Connect with us

Energie&Mediu

CNE Cernavodă face angajări. Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru un loc de muncă la centrala nucleară

Publicat

la

Conducerea centralei nucleare de la Cernavodă scoate la concurs mai multe posturi.

Vorbim despre un post de Administrator Retele Calculatoare Specialist.

Iată anunțul:

 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Administrator Retele Calculatoare Specialist cu rol de specialist in proceduri si instrumente de Securitate a sistemelor informatice in cadrul Departamentului Cyber Security Arhitectura si Inginerie – Directia Securitatea Informatiilor.
 2. Profilul postului:

Cerinte minime:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licenta in domeniile: inginer automatica si calculatoare, cibernetica, telecomunicatii;
 • Experiență în domeniul operatiunilor IT&C si a operatiunilor de securitate cibernetica de minim 15 ani;
 • Competenta in implementarea echipamentelor de securitate precum: UTM, Firewalls, IDS/IPS, Antivirus, SIEM, DLP, etc ;
 • Experienta in realizarea arhitecturilor de securitate, inclusiv retele si sisteme, pe baza conceptelor Defense in Depth si Zero Trust.
 • Experienta in modelarea amenințărilor cibernetice, definirea planurilor de remediere dintr-o perspectivă abstractă a arhitecturii, aplicarea conceptelor Defense in Depth si Zero Trust în timpul implementării și susținerea principiilor de securitate în cadrul echipei.
 • Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu;
 • Experienta in realizarea arhitecturilor de securitate IT&C pe baza conceptelor Defense in Depth si Zero Trust.
 • Experiență în implementarea autentificării cu mai mulți factori (MFA), SSO (Single Sign On), a gestionării identității (IAM – Identity Management) sau a tehnologiilor conexe
 • Experienta in implementarea, configurarea si administrarea echipamentelor de securitate precum: UTM, Firewalls, IDS/IPS, Antivirus, SIEM, DLP, etc.

Alte cerinte specifice postului:

 • O înțelegere foarte buna a protocoalelor de securitate, criptografie, autentificare, autorizare și securitate
 • O intelegere foarte buna a proceselor din cadrul echipelor de cyber security: managementul riscului cibernetic, security operations center, amenintari cibernetice, etc.
 • Abilitatea de a interacționa cu diferite roluri din organizatie pentru a explica și a aplica măsurile de securitate.
 • Abilitati foarte bune de organizare si lucru in echipa
 • Abilitati foarte bune de comunicare si interpersonale
 • Promtitudine in rezolvarea problemelor;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe;
 • Capacitate de analiza, sinteza si asumare a responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului;
 • Spirit de disciplina, onestitate si confidentialitate a datelor si informatiilor prelucrate

    Cerinte care constituie avantaje pentru ocuparea postului vacant:

 • Detinerea uneia sau mai multor certificari care sa demonstreze cunostintele de administrare a solutiilor de securitate, precum: Fortinet NSE 4 Security Professional, IBM QRadar Security Professional, Fortinet NSE 5, Security Analyst, Mcafee DLP Specialist, Fortinet NSE 4 Security Professional, etc.
 1. Fișa Postului: principalele atributii ale postului de Administrator Retele Calculatoare Specialist cu rol de Specialist in proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice din cadrul Departamentului Cyber Security Arhitectura si Inginerie – Directia Securitatea Informatiilor sunt:
 • Administrarea echipamentelor de securitate existente in reteaua SNN
 • Realizarea si implementarea arhitecturilor de securitate in cadrul SNN
 • Realizarea analizelor de risc cu privire la vulnerabilitatile sistemelor IT implementate in cadru SNN si propunerea de masuri de remediere
 • Implementarea si mentinerea unui sistem de monitorizare a securitatii in cadrul SNN;
 • Identificarea si remedierea vulnerabilitatilor din cadrul retelei SNN.
 1. Data limita pentru depunerea candidaturilor este data de 21.04.2022 pana la ora 12:00 ;

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei de examinare vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor aproba candidaturile care indeplinesc cumulativ cerintele minime din Anuntul de recrutare – publicat (la avizierul societatii, pe website-ul societatii, precum si pe o platforma specializata de recrutare – linkedin);

Dosarul candidatului[1] pentru inscriere in procesul de selectie va contine cererea  de înscriere, completata potrivit modelului anexat la care se vor atasa CV-ul si declaratia GDPR potrivit modelului anexat.

 1. Probele de evaluare constau in:
 • Analiza dosarelor de candidatura – in aceasta etapa se urmareste indeplinirea cumulativa a cerintelor minime cerute prin anuntul de recrutare pentru selectarea candidatilor care vor trece in etapa urmatoare; Candidatilor care vor indeplini cumulativ cerintele minime din anuntul de recrutare li se vor comunica prin e-mail detaliile privind urmatoarea etapa de evaluare.
 • Proba scrisa, proba eliminatorie,  se va desfasura in data de 27.04.2022. Aceasta proba va fi sustinuta doar de catre candidatii care au fost instiintati ca indeplinesc cumulativ cerintele minime cerute prin anuntul de recrutare si se califica pentru sustinerea acesteia. Pentru notarea candidatilor, in aceasta etapa de evaluare, membrii comisiei vor acorda prin consens note pe o scara de la 1 – 10; Nota minima pentru promovarea acestei probe este nota 7.

Ulterior parcurgerii acestei etape, candidatii care obtin cel putin nota minima in cadrul acestei probe, vor fi invitati sa sustina cea de-a doua proba de concurs – proba de tip interviu.

Candidatii care promoveaza aceasta proba sunt anuntati prin e-mail daca au fost admisi pentru urmatoarea etapa de evaluare. De asemenea candidatii respinsi in urma sustinerii acestei probe vor fi anuntati prin e-mail.

 • Interviul, se va desfasura in data de 28.04.2022 in prezenta membrilor comisiei de examinare. Pentru notarea candidatilor, in aceasta etapa de evaluare, membrii comisiei vor acorda prin consens note pe o scara de la 1 – 10; Nota minima, in vederea promovarii celei de a doua probe – interviul – este nota 8.

In urma sustinerii ambelor probe de concurs, candidatul care obtine cea mai mare medie va fi declarat castigator, media minima (media aritmetica a notelor obtinute la cele doua probe) ce trebuie obtinuta de un candidat pentru a putea fi declarat castigator al concursului este nota 7,50.

In urma sustinerii ambelor probe de concurs, candidatii vor fi instiintati in scris prin adresa (formular procedurat) despre rezultatul concursului Admis/Respins.

Nota: In functie de numarul candidatilor inscrisi, se pot modifica zilele in care se sustin probele de concurs.

 1. Alte informații:

– Bibliografie:

 • Retele de Calculatoare, Andrew S Tanenbaum
 • The Official CompTIA Network+ Self-Paced Study Guide
 • The Official CompTIA Security+ Self-Paced Study Guide
 • CCNP Security Cisco Secure Firewall and Intrusion Prevention System Official Cert Guide
 • Introduction to FortiGate Part-I Infrastructure: Fortinet Network Security Introduction (NSE4 Study Guide 1)
 • Introduction to FortiGate Part-II Infrastructure : Fortinet Network Security Introduction (NSE4 Study Guide Book 2)
 • NIST Computer Security Incident Handling Guide (800-61)
 • OWASP Top 10: The Top 10 Most Critical Web Application Security Threats

– Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4, Rev. 8 – Anexa 1

– Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2

– Date de contact: telefon: 021/2038200, e-mail: office@nuclearelectrica.ro.

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Directia Strategie Resurse Umane”.

          (2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, pana la ora 16:00, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

[1] Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Societatii Naționale NUCLEARELECTRICA S.A., prin postă sau prin e-mail la adresa: office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Directia Strategie Resurse Umane”

De asemenea, conducerea centralei nucleare de la Cernavodă caută Auditor Intern Principal sisteme informatice.

 1. Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Auditor Intern Principal sisteme informatice in cadrul Departamentului Cyber Politici de Securitate Risc si Comunicare – Directia Securitatea Informatiilor.
 2. Profilul postului:

Cerinte minime:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licenta;
 • Experiență în domeniul auditarii sistemelor informatice si sau a sistemelor de securitate informatica de minim 5 ani;
 • Experienta minim 5 ani in implementarea de standarde și guideline-uri de securitate bazate pe baza recomandarilor și a standardelor din industrie.;
 • Experienta minim 5 ani in implementarea masurilor de mitigare a riscului cu privire la protectia datelor cu caracter personal sau sensibil.
 • Experiență minim 5 ani în securitatea informațiilor și/sau managementul riscului IT, cu accent pe securitate, performanță și rezilienta.
 • Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat;
 • Experienta in implementarea si realizarea de audituri conform standardelor si Framework-urilor: NIST Cybersecurity Framework, COBIT, ISO 27001, OWASP, etc);
 • Experienta vasta in securitatea informatiilor si/sau managementul riscului IT, cu accent pe securitate, performanta si rezilienta;

Alte cerinte specifice postului:

 • Intelegere buna a conceptelor de autentificare, autorizare, validarea datelor, criptare, gestionarea exceptiilor, inregistrare in jurnal si multe altele;
 • Abilitatea de a dezvolta documente, proceduri, planuri si guideline-uri de securitate bazate pe baza normelor, legilor si a standardelor din industrie;
 • Experienta in coordonarea raspunsului la incidente, analiza si comunicarea incidentelor de securitate a informatiilor;
 • Experienta in implementarea masurilor de mitigare a riscului cu privire la protectia datelor cu caracter poersonal sau sensibil;
 • Abilitati foarte bune de organizare si lucru in echipa;
 • Abilitati foarte bune de comunicare si interpersonale;
 • Promtitudine in rezolvarea problemelor;
 • Capacitatea de gestionare a sarcinilor complexe;
 • Capacitate de analiza, sinteza si asumare a responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului;
 • Spirit de disciplina, onestitate si confidentialitate a datelor si informatiilor prelucrate;

    Cerinte care constituie avantaje pentru ocuparea postului vacant:

Detinerea uneia (sau mai multor) certificari de tipul CISSP, CISM, CISA, ISO27001 Lead Auditor.

 1. Fișa Postului: principalele atributii ale postului de Auditor Intern Principal sisteme informatice din cadrul Departamentului Cyber Politici de Securitate Risc si Comunicare – Directia Securitatea Informatiilor sunt:
 • Documentarea proceselor de management al riscului cibernetic si realizarea documentatiei aferente pentru implementarea standardelor, normelor si legilor care sunt necesare in cadrul SNN in materie de cyber security.
 • Implementarea standardelor de securitate necesare SNN pentru asigurarea unui nivel de securitate ridicat
 • Realizarea auditurilor de securitate a informatiei interne;
 1. Data limita pentru depunerea candidaturilor este data de 21.04.2022 pana la ora 12:00 ;

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei de examinare vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor aproba candidaturile care indeplinesc cumulativ cerintele minime din Anuntul de recrutare – publicat (la avizierul societatii, pe website-ul societatii, precum si pe o platforma specializata de recrutare – linkedin);

Dosarul candidatului[1] pentru inscriere in procesul de selectie va contine cererea  de înscriere, completata potrivit modelului anexat la care se vor atasa CV-ul si declaratia GDPR potrivit modelului anexat.

 1. Probele de evaluare constau in:
 • Analiza dosarelor de candidatura – in aceasta etapa se urmareste indeplinirea cumulativa a cerintelor minime cerute prin anuntul de recrutare pentru selectarea candidatilor care vor trece in etapa urmatoare; Candidatilor care vor indeplini cumulativ cerintele minime din anuntul de recrutare li se vor comunica prin e-mail detaliile privind urmatoarea etapa de evaluare.
 • Proba scrisa, proba eliminatorie,  se va desfasura in data de 27.04.2022. Aceasta proba va fi sustinuta doar de catre candidatii care au fost instiintati ca indeplinesc cumulativ cerintele minime cerute prin anuntul de recrutare si se califica pentru sustinerea acesteia. Pentru notarea candidatilor, in aceasta etapa de evaluare, membrii comisiei vor acorda prin consens note pe o scara de la 1 – 10; Nota minima pentru promovarea acestei probe este nota 7.

Ulterior parcurgerii acestei etape, candidatii care obtin cel putin nota minima in cadrul acestei probe, vor fi invitati sa sustina cea de-a doua proba de concurs – proba de tip interviu.

Candidatii care promoveaza aceasta proba sunt anuntati prin e-mail daca au fost admisi pentru urmatoarea etapa de evaluare. De asemenea candidatii respinsi in urma sustinerii acestei probe vor fi anuntati prin e-mail.

 • Interviul, se va desfasura in data de 28.04.2022 in prezenta membrilor comisiei de examinare. Pentru notarea candidatilor, in aceasta etapa de evaluare, membrii comisiei vor acorda prin consens note pe o scara de la 1 – 10; Nota minima, in vederea promovarii celei de a doua probe – interviul – este nota 8.

In urma sustinerii ambelor probe de concurs, candidatul care obtine cea mai mare medie va fi declarat castigator, media minima (media aritmetica a notelor obtinute la cele doua probe) ce trebuie obtinuta de un candidat pentru a putea fi declarat castigator al concursului este nota 7,50.

In urma sustinerii ambelor probe de concurs, candidatii vor fi instiintati in scris prin adresa (formular procedurat) despre rezultatul concursului Admis/Respins.

Nota: In functie de numarul candidatilor inscrisi, se pot modifica zilele in care se sustin probele de concurs.

 1. Alte informații:

– Bibliografie:

 • Cisa Certified Information Systems Auditor Study Guide, David L. Cannon
 • CISSP (ISC)2 Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide, 2018, James Michael Stewart, Darril Gibson
 • NIST Cybersecurity Framework
 • ISO/IEC 27001:2013 Standard
 • CISM Certified Information Security Manager All-in-One Exam Guide, Gregory, Peter H
 • NIST Computer Security Incident Handling Guide (800-61)

– Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4, Rev. 8 – Anexa 1

– Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2

– Date de contact: telefon: 021/2038200, e-mail: office@nuclearelectrica.ro

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Directia Strategie Resurse Umane”.

          (2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, pana la ora 16:00, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

[1] Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Societatii Naționale NUCLEARELECTRICA S.A., prin postă sau prin e-mail la adresa: office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Directia Strategie Resurse Umane”

Totodată, CNE Cernavodă angajează analist financiar.

Iată cerințele postului:

 1. Fișa Postului: principalele atributii ale postului de Auditor Intern Principal sisteme informatice din cadrul Departamentului Cyber Politici de Securitate Risc si Comunicare – Directia Securitatea Informatiilor sunt:
 • Documentarea proceselor de management al riscului cibernetic si realizarea documentatiei aferente pentru implementarea standardelor, normelor si legilor care sunt necesare in cadrul SNN in materie de cyber security.
 • Implementarea standardelor de securitate necesare SNN pentru asigurarea unui nivel de securitate ridicat
 • Realizarea auditurilor de securitate a informatiei interne;
 1. Data limita pentru depunerea candidaturilor este data de 21.04.2022 pana la ora 12:00 ;

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei de examinare vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor aproba candidaturile care indeplinesc cumulativ cerintele minime din Anuntul de recrutare – publicat (la avizierul societatii, pe website-ul societatii, precum si pe o platforma specializata de recrutare – linkedin);

Dosarul candidatului[1] pentru inscriere in procesul de selectie va contine cererea  de înscriere, completata potrivit modelului anexat la care se vor atasa CV-ul si declaratia GDPR potrivit modelului anexat.

 1. Probele de evaluare constau in:
 • Analiza dosarelor de candidatura – in aceasta etapa se urmareste indeplinirea cumulativa a cerintelor minime cerute prin anuntul de recrutare pentru selectarea candidatilor care vor trece in etapa urmatoare; Candidatilor care vor indeplini cumulativ cerintele minime din anuntul de recrutare li se vor comunica prin e-mail detaliile privind urmatoarea etapa de evaluare.
 • Proba scrisa, proba eliminatorie,  se va desfasura in data de 27.04.2022. Aceasta proba va fi sustinuta doar de catre candidatii care au fost instiintati ca indeplinesc cumulativ cerintele minime cerute prin anuntul de recrutare si se califica pentru sustinerea acesteia. Pentru notarea candidatilor, in aceasta etapa de evaluare, membrii comisiei vor acorda prin consens note pe o scara de la 1 – 10; Nota minima pentru promovarea acestei probe este nota 7.

Ulterior parcurgerii acestei etape, candidatii care obtin cel putin nota minima in cadrul acestei probe, vor fi invitati sa sustina cea de-a doua proba de concurs – proba de tip interviu.

Candidatii care promoveaza aceasta proba sunt anuntati prin e-mail daca au fost admisi pentru urmatoarea etapa de evaluare. De asemenea candidatii respinsi in urma sustinerii acestei probe vor fi anuntati prin e-mail.

 • Interviul, se va desfasura in data de 28.04.2022 in prezenta membrilor comisiei de examinare. Pentru notarea candidatilor, in aceasta etapa de evaluare, membrii comisiei vor acorda prin consens note pe o scara de la 1 – 10; Nota minima, in vederea promovarii celei de a doua probe – interviul – este nota 8.

In urma sustinerii ambelor probe de concurs, candidatul care obtine cea mai mare medie va fi declarat castigator, media minima (media aritmetica a notelor obtinute la cele doua probe) ce trebuie obtinuta de un candidat pentru a putea fi declarat castigator al concursului este nota 7,50.

In urma sustinerii ambelor probe de concurs, candidatii vor fi instiintati in scris prin adresa (formular procedurat) despre rezultatul concursului Admis/Respins.

Nota: In functie de numarul candidatilor inscrisi, se pot modifica zilele in care se sustin probele de concurs.

 1. Alte informații:

– Bibliografie:

 • Cisa Certified Information Systems Auditor Study Guide, David L. Cannon
 • CISSP (ISC)2 Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide, 2018, James Michael Stewart, Darril Gibson
 • NIST Cybersecurity Framework
 • ISO/IEC 27001:2013 Standard
 • CISM Certified Information Security Manager All-in-One Exam Guide, Gregory, Peter H
 • NIST Computer Security Incident Handling Guide (800-61)

– Cerere de înscriere -F/RU-00-05/4, Rev. 8 – Anexa 1

– Formular de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 2

– Date de contact: telefon: 021/2038200, e-mail: office@nuclearelectrica.ro

Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Directia Strategie Resurse Umane”.

          (2) Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, pana la ora 16:00, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

[1] Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul Societatii Naționale NUCLEARELECTRICA S.A., prin postă sau prin e-mail la adresa: office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Directia Strategie Resurse Umane”

 

Comments

comments

Energie&Mediu

Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită pe 8 mai, timp de șapte săptămâni

Publicat

la data de

Scris de

Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă, cu o putere instalată de 700 MW, se va opri, planificat, începând cu data de 8 mai, potrivit unui anunț făcut de Nuclerelectrica, operatorul centralei.

Iată anunțul făcut de Nuclearelectrica transmis Bursei de Valori București:

“SN Nuclearelectrica SA anunţă că Unitatea 1 CNE Cernavodă va intra în programul de oprire planificată începând cu data de 08.05.2022. Desincronizarea de la Sistemul Energetic Naţional va avea loc la ora 11:00.

Opririle planificate reprezintă proiecte complexe, inițiate cu 24 de luni anterior datei planificate, având o echipă de management de proiect, grafic de realizare, planificare de resurse umane și bugetare corespunzătoare.

În perioada opririi planificate, se vor efectua activităţi din următoarele programe:

– Programul de mentenanță preventivă;

– Programul de mentenanță corectivă;

– Programul de inspecții;

– Programul de testări obligatorii pe perioada opririlor planificate;

– Programul de implementare modificări de proiect.

Lucrările se vor executa în condiţii de siguranţă pentru personalul centralei, public şi mediul înconjurător, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavodă si cu respectarea tuturor măsurilor de protecție împotriva COVID-19”.

Nuclearelectrica nu a precizat și data la care unitatea va fi resincronizată la SEN, dar datele Transelectrica arată că acest lucru este planificat pentru 24 iunie.

 

Comments

comments

Continuă să citești

Energie&Mediu

Ministrul Energiei: România va deveni o ţară independentă energetic şi prin amplasarea primului reactor modular de mici dimensiuni din Europa

Publicat

la data de

Scris de

Ministrul Energiei, Virgil Popescu anunţă că compania americană NuScale Power şi Societatea Naţională Nuclearelectrica din România au convenit să colaboreze în vederea amplasării unei centrale cu reactoare SMR. Astfel, spune ministrul, România va deveni o ţară independentă energetic şi prin amplasarea primului reactor modular de mici dimensiuni (SMR) din Europa.

”România va deveni o ţară independentă energetic şi prin amplasarea primului reactor modular de mici dimensiuni (SMR) din Europa! Compania americană NuScale Power şi Societatea Naţională Nuclearelectrica din România au convenit să colaboreze în vederea amplasării unei centrale cu reactoare SMR”, a scris Popescu pe Facebook.

Ministrul arată că cei de la NuScale au anunţat că anul acesta încep procesul de fabricare a componentelor reactoarelor.

”Doosan Enerbility urmează să înceapă producţia de echipamente principale pentru reactoarele modulare mici (SMR) NuScale, în baza unui acord semnat zilele acestea. Salut încheierea acestui nou parteneriat, prin care, implicit, şi România îşi va asigura inclusiv securitatea energetică”, mai scrie Virgil Popescu.

foto: Facebook / Virgil Popescu

Comments

comments

Continuă să citești

Energie&Mediu

Staţia 400 kV Medgidia Sud, retehnologizată. O investiție de peste 58 de milioane de lei care va deveni stație de interconexiune a SEN cu Sistemul Energetic Bulgar

Publicat

la data de

Scris de

Transelectrica anunță că, luna aceasta, a recepționat lucrările de retehnologizare şi extindere a staţiei 400 kV Medgidia Sud, în tehnologie GIS (Gas Insulated Substation).

Este o investiție de peste 58 de milioane de lei.

“Prin procesul de retehnologizare a stației au fost implementate tehnologii avansate privind echipamentul primar și secundar (sistem de comandă-control, protecție și automatizare), precizează compania”, informează conducerea Transelectrica.

Stația 400 kV Medgidia Sud contribuie la evacuarea în condiții de siguranță a puterii produse în CNE Cernavodă, precum şi a energiei electrice produse în centralele eoliene din zona Dobrogea și va deveni stație de interconexiune a Sistemului Electroenergetic Național (SEN) cu Sistemul Energetic Bulgar.

Foto: Transelectrica

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: