Politica Slide

(document) Pentru ce propune Făgădău rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

mart. 21, 2018 Mihaela Tîrpan

Decelabl Făgădău, primarul municipiului Constanța, solicită, în ședința de vineri, 23 martie a.c., vot pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018. Amintim că bugetul pe anul în curs a fost aprobat prin HCLM nr.33/15.02.2018.

Edilul propune rectificarea bugetului de venituri cu suma de 770.402 mii lei și a bugetului de cheltuieli cu suma de 770.402 mii lei.

Prin vot, se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018 la venituri cu suma de 325 mii lei și la cheltuieli cu suma de 325 mii lei.

De asemenea, Făgădău cere vot aleșilor municipali pentru bugetul creditelor externe pe anul 2018 la venituri în sumă de 100.000 mii lei și la cheltuieli în sumă de 100.000 mii lei.

Ce înseamnă aceste sume?

Rectificarea are, potrivit expunerii de motive – document atașat proiectului – următoarele considerente:

  • introducerea excedentului bugetar pe anul precedent în sumă de 270.310 mii lei care va fi utilizat în anul 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare și secțiunii dezvoltare;
  • semnarea contractului de finanțare a Programului Operațional Capital Uman aferent proiectului “Măsuri integrale pentru o viață mai bună”;
  • detalierea pe fiecare unitate de învățământ a burselor școlare pentru Semestrul II al anului școlar 2017 – 2018;
  • modificarea bugetelor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat prin suplimentarea cheltuielilor de finanțare complementară;
  • modificările listei de învățământ prin suplimentarea de la bugetul de stat cu suma de 1.630 mii lei aferent proiectului “Reabilitare, modernizare și mansardare Creșa nr. 1”;
  • suplimentarea listei obiectivelor de investiții conform notelor de fundamentare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța.

Pentru detaliile ce țin de rectificarea propusă de primarul Constanței pentru bugetul local din acest an, studiați proiectul:

http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/librarie-consiliu-local/proiecte-de-hotarari/proiecte-hotarari—sedinta-23.03.2018/proiect-de-hot%C4%83r%C3%A2re-nr-6.pdf?sfvrsn=2

Citiți și:

Pe ce se duc banii din bugetul local pentru 2018 al municipiului Constanța

 

 

Comments

comments