Connect with us

Anunturi/Licitatii

Primăria Peștera are acceptul Agenției de Protecția Mediului pentru reabilitarea conductei de alimentare cu apă

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

COMUNA PEŞTERA reprezentată legal de primar MARIUS – LIVIU PETRE, titulară a proiectului REABILITARE CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE PUȚ-REZERVOR ÎN LOCALITATEA PEȘTERA, COMUNA PEȘTERA, JUDEȚUL CONSTANȚA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța , str. Unirii, nr.23, municipiul Constanța, județul Constanța , zilnic, între orele 9 — 13 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Comments

comments

Anunturi/Licitatii

Anunț informare PUZ Tuzla

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Anunț privind rezultatele informării și consultării publicului cu privire la propunerile de PUZ – Plan Urbanistic Zonal – Lotizare și Reglementare Urbanistice Parcela A245/21a și A245/22 pe terenul în suprafață de 10.000 mp situat în intravilanul comunei Tuzla, județul Constanța, strada Ion Budai Deleanu FNP, Parcela A245/21a și A245/22.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/30.12.2010 privind informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, autoritățile administrației publice responsabile cu aprobarea și inițiatorul documentației de urbanism au informat publicul interesat utilizând următoarele modalități:

  • Anunțuri afișate la sediul Primăriei Tuzla;
  • Anunțuri / notificări către proprietarii din zonă și părți interesate;
  • Afișări ale anunțului în zona studio preconizată;
  • Dezbatere publică.

Pe perioada menționată în anunțuri și în cadrul dezbaterii publice desfășurată în data de 20.11.2020 nu au fost transmise opinii, observații și sugestii ale publicului cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – LOTIZARE ȘI REGLEMENTĂRI URBANISTICE PARCELA A245/21a și A245/22 pe terenul în suprafață de 10.000 mp situat în intravilanul comunei Tuzla, județul Constanța, strada Ion Budai Deleanu FNP, Parcela A245/21a și A245/22.

Documentul poate fi studiat aici:

ANUNT%20PRIVIND%20REZULTATELE%20INFORMARII%20SI%20CONSULTARII%20PUBLICULUI%20CU%20PRIVIRE%20LA%20PROPUNERILE%20PRELIMINARE%20DE%20PUZ New

 

Comments

comments

Continuă să citești

Anunturi/Licitatii

Primăria Tuzla, anunț privind PUZ pentru o suprafață de 10.000 mp

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Privind informarea şi consultarea publicului cu privire la propunerile preliminare de

PUZ –  Plan Urbanistic Zonal – LOTIZARE SI REGLEMENTARI URBANISTICE PARCELA A245/21a si A245/22 pe terenul in suprafata de 10000 mp situat in intravilanul comunei Tuzla, judetul Constanta, strada Ion Budai Deleanu FNP, Parcela A245/21a si A245/22

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/30.12.2010 privind informarea și consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, prin prezenta inștiințare vă aducem la cunoștinta faptul că procesul de elaborare a documentației de urbanism a trecut în etapa de elaborare a propunerilor pentru Planul Urbanistic Zonal si pentru Regulamentul Local de Urbanism aferent,ce vor fi supuse ulterior procesului de avizare.

Primaria comunei Tuzla anunţă publicul, autorităţile interesate si proprietarii terenurilor din zonă cu privire la elaborarea propunerilor de P.U.Z. si R.L.U., Parcela A245/21a si A245/22 LOTIZARE SI REGLEMENTARI URBANISTICE.

Initiator: BERECHET FILOFTEIA

Elaborator PUZ:  S.C. ED COM’96 SRL

Persoana responsabila din partea proiectantului: Eduard Ungureanu – 0766 480 036

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: Anghel Andreea

Trimiteti observatiile dumneavoastra, in scris, pe adresa: Primaria comunei Tuzla, jud. Constanta, Sos. Constantei nr 80A, telefon: 0241/747 178, sau e-mail: primariatuzla2007@yahoo.com

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile de PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei Comunei Tuzla, în perioada 19.10.2020-20.11.2020.

Se organizează dezbatere publică, ca metodă de consultare, în data de 20.11.2020, ora 11:00 la sediul Primăriei Comunei Tuzla.

Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe site-ul primăriei şi afişa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare.

 

Primar, Resit Taner

Comments

comments

Continuă să citești

Anunturi/Licitatii

Primăria Tuzla, anunț pentru consultarea cetățenilor privind propunerile de reglementare a PUZ

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

A N U N Ţ Privind informarea şi consultarea publicului cu privire la propunerile preliminare de PUZ – Plan Urbanistic Zonal – LOTIZARE SI REGLEMENTARI URBANISTICE PARCELA A245/21a si A245/22

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: