Connect with us

Administratie

Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință. Bugetele mai multor instituții vor fi rectificate

Publicat

la

Consiliul Județean Constanța a fost convocat în ședință ordinară pentru data de 27 iulie, de la ora 13.00. Ședința se va desfășura prin sistem de videoconferință.

Iată ordinea de zi

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 22.06.2022.
 2. Proiecte de hotărâri
 3. Proiect de hotărâre nr.162/12.07.2022 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Albatros” Constanța, pe anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.163/12.07.2022 privind Strategia Județeană în domeniul asistenței sociale și protecției copilului pe anii 2022-2027 și Planul Operațional pentru Implementarea Strategiei Județene în domeniul asistenței sociale și protecției copilului pe anii 2022-2024.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.164/12.07.2022 privind asumarea responsabilității de către Consiliul Județean Constanța a organizării și derulării procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea de lapte și produse lactate, a produselor de panificație și a contractelor/acordului-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2022-2023.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.165/12.07.2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul II 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.166/12.07.2022 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2021 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.167/12.07.2022 privind modificarea arondării actuale a unităților administrativ-teritoriale deservite de Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Hârșova prin înființarea unui nou Serviciu Public Comunitar de Evidență a Persoanelor în comuna Crucea.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.168/12.07.2022 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Delfinul” Constanța, pe anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.169/13.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotătâre nr.170/13.07.2022 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.171/13.07.2022 privind rectificarea Bugetului, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2022, pentru Biblioteca Județeană ,,I.N.Roman” Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.172/13.07.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2022, pentru Muzeul de Artă Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.173/13.07.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Listei de investiții pe anul 2022, pentru Muzeul de Istorie națională și Arheologie Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.174/13.07.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Modernizare DJ 393:Arsa-DJ391-

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.175/13.07.2022 privind aprobarea preluării bunului imobil situat în Comuna Chirnogeni, Județ Constanța, strada Școlii, nr.3, din domeniul public al UAT Comuna Chirnogeni în domeniul public al UAT Județul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.176/13.07.2022 privind aprobarea preluării bunului imobil situat în municipiul Constanța, Bd. Mamaia, nr.331A, din domeniul public al UAT Municipiul Constanța în domeniul public al UAT Județul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.177/13.07.2022 privind declararea de uz și interes public județean a bunului imobil situat în str. Viilor, nr.1, Municipiul Constanța, județ Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.178/13.07.2022 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Acordul de Parteneriat semnat între Liderul de proiect (Consiliul Județean Galați) și Partenerii de proiect, pentru Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre, respectiv Consiliul Județean Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.179/13.07.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, Listei de investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.180/14.07.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2022, pentru Teatrul de Stat Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.181/14.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.182/14.07.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța, în vederea organizării Târgului Smart Energy la Pavilionul Expozițional Constanța, în perioada 19-21 august 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.183/14.07.2022 privind darea în folosinţă gratuită Federaţiei Române de Şah a unor spaţii amplasate la Pavilionul Expoziţional Constanţa, în perioada 4-18 septembrie 2022 pentru organizarea Campionatului Mondial Individual de Juniori de şah

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.184/14.07.2022 privind declararea de uz și interes public județean a unui bun imobil situat în UAT Topalu, județul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.185/15.07.2022 privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.92/2022 și trecerea din domeniul public al județului Constanța în domeniul privat al județului Constanța a acestor bunuri în vederea casării și valorificării în condițiile legii.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.186/15.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare, modernizare și schimbare destinație din construcție administrativă/social-culturală- farmacie în construcție pentru sănătate- Centrul de Sănătate Mintală Adulți, situată în municipiul Constanța, str. Izvor, nr.27”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.187/15.07.2022 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și reprezentare în instanță pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Comments

comments

Administratie

Primar din județul Constanța, CONDAMNAT la 2 ani și 4 luni de ÎNCHISOARE CU SUSPENDARE pentru fals intelectual și instigare la fals intelectual

Publicat

la data de

Scris de

După Valentin Vrabie de la Medgidia, un alt primar din județul Constanța este condamnat la închisoare pentru fals intelectual. De data aceasta este vorba despre Dumitru Timofte, primarul comunei Nicolae Bălcescu, condamnat în primă instanță la doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare pentru fals intelectual și instigare la fals intelectual.

Curtea de Apel Constanța a stabilit primul termen în apelul dosarului în care Dumitru Timofte este acuzat de fals intelectual și de instigare la fals intelectual la data de 12 ianuarie 2023. a fost condamnat în primă instanță la la doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare!

Oricare va fi decizia Curții de Apel Constanța, aceasta va fi definitivă.

Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Probatoriul administrat în cauză a relevat, ca stare de fapt, că inculpatul Dumitru Timofte, în calitate de primar al comunei Nicolae Bălcescu, a semnat şi a atestat, în mod nereal, în cuprinsul adresei nr.10177 din 02.11.2017, în numele Primăriei Nicolae Balcescu, împrejurarea faptului că, în cadrul şedinţei de consiliu local din data de 18.10.2017, s-a aprobat un schimb de terenuri agricole între Consiliul Local/Primăria Comunei Nicolae Bălcescu şi o societate comercială, adresă ce a fost depusă ulterior şi într-un dosar penal aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, notează jurnaliștii de la Ziua de Constanța.

În acelaşi timp, inculpatul Timofte Dumitru folosindu-şi autoritatea dată de funcţia pe care o avea, a exercitat presiuni asupra inculpatei Petcu Mihaela, să semneze şi să atestate, în mod nereal, în cuprinsul adresei nr.10177 din 02.11.2017, în numele Primăriei Nicolae Balcescu, împrejurarea faptului că, în cadrul şedinţei de consiliu local din data de 18.10.2017, s-a aprobat schimbul de terenuri agricole, precum şi să consemneze în cuprinsul procesului-verbal de şedinţă a consiliului local Nicolae Bălcescu din 18.10.2017, aceeaşi împrejurare respectiv că, s-a aprobat schimbul de terenuri sus-menţionat, document ce ulterior a fost depus şi la Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa – Comisia de Fond Funciar.

Inculpata Petcu Mihaela a recunoscut săvârşirea infracţiunilor ce i se reţin în sarcină – fals intelectual – şi a încheiat acord de  recunoaştere a vinovăţiei.

Inculpatul Puşcaşu Constantin a recunoscut săvârşirea infracţiunii ce i se reţine în sarcină – fals intelectual – şi a încheiat acord de recunoaştere a vinovăţiei.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Atenție unde opriți sau staționați! Poliția Locală Constanța a ridicat alte 17 autoturisme

Publicat

la data de

Scris de

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice din cadrul Serviciului Rutier al Direcției Generale Poliția Locală Constanța au desfășurat zilele trecute o acțiune pe raza municipiului Constanța pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă prevederile O.U.G. 195/2002R privind oprirea sau staționarea autovehiculelor.  

Au fost aplicate 137 de sancțiuni contravenționale în valoare de 43.320 lei și 220 de puncte de penalizare în conformitate cu prevederile Codului Rutier. De asemenea, ca urmare a staționării neregulamentare, au fost ridicate 17 autovehicule de pe partea carosabilă a drumului public.  

“Polițiștii locali desfășoară în mod constant astfel de acțiuni pentru asigurarea fluenței pe drumurile publice, pentru desfășurarea în siguranță a circulației rutiere, precum și pentru ocrotirea vieții și a sănătății participanților la trafic. Le mulțumim tuturor celor care ne-au semnalat problemele întâlnite și îi rugăm să facă în continuare acest lucru la numerele de telefon 0241.484.205 și 0341/922-dispecerat Direcția Generală Poliția Locală sau la adresa de mail politia.locala@primaria-constanta.ro”, transmite Biroul de presă al Primăriei municipiului Constanța. 

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Continuă programul de reabilitare a infrastructurii pietonale din zonele rezidențiale ale municipiului Constanța

Publicat

la data de

Scris de

Lucrări de reabilitare a zonei destinate circulației pietonilor în cartierele Constanței

Primăria Municipiului Constanța, prin SC Confort Urban SRL, continuă programul de modernizare a infrastructurii pietonale din zonele rezidențiale.

Pe strada Flămânda, se montează pavele moderne, după ce terenul a fost consolidat și au fost montate borduri noi.

Simultan, pe aleea Romaniței continuă procesul de reconfigurare a zonei delimitate de blocurile C1 și C2. Se construiesc alei pietonale. Bordurile deteriorate au fost înlocuite cu unele noi iar suprafețele au fost pregătite pentru asfaltare.

De asemenea, pe strada Biruinței se desfășoară lucrări de reconfigurare a trotuarelor. Pe sectorul delimitat de strada Barbu Ștefănescu Delavrancea și strada Izvor se resistematizează zona pietonală și sunt amenajate noi parcări.

Facem din nou apel către conducătorii auto să nu parcheze mașinile în zonele în care se efectuează lucrări, pentru a nu îngreuna accesul utilajelor.

Foto: Ilustrativ

 

 

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: