Politica

(document) Primăria Constanța cumpără servicii poștale. Vedeți pentru câți bani se va semna contractul

feb. 27, 2018 Mihaela Tîrpan

Reprezentanții Primăriei municipiului Constanța anunță pe pagina de internet a instituției intenția de a achizițuona servicii poștale. ,,Municipiul Constanţa, cu sediul în Bd-ul. Tomis nr. 51, tel. 0241 488 157, email: achizitiipublice@primaria-constanta.ro, organizează în data de 09.03.2018, ora: 13:00, procedura simplificată proprie privind atribuirea acordului cadru având ca obiect ,,SERVICII POȘTALE”. CPV 64110000- 0 – Servicii poștale”, este informația pe care o puteți găsi pe www.primaria-constanta.ro.

În ceea ce privește banii pe care administrația locală îi va scoate din bugetul local pentru această achiziție, avem următoarele informații:

Valoarea minimă estimată a acordului cadru este de 964 340,80 lei fără TVA;
Valoarea maximă estimată a acordului cadru este de 1 105 964,00 lei fără TVA;
Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de 241 085,20 lei fără
TVA;
Valoarea maximă estimată a unui contract subsecvent este de 276 491,00 lei fără
TVA.

Cantitățile minime si maxime pentru acordul cadru, respectiv pentru fiecare contract subsecvent sunt specificate în caietul de sarcini. De asemenea, Cantitățile minime si maxime de transmiteri poștale vor fi aceleași pentru fiecare din cele 4 contracte seubsecvente ce se vor încheia în derularea acordului cadru încheiat pe 4 ani. Mai mult, conducerea Primăriei Constanța informează că se va încheia un acord cadru cu un singur operator economic, care se va derula pe o perioada de 4 ani (48 de luni). Pentru fiecare an se va încheia câte un contract subsecvent de prestări servicii poștale cu durata de derulare de 12 luni.

“Ofertantul va prezenta certificat-tip de atestare a dreptului de a furniza servicii poștale pe baza regimului de autorizare generală, document eliberat de către autoritatea națională acreditată. NOTA: Documentele se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.
Cerinta 3). Ofertanții vor face dovada că sunt înscrisi în Registrul public al furnizorilor de servicii postale, disponibil pe pagina de internet a ANCOM. NOTA: Documentele se prezintă în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea conform cu originalul“.

Ofertele se vor deschide în data de 09.03.2018, ora 13:00.

Criteriul aplicat pentru atribuirea acordului cadru este “prețul cel mai scăzut”.

Consultați Caietul de sarcini aici:

http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/Achizitii-publice/achizitii-publice-publicate-2018/009/anunt-servicii-postale-26-02.pdf?sfvrsn=2

Comments

comments