Connect with us

Politica

Fostul senator Gigi Chiru scapă de dosarul în care era acuzat de luare de mită și spălarea banilor

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

Christian Gigi Chiru, fost parlamentar de Constanța, a anunțat, în această seară pe pagina sa de Facebook că instanța a dispus clasarea acuzațiilor ce i se aduc într-un dosar instrumentat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Chiru a postat dovada, respectiv decizia instanței, în copii, ambele documente fiind însoțite de următorul mesaj:

“Mulțumesc bunului Dumnezeu! Mulțumesc și celor care nu și-au pierdut încrederea în mine. După 4 ani… s-a făcut dreptate.”

Conform documentului DNA, în cauză au fost dispuse în timpul urmăririi penale măsuri de supraveghere tehnică, persoanele vizate fiind informate în temeiul art. 145 alin. 1 CPP prin adresă despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată în privința sa.

Prin documentul prezentat de Chiru s-au dispus următoarele:
– Clasarea cauzei cu privire la săvărșirea infracțiunii de fals în declarații, prev, de art. 326 C.p. rap. la art. 28 din Legea nr. 176/2010, cu aplic, ..35 alin. 1 C.p. (trei elemente materiale), cu aplic… 5 C.p..de către Chiru Gigi Christian
– Claserea cauzei cu privire la săvărșirea infracțiunii de luare de mită, fapt. prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la .. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 CP Chiru Gigi Christian
– Clasarea cauzei cu privire la săvărşirea infracțiunii de spălare a banilor. faptă prev. de art. alin 1 din Legea nr. 656/2002 de către Chiru Gigi Christian

Reamintim că, în anul 2013, procurorii DNA – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de Christian Gigi Chiru, senator în Parlamentul României, cu privire la săvârşirea infracțiunilor concurente de: luare de mită, spălare de bani și fals în declaraţii.

În aceste condiții, fostul senator Chiru nu mai are nicio problemă de natură juridică.

Comments

comments

Politica

Guvernul aprobă calendarul alegerilor parlamentare

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Miniștrii Guvernului Orban sunt chemați, joi, în ședință pentru a aproba mai multe proiecte de hotărâre, Pe agenda întâlnirii se află și proiectul privind modificarea și completarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020.

Iată documentul:

HG 34

Întreaba ordine de zi este aceasta:

I.               PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/LG-2.pdf

 

II.            PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/OUG-17.pdf

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru susținerea activităţii unor aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia COVID-19

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-25.pdf

3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 510 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/OUG-22.pdf

4.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri naționale pentru întreprinderi a căror activitate comerciala a fost întreruptă parțial sau total în perioada stării de urgență și a stării de alerta, în contextul crizei COVID-19

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/OUG-18.pdf

5.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011

(PRIMĂ LECTURĂ)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/OUG-19.pdf

6.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, precum și pentru aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate menajere

(PRIMĂ LECTURĂ)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/OUG-20.pdf

7.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor prevederi din acte normative care reglementează acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19

(PRIMĂ LECTURĂ)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/OUGANEXE.pdf

8.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri pentru proiectele de regenerare urbană finanțabile din fonduri externe nerambursabile

(PRIMĂ LECTURĂ)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/OUG-21.pdf

 

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investițiilor și Hotărârea Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi și crearea de locuri de muncă în sensul prelungirii la cerere, ca urmare a pandemiei COVID-19, a termenului de monitorizare aferent proiectelor de investiții cu acorduri pentru finanțare emise până la data de 30.06.2014

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-26.pdf

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea pe județe și unități administrative-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 24 lit.b) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, cu completările ulterioare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-27.pdf

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Academiei Române, modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în administrarea Casei Oamenilor de Știință, precum și transmiterea acestuia în administrarea Academiei Române

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-28.pdf

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și în administrarea Ministerului Justiției a unui imobil intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-29.pdf

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 338/2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HGNF-1.pdf

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi “Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” și a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi “Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-30.pdf

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Județul Călărași

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-31.pdf

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea temporară a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-32.pdf

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a untului, laptelui praf degresat și a anumitor brânzeturi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HGANEXA.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HGANEXA-1.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.6 din Hotărârea Guvernului nr.452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-33.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-34.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2017 privind stabilirea uniformei, siglei, insignei și documentelor de legitimare pentru personalul militar al Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-35.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt (UM 0746 Slatina) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/NFHGANEXE.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata unei contribuții financiare voluntare a României la bugetul Comunității Democrațiilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-36.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind prevenirea furtului, săpăturilor clandestine, importului și exportului ilicit al bunurilor culturale, semnat la București, la data de 17 ianuarie 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-37.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unor bunuri culturale mobile și darea acestora în administrarea Muzeului Național Brukenthal

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HGANEXA-2.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-38.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Centura municipiului Rădăuţi”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-42.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași – Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-40.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HGANEXA-3.pdf

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-43.pdf

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-44.pdf

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea, după caz, a descrierii tehnice, adresei și anului dobândirii unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Administrației Naționale ”Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-45.pdf

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unei părți din imobilul 307 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-46.pdf

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Măsuri privind negocierea informală cu Comisia Europeană a documentelor programatice aferente Politicii de Coeziune 2021-2027

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/MEMO-6.pdf

2.    MEMORANDUM cu tema: Donarea unui pachet de echipamente medicale și dezinfectanți aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea  Ministerului Apărării Naționale, către Ministerul Apărării al Ucrainei, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu virusul SARS-CoV-2

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/MEMO-7.pdf

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvernul României a variantei revizuite a Programului Interreg V-A România-Bulgaria

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/MEMO-8.pdf

V.             INFORMĂRI

1.    INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/INFO-2.pdf

2.    INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/INFO-3.pdf

3.    INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/INFO-4.pdf

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

CNSAS – Opt dintre candidații la alegerile locale de duminică au verdicte de colaboratori ai Securității

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Opt dintre candidații la alegerile locale de duminică au verdicte de colaboratori ai Securității emise de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), iar în cazul a cinci dintre ei există decizii definitive ale instanțelor, potrivit aceluiași document.

Conform unui comunicat transmis joi de CNSAS, cu toate că s-au primit listele cu candidați de la Birourile Electorale Județene doar din 31 de județe, 22 de municipii reședințe de județ și din București, sectoarele 1, 4 și 5, instituția a procesat datele privind candidații la funcțiile de președinte de consiliu județean, consilier județean și municipal, precum și pentru candidații la funcția de primar din orașele municipii reședințe de județ.

Din datele celor 6.678 candidați transmise către CNSAS până la 24 septembrie, rezultă că 3.491 persoane nu sunt verificabile, fiind născute după 1973.

CNSAS precizează că pentru cei verificabili, a început verificările, iar rezultatele vor fi făcute publice pe site-ul instituției.

Opt dintre candidații la alegerile locale de duminică au verdicte de colaboratori ai Securității emise de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), iar în cazul a cinci dintre ei există decizii definitive ale instanțelor.

  • 1. Băsescu Traian – candidat pentru funcția de primar al municipiul Bucureşti. Proces câştigat de CNSAS pe fond. În curs de soluţionare la Înalta Curte de Casație și Justiție.
  • 2. Boros Ludovic – candidat pentru funcția de consilier judeţean în Sălaj. Proces câştigat definitiv de CNSAS.
  • 3. Brie Adrian Florin – candidat pentru funcția de consilier judeţean în Sălaj. Proces în curs de soluţionare la Curtea de Apel București.
  • 4. Igreţ Ioan – candidat pentru funcția de consilier judeţean la Arad. Proces câştigat definitiv de CNSAS.
  • 5. Mărginean Ioan – candidat pentru funcția de consilier judeţean în Mureş. Proces câştigat de CNSAS pe fond. În curs de soluţionare la Înalta Curte de Casație și Justiție.
  • 6. Pleşu Constantin Corneliu – candidat pentru funcția de președinte al consiliului judeţean Vaslui. Proces câştigat definitiv de CNSAS.
  • 7. Stoian Marcel – candidat pentru funcția de consilier judeţean în Harghita. Proces câştigat definitiv de CNSAS.
  • 8. Tudor Dumitru – candidat pentru funcția de consilier local la primăria Apostolache, judeţul Prahova. Proces câştigat definitiv de CNSAS.

 

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Iohannis critică PSD în prag de alegeri locale

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Președintele Klaus Iohannis a criticat PSD, astăzi, într-o conferință de presă susținută la la Palatul Cotroceni, în mesajul de îndemn la vot pentru alegerile locale de duminică.

„Mă bucur să constat că în ciuda condițiilor mai dificile, campania electorala a fost activă. Am remarcat proiecte electorale bune și salut efortul candidaților. Am văzut și cum unii competitori recurg la obișnuitele lor tactici retrograde. Sunt politicieni care încă mai cred că oamenii pot fi mințiți în timp ce bugetele locale sunt risipite și comunitățile stagnează în subdezvoltare. Aceiași politicieni se folosesc, încă, de majoritatea din Parlament pentru a promova tot felul de legi electoraliste și populiste știind foarte bine că sunt inaplicabile în aceasta criza majora în care bugetul de stat e pus deja sub mare presiune. Iresponsabilitatea PSD riscă să arunce România într-o criză prelungită și să oblige generații întregi să plătească. Acest mod cinic de a face politică e de domeniul trecutului. România trebuie să progreseze, iar votul trebuie să impună o direcție nouă, progresivă. Avem multe modele de administrații locale de succes, după cum exemple în care administrațiile locale au eșuat lamentabil. Vă încurajez dragi romani mergeți la vot în număr cât mai mare și alegeți-i pe cai care pot face ceva pentru dezvoltarea orașului”, a declarat Klaus Iohannis.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: