Connect with us

Administratie

Primăria Constanța vrea să achiziționeze servicii medicale. Valoarea contractului se ridică la aproape 90.000 de lei

Published

on

Primăria Constanța a publicat un anunț de publicitate privind achiziția de „servicii medicale – medicina muncii“. Serviciile medicale constau în examenul la angajarea în muncă, controlul medical periodic, examenul la reluarea activității sau la schimbarea locului de muncă, examen de adaptare în muncă și examen de supraveghere specială și promovare a sănătății locului de muncă.

„Condiții de participare: Cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 11237/18.01.2022; Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat. Oferta va fi prezentată conform caietului de sarcini nr. 11237/18.01.2022. Ofertantul va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.“, se arată în anunț.

Valoarea estimată a contractului este de 89.092 de lei cu TVA.

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta