Connect with us

Administratie

Constanța. Proiectul privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, în consultare publică

Published

on

Primăria municipiului Constanța anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 597/29.11.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța.

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre include:

  • Referat de aprobare privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța;
  • Raport de specialitate privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța;
  • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 597/29.11.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța.
  • Studiul de oportunitate în vederea determinării formei de gestiune a serviciului de iluminat public în municipiul Constanța;
  • Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public în municipiul Constanța;
  • Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța.

Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei, la adresa www.primaria-constanta.ro, secțiunea „De interes public/Transparența decizională pe Legea 52/2003/Informare și consultare publică”, începând cu data de 06.04.2023;
  • la sediul Primăriei municipiului Constanța, situat în bd. Tomis nr. 51;
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul iluminat public din cadrul Direcției generale gestionare servicii publice, situat în Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 15.04.2023, astfel:

– prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Constanța, Direcția generală gestionare servicii publice, Birou iluminat public din strada Ștefan Mihăileanu nr. 10;

– prin email, la adresa: iluminat@primaria-constanta.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri pentru proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 597/29.11.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța”.

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta