care se va sustine proba scrisa vor fi afisate pe site-ul CNE Cernavoda si la avizierul intern administrat de compartimentul de Resurse Umane.

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Sucursala CNE Cernavoda -Inginer (chimic)

Denumirea postului
• Inginer – 1 post

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Birou Tehnic Chimic / Sectia Chimica

Cerinte
• Studii: superioare tehnice în specialitatea chimie/ inginerie chimica

• Experienta: Fara cerinte de experienta

• Cerinte specifice:

  • Cunostinte generale de chimie, mecanica fluidelor, coroziune si de instrumentatie si control

• Alte cerinţe:

  1. • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu;
  • Cunoştinţe de utilizare PC (MS Word, MS Excel, MS Power Point)

• Responsabilitati

  1. • Monitorizeaza / supravegheaza Programul de Control Chimic (tendinte / iesiri din specificatie ale parametrilor chimici pe sistemele controlate chimic);
  1. • Efectueaza inspectie in instalatie a echipamentelor parte din programul de Control Chimic;
  1. • Ofera suport in activitatea de achizitii produse / servicii din cadrul Biroului Tehnic Chimic;
  1. • Ofera suport in activitatea de evaluare planuri de lucru din punct de vedere al impactului chimic de mediu;
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului

Bibliografie

  1. • Cunostinte generale de chimie
  1. • Mecanica fluidelor
  1. • Coroziune
  • Cunostinte generale de instrumentatie si control

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  1. • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  1. • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 30.03.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet

Sucursala CNE Cernavoda – Inginer (Implementare Proiecte) pozitia 202

Denumirea postului
• Inginer (Implementare Proiecte) –
Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda /Serviciului Implementare Proiecte
Cerinte
• Studii – superioare tehnice in specialitatea: energetica/ electronica / electrotehnica
• Experienta – Minim 2 ani pe o pozitie de inginer în activitati specifice studiilor absolvite
• Cerinţe specifice:
• Autorizatie: diriginte de santier instalatii electrice– reprezinta un avantaj
• Alte cerinte:

  1. • Cunostinte bune de limba engleza – nivel mediu;
  1. • Abilitati de utilizare PC (MS Office);
  1. • Cunoasterea proceselor de lucru din centrala – constituie avantaj;
  • Aptitudini de evaluare, programare, organizare si supraveghere executie lucrari

• Responsabilitati

  1. • Analizeaza documentele de executie si contractul lucrarii, evalueaza si programeaza lucrarile;
  1. • Urmareste realizarea cantitativa si calitativa a lucrarilor la termenul si valoarea contractului cu respectarea normativelor in vigoare si a procedurilor centralei;
  1. • Proceseaza prin AS WMS toate etapele de administrare a unei lucrari, de la initiere pana la inchidere;
  1. • Asigura emiterea, avizarea si gestionarea tuturor inregistrarilor de calitate pe parcursul etapelor de implementare a proiectelor;
  1. • Participa la inchiderea documentatiei, receptie lucrari si punerea in functiune a investitiei;
  • Alte responsabilităţi şi sarcini conform fişei postului.

• Bibliografie

  1. 1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  1. 2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
  1. 3. Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
  1. 4. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
  1. 5. Legea nr. 16/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
  1. 6. Ordinul nr. 407/2005 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea executării construcţiilor cu specific nuclear
  1. 7. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
  1. 8. Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
  1. 9. Hotărârea Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie
  10. I 7/2011

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  1. • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  1. • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 30.03.2018.
Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Sucursala CNE CErnavoda-Inginer (Serv Management Proiecte Complexe)

Departament / Compartiment
Departamentul Dezvoltare-Investitii – Serviciul Management Proiecte Complexe
Cerinte
• Studii – superioare tehnice in specialitatea: automatizari / calculatoare / electronica / comunicatii
• Experienta – Minim 2 ani pe o pozitie de inginer in activitati specifice studiilor absolvite
• Cerinte specifice:

  1. o Cunostinte de proiectare / exploatare sisteme de automatizare de tipul celor din cadrul CNE Cernavoda
  1. o Cunostinte privind codurile, standardele si nórmele aplicabile la proiectarea si executia instalatiilor industriale cu carácter nuclear
  1. o Cunostinte privind procesele si sistemele CNE CANDU;
  1. o Cunostinte privind principiile de securitate nucleara
  o Cunostinte privind legislatia aplicabila in domeniul investitiilor (studii de prefezabilitate si fezabilitate, autorizari, deviz general, etc)

• Alte cerinte:

  1. o Cunostinte de limba engleza
  o Cunostinte de operare PC

• Responsabilitati

  1. o Coordoneaza elaborarea, verificarea si avizarea solutiilor pentru proiecte noi sau modificari de proiect instalatii clasice si nucleare;
  1. o Actualizeaza documentatia de proiectare si mentine bazele de proiectare;
  1. o Asigura asistenta tehnica la executia lucrarilor de montaj si punerea in functiune a sistemelor de automatizare;
  1. o Participa la receptia obiectivelor de investitii;
  1. o Evalueaza din punct de vedere tehnic furnizori, produse, documentatii, etc;
  o Alte responsabilitǎţi şi sarcini conform Fişei Postului.

Bibliografie
1. Cursuri universitare ale facultatilor de profil absolvite ;
2. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare;
3. NCN-01, Norme privind autorizarea executarii constructiilor cu specific nuclear (CNCAN) ;
4. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii

  1. • Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
  1. • Conditii de lucru la nivelul standardelor
  • Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 26.03.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi contactati pe email in vederea completarii formularelor si depunerii documentelor suport necesare pentru participarea la concurs.
Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

 

Comments

comments

Societate

Duminică e meci mare de fotbal la Ovidiu. Vezi cine joacă și cât costă biletele

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Peste 200 de jandarmi din cadrul Grupării Mobile Constanţa vor asigura măsurile de ordine publică şi siguranţa spectatorilor ce vor fi prezenţi la meciul de fotbal dintre echipele FC Viitorul şi FCSB, din cadrul Campionatul National de Fotbal, Liga I, play – off. Partida se dispută duminică, 21 aprilie a.c., începând cu ora 21.00, pe stadionul central al Complexului Academiei Hagi de la Ovidiu.

Accesul spectatorilor în stadion se va face începând cu ora 19.30, iar pentru a evita aglomeraţia în jurul punctelor de intrare în stadion, Jandarmeria Mobilă Constanţa recomandă suporterilor să vină din timp, începând cu ora deschiderii porţilor de acces. De asemenea solicităm, atât suporterilor, cât şi cetăţenilor, să manifeste înţelegere faţă de măsurile care vor fi asigurate cu acest prilej şi să răspundă cu solicitudine indicaţiilor forţelor de ordine, pentru ca această competiţie să se desfăşoare în condiţii optime de siguranţă.

Potrivit unui comunicat al FC Viitorul, biletele de intrare se vor putea achiziţiona la preţurile de 100 lei = Tribuna I, 80 lei = Tribuna a II-a, 40 lei = Peluze.
Reamintim faptul că numărul maxim de bilete care vor fi achiziţionate de către o persoană, conform Legii 04/2012, va fi 4 bilete / persoană.

Biletele de acces se pot procura prin reţeaua EVENTIM: online pe www.eventim.ro şi în magazinele partenere: ORANGE, DIVERTA, GERMANOS, OMV, CARREFOUR, CĂRTUREŞTI şi HUMANITAS.
Începând cu ziua de joi, 18 aprilie 2019, ora 10.00, atât online, cât și în magazinele enumerate mai sus, se pot achiziţiona bilete de acces în stadionul „CENTRAL” pentru vizionarea meciului FC VIITORUL – FCSB. Online, pe site-ul Eventim.ro și fcviitorul.ro, spectatorii vor putea achiziționa și bilete electronice, prin tehnologia print@home. Acestea se tipăresc de către cumpărători și vor fi validate prin scanare la intrare în tribunele stadionului.

În ziua programării meciului FC Viitorul – FCSB (duminică, 21 aprilie) la stadionul “Central” se vor comercializa bilete de acces în tribune la casele de bilete ale stadionului, începând cu ora 17.00, doar dacă acestea nu se epuizează online.

Recomandăm posesorilor de abonamente tip card, bilete de intrare şi invitaţii, ca accesul în tribunele stadionului in ziua disputării meciului să fie făcut în intervalul orar 20.00-20.30 pentru a se evita aglomeraţia publicului spectator la căile de acces ale tribunelor.
De asemenea, posesorii de abonament tip card (meciuri oficiale Liga I Betano), vor avea acces în tribunele stadionului “CENTRAL” prin porţile de intrare special dotate cu turnichete.
Posesorii de abonamente pot folosi cardul de acces în sectorul de tribună pentru care a fost achiziţionat în scop personal, acesta fiind interzis a fi distribuit sau împrumutat altei persoane pentru acces. Folosirea cardului de acces de către altă persoană în afara titularului atrage anularea acestuia de către clubul organizator.
De asemenea, posesorii abonamentelor îşi vor respecta locul şi rândul din sectorul de tribună inserate pe acestea la achiziţionare.
Rugăm respectuos spectatorii care vor fi prezenţi în sectoarele de tribune ale stadionului “CENTRAL” pentru vizionarea meciului să respecte locul, rândul şi sectorul din tribună inserat pe biletul de acces achiziţionat. Spectatorii care îşi părăsesc locurile în pauza meciului trebuie să păstreze documentele de acces pentru control şi să revină în incinta stadionului pe aceeaşi poartă de acces şi pe aceleaşi locuri inserate pe documentele respective.
Este interzis ocuparea de către spectatori a altui loc pe scaun în tribunele stadionului “CENTRAL” decât cel inserat pe documentul de acces achiziţionat.
Aducem la cunoştinţă spectatorilor că fumatul şi consumul de seminţe sunt interzise în incinta sectoarelor de tribună. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate din jurul stadionului.

La meciul FC VIITORUL – FCSB clubul va asigura suporterilor, care nu au mijloc de transport personal, autocar tip cursă specială (tur – retur), cu itinerariul Palatul Copiilor (Constanţa) – Stadion Central Academia Hagi (Ovidiu). Autocarul va pleca duminică (21 aprilie 2019), la orele 19.30 de la Palatul Copiilor Constanţa.
Returul transportului suporterilor va fi asigurat imediat după încheierea partidei.

 

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

78% dintre marii operatori care vând legume și fructe în România, sancționați

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Aflată, de la începutul lunii aprilie, în a doua etapă de control a operatorilor economici care comercializează legume şi fructeproaspete în lanțuri de magazine de tip hipermarket şi supermarket, depozite şi pieţe en-gros, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat, la nivelul întregii țări, modul în care sunt respectate prevederile legale privind protecţia consumatorilor în domeniul menționat.

Acțiunile de control, desfăşurate până la această dată, au următoarele rezultate: – Au fost controlaţi 678 operatori economici, dintre care la un număr de 532 (78%) s-au constatat abateri de la prevederile legale în vigoare; – A fost verificată o cantitatea 487 tone fructe şi legume proaspete din care 60 tone (12 %) nu se încadrau în prevederile legale.

Ca urmare a deficienţelor constatate, au fost dispuse următoarele măsuri: – oprirea definitivă şi retragerea de la comercializare a circa 9,5 tone de fructe şi legume, în valoare de 60.479 lei, produse improprii consumului uman; – oprirea temporară de la comercializare a circa135 tone fructe şi legume în valoare de 204.852  lei, până la remedierea neconformităţilor constatate; – aplicarea de 608 sancţiuni contravenţionale dintre care 260 avertismente şi  348 amenzi contravenţionale în valoare de 1.723.600 lei pentru încălcarea reglementărilor privind protecţia consumatorilor.

În cursul acţiunilor de control, s-au constatat o serie de abateri dintre care menţionăm: – Fructe și legume lovite, deshidratate, cu pete, pulpă moale, depreciate calitativ; – Fructe și legume nesortate  – calitatea fructelor expuse nu corespunde cu cea afișată; – Fructe si legume depreciate, care prezintă părți moi, alterate, pătate, cu urme de boli de depozit, atacate de mucegai, improprii consumului; nu sunt respectate criteriile de calitate pentru încadrarea la calilatea I; – Legume și fructe fără etichete cu elementele de identificare şi caracterizare; – Neafișarea informațiilor privind țara de origine și calitatea legumelor și fructelor comercializate în vrac; – Legume și fructe din afara României la care nu s-au găsit informații în limba româna privind denumirea produsului, specia, soiul (dacă este cazul), țara de origine; – Neafișarea prețurilor de vânzare; – Neconcordanțe între prețul afișat la raft și cel marcat pe bonul de casă; – Nerespectarea cantității nete la legumele și fructele preambalate (ex:cartofi albi plasă 2 kg , produsul cântărea în realitate 1,974 kg, lămâi la plasă de 500 gr., cantitate reală – 0,470 gr., ghimbir la caserolă de 200 grame având în realitate 188 grame); – Comercializarea legumelor și fructelor utilizând practici incorecte, privind originea acestora (ex: legume și fructe import Turcia, China, Egipt, comercializate ca având proveniența România);  – Neconcordanța informațiilor privind proveniența, respectiv cea înscrisă pe ambalajul sau avizul produsului și cea înscrisă pe eticheta de la raft (pe etichetă apar două sau trei variante de țară de origine, de ex; România, Bulgaria, Grecia, consumatorii fiind induși în eroare); – Comercializarea legumelor cu calibre diferite, diferenta intre calibrul mic și calibrul mare fiind de 75% ; – Informare incorectă a consumatorilor (ex: era afișat, în imediata apropiere  a legumelor sau fructelor, cu litere mai viu colorate, sintagma” IEFTIN”, fără a se face dovada, în magazin, a vreunui avantaj legat de preț la achiziționarea acestor produse.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor îi asigură pe cetățeni, că nu tolerează nici o abatere de la prevederile legale și că va monitoriza, la fel ca până acum, piața și se va asigura, în continuare, de respectarea drepturilor consumatorilor

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Elevii din Agigea au învățat ce au de făcut în caz de incendiu sau cutremur

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În cursul zilei de azi, la Școala ”Ion Borcea” din Agigea a avut loc un eveniment mai deosebit, în urma căruia zeci de elevi au putut afirma că știu ce au de făcut în situații de incendiu sau cutremur.

Potrivit ISU Constanța, 45 de elevi din clasele a V-a și a VI-a s-au întâlnit cu trei cadre militare și doi voluntari SMURD, de la care au învățat cum să acorde primul ajutor în astfel de situații extreme.

De asemenea, micuții au aflat și cum trebuie să se comporte în asemenea cazuri. 

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: