Actual Slide

Decizii AGA OIL Terminal. Venituri majorate și mandate prelungite pentru administratorii Consiliului de Administrație

feb. 28, 2018 Mihaela Tîrpan

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății OIL TERMINAL S.A și-a desfașurat lucrările în data de 28.02.2018, ora 11.00, la a doua convocare (ieri a fost prima convocare și nu a fost cvorum pentru desfășurarea ședinței n.r.), la sediul societătii, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, la ședință participând acționari reprezentând 59,91 % din capitalul social.

Conform informării pe care conducerea companiei a transmis-o către bvb.ro, au fost luate decizii ce țin de veniturile lunare ale membrilor Consiliului de Administrație, conform legislației privind modificările care intervin odată cu trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat. Totodată, s-a votat prelungirea mandatele administratorilor provizorii pentru încă două luni. De asemenea, în ședința AGA s-a mai decis și încheierea unui contract de consultanță pentru contestarea ridicării autorizației de antrepozit fiscal și, extrem de important, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al companiei.

Documentul transmis Bursei de Valori București este semnat de Sorin Ciutureanu, directorul OIL Terminal.

Pentru mai multe informații, vă punem la dispoziție hotărârile adoptate în ședința AGA a OIL Terminal.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.02.2018 au urmatorul continut:

Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentand 59,91 % din capitalul social si 99,52 % din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba modificarea cuantumului indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie prevazut in contractele de mandat incheiate cu societatea, pentru punerea in acord cu prevederile art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,52% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului administratorilor alesi prin hotararea AGOA nr. 26/24.11.2017.

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati,  se aproba mandatarea doamnei Aura Gabriela Dumitru in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii care sa reflecte recalcularea indemnizatiei fixe brute lunare precum si prelungirea duratei mandatului.

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati se aproba incheierea unui contract de consultanta, asistenta juridica si reprezentare legala pentru contestarea masurilor de ridicare a antrepozitului fiscal.

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,98% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.

Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

Art. 7 Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

Art. 8 Cu votul actionarilor reprezentand 59,91% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 20.03.2018 ca data de inregistrare si a datei de 19.03.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Comments

comments

Mihaela Tîrpan

About The Author

Activitatea mea profesională nu este una complicată. Am descoperit frumusețea textului jurnalistic în 2002 în redacția cotidianului “Replica de Constanța”, unde am fost redactor timp de 5 ani și jumătate, după care am ales ca întrebările incomode pe departamentul Politică / Administrație să le adresez din redacția unui alt important cotidian constănțean. “Observator de Constanța” a fost pentru 8 ani locul unde m-am dezvoltat profesional, am cunoscut oameni din toate categoriile sociale și am primit aprecieri pentru fiecare efort depus. În 2015, am ales întreruperea activității pentru a mă alătura unei echipe de campanie electorală pentru alegerile locale din vara lui 2016. Experiența a fost interesantă, însă dorul de tastele laptopului unde-mi scriam materialele de presă nu m-au lăsat să-mi doresc o carieră în administrație. Așa am ales “Ordinea.ro”!