Connect with us

Administratie

Facilități fiscale pentru locuitorii din comuna Castelu. Vezi despre ce e vorba!

Published

on

Primarul Nicolae Anghel a convocat Consiliul Local al comunei Castelu în ședință ordinară, în 31 august, ora 16.30, care se va organiza și desfășura în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei comunei Castelu. Pe ordinea de zi figurează șase proiecte de hotărâri, printre care se numără și aprobarea scutirii de majorări a contribuabililor care își plătesc taxele si impozitele locale pana la data de 30 noiembrie 2021.

„RAPORT la proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata dobânzilor penalităţilor ori majorărilor de întârziere la plata obligaţiilor restante la buget comunei Castelu, în anul 2021.

 Ţinând cont de proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata dobânzilor penalităţilor ori majorărilor de întârziere la plata obligaţiilor restante la buget comunei Castelu, în anul 2021 iniţiat de domnul primar Anghel Nicolae nr. 60/23.08.2021 în aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 la nivelul Comunei Castelu;

Având în vedere necesitatea instituirii unor facilităţi fiscale cu scopul de a determina stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligaţiilor de plată restante la buget, maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic şi, respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate.

Potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii datorează pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale la bugetul de stat sau bugetele locale dobânzi şi penalităţi de întârziere ori majorări de întârziere, după caz. Toate aceste accesorii sunt calculate ca un procent din obligaţia principală în funcţie de întârzierea la plata acestora faţă de scadenţă.

Pentru obligaţiile de plată datorate bugetelor locale, prevederile actelor normative se aplică doar dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.

Faţă de cele mai sus menţionate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale la nivelul comunei Castelu conform proiectului de hotărâre în forma prezentată de initiator.“, se arată în raportul atașat proiectului.

 Iată ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2021 – inițiator primar Anghel Nicolae;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de majorări a contribuabililor care își plătesc taxele si impozitele locale pana la data de 30 noiembrie 2021 – inițiator primar Anghel Nicolae;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.43 din 20.05.2021 privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și a statului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Castelu, județul Constanța – inițiator primar Anghel Nicolae;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Carnetului cu documentele de mobilizare pentru perioada 2021 – 2024 – inițiator primar Anghel Nicolae;
  5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenta în sumă de 500 lei, d-nei Iusein Esma, reprezentând cheltuieli de înmormântare pentru soțul său Iusein Demir – inițiator primar Anghel Nicolae;
  6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 500 lei, d-nei Cutieru Ionuț, reprezentând cheltuieli de înmormântare pentru Martin Margareta – inițiator primar Anghel Nicolae;
  7. Întrebări, interpelări, petiții.

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta