Anunturi/Licitatii

Primăria Peștera are acceptul Agenției de Protecția Mediului pentru reabilitarea conductei de alimentare cu apă

dec. 18, 2017 Mihaela Tîrpan

COMUNA PEŞTERA reprezentată legal de primar MARIUS – LIVIU PETRE, titulară a proiectului REABILITARE CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE PUȚ-REZERVOR ÎN LOCALITATEA PEȘTERA, COMUNA PEȘTERA, JUDEȚUL CONSTANȚA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța , str. Unirii, nr.23, municipiul Constanța, județul Constanța , zilnic, între orele 9 — 13 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Comments

comments