Connect with us

Exclusiv

Cazul Sibioara (III): Un mort a plătit taxe şi impozite

Adrian Cârlescu

Publicat

la

În episoadele anterioare, am arătat, cu lux de amănunte, în baza documentelor oficiale de la Arhivele Naţionale, Monitorul Oficial al României şi Primăria Comunei Lumina, că septuagenarele Elena Mitrofan din Mihail Kogălniceanu şi Margareta Muscalu din Constanţa, clientele avocatului Ionel Haşotti, nu aveau un drept cert asupra moştenirii din Sibioara, pe care au cerut-o şi au şi primit-o, veţi vedea cum, de la stat. Aşa-zisul lor autor, Nicolae Tudorancea, era decedat în anul 1942, astfel că, la venirea comuniştilor, aceştia nu l-au mai găsit în viaţă, ca să îi ia vreun teren. Dar comuniştii i-au găsit în viaţă, deşi extrem de săraci (aşa cum au consemnat), pe soţia sa Maria şi fiii Dumitru şi Aurel. La reforma agrară din 1946, Maria Tudorancea a fost împroprietărită cu un teren agricol de un hectar, pentru a-şi asigura subzistenţa. La rândul lor, Dumitru şi Aurel Tudorancea au fost declaraţi admişi pentru a fi împroprietăriţi, laolaltă cu alţi ţărani săraci, cu câte cinci hectare de pământ.

Autorul autorilor

Harta-Masalsky

Am mai arătat cum, în zorii democraţiei post-decembriste, mai multe persoane, indicându-i drept autori ai dreptului de proprietate pe copii bătrânului Tudorancea, au retrocedat 18 hectare de pământ la Sibioara, comuna Lumina. Urmaşii Paraschivei Cangea (fiica cea mică a lui Nicolae Tudorancea) au retrocedat cinci hectare de pământ de la Comisia Locală de Fond Funciar Lumina, încă din anul 1991. Ei au probat, cu înscrisuri şi martori, că mama lor a primit această suprafaţă din lotul 7/1894, de la tatăl ei, Nicolae Tudorancea, în anul 1935. Această dezmembrare de cinci hectare din lotul 7/1894 ar fi fost naţionalizată de statul comunist de la nimeni altcineva decât Paraschiva Cangea. La rândul lor, urmaşii lui Dumitru şi ai Elenei Tudorancea au retrocedat 7 hectare de pământ. Aceasta era suprafaţa terenului adus de Elena Tudorancea (Dumitru fiind mort atunci) la constituirea CAP-ului Sibioara, în anul 1955. Autorităţile de fond funciar au retrocedat suprafaţa integral, fără să lămurească (pentru că nu era util) dacă terenul femeii provenea, în tot sau în parte, din lotul 7/1894, din alte moşteniri, dintr-o eventuală împroprietărire la reforma agrară sau din vreo tranzacţie imobliară. În sfârşit, o moştenitoare a lui Aurel Tudorancea, pe numele ei Ioana Tudorancea, a retrocedat 6 hectare de la Comisia Lumina şi a fost propusă la despăgubiri pentru alte 3,2 hectare care nu au putut fi restituite în natură. Şi în acest caz, s-a făcut dovada că Aurel Tudorancea se înscrisese în CAP Sibioara, în anul 1955, cu suprafaţa de 9,2 hectare. Actul de intrare în CAP fiind constitutiv de drepturi pentru retrocedare, autorităţile nu şi-au propus să stabilească, şi în consecinţă nu au stabilit, de unde avea Aurel pământul. Dar, chiar şi fără această lămurire, e clar că drepturile lui Aurel Tudorancea au fost soluţionate, pe vecie, de Comisia Lumina.

Ionel_Hasotti-300x162În anul 2005, septuagenarele Margareta Muscalu (al doilea copil, din cei patru pe care i-a avut Aurel Tudorancea) şi Elena Mitrofan (fiica lui Tudor Tudorancea) au cerut retrocedarea Lotului 7/1894, pe de-a întregul celor 20 de hectare şi pe vechiul amplasament. Au pretins că ele sunt moştenitoarele lui Nicolae Tudorancea, deşi bătrânul a avut şapte copii, care la rândul lor au avut câte patru-cinci copii, ca să nu mai numărăm nepoţii şi strănepoţii care ar fi putut pretinde dreptul la o cotă de moştenire. De asemenea, au omis (că poate nici nu ştiau) să spună că alţi moştenitori, indicându-i drept autori pe copiii lui Tudorancea, retrocedaseră deja ample suprafeţe, din care unele provenind în mod cert din dezmembrarea Lotului 7/1894. Demersurile septuagenarelor la Comisia Locală Lumina şi la Comisia Judeţeană de la Prefectură fuseseră respinse în anul 2006. A urmat, însă, o întreagă aventură în justiţie, pe care ne propunem să o prezentăm, succint, în episodul de faţă.

Cum plătea taxe şi impozite în anul 1951 autorul mort din 1942

[pdf-embedder url=”http://img.ordinea.ro/uploads/2015/11/Actiune-Hasotti.pdf”]

Pe 31 octombrie 2006, Muscalu şi Mitrofan au formulat, prin avocatul lor Ionel Haşotti, o cerere de chemare în judecată a Comisiei Judeţene şi a Comisiei Locale Lumina. Ele solicitau anularea hotărârii Comisiei Judeţene, prin care se respinsese notificarea de retrocedare. Mai cereau reconstituirea dreptului de proprietate pe întreaga suprafaţă de 20 de hectare a lotului 7/1894, pe vechiul amplasament, precum şi obligarea celor două comisii la plata cheltuielilor de judecată. În cuprinsul acţiunii, se arăta:

Autorul nostru Nicolae Sandu Tudorancea a deţinut în proprietate suprafaţa de 20 ha teren cu destinaţia de carieră de granit în Sibioara, ca fiind lotul 7 şi dobândit prin cumpărare de la Statul Român în anul 1894. (…) Autorul nostru a plătit taxele şi impozitele către stat, atât până la preluarea bunului cât şi după acest eveniment, fiind înregistrat fiscal până în anul 1951.”.

Dar autorul menţionat era decedat încă din anul 1942, aşa cum menţionaseră chiar cele două pensionare într-una din cererile adresate Comisiei Judeţene şi după cum reiese fără niciun dubiu chiar din certificatul de deces al lui Tudorancea, depus la dosarul de retrocedare de la Primăria Lumina. Cum putea autorul îngropat pe vremea războiului să mai plătească taxe şi impozite pe vremea comuniştilor, nu s-a explicat în acţiunea depusă la instanţă. La fel cum nu s-a explicat în acţiune de ce ar fi continuat el să plătească taxe şi impozite chiar şi după ce terenul a intrat în proprietatea statului. Oare mortul nu ştia că, pierzând proprietatea unui bun, pe calea naţionalizării, nu mai datora taxe şi impozite?

Un joc al ambiguităţilor

Lotul-7„Dreptul nostru de proprietate este clar conturat şi trebuia reconstituit pe acelaşi amplasament, acesta fiind liber sau pe alt amplasament acceptat de noi.” – continua avocatul, în numele clientelor sale. Din formularea ambiguă de mai sus, nici nu ştii ce să înţelegi: ori că reclamantele susţineau că amplasamentul ar fi fost liber de sarcini, ori că enumerau modalităţile de soluţionare a cererii de retrocedare, pe vechiul amplasament, dacă se va constata că este liber de sarcini, sau pe un alt amplasament, dacă va fi agreat de moştenitoare. Greu de stabilit, dar trebuie să reţineţi ambiguitatea în sine, căci pe astfel de formulări forjate pe modelul sabiei cu două tăişuri, va fi răsturnată întreaga situaţie stabilită de comisiile de retrocedare. Dincolo de jocul ambiguităţilor, o parte din teren nu era deloc liberă de sarcini, fiind ocupată de exploataţia minieră activă a firmei Somaco Construct SRL. Alte părţi din teren erau şi ele ocupate de o groapă de gunoi a localităţii, precum şi de proprietăţile private ale unor terţi. Însă sarcina de a stabili situaţia de fapt se cerea atribuită unui expert tehnic judiciar, neutru.

Părţile s-au învoit să aducă un expert de la Brăila

Somaco Construct SRL şi terţii care ocupau legitim fostul lot 7 din parcelarea făcută la 1894 de Comisia de Parcelare a Dobrogei prin inginerul AE Masalsky, susţin că nu au fost „invitaţi” în proces. De altfel, aşa era structurată legislaţia şi practica în domeniu, încât nici nu aveau calitate procesuală. Abia în 2011, după imensul jaf de la Romsilva, în care regia a fost mulsă de milioane de metri pătraţi de pădure în procese în care se judecau alţii, de multe ori înţeleşi între ei, sistemul nostru de justiţie a găsit modalităţile de a acorda calitate procesuală celor care deţineau în fapt terenurile. Trebuie să spunem că procesul referitor la retrocedarea de la Sibioara se judeca pe vechiul cadru, acela care permitea părţilor să se înţeleagă între ele ca să tragă terenul de sub picioarele persoanelor, fizice sau juridice, lipsite de calitate procesuală. Iar înţelegere între părţi a fost cu prisosinţă şi-n cazul Sibioara. Căci numai buna-înţelegere a părţilor explică de ce în cauză a fost desemnat să efectueze expertiza tehnică un expert adus de la Brăila. Pe Codul de Procedură Civilă, desemnarea experţilor se face prin extragerea aleatorie de pe lista biroului local de expertize tehnice, în cazul nostru de la Constanţa, nu de la Brăila. Sau – ne luminează Codul – se poate numi orice expert, când părţile se învoiesc în acest sens. Având în vedere cele două căi reglementate, fie s-a încălcat legea numindu-se un expert care nu figura pe lista biroului local (prea puţin probabil), fie a fost respectată legea, dar atunci părţile s-au învoit. Veţi spune că s-au învoit doar cu privire la desemnarea expertului, nu şi cu privire la fondul cauzei. Da` de unde!?

Raportul de expertiză care nu răspunde la obiective

[pdf-embedder url=”http://img.ordinea.ro/uploads/2015/11/Raport-expertiza-Vizireanu-Tudorel-cariera-Sibioara.pdf”]

Raportul a fost depus la instanţă pe 19 octombrie 2007. Pentru întocmirea lui, expertul a bătut drumul de la Brăila la Lumina de trei ori. La primele două întâlniri stabilite, primarul comunei, liberalul Ion Roman, nu a întrunit Comisia Locală, din motive nu tocmai bine motivate. Când în sfârşit s-a putut desfăşura expertiza, au lipsit reprezentanţii Comisiei Judeţene Constanţa, dar n-a fost niciun impediment, căci primarul, juristul Primăriei şi moştenitoarele s-au dus să-i arate expertului terenul cu pricina. Reprezentanţii Somaco Construct SRL, care exploatau în legalitate cariera de pe teren, n-au observat nimic. Pe ei nu i-a chemat nimeni, iar aşa cum reiese din raport, nimeni nu s-a obosit să spună că o bucată din terenul pentru care se cerea expertiza era exploatată, cu titlu de folosinţă, licenţe şi redevenţe plătite la zi de Somaco, nefiind aşadar liberă de sarcini. Roman, care ştia bine situaţia, că de aceea era primar, precum şi juristul Primăriei, la fel de bine informat, au tăcut mâlc. Ori, dacă vor fi spus ceva, nici că s-a consemnat. În consecinţă, expertul a însăilat un aşa-zis raport de expertiză, în care a ocolit să răspundă direct obiectivului stabilit, respectiv dacă terenul era liber de sarcini. Prin tangentă, cum se spune-n biliard, a stabilit că nişte extremităţi ale fostului lot 7/1894 aparţineau unor persoane fizice puse în proprietate în procedura fondului funciar. Rămânea ca cititorii raportului să deducă singuri că extremităţile lotului, ele şi doar ele, nu erau libere de sarcini.

Pe teren nu se afla cariera firmei Somaco, ci cariera de acum două secole

În rest, expertul a vorbit de cariera de pe teren, dar nu în sensul existenţei unei sarcini asupra terenului. Nici vorbă să constate că la faţa locului se găsea o exploataţie minieră activă, pentru care Legea 1/2000, prin articolul 4 aliniatul 1, instituise sarcina de a nu fi niciodată retrocedată şi prevăzuse expres ca moştenitorilor să le fie reconstituite drepturile pe amplasamente diferite, neafectate unei licenţe de exploatare minieră. Nu! Expertul a vorbit despre carieră, în sensul că „destinţia pentru care s-a cumpărat terenul [în 1894 – n.r.] a fost aceea de carieră”. Or, câteva rânduri mai sus, tocmai spusese contrariul, şi anume că „terenul iniţial dobândit de autor, conform reprezentării grafice din anul 1894, era mai mult ca sigur cu categoria de folosinţă islaz şi nu erau începute lucrările de exploatare a carierei”. Desigur, expresia deloc potrivită într-un raport de expertiză – „era mai mult ca sigur” – indica mai degrabă un dubiu, pe care expertul şi l-a lămurit la distanţă de câteva rânduri, când a afirmat contrariul, anume că destinaţia iniţială nu era de islaz, ci de carieră. În realitatea actelor de la 1894, pe care expertul le avea sub ochi, terenul era islaz şi nimic altceva. De altfel, Legea de la 1883 pentru colonizarea Dobrogei, stabilea că minele din Dobrogea rămâneau în proprietatea statului, iar statul nu a vândut mine/cariere, ci islaz. Oricum, toate aceste detalii despre destinaţia terenului, din urmă cu două secole, nu făceau decât să umple de ambiguitate o problemă foarte simplă: respectăm articolul 4 aliniatul 1 din Legea 1/2000 sau ne facem că nu ştim de existenţa lui.

Judecătoarea Jianu a conferit pensionarelor lui Haşotti calitatea de persoane îndreptăţite

Judecătoarea Eugenia Corina Jianu, cea chemată să stabilească adevărul, a hotărât că pensionarele reprezentate de Ionel Haşotti ar fi persoane îndreptăţite la retrocedare. Jianu a reţinut susţinerea clientelor lui Ionel Haşotti că, deşi autorul lor era mort în 1942, „taxele şi impozitele aferente acestui teren au fost achitate de moştenitorul Tudorancea Aurel (ex. chitanţa nr. 173/19.04.1950, nr. 129/12.11.1950, nr. 6091/10.12.1945 ş.a. – filele 39 – 42 şi urm.) şi după anul 1945”. Desigur, Comisia Lumina nu a combătut în niciun fel susţinerea, deşi ar fi putut să arate că retrocedase deja, încă din anul 1991, cinci hectare de teren în contul lotului 7/1894, către urmaşii Paraschivei Cangea. De asemenea, s-a abţinut să arate că Aurel plătea taxe ca autor de sine stătător, pentru cele 9,2 hectare înscrise în partida sa, care fuseseră şi ele retrocedate unui moştenitor al său, altul decât bătrânele reprezentate de Ionel Haşotti. Şi aşa, pe omisiunile Comisiei conduse de Ion Roman, procesul a continuat în bună înţelegere. Însă cea mai spectaculoasă decizie a judecătoarei a fost aceea de a îmbrăţişa, tacit şi necritic, argumentul lui Ionel Haşotti, că nu sunt necesari martori pe toate cele patru laturi ale proprietăţii, în situaţia în care ar exista totuşi ceva acte din vechime. Or, legea spunea că sunt necesari aceşti martori, pe toate laturile, atunci când nu există titlul de preluare a terenului de către stat. Iar în cazul Sibioara, reamintim, există titluri prin care statul a luat terenuri de la copiii şi nora lui Nicolae Tudorancea (cu toate retrocedate), dar niciun titlu de preluare de la Nicolae Tudorancea, care era, oricum, mort la naţionalizare.

[pdf-embedder url=”http://img.ordinea.ro/uploads/2015/11/Hotararea-Jianu-Hasotti.pdf”]

 

Jianu: amplasamentul iniţial este neretrocedabil

Totuşi, la final de cauză, Corina-Eugenia Jianu a respins cererea de retrocedare pe vechiul amplasament. Judecătoarea a citit raportul de expertiză, acela ambiguu, într-o cheie corectă, reţinând că: „acest teren a fost probabil agricol, în prezent având categoria de carieră de piatră în marea sa majoritate”. Mai departe, a apreciat că terenul este afectat unei utilităţi publice privind exploatarea resurselor naturale, fiind exceptat de la retrocedare. Argumentul este corect, dar nu şi complet, întrucât nu s-a pomenit de interdicţia explicită cuprinsă în articolul 4 alin 1 din Legea 1/2000, care nu poate fi dată la întors în nicio situaţie. Veţi vedea, în episodul următor, cum completul de recurs va divaga pe tema utilităţii publice, tăcând mâlc în privinţa interdicţiei din articolul 4 al Legii 1/2000, pentru a da satisfacţie totală aşa-ziselor moştenitoare, retrocedând contrar legii un teren neretrocedabil. Să mai spunem că Eugenia-Corina Jianu a fost între timp suspendată din magistratură, fiind trimisă în judecată într-un dosar de corupţie instrumentat de DNA Constanţa, sub acuzaţia că ar fi luat mită pentru a pronunţa o hotărâre judecătorească prin fraudă la lege. Va urma!

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Exclusiv

Făgădău i-a notificat pe fotbaliștii de la Metalul să-și ia gazonul și să plece

Adrian Cârlescu

Publicat

la data de

Scris de

Primarul Decebal Făgădău a notificat clubul sportiv Metalul Constanța să demoleze gardul stadionului de fotbal din Badea Cârțan și să elibereze terenul de bunuri mobile precum covorul de gazon, gradenele și tabela de marcaj. Notificarea a fost transmisă la sfârșitul săptămânii trecute, prin intermediul controversatului executor judecătoresc Vasile Deacu. Făgădău a acordat un termen de 72 de ore pentru îndeplinirea cerințelor sale, în caz contrar sugerând că Primăria ar putea proceda la demolarea gardului fără hotărâre judecătorească și fără autorizație de desființare, în următoarele 15 zile. Situația este permisă de lege, în cazul construcțiilor neautorizate de pe domeniul public sau privat al localităților. Însă aplicarea ei reprezintă un simplu subterfugiu, în contextul în care Primăria nu are aprobări exprese pentru desființarea bazei sportive.  

Amplasamentul inițial al Sălii Polivalente: în parcarea de TIR-uri

Demolarea stadionului Metalul are legătură cu proiectul Sălii Polivalente. Acesta a fost început încă din anul 2014 de fostul primar Radu Mazăre, cu aprobare de la fostul ministru al Dezvoltării, Liviu Dragnea. În versiunea inițială, sala trebuia să fie construită pe un lot de teren de 32.545 de metri pătrați, ocupat în cea mai mare parte de o parcare de TIR-uri, amenajată în inima complexului sportiv Badea Cârțan, peste fostele terenuri de tenis ale orașului. Accesul la sala polivalentă era proiectat pe strada Stadionului, exact pe unde se intră în parcarea de TIR-uri.  

Extras din Hotărârea de Consiliu Local din 2014, cu primul amplasament aprobat pentru Sala Polivalentă.

Planul de situație din 2014, care atestă că amplasamentul inițial era în parcarea de TIR-uri de pe Aleea Stadionului (LOT 1). Stadionul Metalul nu era inclus în această lotizare. Stadioanele RATC și Cleopatra erau incluse în lotizare, dar nu erau afectate de proiectul sălii polivalente.

Au sucit proiectul, ca să demoleze trei stadioane

Tot în vremea lui Mazăre, suprafața de teren alocată proiectului a fost majorată la 60.000 de metri pătrați, iar pe ultima sută de metri la 78.000 de metri pătrați. În amplasamentul extins au fost incluse și stadioanele de fotbal Metalul și RATC, precum și stadionul de rugby Constructorul Cleopatra. Mai mult, în anii scurși, Primăria a schimbat amplasamentul efectiv al construcției, de pe parcarea de TIR-uri, pe cele trei stadioane.

Filozofia aplicată a fost să se demoleze stadioanele, ca să se construiască sala polivalentă, deși pentru aceasta era loc destul atât în parcarea de TIR-uri, cât și  pe terenurile virane, total nefolosite, din vecinătate. Logica demolării stadioanelor nu a fost niciodată expusă public. Iar unde se oprește logica, încep abuzurile. În plus, desființarea bazelor sportive nu se poate face decât cu aprobări speciale, care nu au fost obținute în cazul de față.

Desființarea bazelor sportive, doar cu hotărâre de Guvern

Astfel, potrivit articolului 79 din Legea 69/2000 a educației fizice și sportului, desființarea bazelor sportive nu se poate face decât prin Hotărâre de Guvern. Însă până în prezent, Guvernul României nu a adoptat o astfel de hotărâre prin care să aprobe în mod expres desființarea stadioanelor Metalul, RATC și Constructorul Cleopatra. Mai grav, Guvernul nici nu a fost informat de intenția de desființare a bazelor sportive. Practic, Primăria Constanța a ascuns această informație, sperând că va reuși să ocolească legea, prin demolări justificate fie pe baza urgenței de a salva vieți omenești, fie pe disciplina în construcții.  

PSD-istul care și-a rezolvat problema la partid

Planul lui Făgădău merge ca uns în privința stadionului RATC unde nu a comentat nimeni situația, mai ales că această regie autonomă a dispărut după ce activitatea de transport public de persoane a fost reorganizată pe CT Bus, iar activitatea sportivă s-a stins de la sine.

În privința stadionului de rugby Constructorul Cleopatra au fost discuții aprinse, dar de culise. Clubul este condus de un PSD-ist cu notorietate. Deși construcțiile de la acest stadion au fost incluse într-o autorizație de demolare, există informația că PSD-istul a găsit înțelegere ca să rămână, în cele din urmă, neafectat de proiectul sălii polivalente.

În privința stadionului de fotbal Metalul Constanța au fost comentarii, proteste și chiar procese în instanță, iar din acest motiv administrația Făgădău a fost nevoită să apeleze la tot felul de artificii pentru a rade baza sportivă de pe fața pământului, în lipsa hotărârii exprese de Guvern. Notificarea la care ne-am referit mai sus este a doua etapă din această manevră.

O expropriere… pe moca

Manevra a început, în prima etapă, cu o decizie de expropriere semnată de primarul Decebal Făgădău pe 13 septembrie 2019. Prin acest document, clubul a fost expropriat de vestiare și de tribuna pentru spectatori. Celelalte bunuri nu au fost incluse în procedură. Opinăm că Primăria a aplicat o strategie pe bucăți, deoarece exproprierea întregii baze sportive ar fi bătut la ochi. Chiar și așa, după ce a emis dispoziția de expropriere, primarul Constanței a refuzat să achite despăgubirea. Ca să scape de această obligație, Făgădău a formulat o plângere penală împotriva asociației, contestând în acest mod actele de proprietate asupra bunurilor. Însă fără plată, nu există expropriere. Constituția spune că această procedură se face prin dreaptă și PREALABILĂ despăgubire, iar Legea 255/2010 spune că decizia de expropriere operează doar după consemnarea sumelor aferente despăgubirii. Neplătind, nu contează din ce motive, Primăria nu a finalizat de fapt procedura de expropriere, după cum afirmă reprezentații clubului sportiv Metalul. 

Cum s-a transformat Făgădău în salvator de vieți, pentru a demola clădirile de la Metalul

O lună mai târziu, mai exact pe 18 octombrie 2019, primarul a semnat o autorizație de desființare a celor două construcții, în regim de urgență. Urgența a fost motivată pe baza unui raport de expertiză care atesta starea de ruină și de pericol public a clădirilor.

Ce face un primar destoinic atunci când află dintr-o expertiză că niște clădiri stau să se prăbușească? Normal că înlătură starea de pericol, ca să nu moară cineva acolo. În astfel de situații, primarii trebuie să salveze vieți, chiar dacă în acest scop sunt obligați să dărâme stadioane. Iar în acest fel se poate desființa o bază sportivă fără o hotărâre expresă de Guvern.  

Numai că, la Metalul, nu exista o stare reală de pericol. Clădirile sunt perfect funcționale. Raportul de expertiză pe care s-a bazat Făgădău a fost întocmit de un expert care are și calitatea de inculpat într-un dosar penal. Procurorii DNA l-au acuzat pe acesta de atestarea falsă a unor situații la un proiect european din comuna Limanu. Președintele clubului Metalul, Valentin Șurghie, spune că expertul nu a fost niciodată la stadion pentru a face o evaluare. Concluziile sale au fost scoase din burtă. La rândul său, expertul a declarat pentru Ordinea.Ro că el nu a făcut expertiza de capul său, ci după dorința expresă a beneficiarului. Mai multe detalii despre acest subiect puteți afla AICI.

Încă o dovadă de premeditare

Pe de altă parte, raportul de expertiză atesta o stare de pericol și la fostul bazin de înot din Badea Cârțan. Iar în această privință, expertul chiar avea dreptate. Vorbim de un bazin descoperit, plin de buruieni și mizerii. Dacă cineva cade în bazin, își pune viața în pericol. Aici, demolarea chiar este urgentă și a fost autorizată la pachet cu demolarea de la Metalul. Numai că, ce să vezi, Primăria nu a demolat nimic, ceea ce arată că nu a fost de fapt interesată să înlăture acest pericol real. Bazinul cu adevărat periculos a fost introdus în autorizația lui Făgădău la vrăjeală, pentru ca primarul să pară salvator de vieți, iar nu demolator de stadioane.

A doua etapă: demolarea gardurilor

Dar nici clădirile de la Metalul nu au fost demolate până în momentul de față, deși au trecut mai bine de 7 luni de la emiterea autorizației în regim de urgență. Clădirile nu pot fi rase de pe fața pământului, deoarece buldozerele nu au acces în incinta bazei sportive, fiind împiedicate de gardurile stadionului. Vorbim în acest caz de bunuri imobile care nici nu au fost expropriate, și nici nu fac obiectul autorizației de demolare. De asemenea, un alt impediment ar fi acela că s-ar afecta gazonul, sistemul de drenaj, gradenele și aleile care de asemenea nu au fost nici expropriate, și nici incluse în autorizația de desființare.

Notificarea

Soluția lui Făgădău la această problemă se prefigurează în notificarea transmisă la sfârșitul săptămânii trecute, prin care a somat clubul de fotbal să demoleze gardul în 72 de ore și să ridice bunurile așa-zis mobile.

Din capul locului trebuie să spunem că notificarea conține aprecieri cel puțin bizare și total străine de adevăr. În primul rând, gazonul nu este un covor pe care să-l faci sul și să-l pui în spinare. Suprafața de joc de la Metalul este formată dintr-un sistem de drenaj (construit din straturi de roci filtrante), nivelat la suprafață cu pământ fertil, peste care s-a plantat gazon. Nu vorbim de o iarbă care crește pe maidan și nici de rulouri întinse pe o suprafață, ci de o construcție permanentă care nu poate fi mutată dintr-un loc în altul. Apoi, nici gradenele nu sunt bunuri mobile. Sunt niște trepte din beton armat. De asemenea, tabela electronică de marcaj nu stă pe un dulap, ci pe o structură tot din beton armat, care este, la rândul ei, o construcție fixă și permanentă.

Făgădău joacă sceneta disciplinei în construcții

În al doilea rând, primarul Constanței insistă asupra faptului că gardul stadionului ar fi ilegal. Mai mult, la rubrica de dispoziții aplicabile, notificarea cuprinde extrase din Legea 50/1991 care se referă la desființarea pe cale administrativă, fără autorizație și fără hotărâre judecătorească, a construcțiilor ridicate ilegal pe domeniul public sau privat al UAT-urilor. Însă, stadionul cu toate accesoriile lui a fost construit perfect legal, în urmă cu 35 de ani. Chiar vă imaginați că pe vremea comuniștilor putea construi cineva fără aprobare? Planurile există, chiar dacă Făgădău ar putea pretinde că nu le-ar mai găsi în arhiva Primăriei.  Inclusiv noi le-am filmat anul trecut, prezentându-le opiniei publice. 

Evident că disciplina în construcții este un simplu subterfugiu. Făgădău face ordine în construcții, la fel cum înainte pozase în salvator de vieți. În realitate, scopul său este acela de a demola stadionul pentru proiectul sălii polivalente, deși nu are acest drept legal fără aprobarea Guvernului. Reamintim că bazele sportive nu pot fi desființate decât prin hotărâre de Guvern. Iar hotărârea nu există. Această condiție din lege protejează sportivii. Practic, primăriile pot desființa o bază sportivă, doar dacă amenajează în prealabil o altă bază sportivă de același fel, pentru relocarea activității . Nu poți să-i lași sportivi pe drumuri. Le faci alt stadion și abia apoi îl demolezi pe cel vechi.

Totuși, există o excepție special creată pentru proiectele de investiții DESTINATE educației fizice și sporturilor. Vorbim de un articol adăugat la lege, printr-o ordonanță de urgență adoptată pe 18 decembrie 2014, în ajunul tăierii porcului. Este vorba de OUG nr. 83, ATENȚIE: ”privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice”. Actul normativ are 50 de articole. 49 de articole se referă la ce scrie în titulatura Ordonanței, adică la venituri și cheltuieli. Însă tot aici, după o logică de tip mafiot (pe care o vom detalia pe larg într-un articol viitor), a fost vârât un singur articol prin care se modifică Legea Sporturilor. În acest fel, a fost creată o excepție la regula generală prezentată mai sus. 

”(11) Prin excepție de la alin. (1), desființarea unor baze sportive aparținând domeniului public ori privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se poate face numai prin hotărâre a Guvernului, cu condiția ca autoritățile administrației publice să aprobe în prealabil, în condițiile legii, documentațiile tehnico-economice aferente unor obiective de investiții destinate educației fizice și sportului, care vor fi construite pe același amplasament.”. 

Excepția anulează o parte din esența regulii generale. În primul rând, e prea laxă și poate fi interpretată în fel și chip. De exemplu, s-ar putea interpreta că excepția permite ca o Primărie să demoleze un stadion de fotbal pentru a construi pe acel loc o sală de fitness, un club de dans sportiv sau un centru de sah (și table?) pentru sportivii mai pensionari. Apoi, ar putea suscita și pretenția demolării stadioanelor pentru construirea de săli polivalente, ca să ajungem la o situație similară cu aceea prezentată în articolul de față.  Însă la o Polivalentă se mai țin și concerte, adunări publice, seminarii sau câte o nuntă tradițională. Ori nimic din toate acestea nu are vreo legătură cu Legea Sportului. 

Pe de altă parte, chiar și așa laxă, legea modificată în ajunul tăirii porcului nu profită deloc administrației Făgădău. După cum puteți observa, chiar și în acest articol adăugat la lege se menționează expres o parte din esența regulii generale, anume că desființarea bazelor sportive se poate face NUMAI prin hotărâre de Guvern. Ceea ce, reamintim, nu există în cazul de față. 

Comments

comments

Continuă să citești

Exclusiv

Un expert trimis în judecată de DNA l-a ajutat pe Făgădău să autorizeze demolarea stadionului Metalul pe motiv de pericol public

Adrian Cârlescu

Publicat

la data de

Scris de

Sala Polivalentă de 5000 de locuri din Badea Cârțan are în spate posibile fapte de natură penală. Amplasamentul acestui obiectiv încă este ocupat, în parte, de două stadioane de fotbal, cu vestiare și tribune. Pentru a ”elibera” zona, primarul Constanței, Decebal Făgădău, a emis un certificat de urbanism și o autorizație de desființare în regim de urgență. În cele două documente semnate de Făgădău, sunt evocate articole din legislația specifică referitoare la starea de pericol, la avarii și accidente tehnice care necesită o intervenție de primă urgență în scopul evitării: pierderilor de vieți omenești, a rănirii grave a personalului sau a distrugerii unor bunuri materiale, culturale și artistice de mare valoare. În realitate, nimeni nu risca să moară la stadionul Metalul. Cu toate acestea, primarul a semnat documentele în regim de urgență, bizuindu-se pe o expertiză tehnică, făcut din pix și cu încălcarea vădită a regulilor profesionale, în care se atesta o stare de pericol.

Însă expertul care și-a pus semnătura pe această mistificare ordinară a fost ales de Primăria Constanței. Și nu vorbim despre orice expert, ci de unul care are și calitatea de inculpat într-un dosar penal, fiind trimis în judecată de procurorii DNA, pe motiv că ar fi ajutat, prin declarații false, inexacte sau incomplete, la fraudarea unor fonduri europene în comuna Limanu. Taman pe ăsta l-au găsit!

Înaintea lui Făgădău, actele au mai fost semnate și de arhitectul-șef al Constanței, Mihai Radu Vânturache. Deși avea cunoștințele minime necesare pentru a observa neconformitatea expertizei, Vânturache a motivat, într-o notă scrisă, că nu îi incumbă atributul de verificare, neputând interveni peste diligențele expertului. Cu alte cuvinte, expertul a semnat, expertul să răspundă. Contactat de redacția Ordinea.Ro, expertul a declarat că a întocmit raportul pe baza doleanțelor Primăriei. ”Eu n-am făcut expertiza de capul meu. (…) Dacă omul, proprietarul și nu știu ce, asta a cerut… Ca la croitor. Vrei să-ți croiască o pereche de pantaloni, îi spui ce culoare trebuie să aibă, lungimea cracilor și așa mai departe.”. Halucinant!

Un proiect început de actualii pușcăriași Mazăre și Dragnea

Proiectul Sălii Polivalente a început în anul 2014, când fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, a semnat un protocol cu ministrul de atunci al Dezvoltării, Liviu Dragnea. Potrivit documentelor, sala trebuia construită pe un teren viran de 30.000 de metri pătrați, în vecinătatea stadionului de rugby al fostului complex sportiv Badea Cârțan. Obiectivul trebuia să aibă accesul auto din strada Stadionului. Întâmplător, la ceva timp după semnarea protocolului, Mazăre și Dragnea au început să aibă problemele penale care i-au făcut pe amândoi să meargă, în cele din urmă, la pușcărie. Pe fondul acestei evoluții, proiectul sălii s-a împotmolit în faza de proiectare.

Făgădău schimbă amplasamentul. Stadionul Metalul, hărăzit să ajungă parcare

În 2016, fostul viceprimar al lui Mazăre, Decebal Făgădău, a ajuns primar al Constanței. Printre altele, el a promis că va construi Sala Polivalentă din Badea Cârțan. La inițiativa sa, în etape succesive, municipalitatea a mărit suprafața de teren alocată proiectului Sălii Polivalente, de la 30.ooo de metri pătrați până la 78.000 de metri pătrați.

Ca să ajungă la această suprafață imensă, Făgădău a inclus în amplasamentul destinat Sălii Polivalente și terenurile ocupate de bazele sportive RATC și Metalul. Vorbim aici de două stadioane de fotbal amenajate în anii 80. Cel puțin clubul Metalul avea o activitate sportivă intensă, pregătind sute de fotbaliști, juniori. Echipele clubului, pe grupe de vârstă, participau în competiții oficiale cu rezultate absolut remarcabile. Puștii de la Metalu au reușit chiar să-i bată pe puștii de la FCSB, iar în campionatul județean de juniori s-au bătut ani de zile, umăr la umăr, cu Academia lui Gică Hagi pentru primele două locuri. La echipa națională de fotbal a României joacă acum și un fotbalist care și-a început activitatea la clubul Metalul.

Însă lui Făgădău nu i-a păsat de aceste rezultate absolut remarcabile. Doar nu era să se împiedice el de speranțele unor puști!

După ce a mărit suprafața alocată Sălii Polivalente, primarul Constanței a schimbat și poziția, și orientarea obiectivului, în așa fel încât accesul auto să nu se mai facă din strada Stadionului, ci din străduța Ștefăniță Vodă. Practic, intrarea în Sala Polivalentă se va face exact prin actualul stadion Metalul, iar suprafața de joc a copiilor legitimați la acest club va fi transformată în parcare auto.

Prima tentativă de demolare

Toate aceste planuri s-au făcut extrem de discret, fără nicio dezbatere publică. Abia pe 9 noiembrie 2018, Primăria Constanța a lansat o consultare cu firmele de specialitate în vederea determinării valorii estimate pentru execuția de ”Lucrări de demolare a unor active amplasate pe amplasamentul obiectivului de investiții Sală sport Polivalentă 5000 locuri zona Badea Cârțan inclusiv proiectarea”. Documentul există și acum pe site-ul Primăriei (vezi AICI).

Din cuprinsul acestuia, se observă că planul inițial al Primăriei a fost acela de a demola 28 de repere existente pe teren, în zona învecinată cu Euromaterna, strada Ștefăniță Vodă, Aleea Afinei și parcarea de tiruri construită, naiba știe cum, în inima fostului complex sportiv Badea Cârțan. După vecinătăți, deducem că demolarea se referea exact la stadioanele RATC și Metalul, precum și la suprafețele din jurul acestora. Printre repere se aflau clădiri (fără a se menționa expres funcțiunea de vestiare), terenuri de sport de 2.000 de metri pătrați, bănci cu scaune și suport beton (în fapt, tribune), alei de acces, trepte, garduri metalice, garduri vii de tip buxus, arbuști, fundații, ziduri de sprijin etc.

Prin această procedură de consultare, Primăria dorea să obțină: expertiza tehnică a construcțiilor, avizele solicitate printr-un certificat de urbanism emis în aceeași zi de 9 noiembrie 2018, documentația tehnică pentru demolare, proiect tehnic și execuția propriu-zisă a lucrărilor de demolare.

Demolarea trebuia aprobată prin Hotărâre de Guvern

De inițiativa prezentată mai sus s-a ales praful. S-a întâmplat așa, deoarece avizele pentru demolarea unor baze sportive nu pot fi obținute oricum. Articolul 79 din Legea 69/2000 a educației fizice și sportului, adoptat în forma inițială, spune, negru pe alb, că desființarea bazelor sportive ”se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Tineretului și Sporturilor și cu garanția construirii altor baze sportive similare”. Însă legea a devenit și mai drastică, după o modificare potrivit căreia desființarea bazelor sportive sau schimbarea destinației acestora se pot face ”numai prin hotărâre a Guvernului şi cu construirea prealabilă a altor baze sportive similare celor desfiinţate.”.

Extrase din Legea Sporturilor (forma inițială) și din legea de completare din anul 2004.

Deci nu merge oricum. Dacă o autoritate locală vrea să demoleze un stadion, trebuie să construiască la schimb alt stadion. Or în Constanța nu s-au construit alte două stadioane, ca să se poată aproba desființarea bazelor sportive din Badea Cârțan. Așadar, aprobarea pentru demolare nu se putea lua în condiții legale.

În plus, la mijloc erau mai multe probleme juridice. Deși scriptic întregul teren de 78.000 de metri pătrați este proprietatea Municipiului Constanța, amenajările sportive ale celor două cluburi le dădeau acestora un drept de folosință asupra terenurilor pe care le ocupau. Înțelegând această problemă, în 2019 administrația Făgădău s-a socotit să scape de această ocupare legală a terenurilor, expropriind, parțial, bunurile celor două cluburi. Sunt multe nereguli în această procedură, precum și litigii pe rol, însă asupra acestora vom detalia într-un articol viitor.

Făgădău fentează legea

Chiar și așa, în dicuție rămânea în continuare aprobarea demolării, imposibil de obținut în condițiile existente. Ca să fenteze legea, administrația Făgădău a premeditat demolarea clădirilor fără avize, permisă în scopul salvării de vieți omenești. Ca dovadă, administrația locală a chemat un expert tehnic să evalueze rezistența mecanică și stabilitatea la seisme a construcțiilor de pe întregul teren de 7,8 hectare. În comandă au fost incluse 15 clădiri, printre care bazinul de înot lăsat în paragină, un post trafo nefuncțional, mai multe ruine, dar și vestiarele și tribunele perfect funcționale de la Metalul.

Expertiza a fost finalizată în octombrie 2019, fiind semnată de expertul tehnic Eugen Barbu din Constanța.

Un expert inculpat pentru falsuri

O alegere mai bună nici că se putea. Barbu era (și încă este) inculpat în dosarul de judecată, penal, 6089/118/2015, alături de fostul primar din Limanu, Nicolae Iustin Udrea, și de alte persoane. Procurorii DNA l-au trimis în judecată pentru că, în calitate de diriginte de șantier, ar fi ajutat la fraudarea unor fonduri europene, prin declarații false, inexacte sau incomplete. Deși a fost condamnat pe fond la o pedeapsă cu suspendare, sentința a fost anulată de Curtea de Apel, iar dosarul a fost trimis spre rejudecare, înapoi la Tribunalul Constanța, într-un nou ciclu procesual. O soluție nu a fost pronunțată nici în momentul de față, astfel încât Barbu se bucură de prezumția de nevinovăție.

Cum trebuie să arate o expretiză profi

Dacă vreți să vedeți cum trebuie să arate o expertiză tehnică în materie de rezistența construcțiilor la seisme ar fi suficient să dați o căutare pe Google. Trebuie să știți din capul locului că rezistența materialelor se măsoară cu aparate specifice, precum sclerometrul cu recul, betonoscopul cu ultrasunete sau pahometrul cu inducție electromagnetică. Tipul de beton este determinat prin teste de laborator. De asemenea, expertizele profesioniste se raportează la un studiu geotehnic, iar în absența acestuia specialiștii examinează toate fisurile de pe soclul fundațiilor. Rezistența materialelor este o disciplină exactă, cu formule de calcul, prin care se determină o pleiadă de criterii. Fiecare criteriu poate fi îndeplinit, neîndeplinit moderat sau neîndeplinit major, cu punctaje foarte detaliate.

Expertul lui Făgădău s-a prins dintr-o privire că totul trebuie demolat

Nimic din toate acestea nu se regăsește în expertiza plătită de Primăria lui Făgădău. Eugen Barbu a arătat că baza documentară a expertizei sale a constat în investigarea vizuală a construcțiilor în întregime și a elementelor structurale și nestructurale, precum și în consultarea documentației puse la dispoziție de Primărie.

După ce a investigat vizual, expertul a propus:

”În urma vizualizării și cercetărilor făcute în teren, construcțiile în cauză se află într-o stare avansată de uzură. Practic, acestea au devenit o ruină și prezintă pericol public ca urmare a unor pocese de degradare determinate de factori distructivi și antropici, inclusiv a instalațiilor acestora. Întrucât lucrările de consolidare sunt foarte costisitoare este mai potrivit demolarea clădirilor și propunerea unei noi investiții pe amplasament, proiectată la normele și standardele în vigoare în prezent în România”.

De asemenea, Eugen Barbu a mai scris o frază în care a arătat că în ”funcție de valoarea indicatorului R1, clasa de risc seismic este I”. Dar valoarea indicatorului R1 nu este calculată și menționată nicăieri.

Raportul de expertiză poate fi consultat AICI. De asemenea, planșele foto ale raportului pot fi consultate AICI.

Metalul: ”Expertul nu a văzut clădirile. Nici nu a fost la noi”

Valentin Șurghie, președintele ACS Metalul Constanța, afirmă că expertul tehnic nu a fost niciodată să vadă clădirile de la Metalul. De altfel, în planșele fotografice anexate raportului vizual nu există nicio imagine cu vestiarele de la Metalul, nici măcar din exterior, sau cu tribuna pentru spectatori. Construcțiile de aici sunt perfect funcționale, așa cum atestă alți experți sau cum puteți vedea din clipul de mai jos:

În mod cert, rezistența materialelor trebuia măsurată cu aparate specifice. Numai cineva care nu a văzut cum arată vestiarele de la Metalul putea scrie inepții bazate pe nimic, precum stare de uzură avansată, ruină sau pericol public.

Vânturache se spală pe mâini

Pe 7 mai 2020, arhitectul-șef al Constanței, Mihai Radu Vânturache, a întocmit o notă adresată Compartimentului Juridic Contencios din cadrul Primăriei Constanța. Intuim că acest compartiment solicitase relații în contextul în care Asociația Club Sportiv Metalul Constanța a atacat în instanță autorizația de demolare emisă în regim de urgență. În nota sa, Vânturache explică în mod extrem de aplicat că dosarul de autorizare înregistrat la Primăria Constanța pe 16 octombrie 2018 s-a finalizat pe 18 octombrie 2019, adică în două zile, prin emiterea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de desființare, fără aprobări și avize de la nimeni. De asemenea, acesta explică temeiurile legale referitoare la intervenția de maximă urgență în caz de avarii, accidente tehnice și stare de pericol în scopul salvării de vieți omenești. De unde știa arhitectul Constanței că stau oamenii să moară pe stadionul Metalul? Ei bine, de la expertul trimis în judecată de DNA pentru declarații false, inexacte sau incomplete, în cazul Limanu.

Mai mult, Vânturache simte nevoia să se spele de tot pe mâini.

”Subliniem că structura de specialitate din cadrul Direcției Urbanism și nici în cadrul aparatului de lucru al primarului nu îi incumbă și atributul de verificare a autenticității actelor emise de personal autorizat conform normelor legale în vigoare, drept pentru care nu putem interveni peste diligențele acestora”.

Ce însemană să faci pe prostul

Fraza l-a emoționat așa de tare pe Vânturache, încât a cam stâlcit limba română. Dar ați înțeles bine, nici el, nici oamenii din aparatul de lucru al primarului nu au nicio răspundere. Ei sunt curați, plini de candoare și în naivitatea lor s-au bazat că expertul de 71 de ani a văzut bine în investigațiile sale vizuale. În ciuda acestor scuze penibile, Vânturache avea cunoștințele minime necesare pentru a realiza că raportul din fața sa nu este conform. În primul rând, putea număra pe degete fotografiile din anexă, dacă nu și-ar fi dat seama la ochi că nu sunt toate obiectivele acolo. În al doilea rând, putea cere valoarea lui R1 pentru fiecare construcție în parte. Dar e mai simplu să faci pe prostul și să dai vina exclusiv pe un tataie de 71 de ani, care deja are probleme penale.

Download (PDF, 2.51MB)

Explicațiile halucinante ale expertului… vizual

I-am solicitat un punct de vedere expertului Eugen Barbu. Acesta neagă acuzațiile că nu ar fi inspectat construcțiile de la stadionul Metalul. Pe parcursul câtorva minute, Barbu s-a trădat că opinia sa personală diferă, de fapt, de opinia pe care a exprimat-o în raport. El spune că s-a simțit oripilat de ideea celor de la Primărie de a demola construcțiile din Badea Cârțan. Însă s-a justificat că a făcut documentul după doleanța beneficiarului, ilustrând relația sa cu autoritatea în similitudine cu relația unui croitor cu un client care atunci când vrea să i se croiască o pereche de pantaloni, știe culoarea materialului și lungimea cracilor. Și, iaca, așa a fost croit raportul de expertiză, după gustul beneficiarului. Deși mai aveam multe întrebări pentru expert, în fața insistențelor noastre acesta a început subit să țipe, după care a închis apelul.

Mai jos puteți citi integral declarația pe care ne-a dat-o Eugen Barbu:

Reporter: Domnii de la ACS Metalul Constanța spun că dumneavoastră nu ați făcut expertiza pe teren, la ei, și că nu ați fost acolo. Și mă simt obligat să vă cer un punct de vedere…
Eugen Barbu: Da, sunt în necunoștință de cauză.

Reporter: Adică ați fost acolo, totuși?
Eugen Barbu: Da, bineînțeles, cum vă faceți imaginea că pot să facă afirmații așa de tâmpite, la o expertiză și de amploarea ăsteia și la așa obiective, să nu te duci să vezi despre ce e vorba. Una la mână. Doi la mână, eu n-am făcut-o de capul meu. S-a făcut în baza unei comenzi de la Primăria Constanța și în baza unui contract, în care se menționau doleanțele beneficiarului. Eu personal am fost cumva deranjat, oripilat că doreau să se desființeze acolo și ceea ce se dorea să se pună în loc mi s-a părut…

Reporter: Da, înțeleg. Ei au vrut de la început să demoleze, când v-au angajat pe dumneavoastră.
Eugen Barbu: Probabil! Adică, vorbim de… era de dimensiuni olimpice. Să-l dai jos, în loc să-l pui să-l exploatezi vara. Niște terenuri de sport în care copiii se puteau duce să facă mișcare, să așa, să le desființezi, să le dai jos! Clădire de fiare, parcă mai era una sau grupuri sanitare – nu mai țin minte, a trecut ceva vreme.

Reporter: Au fost, cred că, vreo 15 clădiri. 15 clădiri au fost.
Eugen Barbu: Dacă omul, proprietarul și nu știu ce, asta a cerut…. Ca la croitor, vrei să-ți croiască o pereche de pantaloni, îi spui ce culoare trebuie să aibă, lungimea cracilor și așa mai departe. Și… că asta face croitorul. Deci implicarea mea este prestator de serviciu, cu contract de prestare de servicii, la solicitarea beneficiarului. Deci orice problemă pe care o are asociația pe care o reprezentați și nu știu ce, vorbiți vă rog cu Primăria.

Reporter: Nu, eu nu reprezint asociația. Eu sunt jurnalist. Dumnealor spun că dumneavoastră nu ați făcut expertiza pe teren, la ei, că nu ați fost acolo.
Eugen Barbu: Mănâncă.

Reporter: Poftim?
Eugen Barbu: Este o minciună. Este o afirmație… ca să mă păstrez în limitele politeții.

Reporter: Da, așa zic ei.
Eugen Barbu (țipând): Da* nu mă interesează ce zic ei. Ei au punctul lor de vedere, eu am punctul meu de vedere. V-am explicat. Am terminat, da? Mulțumesc, la revedere!”.

În clipul de mai jos, filmat cu un an în urmă, puteți vedea câteva aspecte extrem de relevante despre oportunitatea amplasării parcării Sălii Polivalente pe stadionul Metalul:

De asemenea, puteți vedea protestul micilor fotbaliști de la Metalul, din perioada în care Valentin Șurghie, președintele Clubului Sportiv, a aflat că stadionul va fi demolat. În clip puteți vedea și galeria extrem de inimoasă a Clubului Metalul, formată din părinții copiilor care jucau fotbal pe acest stadion:

Comments

comments

Continuă să citești

Exclusiv

Abuzurile lui Făgădău pentru SĂLIȚA Polivalentă

Adrian Cârlescu

Publicat

la data de

Scris de

O asociație sportivă din Constanța îl acuză pe primarul Decebal Făgădău de abuzuri comise în legătură cu proiectul Sălii Polivalente din zona Badea Cârțan. Într-un comunicat de presă, Asociația Club Sportiv Metalul Constanța, prin președintele ei Valentin Șurghie (foto deschidere), spune că proiectul Sălii Polivalente a fost inițiat încă din anul 2014, pe baza unui protocol semnat de Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, și de Liviu Dragnea, fostul ministru al Dezvoltării. În varianta inițială, sala de 5000 de locuri trebuia să se construiască pe un teren de 30.000 de metri pătrați, în apropierea stadionului de rubgy, cu acces de pe strada Stadionului. Decebal Făgădău a schimbat acest amplasament, propunând exproprierea și demolarea stadioanelor de fotbal, perfect funcționale, deținute în zonă de RATC și de Clubul Sportiv Metalul, astfel încât accesul la viitoarea sală polivalentă să se facă din strada Ștefăniță Vodă.

În comunicat se atrage atenția că procedura de expropriere a stadionului Metalul nu a fost finalizată, iar autorizația de demolare a vestiarelor și tribunei pentru spectatori a fost emisă în regim de urgență, fără aviz din partea Ministerului Tineretului și Sporturilor, dar mai ales fără a exista în mod real o situație de urgență.

Ambele acuzații sunt extrem de grave.

Expropriere sau haiducie

”În procedura de expropriere inițiată de dl. Făgădău față de ACS Metalul Constanța, au fost incluse doar vestiarele și tribuna stadionului Metalul. În mod inexplicabil, dl. Făgădău a omis celelalte bunuri ale clubului: gardul stadionului, aleile, gradenele și spatiile bancilor de rezerve, tabela electronică de scor, porțile de fotbal, covorul de gazon și sistemul de drenaj, terenurile de antrenament pentru copii începători dotate cu gazon sintetic, gardul de protecție al tribunei. Probabil că domnia sa a considerat că poate lua aceste bunuri în mod haiducește, fără dreapta și prealabila despăgubire prevăzute de Constituție și de lege.” – se arată în comunicat.

Făgădău a inventat o plângere penală, ca să exproprieze pe moca

”Dar nici dreapta și prealabila despăgubire pentru vestiare și tribune nu a fost achitată către ACS Metalul Constanța, din 2019 și până în prezent. Ca să nu achite sumele stabilite in HCL-ul inițiat chiar de el, dl. Făgădău a depus o plângere penală la Parchet, în care a susținut că ACS Metalul Constanța nu ar avea un drept de proprietate asupra construcțiilor expropriate.” – se arată în comunicat.

Președintele clubului Metalul combate denunțul penal al primarului Făgădău cu următoarele argumente:

”În primul rând, dacă nu am avea un drept de proprietate, întreaga procedură de expropriere ar fi lovită de nulitate. Pentru că nu poți încheia acte de expropriere pe seama unei persoane lipsite de calitatea de proprietar. Așa ceva ar fi cu totul ilegal și abuziv. În al doilea rând, avem toate drepturile legale asupra construcțiilor și asupra stadionului pe care îl exploatăm din anul 2005, drepturi pe care le-am dobândit de la fostul CONPREF (Somaco SA ) care le-a edificat în perioada comunistă, ca bunuri proprii, cu toate aprobările de la stat. În al treilea rând, dl. Făgădău poate scrie oricâte delațiuni, dar nu poate rescrie legea fundamentală, care spune că exproprierea operează abia după plata despăgubirii. În consecință, în absența plății despăgubirii, procedura de expropriere nu a fost finalizată si este NULA DE DREPT.”.

Autorizația de demolare are la bază un mare FALS

Și acuzațiile nu se opresc aici. În comunicat se afirmă că autorizația de demolare a vestiarelor și a tribunei stadionului Metalul a fost emisă în octombrie 2019, în regim de urgență. Acest regim se aplică în urma unei catastrofe sau atunci când există un pericol iminent de prăbușire a construcțiilor. Fiind o situație urgentă, demolarea se poate autoriza fără avizele uzuale din partea altor autorități. Însă președintele clubului Metalul spune că nu există și nu a existat niciodată o astfel de situație de urgență. Clădirile sunt perfect funcționale, nu există un risc de prăbușire și nu a avut loc nicio catastrofă.

”Teza urgenței este falsă. Dl. Făgădău avea obligația legală să solicite avize de la mai multe autorități, printre care și Ministerul Tineretului și Sporturilor, forul nostru pe linie sportivă. Niciodată Ministerul nu ar fi emis aviz pentru autorizația de demolare în afara unui plan de relocare a activității sportive. Nimeni nu ar fi semnat senin un astfel de document care ar fi condus la situația ca sute de sportivi legitimați să rămână fără terenul pe care se antrenau și desfășurau activități competiționale, dar și fără soluții alternative. Opinăm că din acest motiv, știind că nu va obține niciodată avizul Ministerului Tineretului și Sporturilor, dl. Făgădău a inventat situația cu totul falsă a urgenței, pentru că doar în caz de urgență autorizațiile pot fi emise fără avize de specialitate.” – se arată în comunicat.

O demolare din elicopter

Situația devine cu totul caraghioasă în privința punerii în aplicare a autorizației de demolare. Am arătat mai sus că primarul Făgădău a omis să exproprieze gardul stadionului, aleile, covorul de gazon cu sistem de drenaj și celelalte bunuri. Ca să poată demola vestiarele și tribuna, constructorul ar trebui să dezafecteze gardul și celelalte bunuri sau să își aducă utilajele cu elicopterul. Desigur, ultima variantă este caraghioasă, de unde rezultă că doar dezafectarea gardului ar putea permite accesul utilajelor pentru demolarea autorizată. Președintele clubului Metalul atrage însă atenția că dezafectarea bunurilor (gardul și celelalte) care nu au fost expropriate și pentru care nu există autorizație de demolare ar intra sub incidența Codului Penal, ca fapte de distrugere și tulburare de posesie.

În finalul comunicatului, clubul Metalul solicită intervenția autorităților pentru îndreptarea acestor abuzuri și pentru salvarea bazei sportive.

Trebuie să mai spunem că Sala Polivalentă de la Constanța va avea o capacitate de numai 5.000 de locuri, situație care exclude posibilitatea organizării unor competiții de anvergură. Din acest motiv, mai mulți critici ai proiectului au numit-o ”Sălița Polivalentă”.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: