Politica

Primăria Constanța, proiect important pentru Teatrul de Stat

mart. 19, 2018 Mihaela Tîrpan

Conducerea Primăriei municipiului Constanța a postat, astăzi, pe pagina de internet un anunț care vizează imobilul în care funcționează Teatrul de Stat Constanța.

Anunțul vizează cumpărarea directă de servicii privind elaborarea unei cereri de finanțare pentru proiectul “Crșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanța”.

“Serviciul constă în elaborarea cererii de finanțare aferentă proiectului “Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanța” în vederea depunerii spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B/SUERD – Clădiri publice”, scrie în anunțul pe care oricine îl poate studia pe www.primaria-constanta.ro.

Valoarea estimată a acestui document se ridică la 29.000 lei fără TVA.

Conditiile contract se găsesc pe site-ul administrației locale, Caietul de sarcini nr.44363 /16.03.2018 publicat pe site-ul Primariei: www.primaria-constanta.ro.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 22.03.2018.

Achiziția directă se va realiza prin intermediul catalogului electronic SEAP.

“Operatorii economici interesati pot accesa caietul de sarcini, acesta fiind postat pe site-ul institutiei la adresa
www.primaria-constanta.ro. Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: programe@primariaconstanta.ro.
Persoana de contact: Carmina Popescu – Șef Serviciul Pregătire și Implementare Proiecte POR, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, tel: 0241 488 132, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Vor intra în evaluare din punct de vedere financiar doar acele oferte care au trecut de evaluarea privind propunerea tehnică. Ofertele financiare care depășesc valoarea totală estimată, nu conțin un preț ferm total exprimat în Lei fără TVA, conțin actualizări sau acordare de avans, nu pot fi acceptate”, se mai precizează în anunț.

Criteriul de adjudecare stabilit este “Prețul cel mai scăzut”.

Informații suplimentare: Achiziția directă se va iniția în catalogul electronic cu operatorul economic care a prezentat o ofertă corespunzatoare și al cărui preț se află pe primul loc în clasamentul ofertelor. Valoarea ofertei se va posta în catalogul electronic SEAP cu referința numărului de anunț publicitar postat în SEAP în “DENUMIREA SERVICIULUI”.

sursa foto: Cuget Liber

Comments

comments