Connect with us

Anunturi/Licitatii

Primăria Tuzla, anunț concesionare serviciu distribuție gaze

Published

on

Primăria comunei Tuzla face public următorul anunț:

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale autorităţii contractante: Comuna Tuzla, CUI 4707625, şos. Constanţei, nr. 80A, judeţul Constanţa, telefon 0241/747.178, fax 0372.000.626, email primariatuzla2007@yahoo.com.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire: Compartiment investiții, achiziții publice, urbanism, disciplina în construcții și amenajarea teritoriului, din cadrul Primăriei comunei Tuzla, cu sediul în şos. Constanței, nr. 80A, sat Tuzla, comuna Tuzla, județul Constanța, cod poștal 907295 , telefon 0241/747.178, email primariatuzla2007@yahoo.com. Documentația de atribuire, pe suport de hârtie și/sau în format electronic este pusă, cu titlu gratuit, la dispoziția ofertanților care au înaintat o solicitare în acest sens.
 3. a) Locul prestării serviciilor: Comuna Tuzla, judeţul Constanţa.
 4. b) Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea prestărilor: Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, în baza H.G. nr. 209/2019, reprezentând ansamblul activităților și operațiunilor desfășurate de către concesionar pentru şi/sau în legătură cu activitatea de distribuție a gazelor naturale în perimetrul concesiunii, respectiv U.A.T. Tuzla, județul Constanța. Temei legal: art.8 din H.G. nr. 209/2019.
 5. c) Termenul de finalizare sau durata contractului: 49 de ani.
 6. a) Termenul de depunere a ofertelor: 17/12/2021, ora 09:00.
 7. b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Primăria comunei Tuzla, cu sediul în şos. Constanței, nr. 80A, sat Tuzla, comuna Tuzla, judetul Constanța, cod postal 907295.
 8. c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: Română.
 9. d) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 20/12/2021, ora 11:00, sediul Primăriei comunei Tuzla, şos. Constanței, nr. 80A, sat Tuzla, comuna Tuzla, județul Constanța, cod poştal 907295.
 10. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: Conform documentației de atribuire.
 11. Criterii utilizate la atribuirea contractului: Conform documentației de atribuire.
 12. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părţilor terţe: Conform documentației de atribuire.
 13. Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare: 29/10/2021
 14. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obţine aceste informaţii: Tribunalul Constanţa, Secția Contencios Administrativ şi Fiscal, cu sediul în Municipiul Constanţa, str. Traian, nr. 31, cod postal 900743, telefon 0241/617.413; 0241/582.563, email tr-ct-contencios-reg@just.ro.

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Activitatea mea profesională nu este una complicată. Am descoperit frumusețea textului jurnalistic în 2002 în redacția cotidianului “Replica de Constanța”, unde am fost redactor timp de 5 ani și jumătate, după care am ales ca întrebările incomode pe departamentul Politică / Administrație să le adresez din redacția unui alt important cotidian constănțean. “Observator de Constanța” a fost pentru 8 ani locul unde m-am dezvoltat profesional, am cunoscut oameni din toate categoriile sociale și am primit aprecieri pentru fiecare efort depus. În 2015, am ales întreruperea activității pentru a mă alătura unei echipe de campanie electorală pentru alegerile locale din vara lui 2016. Experiența a fost interesantă, însă dorul de tastele laptopului unde-mi scriam materialele de presă nu m-au lăsat să-mi doresc o carieră în administrație. Așa am ales “Ordinea.ro”!