Politica

Emil Banias nu mai este consilier județean

iun. 14, 2017 Mihaela Tîrpan

Având în vedere sesizarea Secretarului General al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, înregistrată la Instituţia Prefectului-Judeţul Constanţa prin care a fost înaintată Hotărârea nr. 1/27.05.2017 a Delegației Permanente Teritoriale a filialei ALDE Constanța  privind pierderea calității de membru al partidului a lui Emil Sorin Banias, Prefectul judeţului Constanţa, Adrian Viorel Nicolaescu a emis Ordinul nr. 261/2017 prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier județean al lui Emil Sorin Banias din cadrul Consiliului Județean Constanța, informează Biroul de presă al Instituției Prefectului.

Ordinul a fost emis în temeiul prevederilor art.9, alin.(2) litera h^1, ale art.12, alin 1 și 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată precum şi ale art.26 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind Prefectul şi Instituţia Prefectului.

“Ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales, locul de consilier județean se declară vacant. Compartimentul controlului legalităţii actelor şi contencios administrativ va comunica prezentul Ordin factorilor interesaţi pentru ducerea sa la îndeplinire. Prezentul Ordin poate fi atacat în faţa instanţei de contencios administrativ în condiţiile şi în termenele Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare”, se mai arată în documentul de presă. .

Comments

comments