Connect with us

Administratie

Consiliul Local Castelu, convocat în ședință ordinară. Vezi ce proiecte sunt supuse aprobării

Published

on

Primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, a convocat Consiliul Local în ședință ordinară în 13 mai 2022, ora 14.00. Ședința se va organiza și desfășura în incinta anexei sediului administrativ al Primăriei – sala de festivități.

Iată ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Castelu pentru anul 2022 – inițiator Primarul comunei Nicolae Anghel;
  2. Proiect de hotărăre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan în suprafață dc 1835 mp, situat în str. DC90, nr. 8, zona Crespor Biogaz, sat Nisipari, comuna Castelu, Județul Constanța și aprobarea caietului de sarcini – inițiator Primarul comunei Nicolae Anghel;
  3. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan în suprafații de 1624 mp și a construcțiilor amplasate pe acesta, situate în zona Microfermb, Fdt. Tudor Vladimirescu, nr. lA, sat Nisipari, comuna Castelu, județul Constanța și aprobarea documentației de licitație – inițiator Primarul comunei Nicolae Anghel;
  4. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren inlravilan în suprafață de 2025 mp și a construcțiilor amplasate pe acesta, situate în zona Microfermă, Fdt. Tudor V ladimirescu, nr. l B, sat Nisipari, com una Castelu, județul Constanța și aprobarea documentației de licitație – inițiator Primarul comunei Nicolae Anghel;
  5. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan în suprafață de 2.373 mp și a construcțiilor amplasate pe acesta, situate în zona Microfermă, Fdt. Tudor V ladimirescu, nr. 1 C, sat Nisipari, com una Castelu, județul Constanța și aprobarea documentației de licitație – inițiator Primarul comunei Nicolae Anghel;
  6. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan în suprafață de 207 mp, situat în Str. Speranței, nr.10 B, Lot 1 / 2. sat Nisipari, comuna Castelu, Județul Constanța și aprobarea caietului de sarcini – inițiator Primarul comunei Nicolae Anghel;
  7. Întrebări, interpelări, peții

(2) Membrii comisiilor pe domenii de specialitate sunt rugați să se prezinte în data de 12.05.2022, ora 14.00 în incinta Anexei Sediului administrativ al Primăriei Comunei Castelu – Sala de festivitați, str. Republicii, nr. 56, în vederea avizării proiectelor de hotărâri, astfel : Comisia nr. 1 pentru punctul nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6, Comisia nr. 2 pentru punctul nr. 1 și Comisia nr. 3 pentru punctul nr. 1 precum șî pentru a formula și depune amendamente asupra acestora.

Advertisement

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Advertisement