Politica

Revocarea dreptului de folosință de către Clubul Farul Constanța asupra bazei sportive, în atenția miniștrilor Cabinetului Grindeanu

mai 05, 2017 Mihaela Tîrpan

Premierul Sorin Grindeanu i-a convocat, astăzi, pe miniștrii din cabinetul său în ședință. Printre proiectele înscrise pe agenda discuțiilor, pentru a fi supus aprobării se află unul care vizează sportul constănțean. Este vorba despre proiectul de hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv “Fotbal Club Farul” Constanța asupra unui bun imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1

Conform expunerii de motive, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv ”Fotbal Club Farul” Constanța asupra unui bun imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța prevăzut în Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 666/2001 privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, Clubului Sportiv ”Fotbal Club Farul” Constanța. ART. 2

Datele de identificare ale imobilului prevăzut la art.1 asupra căruia se revocă dreptul de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv ”Fotbal Club Farul” Constanța sunt prevăzute în anexa, care face parte integranta din prezenta hotărâre. ART. 3 Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

sursa foto: Ziua de Constanta

Comments

comments