Conecteaza-te cu noi
SEAS

Administratie

Constanța, condusă online. O nouă ședință a Consiliului Local se va desfășura în sistem de videoconferință

Published

on

Consiliul Local Constanta

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a convocat o nouă ședință ordinară a Consiliului Local Municipal pentru joi, 27 aprilie 2023, de la ora 14.00. Ședința se va desfășura tot prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Iată ordinea de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 07.03.2023;
 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 10.03.2023;
 3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.03.2023;
 4. Proiect de hotărâre nr. 182/2023 privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I din anul 2023;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1

 1. Proiect de hotărâre nr. 179/2023 privind modificarea HCL nr. 477/2022 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre nr. 161/2023 privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022 ale CT BUS SA;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

 1. Proiect de hotărâre nr. 162/2023 privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS SA pentru semestrul II al anului 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 174/2023 pentru modificarea HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 149/2023 privind aprobarea deschiderii unui punct de lucru al societății Administrația Fondului Imobiliar SRL în imobilul situat în Constanța, str. Vârful cu Dor nr. 10;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 150/2023 pentru completarea și modificarea HCL nr. 481/2022 privind aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacante de șef secție/laborator de analize medicale din cadrul Spitalului Cinic de Boli Infecțioase Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 2/2023 pentru modificarea și completarea HCL nr. 350/2021 privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Constanța;

iniţiator: consilier local Florin-Daniel Cocargeanu

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 187/2023 privind emiterea acordului de principiu în vederea acordării facilităților prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013, pentru obținerea titlului de Parc industrial de către Solid House Holding SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 163/2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între UAT Municipiul Constanța și Asociația „Călător prin România” în vederea realizării și montării de plăcuțe digitale care conțin cod QR în proximitatea sau pe monumentele istorice și obiectivele turistice de pe raza municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 2, nr. 4  și  nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 168/2023 privind aprobarea regimului acordării de finanțări nerambursabile din bugetul local al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 183/2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între municipiul Constanța și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România pentru organizarea evenimentului „Sărbătoarea zilei limbii tătare”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 , nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 173/2023 pentru modificarea HCL nr. 95/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre nr. 181/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea mediului urban în zona Delfinariu – Faleză Nord”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

 1. Proiect de hotărâre nr. 184/2023 privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 427/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 185/2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Constanța, Clubul Sportiv Municipal Constanța și Federația Română de Box;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 186/2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Constanța, Clubul Sportiv Municipal Constanța și Fundația Special Olympics din România;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 188/2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Constanța, Clubul Sportiv Municipal Constanța și Federația Română de Baschet;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 189/2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Constanța, Clubul Sportiv Municipal Constanța și Federația Română de Canotaj;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 190/2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Constanța, Clubul Sportiv Municipal Constanța și Federația Română de Tenis;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 191/2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Constanța, Clubul Sportiv Municipal Constanța și Federația Română de Yachting și partenerii acesteia Union Internationale Motonautique (Federația Internațională de Powerboating) și UIM EVENTS SARL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 164/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 33 mp, situat în municipiul Constanța, str. Poporului FN în vecinătatea str. Poporului nr. 143A, identificat cu număr cadastral 251715, proprietate privată a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 169/2023 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 408 mp, situat în municipiul Constanța, DE 308 Tronson I, identificat cu nr. cadastral 255360, proprietate privată a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 155/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a imobilelor – construcții înscrise în Cartea funciară 221464 aferente amplasamentului Stadion „Gheorghe Hagi” situat în municipiul Constanța, str. Primăverii nr. 2-11, județul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 170/2023 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 171/2023 privind revocarea dreptului de administrare al societății Administrația Fondului Imobiliar SRL asupra unor imobile şi obiective de investiţii aflate în domeniul public sau privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 175/2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii «Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară din municipiul Constanța, Bd. I.C. Brătianu nr. 68 – Școala nr. 8, județul Constanța”»;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre nr. 176/2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii «Proiect pilot – Construire „Sală de sport școlară din municipiul Constanța – Loc. Palazu Mare, str. Dumbrăveni nr. 8 – Școala generală nr. 14 și Grădinița nr. 39, județul Constanța”»;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre nr. 177/2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii «Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară din municipiul Constanța, str. Griviței nr. 70 – Școala nr. 24, județul Constanța”»;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre nr. 180/2023 pentru modificarea HCL nr. 358/2022 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros în favoarea municipiului Constanța asupra terenului în suprafață de 35.000 mp, înscris în cartea funciară nr. 237748 și identificat cu număr cadastral 237748;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 152/2023 privind prelungirea valabilității planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 208/2020;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre nr. 153/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1E, zona Palas CFR, teren rezultat din alipirea parcelelor: A 929/8/1, A 929/8/2, A 929/8/3, A 929/8/4, A 929/8/6, A 929/8 (alee acces), A 929/9 și A 929/10, investitor BHS TRANS SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre nr. 154/2023 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de bd. Aurel Vlaicu și limte cadastrale, zona Mobexpert, inițiator MPM Real Estate Investment SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre nr. 156/2023 privind aprobarea Planului urbanistic zonal „Avantech Cont”, municipiul Constanța, inițator UAT municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre nr. 157/2023 privind aprobarea Planului urbanistic zonal „Regenerare urbană zona Balada”, municipiul Constanța, inițator UAT municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre nr. 158/2023 privind aprobarea Planului urbanistic zonal „Actualizare documentație de urbanism zona Compozitori”, municipiul Constanța, inițator UAT municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre nr. 159/2023 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan delimitat de DN3C, parcela IE 228602, drum de exploatare și parcela IE 226901, inițiator Vlăsceanu Cornel;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre nr. 160/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – reconfigurare imobil D+P+2E – locuire cu spațiu comercial la demisol, str. Petru Vulcan nr. 70, investitor Vâlsan Constantin;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre nr. 178/2023 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 16/46300/05.11.2009, anexa 5 la HCL nr. 466/2009;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 151/2023 privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola-Mamaia SRL.

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Advertisement

Despre Noi

Știri și investigații din județul Constanța.
Aici găsiți subiectele care contează.

Asociația Puterea Civică

Forma legală: ONG/Asociație
Cod de Identificare Fiscală: 24860568

Adresa: Constanța, Bd. IC Brătianu nr. 48, Bl. G29 (Complex Intim), Et. 1, Biroul 7.

Telefon: 0241.625.564

E-mail: ordinea.ro@gmail.com
Copyright © 2018 Ordinea.RO - Theme by MVP Themes, powered by WordPress. Administrat, Implementat, Optimizat de Takmate Solutions