Connect with us

Administratie

Consiliul Local Constanța, convocat în ședință. Întâlnirea se va desfășura prin mijloace electronice

Publicat

la

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a convocat Consiliul Local al municipiului în  ședință ordinară, luni, 28 februarie, de la ora 12.00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Iată ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 19.01.2022;
 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.01.2022;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 358/29.10.2021 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

initiator:primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

initiator:primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Termoficare Constanța SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 49/2021 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente, prin atribuire directă către Societatea Termoficare Constanța SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL pe anul 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 362/2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, pe anul 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța.

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța.

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 125/2012 privind aprobarea sediului social și a punctelor de lucru ale Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa.

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea pct. 9 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 11/2007 privind aprobarea închirierii unor spații aferente cluburilor pentru persoane vârstnice;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la Cantina de ajutor social Constanța din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință S+P+2E cu spațiu comercial la parter, str. IG Duca nr. 30B, investitor Rida Gheorghe;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabilității HCL nr. 27/31.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Cumpenei, str. Spiru Haret, incinta Meconst și calea ferată, inițiator SC Transevren SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilității HCL nr. 96/2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-extindere și realizare spațiu comercial, bd. Mamaia nr. 51, teren în suprafață de 174 mp, proprietate Radu Gheorghe și HCL nr. 572/2005 privind modificarea HCL nr. 96/2004;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 447/2021 privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanța, situate pe Bd. Aurel Vlaicu, zona Dacia Service, în vederea înscrierii în Cartea funciară;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanța, situate pe Aleea Daliei bl. L126, L127, L128 în vederea înscrierii în Cartea funciară;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanța, situate în Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 4C – lot 1 și lot 2, în vederea înscrierii în Cartea funciară;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța, Bd. Aurel Vlaicu nr. 254, în vederea înscrierii în Cartea funciară;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța, Poligon 3, Poligon 4 lot 1/1 în vederea înscrierii în Cartea funciară;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilelor-terenuri situate în municipiul Constanța, Parcela VN 304/1, lot 2/2 și Parcela VN 304/2, lot 2, în vederea înscrierii în Cartea funciară;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al RAEDPP Constanța asupra imobilului-teren în suprafață de 1333,28 mp situat în municipiul Constanța, str. Traian, între bl. A2 și bl. A3;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul privat al municipiului Constanța a imobilului teren identificat cu nr. cadastral 245252, în suprafață de 388 mp, situat în municipiul Constanța, str. Bucovinei nr. FN3, lot 4/1 și lot 4/2, lot 23;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de asociere în participațiune nr. 4206/1998, cu modificările și completările ulterioare, prin ajungere la termen;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului local al municipiului Constanța în Comisia de evaluare a probei de interviu privind concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar;

iniţiatori: consilieri locali: Rusu Ionuț, Mirela Garip, Romeo Stavăr-Vergea, Irinela Nicolae și Liviu Merdinian

– aviz Comisia de specialitate nr. 4

 1. Proiect de hotărâre privind achiziţia serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor municipiului Constanța prin primar, ale Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța – LOT 1, aprobarea încheierii contractului de servicii de asistență și reprezentare juridică, precum și împuternicirea primarului municipiului Constanţa în vederea semnării contractului având ca obiect servicii de asistență și reprezentare juridică;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind achiziţia serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor municipiului Constanța prin primar, ale Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța – LOT 2, aprobarea încheierii contractului de servicii de asistență și reprezentare juridică, precum și împuternicirea primarului municipiului Constanţa în vederea semnării contractului având ca obiect servicii de asistență și reprezentare juridică;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul local al municipiului Constanța a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind numirea unui membrii provizorii în Consiliul de administrație al societății Confort Urban SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Municipiului Constanța domnului Omer Aihan;

inițiatori: grupul consilierilor PNL

-avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor lactate și produselor de panificație și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Comments

comments

Administratie

Chițac: „În viziunea mea, parcările rezidențiale trebuie licitate“

Publicat

la data de

Scris de

Primarul Constanței, Vergil Chițac, s-a lăudat, astăzi, într-o conferință de presă, că a reușit să adune la masă tot spectrul politic din Consiliul Local pentru a da o nouă formă regulamentului parcărilor. Deși s-a opus din răsputeri modificării acestuia, Chițac a afirmat cu nonșalanță că nu a spus că actualul regulament al parcărilor are o formă foarte bună. Chițac a spus că nouă formă a regulamentului parcărilor va fi urcată spre consultare publică săptămâna viitoare, iar apoi supusă aprobării Consiliului Local. Primarul a mai spus că, totuși, are o nemulțumire legată de faptul că, în viziunea sa, parcările rezidențiale trebuie licitate.

El a mai spus că, toți banii strânși din parcări vor fi cheltuiți tot pentru parcări.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Răsăuțeanu taxează dur ipocrizia lui Chițac: „În 2020 susținea sistemul centralelor de cartier. Acum vrea un CET nou“

Publicat

la data de

Scris de

Liderul consilierilor PSD, Costin Răsăuțeanu îl taxează dur pe primarul Vergil Chițac și îl acuză de ipocrizie, atât pe el, cât și pe liberali. Răsăuțeanu afirmă că, în campania electorală din 2020, candidatul Vergil Chițac susținea că singura soluție pentru încălzirea apartamentelor în municipiul Constanța este sistemul centralelor de cartier.

„Le găsise și locația: structura actualelor puncte termice. Așa după cum era notat în programul său electoral. Program care a dispărut de Altfel, șters fiind de pe site-ul primarului în exercițiu! Mai mult decât atât, candidatul Vergil Chițac înfiera cu mânie liberală soluția pe care administrația PSD a prezentat-o încă din 2019, respectiv construcția unui CET nou cu instalații de cogenerare! Ca să nu mai amintim și faptul că, la acel moment, PNL a votat împotriva propunerii social – democraților.

În 2022, mai precis în cadrul ședinței extraordinare desfășurată ieri, primarul Vergil Chițac în postură de inițiator (!!!) a supus votului proiectul „Sursă de producţie energie utilă termic şi electrică prin cogenerare de înaltă eficienţă, în municipiul Constanţa“. Adică fix ce hulea cu doar doi ani în urmă! Așa cum au procedat și liberalii. Cei care, ieri, l-au votat!

Drept este că acum au fost supuse votului și cheltuielile  legate de proiect în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. La fel de adevărat este, însă, și că banii din PNRR sunt acolo, dar nu ajung în visteria municipiului dacă administrația publică locală nu știe cum să-i acceseze. Iar până acum, administrația Chițac nu a dat dovadă de prea multă pricepere în accesarea de fonduri!“, spune Răsăuțeanu.

„Astăzi (ieri, n.r.) s-a votat un proiect extrem de important pentru Constanța și constănțeni: am trecut într-o nouă etapă a Strategiei de termoficare în sistem centralizat a municipiului Constanța, inițiată de PSD în 2019. Se pare că, până la urmă, soluția PSD a fost una foarte bună, având în vedere faptul că actualul primar o preia și o pune în practică. Trebuie să nu se greșească atunci când se va depune proiectul pentru a primi finanțare. În același timp, trebuie să ne mișcăm repede pentru a nu pierde oportunitatea finanțării prin PNRR. Banii sunt acolo, dar trebuie să știm cum să îi accesăm. Altfel putem să îi pierdem definitiv.

Prețul enorm pe care îl plătesc astăzi constanțenii pe gigacalorie poate să scadă semnificativ, dacă lucrurile se vor mișca rapid și cum trebuie. Constănțenii nu mai pot aștepta ani de zile pentru ca prețul gigacaloriei să scadă și să ajungă la un nivel acceptabil”, mai afirmat Costin Răsăuțeanu.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Primăria Constanța va cheltui 1,2 milioane de lei pe muzică de petrecere. Evenimentele vor avea loc în perioada 2 – 4 septembrie

Publicat

la data de

Scris de

Primăria Constanța caută o firmă care să organizeze evenimentele din perioada 2 – 4 septembrie 2022, care vor avea loc în parcarea de la Plaja Modern. Este vorba despre un spectacol de muzică românească lăutărească și de petrecere, precum și cele ale etniilor. Recitalurile vor fi susținute de artiști, orchestre, tarafuri și ansambluri.

Valoarea totală estimată a acestui spectacol 1.091.230 de lei fără TVA sau 1.298.563 de lei cu TVA.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: