Connect with us

Societate

Vrei să te angajezi la CMSN Constanța? Vezi ce posturi sunt disponibile

Publicat

la

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța anunță organizarea unor concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante. Se caută un tehnician veterinar, un muncitor calificat pentru întreținere și reparații și un îngrijitor de animale.

 • 1 post de tehnician veterinar în cadrul secției Delfinariu

Obiectivul postului: Urmăreşte bunăstarea animalelor din patrimoniul CMSN în conformitate cu cele mai bune practice, iar pentru aceasta realizează alături de medicul veterinar: intervenții, vaccinări, tratamente pe specii de animale și păsări etc.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii
2. Perfectionari (specializari): –
3. Vechimea în muncă necesara: 7 ani
4. Vechimea în specialitate necesară: 3 ani
5. Cunoștinte de operare pe calculator: tehnoredactare etc.
6. Limbi străine: nu
7. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: titularul postului are obligația de a studia literatura de specialitate și de a interveni cu promptitudine în problemele legate de starea de sănătate a animalelor și păsărilor
8. Cerinte specifice: disponibilitatea de a executa delegari/detasari

Dosarul de concurs va cuprinde:
Cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției
• Copia și originalul actului de identitate
• Copia și originalul documentelor care atestă nivelul studiilor, specializărilor
• Copia și originalul carnetului de munca sau adeverinței care atestă vechimea în muncă
• Cazier judiciar original
• Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului și conține în clar numărul, data, numele și calitatea emitentului
• Curriculum vitae

Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor și se depun la biroul resurse umane din cadrul instituției, în zile lucrătoare, între orele 10:00-16:00, până la data de 08.07.2021, ora 14:00.

Concursul va consta în susținerea unei probe scrise în data de 26.07.2021, ora 10:00 și a unui interviu în data de 30.07.2021, ora 10:00 la sediul instituției, b-dul Mamaia nr.255.

Rezultatele probelor se afișează în maximum o zi lucrătoare de la susținerea acestora.
Contestațiile se depun în maximum o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probelor.

• 1 post muncitor calificat (personal de întreținere și reparații), tr.I în cadrul secției Delfinariu

Condiții generale:
1. Post de executie
2. Responsabil pentru monitorizarea și întreținerea tuturor echipamentelor, dispozitivelor și instalațiilor asociate amplasamentelor cu mamifere marine/terestre vii. Acestea includ: pompe, filtre de nisip, UV, generatoare de ozon și alte echipamente care sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalelor.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii/profesionale/generale
2. Perfecționări (specializări): –
3. Vechimea în muncă necesară: 9 ani
4. Vechimea în specialitate necesară: –
5. Cunoștințe de operare pe calculator: nu
6. Limbi străine: nu
7. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea de adaptare la condițiile specifice impuse de asigurarea funcționării la parametrii optimi a tuturor utilajelor și instalațiilor secției, de a interveni operativ și eficient în caz de avarii
8. Cerințe specifice: disponibilitatea de a executa delegări/detașări

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției
• Copia și originalul actului de identitate
• Copia și originalul documentelor care atestă nivelul studiilor, specializărilor
• Copia și originalul carnetului de muncă sau adeverinței care atesta vechimea în muncă/în meserie și/sau în specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului și conține în clar numărul, data, numele și calitatea emitentului
• Curriculum vitae
Actele prevazute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor și se depun la biroul resurse umane din cadrul instituției, în zile lucratoare, între orele 10:00-16:00, până la data de 08.07.2021, ora 14:00.

Concursul va consta în sustinerea unei probe practice în data de 19.07.2021, ora 12:00 și a unui interviu în data de 23.07.2021, ora 12:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.

Rezultatele probelor se afișează în maximum o zi lucrătoare de la susținerea acestora.
Contestațiile se depun în maximum o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probelor.

• 1 post muncitor calificat (îngrijitor animale), tr.IV în cadrul secției Microrezervație și păsări exotice
Conditii generale:
Post de execuție
Hrănirea și întreținerea animalelor să corespundă standardelor de performanță moderne

Condiții specifice pentru ocuparea postului:
1. Studii de specialitate: studii medii/profesionale/generale
2. Perfecționări (specializări): –
3. Vechimea în muncă necesară: –
4. Vechimea în specialitate necesară: –
5. Cunoștințe de operare pe calculator: nu
6. Limbi străine: nu
7. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea de a fi un bun observator al comportamentului animal, de a lua cele mai bune decizii privind îngrijirea acestora, viteză de reacție, inițiativă și responsabilitate
8. Cerințe specifice: permis tractor categoria Tr sau permis conducere categoria B; disponibilitatea de a executa delegări/detașări

Dosarul de concurs va cuprinde:
• Cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției
• Copia și originalul actului de identitate
• Copia și originalul documentelor care atestă nivelul studiilor, specializărilor
• Copia și originalul carnetului de muncă sau adeverinței care atestă vechimea în muncă/în meserie și/sau în specialitatea studiilor
• Cazier judiciar original
• Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului și conține în clar numărul, data, numele și calitatea emitentului
• Curriculum vitae
Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor și se depun la biroul resurse umane din cadrul instituției, în zile lucrătoare, între orele 10:00-16:00, până la data de 08.07.2021, ora 14:00.

Concursul va consta în susținerea unei probe practice în data de 19.07.2021, ora 09:00 și a unui interviu în data de 23.07.2021, ora 09:00 la sediul instituției, b-dul Mamaia nr.255.

Rezultatele probelor se afișează în maximum o zi lucrătoare de la susținerea acestora.
Contestațiile se depun în maximum o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probelor.

Relații suplimentare la biroul resurse umane al instituției, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481230, tasta 2 contabilitate. 

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Societate

Primăria orașului Năvodari face angajări. Vezi ce posturi sunt vacante

Publicat

la data de

Scris de

Primăria oraşului Năvodari organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de:

 1. 1 post – muncitor necalificat I din cadrul Compartimentului ecarisaj;
 2. 1 post – muncitor calificat, treaptă profesională I din cadrul Compartimentului administrare cimitire;
 3. 1 post – muncitor calificat, treaptă profesională I în cadrul Compartimentului întreținere-reparații;
 4. 1 post – îngrijitor vârstnici  în cadrul Serviciului social – Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor necalificat I:
  • studii generale/medii
  • vechime în muncă – minimum 1 an (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe),
 • muncitor calificat, treaptă profesională I – din cadrul Compartimentului administrare cimitire:
  • studii generale/medii,
  • calificare în una din următoarele meserii: zidar, pavator, sudor, vopsitor, zugrav, zidar-tencuitor, dulgher, drujbist, faianțar,
  • vechime în muncă – minimum 5 ani (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe),
 • muncitor calificat, treaptă profesională I – în cadrul Compartimentului întreținere-reparații:
  • studii generale/medii,
  • calificare într-o meserie cu profil tehnic: instalator sanitar, instalații apă-canal, zidar, vopsitor, zugrav, lăcătuș, zidar-tencuitor, dulgher, faianțar, zugrav-vopsitor, fierar betonist, electromecanic, electrician, mecanic, mecanic agricol, mecanic mașini și utilaje, mecanic auto, pavator, drujbist, tâmplar, lăcătuș mecanic;
  • vechime în meserie – minimum 5 ani (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe),
 • îngrijitor vârstnici:
  • studii medii/generale,
  • curs de calificare în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu, absolvit cu diplomă,
  • fără vechime,

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 octombrie 2021, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 octombrie 2021, ora 10.00: proba scrisă pentru postul contractual vacant de îngrijitor vârstnici;
 • 19 octombrie 2021, ora 10.00: proba practică pentru cele 3 posturi contractuale vacante de muncitori necalificați I și muncitor calificat, treaptă profesională I;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.primaria-navodari.ro. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei oraşului Năvodari, Str. Dobrogei nr. 1, telefon 0241/761.603, int. 108.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

În Portul Constanța Sud au demarat lucrările de construire a unui drum

Publicat

la data de

Scris de

Au început lucrările de construire a drumului de acces pe latura de Vest a Incintei nr. 3 din Portul Constanța Sud.

Drumul propus pentru execuție are o lungime de 830,27 ml și o lățime de 7m, se află în Portul Constanța Sud, Incinta nr.3 la sud de dana 131 și face legătura între platforma betonată a danei 131 și drumul de beton existent.

Valoare proiectului este de 4.255.735,83 lei, fără TVA, finanțarea este realizată din surse proprii CN APM SA Constanța.

Lucrările de construcție și montaj sunt executate de SC Deliver Lex Trans SRL, iar termenul de execuție este de 11 luni. Proiectantul este SC Manbor Proiect SRL.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

(FOTO) Lucrările de reducere a eroziunii costiere din Eforie continuă

Publicat

la data de

Scris de

Demarate în luna iunie a acestui an, lucrările de reducere a eroziunii costiere, pe tronsonul Eforie Sud și Cordon Eforie Nord – Eforie Sud, evoluează și sunt în graficul de execuție.

În cadrul unei vizite în șantier, efectuate în cursul acestei săptămâni de către reprezentanți ai  Administrației Naționale Apele Române, Apele Române Dobrogea-Litoral și ai antreprenorului Van Oord Dredging and Marine Contractors BV, a fost verificat stadiul de implementare al proiectului, astfel încât, până în primăvara anului 2023,  noile plaje să poată fi redate turiștilor.

În această perioadă, pe o lungime de 5,7 km, sunt montate șase diguri noi care vor fi mai ample și mai lungi decât cele anterioare. Pentru noile unități de protecție se folosește una dintre cele mai moderne și performante tehnologii din domeniu. Astfel, în interior, acestea vor fi protejate cu anrocamente din materiale locale, iar în exterior, cu prefabricate din beton, realizate în România, în județul Buzău.

”Noile diguri vor fi mult mai rezistente în fața curenților erozionali, tot mai accentuați din cauza schimbărilor climatice. Pe aceeași suprafață, vor fi realizate și lucrări de înnisipare.”, au precizat reprezentanții companiei Apele Române.

Toate componentele sunt identificate și poziționate cu coordonate GPS. În timpul lucrărilor, prin folosirea tehnologiilor performante, se asigură protecția ecosistemului din zonă.

În cadrul proiectului se va planta iarbă de mare (Zostera Noltii) care contribuie la creșterea biodiversității și îmbunătățirea calității apei.

”Noua plajă va avea 100 de metri lățime, iar lucrările hidrotehnice realizate vor fi pegătite să reziste timp de cel puțin 50 de ani.”,  au dat asigurări reprezentanții companiei.

Sursa: Apele Romane Dobrogea-Litoral

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: