Connect with us

Administratie

CJ Constanța plătește peste 150.000 de lei pentru reparații la sistemul de iluminat de la Pavilionul Expozițional

Published

on

Conducerea Consiliului Județean Constanța informează că este interesată să achiziționeze firmă de profil pentru proiectul “Reabilitarea instalației de iluminat și a tablourilor de distribuție exterioare” la Pavilionul Expozițional din municipiul Constanța.

Conform descrierii achiziţiei, urmează a fi executate lucrări de reparații la instalațiile de iluminat exterior moderne, necesare realizării în aer liber a activităților culturale și festive, bazate pe montarea unor corpuri de iluminat cu tehnologie LED, ce asigură un grad de luminozitate ridicat, performanță ridicată, confort în utilizare, alimentarea cu energie electrică a expozanților în deplină siguranță, reducerea consumului de energie electrică, minimalizarea cheltuielilor de întreținere.

Tipul achizitiei: Achiziţie directă- execuție lucrări.

Condiţii de participare: Pot participa toţi operatorii economici interesaţi, indiferent dacă aceştia deţin sau nu cont în SEAP. Operatorii economici pot posta oferta de preţ in catalogul de produse/ servicii/ lucrări din SEAP.

Informații suplimentare pot fi obținute de firmele interesate de la Serviciul Achiziţii, Analiză Piaţă şi Urmărire
Contracte, Consiliul Judeţean Constanţa, Bd. Tomis nr. 51, tel.0241.488.413, fax.0241.488.411, email: licitaţii@cjc.ro. Operatorii economici interesaţi pot solicita clarificări cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin formularea unei solicitări scrise pe adresa de e-mail licitatii@cjc.ro , iar răspunsul la solicitările de clarificări va fi postat in cuprinsul anunţului publicat pe siteul autorităţii contractante.

Condiții contractuale: Termenul de execuție este de 20 zile lucrătoare, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor şi predarea amplasamentului de către beneficiar.

Perioada de garanție va fi de 24 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție, semnat de ambele părți, fără obiecțiuni, la terminarea lucrărilor.

Garanţia de bună execuţie va fi de 5% din preţul contractului, fără TVA și se va constitui în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a contractului. Reţinerea şi restituirea garanţiei de bună execuţie se va face cu respectarea prevederilor art. 39-40 din H.G. nr. 395 din 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Criteriul de atribuire stabilit este “pretul cel mai scazut”.

Valoarea totală a propunerii financiare nu trebuie să depăşească valoarea estimată a achiziţiei, iar valoarea estimată a fost stabilită la suma de 154.000 lei fără TVA.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 18.07.2019, ora 12:00.

Adresa la care se transmit/depun ofertele: Toţi operatorii economici interesaţi vor transmite ofertele pe adresa de e-mail: licitatii@cjc.ro sau la Registratura Consiliului Judeţean Constanţa, B-dul Tomis nr. 51, Municipiul Constanţa.

Comments

comments