Connect with us

Anunturi/Licitatii

Primăria Peștera face angajări la Poliția Locală. Vezi dacă te încadrezi

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

Primăria comunei Peştera, judeţul Constanţa, organizează conform Legii nr.188/1999 la sediul instituţiei din str. Izvorului, nr.25A, concurs pentru ocuparea pe durată determinată, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local clasa III grad profesional principal, din cadrul compartimentului Poliţie locală în perioada: 23-27.11.2017.

Concursul se va desfăşura astfel:

– proba scrisă în data de 23.11.2017, orele 10.00;

– interviu pentru candidaţii admişi la proba scrisă în data de 27.11.2017, orele 10.00.

Condiţii de participare:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor 5 ani;
 • permis de conducere categoria B.
 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2).

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 8 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial(13.11-20.11.2017).

Relaţii suplimentare  la telefon : 0241856872, mail primariapestera@yahoo.com sau la sediul instituţiei.

Condiţii de participare:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor 5 ani;
 • permis de conducere categoria B.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici (r2):

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

În vederea participării la concurs, în termen de 8 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Ofical partea a III-a(13.11.2017), respectiv pana la data de  20.11.2017 .

Candidaţii  depun dosarul de concurs la secretarul comisiei, care va conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de inscriere ANEXA 3;
 • curriculum vitae, modelul comun European;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
 • copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice Anexa 2D;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.

Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut de HG nr.611/2008trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute, in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.”

Copiile de pe actele prevazute mai sus, se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

Formularele tip se pun la dispozitia candidatilor de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului din oficiu, de către secretarul comisiei .

Bibliografie

 • Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale;
 • G .nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; CAP.I, II, V SECTIUNEA 1 SI 2, CAP.VIII;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată şi completată prin Legea nr.50/2007;
 • Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
 • Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituţia României.

 

Comments

comments

Anunturi/Licitatii

Primăria Tuzla solicită acord de mediu pentru asfaltarea mai multor străzi din localitate

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

COMUNA TUZLA titular al proiectului: ”ASFALTARE STRĂZILE LILIACULUI, PESCARILOR, BELȘUGULUI, BIRUINȚEI ȘI PIEȚEI COMUNA TUZLA, JUDEȚUL CONSTANȚA”, amplasat în județul Constanța, com. Tuzla, str. Liliacului, Pescarilor, Belșugului, Biruinței și Pieței, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI pentru proiectul: “ASFALTARE STRĂZILE LILIACULUI, PESCARILOR, BELȘUGULUI, BIRUINȚEI ȘI PIEȚEI COMUNA TUZLA, JUDEȚUL CONSTANȚA”, amplasat în județul Constanța, com. Tuzla, str. Liliacului, Pescarilor, Belșugului, Biruinței și Pieței.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii nr. 23 jud. Constanța, în zilele de luni până vinery între orele 09.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro

Publicul interest poate înainta comentarii / bservații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.

foto: ilustrativ

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

O mașină s-a răsturnat în zona Pescărie. O persoană a rămas încarcerată

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În cursul nopții trecute, în zona Pescărie din Constanța a avut loc un eveniment rutier soldat cu rănirea gravă a două persoane. În jurul orei 01.30, un bărbat a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, dinspre stațiunea Mamaia către Delfinariu, iar la sensul giratoriu din zona Pescărie a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 26 de ani.

În urma impactului, ambele autoturisme au trecut peste sensul giratoriu, primul a pătruns pe sensul opus de mers și a acroșat mai multe indicatoare, după care s-a răsturnat.

”În urma accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală gravă a primului conducător auto, precum și a pasagerului drapta față din acesta, de 20 de ani.”, au precizat reprezentanții Biroului de presă al IPJ Constanța.

Potrivit dr. Diana Tatarici, purtător de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță, o persoană a rămas încarcerată și are traumatism cranio cerebral grav.

În cauză a fost întocmit dosar penal.

Comments

comments

Continuă să citești

Anunturi/Licitatii

Asfalt pe mai multe străzi din comuna Tuzla. Primăria solicită acord de mediu

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Continuă asfaltările în comuna Tuzla. Primarul Reșit Taner anunță că administrația a cărei activitate o coordonează a solicitat acord de mediu în vederea asfaltării mai multor străzi din localitate.

Iată documentul:

COMUNA TUZLA PRIN PRIMAR RESIT TANER

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: