Connect with us

Administratie

Constanța. Consilierii municipali, chemați în ședință ordinară. Vezi convocatorul

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa  în şedinţă ordinară, miercuri, 31 octombrie 2018, ora   1200în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 27.09.2018;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al RADET Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC Confort Urban SRL Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al RATC Constanța pe anul 2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosal SRL Constanța pentru anul 2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 66/2018 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2017-2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și profesorilor îndrumători;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Constanţa în consiliile de administraţie şi comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Constanţa;

iniţiatori: consilieri locali Trandafir Raluca-Andrea, Cojoc Marioara, Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana, Florea Răzvan-Ionuț

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 55/2018 pentru aprobarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Constanța pentru anul școlar 2018-2019;

iniţiatori: consilieri locali Trandafir Raluca-Andrea, Cojoc Marioara, Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana, Florea Răzvan-Ionuț

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Savu Florin Cristian;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la Programul „Îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând vehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane” și asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii și cheltuielilor neeligibile, în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanțării de către Autoritate;

          iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de administrație social-comunitară;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarea unor spații de locuit construite de ANL în regim de închiriere din recuperări;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații cu destinația de sediu administrativ pentru desfășurarea activității structurilor din cadrul Primăriei municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Complexului stadion „Gheorghe Hagi”, str. Primăverii nr. 2-11, precum și a tarifelor de închiriere ale spațiilor din complex;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea unei suprafețe de 6 mp din Complex stadion „Gheorghe Hagi”, str. Primăverii nr. 2-11,  de către SC Vodafone România SA;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 78/2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de apă și canalizare „Apă-Canal Constanța” în care își desfășoară activitatea operatorul regional SC RAJA SA Constanța și a Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de furnizare cu apă și de canalizare;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acivitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teriorială a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Compozitori – Etapa I;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Baba Novac – Etapa I;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfinții Patru Mucenici de la Niculițel”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul și Sf. M.Mc. Teodor Tiron”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Adormirea Maicii Domnului I”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Capelei „Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, Sfântul Apostol Andrei și Sfânta Muceniță Sofia”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 75/2018 din bugetul local pentru susținerea activității sportive a Clubului Sportiv „Farul” Constanța în anul 2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 274/2018 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Universitar Neptun Constanța în anul competițional 2018-2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 288/2018 privind statul de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, organizarea unei linii de gardă, specialitatea anestezie și terapie intensivă în cadrul Compartimentului de terapie intesivă, precum și a unor măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacante din cadrul spitalului;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis 125158 și a acordului de parteneriat între Ministerul Educației Naționale – U.M.P.M.R.S.U. – lider de proiect și Municipiul Constanța – partener, precum și contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, aferent investiției Școala cu clasele I-VIII nr. 3 Ciprian Porumbescu;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis 125158 și a  acordului de parteneriat între Ministerul Educației Naționale – U.M.P.M.R.S.U. – lider de proiect și Municipiul Constanța – partener, precum și contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, aferent investiției Școala cu clasele I-VIII nr. 10 Mihail Koiciu;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 147850/06.09.2018 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 950/17.10.2003 și nr. 1314/07.09.2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 158525/21.09.2018 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 93/20.01.2004 și nr. 982/30.03.2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150306/11.09.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Zorelelor nr. 64, în suprafață de 9,25 mp, în vederea vânzării directe către Ardeleanu Victoria;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 147845/06.09.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ștefan cel Mare nr. 19, în suprafață de 45,61 mp, în vederea vânzării directe către Nacee Dimciu;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ciprian Porumbescu nr. 31, în suprafață de 142,63 mp, către Ciocan Gabriel;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității  HCL nr. 53/2011 privind transmiterea pe perioadă determinată a terenului în suprafață de 13.936 mp situat în Constanța, zona Faleză Nord, str. Lt. Gh. Economu – str. Ciprian Porumbescu, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța în administrarea CN „Apele Române” – Administrația de Apă Dobrogea Litoral, modificată prin HCL nr. 315/2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a unor bunuri aflate în administrarea unităților de învățământ din municipiul Constanța în vederea scoaterii din funcțiune și casării;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanța  Cuarțului nr. 2, zona mal Lac Siutghiol;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 304/2018 privind aprobarea Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune, cu sultă, asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Theodor Speranția nr. 73, lot 1;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 307/2018 privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL nr. 311/2016 privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către SC Enel Distribuție Dobrogea SA asupra unor terenuri aparținând municipiului Constanța, în vederea implementării Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule electrice și vehicule hibrid;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile situate în municipiul Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța din administrarea  RAEDPP Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile situate în municipiul Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța din administrarea  RATC Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea Statului Major al Forțelor Navale, prin Ministerul Apărării Naționale, a unui imobil situat în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru închirierea prin licitație publică deschisă a cuvetei lacului Siutghiol și a luciului de apă aferent;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului urbanistic general al municipiului Constanţa şi a Regulamentului local de urbanism aferent, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, în temeiul OUG nr. 51/2018;

          iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Ion Roată, str. Dumitru Marinescu, incinta Marvimex și str. Eliberării, inițiator SC Five Holding SA;

          iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de intersecția str. IL Caragiale cu str. Eliberării, inițiator SC Rewe Projektentwicklung România SRL;

          iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință S+P+1E, piscină și împrejmuire teren, Palazu Mare, parcela A 468/11/1, investitor Cioranu Irina Magdalena;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Vasile Pârvan, str. Eroilor, str. Mihai Eminescu, inițiator Done Anica;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuințe colective S+P+2E+M și împrejmuire teren, str. Edmond Deda nr. 14, investitor Brînzariu Constantin;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil D+P – locuire colectivă, centru recreere SPA și piscină, împrejmuire teren, str. Eugen Lovinescu nr. 27, lot 1, investitor Parfenie Daniel;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – modificare HCL nr. 36/2012 aferent imobil str. Trapani 17-17A, investitor Ivașcu Anca;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+9E – locuire colectivă cu spațiu comercial la parter, Palazu Mare, parcela VN 361/1, lot 1, investitor SC Erimar Building SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuințe colective S+P+2E+M, str. Ioan Damaschin nr. 13, investitor Vasile Nicolae;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+D+P+5-6E – locuire colectivă cu comerț la D+P, str. Mircea cel Bătrân nr. 47A, investitor SC Black Waters SA;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 862/06.05.2015 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 10027/118/2007, rămasă definitivă și irevocabilă;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al SC ECOSAL SRL Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 50/2018 privind organizarea Consiliului de administrație al RATC Constanța.

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța” doamnei Eugenia Jianu;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța” doamnei Anaid Tavitian;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Administratie

(foto) La Constanța, Târgul de Crăciun se închide înainte de… Crăciun. Ce spun organizatorii

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Organizatorii târgului de Crăciun de la Constanța – Christmas Market By The Sea – au anunțat pe pagina de Facebook a evenimentului că de astăzi, 13 decembrie, acesta își va închide porțile. Astfel, anunțat cu surle și trâmbițe drept evenimentul finalului de an 2018, târgul de Crăciun de la Constanța își închide porțile înainte de… Crăciun, după doar două săptămâni de la deschidere. Contrar așteptărilor, evenimentul s-a dovedit a fi unul prost organizat, iar constănțenii nu s-au înghesuit să-și petreacă timpul liber aici. De altfel, nici patinoarul mult promis nu a mai fost amplasat.

Totuși, pentru buna desfășurare a evenimentului , Primăria Constanța a anunțat din timp că circulația va fi închisă în această zonă pe tot parcursul desfășurării evenimentului, adică toată luna decembrie.

Revenind, iată informarea oficială a organizatorilor Christmas Market By The Sea:

“Astăzi joi, 13 decembrie 2018 -Christmas Market By The Sea- deschis în data de 1 decembrie 2018 în Piața Ovidiu din Constanța, își va închide porțile (mai devreme cu 15 zile decât era prevăzut).

•Noi -By The Sea Events- cerem scuze partenerilor, celor ce au fost implicați în acest proiect, celor ce ne-au acordat toată încrederea și tuturor constănțenilor, pentru nerealizarea lucrurilor ce s-au dorit a fi realizate și nu s-au putut realiza din motive independente de voința noasră, și pentru această închidere prematură a evenimentului nostru.

•Dorim să menționăm că Evenimentul Christmas Market By The Sea nu a fost un eveniment marca Primăria Constanța ci unul Privat, în care, Primăriei Constanța i-a fost cerut doar sprijinul.

•Acest eveniment a fost realizat din dorința organizatorilor de a aduce orașul Constanța în rândul marilor orașe ale României și a funcționat cu toate autorizațiile la zi.

Mulțumim tuturor celor ce ne-au fost alături.”

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Consilierii județeni, chemați în ședință ordinară. Ce proiecte au fost trecute în convocator

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

În conformitate cu dispoziţiile art. 94 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, se convoacă Consiliul Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară, pe data de 19.12.2018, ora 13.00, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de “Cetăţean de onoare al Judeţului Constanţa” domnului Adrian Rădulescu.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la protocolul de colaborare între Institutul de Arheologie “V. Pârvan”, Institutul Naţional al Patrimoniului şi U.A.T. Judeţul Constanţa prin Consiliul Judeţean Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.206/2018, aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Acordul de Parteneriat încheiat între Unitatea Adminstrativ Teritorială Judeţul Constanţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, a indicatorilor tehnico-economici revizuiţi şi a indicatorilor energetici aferenţi proiectului “Reabilitarea energetică a clădirilor Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Poarta Albă”.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Extindere Delfinariu, Municipiul Constanţa”, şi a indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport S.C. Flaviu Transcom S.R.L.

Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanţa asupra unor imobile situate în judeţul Constanţa, localitatea Eforie Sud, str. Republicii, nr.7 şi aprobarea trecerii acestora din domeniul public al Judeţului Constanţa în domeniul privat al Judeţului Constanţa, în vederea desfiinţării acestora prin demolare.

Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donaţie de la “Asociaţia Dobrogea Unită”.

Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării serviciilor de pază şi monitorizare pentru anul 2019 la obiectivele aparţinând Consiliului Judeţean Constanţa cu Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa.

Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanţa în domeniul public al Judeţului Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Judeţean Constanţa pentru C. Bueno Comp S.R.L. în vederea realizării lucrărilor “alimentare cu energie electrică, obiectiv cu destinaţia restaurant”.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Cojanu Maria pentru minorul Conţu Constantin.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de linii de gardă aprobate Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanţa prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr.224/27.07.2018.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile de stare civilă şi evidenţă a persoanelor prestate de către Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa în anul 2019.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru furnizarea datelor cu caracter personal, la nivel teritorial, de către Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa, pentru anul 2019.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii aferente anului 2018 pentru Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2018.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea listei de investiţii pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea listei de investiţii pe anul 2018, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea listei de investiţii pe anul 2018, ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli, a listei de investiţii şi modificarea programului de evenimente culturale pe anul 2018, pentru Biblioteca Judeţeană ” I.N. Roman” Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a listei de investiţii şi a programului de evenimente culturale pe anul 2018, pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa “Teodor T. Burada”.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, pentru Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, pentru Muzeul de Artă Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2018, pentru Teatrul de Stat Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2018.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţean şi a listei de investiţii pe anul 2018.

Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Primăria Constanța plătește peste 400.000 de lei pentru repararea jardinierelor din oraș

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Conducerea administrației publice a municipiului Constanța a postat pe pagina de internet a instituției un anunț care vizează achiziția directă pentru lucrări de reparații ale jardinierelor amplasare pe domeniul public al municipiului Constanța.

În anunț sunt incluse lucrări de zidărie și zidire și lucrări de vopsitorie.

Conform documentului, descrierea contractului se prezintă astfel:

Caracteristici tehnice :

 • delimitarea și semnalizarea perimetrului de lucru;
 • demolarea jardinierelor vizate se va realiza fără afectarea rețelelor de utilități precum și a altor dotări de pe domeniul public sau privat precum și altor bunuri private;
 • vor fi dezafectate inclusiv fundațiile acestora, situație în care se va intervenii sub nivelul solului;
 • terenul va fi adus la starea inițială unde se realizează lucrările de demolare;
 • se va interveni asupra lor manual sau mecanic, în funcție de gradul de deteriorare;
 • se vor desface cu atenție treptele, capacele mozaicate, placajul din piatră naturală tip Techirghiol, tencuiala și cărămida aparentă, pe porțiunile unde se vor efectua reparații;
 • se va cofra și se va turna beton B 250 în fundații și elevații;
 • se va înlocui travertinul deteriorat;
 • se vor tencuii și se vor finisa cu terasit;
 • capacele mozaicate, placajul din piatră naturală și cărămida aparentă vor fi curățate de mortar, vor fi stivuite cu grijă, manipulate manual;
 • fisurile din punctele izolate vor fi acoperite cu mortar pe bază de aracet
  sau chit special;
 • pentru finisarea suprafețelor, dacă este cazul se va realiza o curățare atentă și se va aplica un tinci înaintea operațiunii de vopsire;
 • după refacere se va aplica lavabil de exterior, rezistent la condițiile meteo nefavorabile ( ploi, îngheț/dezgheț, etc);
 • după refacerea zonelor deteriorate se va executa o igienizare a
  suprafețelor;
 • toate lucrările se vor executa conform normativelor în vigoare și în baza ordinelor de lucru emise de beneficiar.

Prezentarea ofertei: Oferta financiară va fi prezentată sub formă de deviz (inclusiv extrase), conform locațiilor și listei de cantități din Anexa 1 atașată la caietetul de sarcini.

Prețurile unitare pe fiecare categorie de lucrări vor include toate cheltuielile legate de material /manopera /utilaj /transport/cheltuieli directe/ indirecte, taxe, impozite considerate obligații legale ale executantului, profitul exclusiv TVA.

Prețul de achiziție al lucrărilor este ferm.

Valoarea estimată : 403.402 lei fără T.V.A.

Criterii de adjudecare: prețul cel mai scăzut și respectarea prevederilor Caietului de sarcini publicat pe site-ul Primăriei : www.primaria-constanta.ro.

Termen limită de primire a ofertelor: 20.12.2018.

Informații suplimentare : Oferta se va depune/transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța – Serviciul Amenajări Urbane, sediul din Str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10 sau pe adresa de e-mail carmen.savu@primaria-constanta.ro În cazul în care oferta va fi transmisă prin e-mail, operatorul economic are obligația de a transmite oferta în original la sediul beneficarului în maxim 3 zile de la data înaintării ofertei inițiale.

sursa foto: Cuget Liber

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: