Connect with us

Administratie

Constanța. Consilierii municipali, chemați în ședință. Consultă inițiativele primarului Făgădău

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară,  joi, 29 noiembrie 2018, ora 1400, la sediul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța – Sala de Marmură a Gării Maritime, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 02.10.2018;
 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.10.2018;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;

         iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III pe anul 2018;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru     premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv „Farul” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din perioada iunie-octombrie 2018;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din perioada iulie-august 2018;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2019;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea tranșei tichetelor valorice pentru anul 2019;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 185/2015 privind înființarea Serviciului public de asistență socială în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială Constanța;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate de Direcția generală de asistență socială Constanța;

          iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Constanța”;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ”;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea hărții strategice de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța”;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal, Constanța”;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 266/2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 10 m”;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 65/2011 privind „Programul de construire unitățí locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” – Campus Social Henri Coandă – str. Ștefăniță Vodă;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – cartier Palazu Mare amenajare Prelungirea Recoltei;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție aferente obiectivului de investiții „Sistematizare a circulației și reparații pe b-dul Aurel Vlaicu pe sectorul strada Alba-Iulia – b-dul Tomis, municipiul Constanța”;

         iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 158532/21.09.2018 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 809/05.09.2003, adiționat, nr. 980/05.07.2004, adiționat, nr. 1782/12.10.2004, adiționat și nr. 1325/29.08.2008;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 181150/24.10.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Orizontului nr. 34A, în suprafață de 18 mp, în vederea vânzării directe către Zaharia Gina;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 181155/24.10.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, zona Complex Cleopatra, în suprafață de 29 mp, în vederea vânzării directe către S.C. Mamaia 2000 SRL;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 181162/24.10.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, zona Complex Modern, magazin 294, în suprafață de 26 mp, în vederea vânzării directe către SC Alliance Qwest Company SA;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical în suprafață totală de 69,72 mp, pentru specialitatea medicină de familie situat în municipiul Constanța, b-dul I.C. Brătianu nr. 47, în vederea desfășurării activității medicale în sistem de tură/contratură;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical în suprafață totală de 105,22 mp, pentru specialitatea medicină de familie situat în municipiul Constanța, b-dul I.C. Brătianu nr. 47, în vederea desfășurării activității medicale în sistem de tură/contratură;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, strada Traian nr. 98A, în suprafață de 20,00 mp;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, strada Poporului nr. 143A, în suprafață de 33,00 mp;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, intrarea Slt. Bogdan Vasile nr. 11, în suprafață de 31,00 mp;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în  municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Mal Lac Siutghiol, în suprafață de 622,00 mp către Autoritatea Navală Română;

         iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 258/2018 privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ovidiu nr. 5, etaj 1, ap. 2, către Enache Mariana, în conformitate cu Sentința civilă nr. 17329/04.11.2009 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr. 10935/212/2008;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 338/2018 privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în strada Mercur nr. 11, etaj 1, ap. 4, către Haralambescu Mihail și Haralambescu Paulina, în conformitate cu Sentința civilă nr. 3230/22.03.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 13344/212/2016;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 339/2018 privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în strada Traian nr. 20, etaj 2, ap. 6, către Coman Mitică și Miu Rada, în conformitate cu Sentința civilă nr. 13393/13.11.2015 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 32203/212/2014;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 340/2018 privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Mihail Kogălniceanu nr. 1-3, parter, către Damian Profirel, Damian Mariana, Damian Silviu și Damian Aurelia, în conformitate cu Sentința civilă nr. 5210/07.05.2015 pronunțată de Judecătoria Constanța, definitivă prin Decizia civilă nr. 1155/04.12.2015 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 14524/212/2014;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 341/2018 privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în strada Arhiepiscopiei nr. 1, etaj 1, către Tufeanu Victoria și Tufeanu Constantin, în conformitate cu Sentința civilă nr. 10448/29.09.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța, în conformitate cu Sentința civilă nr. 104448/29.09.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 3113/212/2017;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 342/2018 privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ion Lahovari nr. 7, parter, ap. 1, către Nucu Erica Maria, în conformitate cu Sentința civilă nr. 16756/26.10.2012 pronunțată de Judecătoria Constanța, definitivă prin Decizia civilă nr. 381/11.06.2013 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 966/212/2012;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile situate în municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanța;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanţa stațiunea Mamaia, zona Hotel Orfeu;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Constanța și SC Somaco Construct SRL;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Irimia Petru, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Andrieș Ioan, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Ganea Gelu, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Jarnea Emil, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Toma Dumitru, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Smârdan, str. Mircea cel Bătrân și alei carosabile, inițiator Popescu Traian;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+1E, b-dul Mamaia nr. 412, investitor Buicli Alexandra;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință P+1E cu garaj și birou la parter, str. Costache Stamate nr. 29, investitor Gurgui Adriana Daniela;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+4E locuință colectivă, str. Berlin nr. 13, investitor SC Magenta Construct SRL;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice carosabile aprobate prin HCL nr. 198/2018;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Municipiului Constanța în adunarea generală a acționarilor a SC CT BUS SA;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 353/2016 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Constanța;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 157/2006 privind înființarea unei comisii specializate în domeniul eficienței energetice la nivelul municipiului Constanța.

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

Comments

comments

Administratie

Marți este Ziua Constanței. Vezi ce program au pregătit oficialitățile.

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Marți, 21 mai, este ziua Constanței. Iată ce evenimente a pregătit Primăria municipiului Constanța pentru a sărbători această zi:

Ora 12:00 ~ TEDEUM oficiat de IPS Teodosie la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena;

Ora 17:00 ~ Parada Constanței ~ Sala Sporturilor, 2000 de participanți: sportivi, olimpici, militari, jandarmi călare, studenți, elevi, cadre didactice, artiști, înalte fețe bisericești, reprezentanți ai etniilor dobrogene și oficialități vor saluta cu respect orașul pe traseul Bd. Tomis-Piața Ovidiu;

Ora 18:00 ~ Salutul oficialităților pe scena amplasată în Piața Ovidiu;

Ora 18:30 ~ Piața Ovidiu ~ Spectacol tineri artiști constănțeni, ansambluri și comunități dobrogene;

Ora 20:00 ~ Piața Ovidiu ~ CIULEANDRA~ Adrian Stavian și Teatrul Semn vă invită la un spectacol-manifest, un show complet în care legende românești sunt aduse la viață cu forța de expresie a sunetului și a luminii, totul structurat pe muzică originală, special compusă pentru a redimensiona aceste valori;

Ora 21:00 ~ Piața Ovidiu ~ Concert extraordinar 3SUD EST;

Ora 22:00 ~ Piața Ovidiu ~ Foc de artificii.

 

 

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Satul Nisipari, la ceas aniversar. Locuitorii sunt așteptați la petrecerea organizată de Primărie și Consiliul Local

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Consiliul Local și Primăria comunei Castelu organizează pe 18 mai de la ora 15.00, “Întâlnirea Fiii Satului Nisipari”, un eveniment la care sunt așteptați să participle sute de oameni din întreg județul.

O data pe an, la Nisipari, se adună în vatra satului fiii și fiicele localității, pentru a se revedea și pentru a petrece împreună momente de neuitat.

În acest an, evenimentul ajuns la ediția a XVI-a, se va desfășura în incinta terenului de sport. Aici, organizatorii așteaptă agenții comerciali din localitate, dar și pe cei din județ, cu toții urmând să petreacă și să stea la dispoziția tuturor celor prezenți.

Au răspuns invitației de a urca pe scena special amplasată în incinta terenului de sport din localitate Mihaela Gurău, Aurel Moldoveanu, trupa Kronos, Nadia Bologan, Alexandra Verhovetchi, Loredana Brumă, dar și mulți tineri talentați din localitate. De asemenea, satul Nisipari are, și în acest an, oaspeți de seamă din Republica Moldova. Astfel, îi vor încânta pe toți cei prezenți ansamblurile din Băcioi, respectiv Ansamblul Buciumul și Ansamblul Rapsodia Dimineții.

Conform organizatorilor, desfășurătorul evenimentului este următorul:

14.00 Ansamblurile din Nisipari și Castelu

15:00 Deschiderea evenimentului

15:15 Talente locale

15:30 Nadia Bologan

16:15 Alexandra Verhovetchi

17:00 Ansamblul invitat din Basarabia

18:00 surpriza din partea agenției

18:30 Mihaela Gurau

19:15 Aurel Moldoveanu

20:00 Trupa Kronos

21:00 Final

 

 

 

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Tuzla. Investiții în reabilitarea stadionului din localitate. Primarul Reșit Taner: “Echipa va juca pe propriul stadion în curând”

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

După ce, în urmă cu mai puțin de o lună de zile, primarul comunei constănțene Tuzla, Reșit Taner, i-a informat pe părinți că vor fi demarate lucrările pentru construirea unei noi creșe în localitate, acum un alt proiect educațional este pe cale să fie finalizat.

“Educația, sportul, viitorul copiilor noștri, în general, sunt elemente esențiale pentru noi, pentru administrația comunei Tuzla. Tocmai de aceea, deciziile pe care le luăm în cadrul conducerii Primăriei comunei Tuzla au ca scop crearea de noi orizonturi pentru generațiile viitoare. Sportul, la fel ca și actul educațional și prioritățile mele încă de la începutul mandatului și așa vor rămâne”, a declarat primarul Reșit Taner pentru “Ordinea.ro”.

Ieri, primarul Reșit Taner a anunțat, pe pagina sa de Facebook, desfășurarea de lucrări ample în vederea repunerii stadionului în circuitul sportiv și educațional al localității. Astfel, cu bani de la bugetul local și desfășurate pe mai multe etape, lucrările sunt atent supravegheate de echipe de lucru din cadrul administrației locale, stadionul din Tuzla va fi redat sportivilor din localitate în cel mai scurt timp.

“După mai bine de 15 ani de meciuri jucate doar în deplasare, momentul reîntoarcerii echipei noastre de fotbal pe teren propriu se apropie cu pași repezi. Un fost teren viran prinde viață în timp ce se transformă în noul stadion din Tuzla. Suprafața de joc are un gazon de calitate, iar în momentul de față acesta se află în stadiul de întreținere, tundere şi irigare. Administrația locală dorește finalizarea cât mai rapidă a lucrărilor, astfel încât meciurile din sezonul 2019-2020 ale echipei noastre să se desfășoare pe noul stadion, acasă. Stadionul se află în spatele stației de alimentare Lukoil, de la intrarea în localitate dinspre Mangalia. Accesul se face prin aleea aflată între stația de alimentare și depozitul de lemne alăturat. Lucrările sunt încă în desfășurare, așadar vă vom ține la curent cu evoluția lor”, a scris primarul pe pagina sa de socializare.

 

 

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: