Connect with us

Administratie

Constanța. Consilierii municipali, chemați în ședință ordinară. Vezi convocatorul

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa  în şedinţă ordinară, miercuri, 31 octombrie 2018, ora   1200în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 27.09.2018;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al RADET Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC Confort Urban SRL Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al RATC Constanța pe anul 2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosal SRL Constanța pentru anul 2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 66/2018 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2017-2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și profesorilor îndrumători;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Constanţa în consiliile de administraţie şi comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Constanţa;

iniţiatori: consilieri locali Trandafir Raluca-Andrea, Cojoc Marioara, Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana, Florea Răzvan-Ionuț

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 55/2018 pentru aprobarea rețelei unităților de învățământ din municipiul Constanța pentru anul școlar 2018-2019;

iniţiatori: consilieri locali Trandafir Raluca-Andrea, Cojoc Marioara, Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana, Florea Răzvan-Ionuț

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Savu Florin Cristian;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la Programul „Îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând vehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane” și asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii și cheltuielilor neeligibile, în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanțării de către Autoritate;

          iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de administrație social-comunitară;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarea unor spații de locuit construite de ANL în regim de închiriere din recuperări;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații cu destinația de sediu administrativ pentru desfășurarea activității structurilor din cadrul Primăriei municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Complexului stadion „Gheorghe Hagi”, str. Primăverii nr. 2-11, precum și a tarifelor de închiriere ale spațiilor din complex;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea unei suprafețe de 6 mp din Complex stadion „Gheorghe Hagi”, str. Primăverii nr. 2-11,  de către SC Vodafone România SA;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 78/2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de apă și canalizare „Apă-Canal Constanța” în care își desfășoară activitatea operatorul regional SC RAJA SA Constanța și a Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de furnizare cu apă și de canalizare;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acivitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teriorială a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Compozitori – Etapa I;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Baba Novac – Etapa I;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfinții Patru Mucenici de la Niculițel”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul și Sf. M.Mc. Teodor Tiron”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Adormirea Maicii Domnului I”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Capelei „Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, Sfântul Apostol Andrei și Sfânta Muceniță Sofia”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 75/2018 din bugetul local pentru susținerea activității sportive a Clubului Sportiv „Farul” Constanța în anul 2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 274/2018 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Universitar Neptun Constanța în anul competițional 2018-2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 288/2018 privind statul de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, organizarea unei linii de gardă, specialitatea anestezie și terapie intensivă în cadrul Compartimentului de terapie intesivă, precum și a unor măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacante din cadrul spitalului;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis 125158 și a acordului de parteneriat între Ministerul Educației Naționale – U.M.P.M.R.S.U. – lider de proiect și Municipiul Constanța – partener, precum și contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, aferent investiției Școala cu clasele I-VIII nr. 3 Ciprian Porumbescu;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis 125158 și a  acordului de parteneriat între Ministerul Educației Naționale – U.M.P.M.R.S.U. – lider de proiect și Municipiul Constanța – partener, precum și contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, aferent investiției Școala cu clasele I-VIII nr. 10 Mihail Koiciu;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 147850/06.09.2018 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 950/17.10.2003 și nr. 1314/07.09.2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 158525/21.09.2018 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 93/20.01.2004 și nr. 982/30.03.2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150306/11.09.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Zorelelor nr. 64, în suprafață de 9,25 mp, în vederea vânzării directe către Ardeleanu Victoria;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 147845/06.09.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ștefan cel Mare nr. 19, în suprafață de 45,61 mp, în vederea vânzării directe către Nacee Dimciu;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ciprian Porumbescu nr. 31, în suprafață de 142,63 mp, către Ciocan Gabriel;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității  HCL nr. 53/2011 privind transmiterea pe perioadă determinată a terenului în suprafață de 13.936 mp situat în Constanța, zona Faleză Nord, str. Lt. Gh. Economu – str. Ciprian Porumbescu, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța în administrarea CN „Apele Române” – Administrația de Apă Dobrogea Litoral, modificată prin HCL nr. 315/2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

 1. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a unor bunuri aflate în administrarea unităților de învățământ din municipiul Constanța în vederea scoaterii din funcțiune și casării;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanța  Cuarțului nr. 2, zona mal Lac Siutghiol;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 304/2018 privind aprobarea Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune, cu sultă, asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Theodor Speranția nr. 73, lot 1;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 307/2018 privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL nr. 311/2016 privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către SC Enel Distribuție Dobrogea SA asupra unor terenuri aparținând municipiului Constanța, în vederea implementării Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule electrice și vehicule hibrid;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile situate în municipiul Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța din administrarea  RAEDPP Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile situate în municipiul Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța din administrarea  RATC Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea Statului Major al Forțelor Navale, prin Ministerul Apărării Naționale, a unui imobil situat în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru închirierea prin licitație publică deschisă a cuvetei lacului Siutghiol și a luciului de apă aferent;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului urbanistic general al municipiului Constanţa şi a Regulamentului local de urbanism aferent, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, în temeiul OUG nr. 51/2018;

          iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Ion Roată, str. Dumitru Marinescu, incinta Marvimex și str. Eliberării, inițiator SC Five Holding SA;

          iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de intersecția str. IL Caragiale cu str. Eliberării, inițiator SC Rewe Projektentwicklung România SRL;

          iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință S+P+1E, piscină și împrejmuire teren, Palazu Mare, parcela A 468/11/1, investitor Cioranu Irina Magdalena;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Vasile Pârvan, str. Eroilor, str. Mihai Eminescu, inițiator Done Anica;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuințe colective S+P+2E+M și împrejmuire teren, str. Edmond Deda nr. 14, investitor Brînzariu Constantin;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil D+P – locuire colectivă, centru recreere SPA și piscină, împrejmuire teren, str. Eugen Lovinescu nr. 27, lot 1, investitor Parfenie Daniel;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – modificare HCL nr. 36/2012 aferent imobil str. Trapani 17-17A, investitor Ivașcu Anca;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+9E – locuire colectivă cu spațiu comercial la parter, Palazu Mare, parcela VN 361/1, lot 1, investitor SC Erimar Building SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuințe colective S+P+2E+M, str. Ioan Damaschin nr. 13, investitor Vasile Nicolae;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+D+P+5-6E – locuire colectivă cu comerț la D+P, str. Mircea cel Bătrân nr. 47A, investitor SC Black Waters SA;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 862/06.05.2015 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 10027/118/2007, rămasă definitivă și irevocabilă;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al SC ECOSAL SRL Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 50/2018 privind organizarea Consiliului de administrație al RATC Constanța.

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța” doamnei Eugenia Jianu;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța” doamnei Anaid Tavitian;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Administratie

Consilierii locali din Constanța, chemați în ședință. Ce proiecte a inițiat Făgădău

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa  în şedinţă ordinară, joi, 28 martie 2019, ora 1200,  în Aula „Gavrilă Rican” a Universității Maritime Constanța, cu următoarea
ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 28.02.2019;

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 20.03.2019;

3. Proiect de hotărâre privind validarea în funcţia de consilier local a domnului Gavrilă Florin Tudor;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

4. Proiect de hotărâre privind validarea în funcţia de consilier local a domnului Tulică Marius;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona bulevardul 1 Mai – şoseaua Mangaliei” – faza DALI;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Acces şi mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanţa” – faza DALI;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, între Gara CFR şi staţiunea Mamaia” – faza DALI;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivului de investiţii „Reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 14 Palazu Mare, Constanţa”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Constanţa la programul „WiFi4EU Promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale, în Municipiul Constanţa”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Constanţa în calitate de partener în proiectul „ALT/BAU Transfer Networks, Alternative Building Activation Units” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul programului Operaţional Urbact III 2014-2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reamenajarea spaţiului public din zona Teatrului Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski” – etapa DALI;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Centrului pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia” în subordinea Direcţiei generale de asistenţă socială – Direcţia sprijin comunitar, în cadrul căruia vor funcţiona două servicii adresate persoanelor fără adăpost: „Adăpost de noapte” şi „Centru de zi pentru integrare/reintegrare socială”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC ECOSAL SRL Constanța pentru anul 2019;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

14. Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului SC ECOSAL SRL Constanţa pentru îndeplinirea unor proceduri de înregistrare documente la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi Banca Transilvania;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” reprezentantului municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

16. Proiect de hotărâre privind planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

17. Proiect de hotărâre privind achiziţia serviciilor de consultanţă şi informare juridică, asistenţă şi reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcţionarea, restructurarea şi integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea unui post vacant din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 262/2017 privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 37114/22.02.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, aferent restaurant Sirena, în suprafață de 1657 mp, în vederea vânzării directe către SC Salvator SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, aferent activului „Bufet Felix”, în suprafață de 854 mp, către SC Marina & Santis SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, bd.Tomis nr. 1, în suprafață de 384 mp, către SC Doris Trading SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 29005/25.02.2002 încheiat între municipiul Constanța și SC 2×2 Camen Comerț SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 52504/14.03.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 248/19.03.2004, rectificat și sub nr. 249/19.03.2004, rectificat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

27. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

28. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile situate în municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

29. Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

30. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri mobile în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța din administrarea RATC Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

31. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

32. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, poligon 3, poligon 4, lot 1/3, în vederea înscrierii în cartea funciară;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

33. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri situate în municipiul Constanța, pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

34. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Dana Ștefan, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

35. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Oprea Dorel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004
iniţiator: primar Decebal Făgădău

36. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 756 mp situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 41, bloc FZ12, scările C şi D, în favoarea societății Stejarul SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

37. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 733 mp situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 41, bloc FZ12, scările E şi F, în favoarea societății Stejarul SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

38. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 1.253 mp situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, Restaurant Vatra, în favoarea societății Agro Sofil SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

39. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 72,12 mp situat în municipiul Constanța, Aleea Heracleea nr. 7-9, lot 1, în favoarea societății Livani Prod SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

40. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 115 mp situat în municipiul Constanța, str. Suceava nr. 5, în favoarea doamnei Ciolacu Dumitroula-Simona;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

41. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 501 mp situat în municipiul Constanța, str. Interioară 3 nr. 1, în favoarea doamnei Caluda Elena;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+5-8E – hotel-apartament, staţiunea Mamaia, zona Pinguin, investitor SC Real Estate Investment SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil D+P+8E – hotel-apartament, staţiunea Mamaia, zona hotel Caraiman, investitor Bucureanu Anca;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de şos. Mangaliei, intr. Mangaliei, calea ferată şi incinta SC Carmeco SA, iniţiator SC Ever Green Recycling SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuinţă, str. Siretului nr. 26-28, investitor Itoafă Florian;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managerului Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa şi a componenţei comisiei de evaluare şi soluţionare a contestaţiilor.
iniţiator: primar Decebal Făgădău

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Primăria Constanța a început plantările de primăvară!

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Decorul peisagistic din Constanța a fost completat cu 50 de arbori. S-au plantat meri decorativi (malus royalty și malus floribunda), corcoduși roșii (prunus nigra) și arborii Iudei (cercis siliquastrum). Primele plantări au avut loc pe scuarurile de pe străzile Portiței, Primăverii, Nicolae Iorga, Traian și bulevardul 1 Mai. Campania va continua și în perioada următoare. Potrivit Primăriei Constanța, până în luna iunie a acestui an vor avea loc o serie de acțiuni de plantare inițiate și derulate prin grija serviciului de specialitate Gestionare Spații Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

„Trebuie precizat că toate exemplarele de plante achiziționate sunt din specii ornamentale de forme și culori variate, cu înflorire eșalonată pe parcursul unui an și frunziș persistent, asigurând astfel decorul pe parcursul întregului an, rezistente la condițiile specifice de climă şi sol“, se arată într-un comunicat al Primăriei Constanța.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

CJC apelează la Ministerul Culturii pentru a reabilita Teatrul de Vară din Mamaia!

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Telenovela reabilitării Teatrului de Vară din Mamaia s-ar putea încheia nu peste mult timp. Asta deoarece președintele Consiliului Județean Constanța, Horia-Marius Țuțuianu a anunțat, zilele trecute, că a depus la Ministerul Culturii un proiect privind reabilitarea și modernizarea Teatrului de Vară din Mamaia.Pentru ca acest proiect să fie realizat cât mai repede, șeful CJC i-a cerut sprijinul ministrului Culturii, Valer-Daniel Breaz, într-o întâlnire care avut loc la Prefectura Constanța, în urmă cu câteva zile, și la care au participat toți șefii instituțiilor de cultură din județul Constanța. Țuțuianu a declarat că speră ca lucrurile în cadrul acestui proiect, pe care îl consideră ca fiind unul de suflet, să decurgă cât mai repede. Valoarea lucrărilor la Teatrul de Vară Mamaia sunt estimate la 2,5 milioane de euro.

Amintim că CJC a lansat, urmă cu câteva săptămâni, invitația de participare la licitația privind atribuirea contractului în vederea elaborării documentației necesară pentru proiectul “Reabilitare și modenizare Teatru de Vară Mamaia”. Achiziția va fi una directă, conform anunțului postat pe pagina de internet a administrației județene, iar sursa de finanțare este bugetul CJ Constanța.

Pot participa toţi operatorii economici interesaţi indiferent dacă aceştia deţin sau nu cont în SICAP. Operatorii economici interesaţi pot posta oferta de preţ totală în sistemul electronic SICAP, secţiunea catalogul produse/servicii/lucrări. Autoritatea Contractantă va achiziţiona serviciile de mai sus respectând prevederile art. 43 din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. Ofertantul declarat câştigător va posta oferta în

SICAP, în condiţiile în care deţine cont. În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condiţiile de participare sau refuză încheierea contractului, va fi selectat/contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de adjudecare.

Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot solicita informaţii şi clarificări: Serviciul Achiziţii, Analiză Piaţă, Urmărire Contracte, Consiliul Judeţean Constanţa, Bd. Tomis nr. 51, tel. +40-241.488.413, fax +40-241.488.411, e-mail: licitaţii@cjc.ro.

Criteriul de atribuire: „cel mai bun raport calitate-preţ”.

Teatrul de vară din stațiunea Mamaia a fost un adevărat meci de ping – pong între autoritățile locale și județene, nimeni nu a reușit să pună pe picioare instituția de cultură. Ani la rând, aici s-au desfășurat festivaluri de muzică recunoscute la nivel internațional. Acum, zona este o ruină. Reamintim că la ședința CJC din 29.10.2014 consilierii județeni au adoptat Hotărârea nr. 225 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui bun imobil, proprietate publică a Județului Constanța, către Consiliul Local Municipal Constanța. „Consiliul Local al Municipiului Constanța are obligația de a demara lucrările de reabilitare a imobilului menționat la data de 1 noiembrie 2015. În cazul nerespectării acestei obligații, dreptul de administrare asupra imobilului încetează în condițiile legii“, se preciza în hotărârea CJC. După un an, hotărârea nu a reușit să producă efecte, iar obiectivul a revenit în administrarea CJC.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: