Conecteaza-te cu noi

Administratie

Consiliul Local Constanța, convocat în ședință. Se aprobă un protocol pentru reînvierea Festivalului de Muzică Ușoară „Mamaia‟

Published

on

Primarul Vergil Chițac a convocat Consiliul Local Constanța în ședință ordinară, joi, 29 iunie, de la ora 14.00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Iată ordinea de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 17.05.2023;
 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 26.05.2023;
 3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.05.2023;
 4. Informare privind deplasarea externă a domnului primar Vergil Chițac la Poti și Batumi, Georgia, în perioada 28-31 mai 2023, în conformitate cu prevederile art. 225 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 5. Proiect de hotărâre nr. 294/2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 287/2023 privind aprobarea „Bilanțului termoenergetic‟ pe anul 2022 și a pierderilor aferente sistemului de alimentare cu energie termică din municipiul Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 288/2023 privind aprobarea Planului de administrare în integralitate cu ambele componente (managerială și de administrare) al societății Termoficare Constanța SRL;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 281/2023 privind aporbarea organigramei și a statului de funcții ale societății Termocentrale Constanța S.R.L.;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 279/2023 privind aprobarea Componentei de administrare a Planului de administrare pentru perioada 2023-2027 a Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A.;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 299/2023 privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de administrație al Confort Urban S.R.L. pentru anul 2022 – semestrul II și a Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind indemnizațiile și beneficiile acordate administratorilor și directorilor Confort Urban S.R.L.în anul 2022;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 280/2023 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății Administrația Fondului Imobiliar SRL Constanța pentru anul 2022;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 292/2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 301/2023 pentru modificarea HCL nr. 460/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilul Liceul Teoretic Decebal, Constanța”;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 300/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 267/2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Constanța și Teatrul de Stat Constanța în vederea organizării, în comun, a proiectului cultural „Festivalul SEAStreet”, în perioada 28-30 iulie 2023;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 289/2023 privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”, Consiliul Judeţean Constanţa şi Municipiul Constanţa, în vederea oragnizării și desfășurării Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia‟;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 282/2023 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a Municipiului Constanța, județ Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 290/2023 privind revocarea dreptului de folosință gratuită a Direcției generale de asistență socială Constanța asupra unor imobile situate în municipiul Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 296/2023 pentru modificarea și completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 268/2023 privind alipirea unor imobile situate în municipiul Constanța, b-dul Aurel Vlaicu, Dacia Service și b-dul Aurel Vlaicu, în spate la Dacia Service – lot 2, în vederea înscrierii în cartea funciară;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 277/2023 privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța, b-dul Aurel Vlaicu nr. 254 în vederea înscrerii în cartea funciară;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 297/2023 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 269/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 53 mp, situat în municipiul Constanța, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu nr. 15A, identificat cu număr cadastral 250959, proprietatea privată a municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 270/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 114 mp (95mp+19mp), situat în municipiul Constanța, str. Intrarea Smârdan F.N. actual str. Mihai Eminescu nr. 5A, identificat cu numerele cadastrale 252675, respectiv 258111, proprietatea privată a municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 283/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 84 mp, situat în municipiul Constanța, str. Ioan Ursu nr. 79C, identificat cu număr cadastral 257945, proprietatea privată a municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 271/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 28 mp, situat în municipiul Constanța, str. Ion Adam nr. 34, identificat cu număr cadastral 253961, proprietatea privată a municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 272/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 50 mp, situat în municipiul Constanța, str. Gheorghe Lazăr nr. 2, identificat cu număr cadastral 252675, proprietatea privată a municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 285/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 149 mp, situat în municipiul Constanța, str. Căpitan Petre Romulus nr. 4B, identificat cu număr cadastral 222053, proprietatea privată a municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 222/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 79 mp, situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 35A, identificat cu număr cadastral 252933, proprietatea privată a municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 273/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 408 mp, situat în municipiul Constanța, DE 308 Tronson I, identificat cu număr cadastral 255360, proprietatea privată a municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 293/2023 privind aprobarea încetării contractului de asociere nr. 30099/04.05.2000, cu modificările și completările ulterioare, prin ajungere la termen;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 284/2023 pentru modificarea HCL nr. 578/2022 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 66 mp, situat în municipiul Constanța, str. Callatis nr. 5, proprietatea privată a municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 298/2023 privind aprobarea Planului urbanistic zonal „Park&Ride Nord”, municipiul Constanța, inițiator UAT municipiul Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 117/2023 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan delimitat de DC89, parcela IE 250425 și IE 219935, inițiator Dănilă Cristian;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 274/2023 pentru pentru modificarea HCL nr. 229/2021 privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare pentru activități proprii și activități specifice desfășurate de Primăria municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 295/2023 privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici în etapa Proiect Tehnic (PT) pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea mediului urban în zona Coiciu-Casa de Cultură‟;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 275/2023 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar SRL;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 286/2023 pentru modificarea HCL nr. 185/2023 privind numirea membrilor in Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A., cu modificările și completările ulterioare;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 276/2023 privind aprobarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanța”;

inițiator: primar Vergil Chițac

 1. Proiect de hotărâre nr. 259/2023 privind alegerea președintelui de ședință.

inițiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 5

Advertisement

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Advertisement

Despre Noi

Știri și investigații din județul Constanța.
Aici găsiți subiectele care contează.

Asociația Puterea Civică

Forma legală: ONG/Asociație
Cod de Identificare Fiscală: 24860568

Adresa: Constanța, Bd. IC Brătianu nr. 48, Bl. G29 (Complex Intim), Et. 1, Biroul 7.

Telefon: 0241.625.564

E-mail: ordinea.ro@gmail.com
Copyright © 2018 Ordinea.RO - Theme by MVP Themes, powered by WordPress. Administrat, Implementat, Optimizat de Takmate Solutions