Connect with us

Actual

Consilierii județeni, în ședință. Vezi ce proiecte au fost aprobate

Published

on

Consilierii judeţeni s-au reunit astăzi, 27 iulie 2022, în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 28 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi. Printre cele mai importante proiecte de hotărâri, au fost cele cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al mai multor instituții subordonate Consiliului Județean Constanța. Astfel, Centrul Școlar pentru Educatie Incluzivă Albatros, Centrul Școlar pentru Educatie Incluzivă Delfinul, Muzeul de Artă Constanța, precum și Centrul Cultural Județean “Teodor T. Burada”, au solicitat modificarea bugetelor prin transferuri între capitole bugetare. Între modificările bugetare de astăzi au fost și majorări de buget, mai exact: majorarea cu 785.000 lei a bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, cu 95.000 lei a bugetului Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, cu 25.000 lei a Bibliotecii Naționale “I.N. Roman”, precum și a Teatrului de Stat Constanța cu suma de 150.000 lei.

Pe ordinea de zi a figurat și un proiect de hotărâre care a vizat diminuarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța cu suma de 583.300 lei, din cauza modificări contractelor cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța și al celor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică Constanța. Tot astăzi, în urma adoptării proiectelor de hotărâre menționate anterior, bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Constanța a suferit și el modificări.

Cel de-al doilea proiect al ordinii de zi de astăzi a fost cel privind Strategia Județeană în domeniul asistenței sociale și protecției copilului pe anii 2022-2027 și Planul Operațional pentru Implementarea Strategiei Județene în domeniul asistenței sociale și protecției copilului pe anii 2022-2024. Această strategie pornește de la ideea că autoritățile locale și regionale joacă un rol important în furnizarea de servicii esențiale și în combaterea sărăciei, sunt implicate în punerea în aplicare a strategiilor naționale privind drepturile copiilor și a persoanelor cu dizabilități, a tuturor programelor derulate în domeniul protecției copilului și a asistenței sociale, a prevenirii și combaterii violenței în familie, precum și în vederea utilizării eficiente a resurselor alocate. Mai multe detalii privind Strategia Județeană în domeniul asistenței sociale și protecției copilului regăsiți aici.

Tot astăzi, a fost dezbătut și aprobat și proiectul privind asumarea responsabilității de către Consiliul Județean Constanța a organizării și derulării procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea de lapte și produse lactate, a produselor de panificație și a contractelor/acordului-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2022-2023. La nivelul județului Constanța acordurile-cadru pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și produselor de panificație distribuite prin „Programul pentru școli al României” au expirat odată cu încheierea anului școlar 2021-2022. Pentru anul școlar 2022-2023, CJC a transmis în teritoriu o solicitare prin care s-a pus în vederea consiliilor locale, ca prin hotărâre, să își asume sau să nu își asume responsabilitatea aplicării programului. Din cele 70 de consilii locale doar 2 și-au asumat gestionarea programului, respectiv Consiliul Local Amzacea și Consiliul Local Mihai Viteazu. Având în vedere că 68 de consilii locale din județul Constanța au hotărât neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, potrivit Procedurii, Consiliul Județean Constanța își asumă responsabilitatea organizării și derulării procedurilor menționate mai sus.

Advertisement

Un alt punct dezbătut și aprobat a fost cel privind declararea de uz și interes public județean a bunului imobil situat în Str. Viilor, nr. 1, Municipiul Constanța, Județ Constanța. Pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate oferite comunității constănțene, dar și a celor din regiune, a fost semnalată periodic necesitatea înființării unui spital regional, construcție nouă ce va asigura serviciile medicale optime contemporane și, totodată, să ofere atât locuitorilor din zona de Sud-Est a României, turiștilor dar și partenerilor NATO o infrastructură și servicii medicale la cel mai înalt nivel. Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 784/16.06.2022 a fost aprobată actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul public al județului Constanța. Bunul imobil situat în Str. Viilor, nr. 1, Municipiul Constanța, Județul Constanța, se declară bun de uz și interes public județean.

A fost aprobat și proiectul privind Actul Adițional nr.1 la Acordul de Parteneriat semnat între Liderul de proiect (Consiliul Județean Galați) și partenerii de proiect, pentru Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre, respectiv Consiliul Județean Constanța. În conformitate cu prevederile art. 15.4 din acordul de parteneriat între lider de proiect și partenerii de proiect potrivit cărora „liderul de proiect trebuie să solicite acordul partenerului înainte de a iniția orice modificare a Contractului.”

„Consiliul Județean Galați ne-a transmis Hotărârea nr. 208/29.06.2022 privind aprobarea unor modificări în implementarea proiectului. În acest sens, este necesară adiționarea Acordului de parteneriat, respectiv modificarea articolului 3 Bugetul proiectului, alin. 3.3 care va avea următorul cuprins: <Liderul de proiect se angajează să cofinanțeze implementarea proiectului cu 30.838,56 Euro>. Toate celelalte prevederi ale Acordului de parteneriat rămân neschimbate.“, notează CJC.

Alte două puncte de pe ordinea de zi au fost cele privind aprobarea Protocolului de colaborare între Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța, în vederea organizării Târgului Smart Energy la Pavilionul Expozițional Constanța, în perioada 19-21 august 2022 și respectiv darea în folosință gratuită Federației Române de Șah a unor spații amplasate la Pavilionul Expozițional Constanța, în perioada 4-18 septembrie 2022, pentru organizarea Campionatului Mondial Individual de Juniori de șah. În ambele cazuri este vorba despre punerea la dispoziție cu titlu gratuit a unor spații adecvate necesare derulării evenimentelor respective.

Un ultim proiect a fost cel privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare, modernizare și schimbare destinație din construcție administrativă/social-culturală – farmacie în construcție pentru sănătate – Centrul de Sănătate Mintală Adulți, situată în municipiul Constanța, str. Izvor, nr.27” a fost aprobat. Prin realizarea acestei investiții se vor asigura condiții optime în vederea desfășurării activităților specifice pentru această clădire, respectiv Centrul de Sănătate Mintală Adulți Constanța. Valoarea totală a investiției fără TVA este de 1.136.925,87 lei.

Advertisement

La ședința de astăzi au fost prezenți un număr de 36 de consilieri județeni, iar aceasta a fost ținută în regim de videoconferință.

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Advertisement