Connect with us

Politica

Constanța. Făgădău cheamă Consiliul Local în ședință ordinară. Vezi convocatorul

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, marți, 31 octombrie 2017, ora 1200, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea
ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 29.09.2017;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice în sezonul rece 2017-2018 în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii tranșei tichetelor valorice pentru anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2017-2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv „Farul” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din prima parte a anului 2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

7. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din prima parte a anului 2017;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

8. Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

9. Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

10. Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al SC Ecosal SRL Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

11. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru evaluarea activității membrilor Consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și soluționare a contestațiilor;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța pentru anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

14. Proiect de hotărâre privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului public de asistență socială;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 274/2017 privind statul de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, precum și aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacante din cadrul spitalului;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația de depozit pentru depozitarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea normativului privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Popescu Diana-Florentina;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării adăpostului pentru situații de urgență în perioada sezonului rece, în incinta clubului pentru pensionari din Constanța, șos. Mangaliei nr. 86A;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, B-dul 1 Mai nr. 75, proprietatea domnilor Tudoran Cristian și Velicu Alexandru și a doamnei Velicu Elena, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Panait Moșoiu nr. 3, proprietatea domnului Despina Gheorghe, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Spiru Haret nr. 23, proprietatea domnului Porumbă Marian și a doamnei Porumbă Petra Isabela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

25. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

26. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

27. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

28. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 282/2013 privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea RADET Constanța a terenurilor aferente punctelor termice situate în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

29. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanţa, str. Avram Iancu nr. 32;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

30. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanța și preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului voluntar pentru îmbunătățirea colectării separate de la populație a deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și a reciclării acestora la nivelul municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

32. Proiect de hotărâre privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic general în ceea ce privește prevederile ZRB3 în vederea realizării proiectelor de utilitate publică;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru introducere teren în intravilan și reglementarea zonei delimitată de DN3C, B-dul Aurel Vlaicu și calea ferată, inițiator Apti Orhan;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de consultanță/asistență/reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța, ale Consiliului local al municipiului Constanța, precum și ale Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 în fața instanțelor de judecată, având ca obiect legile proprietății, contestații la executare și alte acțiuni similare obiectului contractului;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de consultanță/asistență/reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța, ale Consiliului local al municipiului Constanța, precum și ale Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 în fața instanțelor de judecată, având ca obiect acțiuni în constatarea drepturilor patrimoniale și nepatrimoniale și alte acțiuni similare obiectului contractului;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

36. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
iniţiator: primar Decebal Făgădău

Comments

comments

Politica

(DOCUMENT) Guvernul modifică Strategia de vaccinare împotriva COVID-19

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Executivul se reuneşte miercuri în şedinţă, de la ora 13.00, iar pe ordinea de zi figurează un proiect de hotărâre pentru modificarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19.

În etapa a doua de vaccinare sunt introduse persoanele cu handicap, persoane imobilizate, cele imunodeprimate, însoţitorii acestora şi persoanele care locuiesc la acelaşi domiciliu cu bolnavii. De asemenea, sunt incluse în etapa a doua persoanele fără adăpost. Totodată, centrele de vaccinare sunt coordonate metodologic de Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică şi direcţiile de sanătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Iată documentul:

HG 5

 

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Senatorii şi deputaţii ar putea să se vaccineze anti-COVID la Parlament

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Senatorii şi deputații s-ar putea vaccina anti-COVID în clădirea Parlamentului, atât timp cât există un cabinet medical şi echipe medicale mobile care pot face acest lucru, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, preşedintele Comitetului naţional de coordonare a activităţilor privind imunizarea, dr. Valeriu Gheorghiţă, care a precizat însă că resursa umană este limitată şi există o prioritizare, eforturile fiind concentrate în acest sens, informează Agerpres.

„Echipele mobile de vaccinare pot să asigure vaccinarea în mod deosebit a persoanelor din centrele medico-sociale şi rezidenţiale, dar şi a anumitor categorii de persoane care deservesc activităţi esenţiale şi care este dificil să părăsească locul de muncă. În acest caz, se poate utiliza cabinetul medical de la locul de muncă şi se constituie o echipă mobilă atât din resursa personalului medical propriu din acea unitate, la care se poate adăuga altă resursă umană, încât să se efectueze vaccinarea personalului şi la locul de muncă. Deci există şi această posibilitate, însă resursa umană, trebuie să înţelegem, este limitată. Există la acest moment o prioritizare a persoanelor vulnerabile, a persoanelor care sunt la risc să dezvolte forme severe şi, din acest punct de vedere, majoritatea echipelor mobile sunt concentrate pe a asigura vaccinarea personalului din centrele medico-sociale şi rezidenţiale”, a explicat Gheorghiţă.

Întrebat dacă senatorii şi deputaţii s-ar putea vaccina la Parlament, Gheorghiţă a răspuns: „Atât timp cât există un cabinet medical şi echipe medicale mobile care pot face acest lucru, sigur că da”.

Sursa: digi24.ro

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Primarii s-au înțeles cu premierul Florin Cîțu. 90% din cheltuielile cu asistența socială, suportate de Guvern

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Primarul municipiului Cluj, Emil Boc, liderul Asociației Municipiilor din România, a avut o întâlnire cu premierul Florin Cîțu pentru a discuta despre bugetul pentru administrațiile locale din 2021.

„Am apreciat implicare premierului prin implementarea unui act normativ, mai ales în privința cheltuielilor. Este reglementat și e de apreciat. (…) Noi am solicitat ca aceste cheltuieli cu asistența socială să vină de la stat. Astfel că 90% o să fie de la Guvern, iar 10 % din partea administrațiilor locale. (…) Premierul ne-a asigurat că o să fie banii pentru burse și gratuitatea pentru transportul public. Am cerut ca cetățenii și autoritățile să fie tratați egal în privința îngrijirii terenurilor și clădirilor. Din fondurile europene se va încerca rambursarea cheltuielilor din pandemie. Avem 240 de mililoane de euro cheltuiți în 2020 pe tot ceea ce înseamnă pandemie. Am primit 40 milioane înapoi, deci 20% din cât am cheltuit. S-a convenit că în continuare din fondurile europene se va încerca rambursarea acestor cheltuieli făcute de administrația locală“, a spus Emil Boc.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: