Connect with us

Administratie

Județul Constanța, promovat cu fonduri europene

Publicat

la

Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de Partener, împreună cu UAT Județul Galați (în calitate de Lider de Parteneriat), Primăria Vilkovo (Ucraina), Consiliul Raional Cantemir (Republica Moldova) și Autoguvernarea orașului Kutaisi (Republica Georgia), în calitate de beneficiari, au semnat în data de 27 mai 2020, contractul de finanţare aferent proiectului „Dezvoltarea și Promovarea Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”– EscapeLand, cod eMS BSB-1108, finanțat din fonduri europene prin Programul Transfrontalier Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea 1 – Promovarea mediului de afaceri și antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre, Obiectivul Specific 1.1 – Promovarea în comun a mediului de afaceri și antreprenoriatului în domeniul turismului și culturii”, cu o valoare totală de 1.377.103,96 euro (aproximativ 6.670.003,03 lei) din care bugetul Consiliului Județean Constanța este 290.733,56 euro (aproximativ 1.408.167,99 lei), contribuția proprie a Consiliului Județean Constanța fiind de 23.258,69 euro (aproximativ 112.653,46 lei).

Proiectul de față își propune dezvoltarea unei cooperări transfrontaliere și intensificarea colaborării dintre partenerii din Bazinul Mării Negre care au nevoi comune, în speță dezvoltarea și promovarea turismului transfrontalier și a antreprenoriatului cultural. Creșterea atractivității Bazinului Mării Negre prin investiții în turismul activ precum și creșterea numărului de turiști interesați și de activitățile culturale din Bazinul Mării Negre va genera o dezvoltare economică puternică în sectorul turistic. Proiectul are ca scop capitalizarea și exploatarea potențialului turismului activ prin crearea în parteneriat a unor locații turistice precum și colaborarea autorităților publice pentru un scop comun. Prin intermediul acestui proiect, se vor face investiții în cadrul a trei centre turistice pentru dezvoltarea/ activarea unor tururi turistice transfrontaliere cu ajutorul factorilor implicați în proiect. Tur-operatorii și NGO-urile cu activități relevante în activitatea turistică și culturală vor fi grupul țintă al proiectului și vor beneficia de excursii de documentare și promovare, sesiuni de dezvoltare a capacităților de acțiune în ariile de interes, participarea la târgul de turism de la Kutaisi, precum și participarea la întâlniri de tipul Bussiness-to-bussiness (B2B). Activitățile Consiliului Județean Constanța vizează: achiziția de materiale promoționale pentru promovarea proiectului și a județului ca destinație turistică – film de promovare exclusivă a județului Constanța, spot TV, hărți turistice, broșuri, pliante, magneți, etc., sesiune de dezbatere publică pentru realizarea Planului de dezvoltare a turismului pe segmentul de agrement și aventură, călătorie documentară și de promovare comună, excursie locală organizată pentru tineri la nivel local (400 de persoane – copii asistați DGASPC), organizarea unui eveniment B2B în Constanța (întâlnire între actorii relevanți implicați în turismul din Constanța), urmată de o vizită de studiu de o zi în zonele turistice relevante din Constanța și elaborarea Planului de Dezvoltare a turismului pe segmentul de agrement și aventură. Proiectul are o durată de implementare de 24 de luni.

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Administratie

Primăria Constanța vrea să achiziționeze servicii medicale. Valoarea contractului se ridică la aproape 90.000 de lei

Publicat

la data de

Scris de

Primăria Constanța a publicat un anunț de publicitate privind achiziția de „servicii medicale – medicina muncii“. Serviciile medicale constau în examenul la angajarea în muncă, controlul medical periodic, examenul la reluarea activității sau la schimbarea locului de muncă, examen de adaptare în muncă și examen de supraveghere specială și promovare a sănătății locului de muncă.

„Condiții de participare: Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 11237/18.01.2022; Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat. Oferta va fi prezentată conform caietului de sarcini nr. 11237/18.01.2022. Ofertantul va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.“, se arată în anunț.

Valoarea estimată a contractului este de 89.092 de lei cu TVA.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Primăria Constanța scoate la licitație spațiile de publicitate din oraș

Publicat

la data de

Scris de

Primăria Constanța anunță organizarea unei licitații pentru închirierea spațiilor de publicitare. Obiectul licitației publice îl constituie închirierea, pe o perioadă de 5 ani, a amplasamentelor, respectiv terenuri și stâlpi, ce aparțin domeniului public al municipiului Constanța, identificate cu număr cadastral și valoare de inventar, grupate în 5 pachete, conform anexelor ce fac parte integrantă din documentația de atribuire aprobată prin H.C.L. nr. 474/28.12.2021 privind închirierea prin licitație publică a amplasamentelor prevăzute in H.C.L. nr. 105/23.04.2021 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța.

„Pachetele se vor licita individual și cuprind locații de pe tot teritoriul municipiului Constanta pe care se vor amplasa mijloace publicitare de tipul: panouri publicitare luminoase, ecrane publicitare, totemuri indicatoare și indicatoare publicitare direcționale.“, spune Primăria.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Un grup de investitori vrea să ridice un bloc pe spațiul verde din fața Casei Județene de Pensii

Publicat

la data de

Scris de

Un grup de investitori intențiomnează să ridice o clădire cu patru etaje pe un spațiu verde. Terenul este fix în fața unor instituții importante din Constanța (Casa Județeană de Pensii și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel și Tribunalul Constanța). Consilierul local al USR Cătălin Iacob, membru al Comisiei de Urbanism, a declarat că ridicarea unei clădiri pe acest teren este imposibilă, mai ales că este o zonă verde.

„Ceea ce vedeți în fotografie este un teren privat. Proprietarii, 3 la număr, doresc ca pe această parcelă să construiască imobile de 4 etaje. Din punctul meu de vedere acest lucru este imposibil. Unu la mână, terenul este fix în fața unor instituții foarte importante din Constanța( Casa Județeană de Pensii și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel și Tribunalul Constanța), iar construcția unui imobil nu ar face decât să aglomereze și mai mult zona. Doi la mână, în momentul de față zona este una verde.“, a spus Iacob.

Consilierii USR sunt de părere că este necesară exproprierea acestui teren pentru amenajarea unei grădini publice. Mai mult de atât, grupul consilierilor USR a propus ca în bugetul pentru anul 2022 să fie prevăzuți bani pentru expropriere.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: