Connect with us

Administratie

Consilierii locali din comuna Castelu sunt chemați în ședință extraordinară. Vezi ordinea de zi propusă de primarul Nicolae Anghel

Published

on

p

Consilierii locali din comuna Castelu sunt chemați în ședință extraordinară de îndată joi, 26 august a.c., de la ora 11:30 pentru a dezbate și supune spre aprobare proiectul privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al localității.

Astfel, prin D I S P O Z I T I A   NR. 283 din 25 august 2021 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CASTELU ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA DE ÎNDATĂ având în vedere necesitatea adoptarii în regim de urgenţă a unei hotarâri pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei Castelu;

În baza art. 155, alin. (1), lit.,,b” si alin. (3), lit. ,,b’’ din Ordonanţa de Urgentă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ,,a”, alin. (4), si alin. (5), cele ale art. 196, alin. (1), lit. ,,b” si cele ale art. 197, alin. (4), precum si cele ale art. 243, alin.(1), lit. ,,a” din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Emite următoarea DISPOZIŢIE:

Art. 1 – Se convoacă în şedinţa extraordinară de îndata Consiliul Local al comunei Castelu în data de 26.08.2021,  ora 1130 , care se va organiza şi desfăsura în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei comunei Castelu – Sala de festivităţi, str. Republicii, nr. 56, cu prezenţă fizică/online –   telefon,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2021 – inițiator Primarul comunei – domnul Nicolae Anghel.

Art. 2  Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului şi o va face publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale precum şi prin publicare la afişierul din sediul Primariei comunei Castelu şi în Monitorul Oficial al comunei pe site – ul  www.primariacomuneicastelu.ro.

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Activitatea mea profesională nu este una complicată. Am descoperit frumusețea textului jurnalistic în 2002 în redacția cotidianului “Replica de Constanța”, unde am fost redactor timp de 5 ani și jumătate, după care am ales ca întrebările incomode pe departamentul Politică / Administrație să le adresez din redacția unui alt important cotidian constănțean. “Observator de Constanța” a fost pentru 8 ani locul unde m-am dezvoltat profesional, am cunoscut oameni din toate categoriile sociale și am primit aprecieri pentru fiecare efort depus. În 2015, am ales întreruperea activității pentru a mă alătura unei echipe de campanie electorală pentru alegerile locale din vara lui 2016. Experiența a fost interesantă, însă dorul de tastele laptopului unde-mi scriam materialele de presă nu m-au lăsat să-mi doresc o carieră în administrație. Așa am ales “Ordinea.ro”!