Connect with us

Societate

Constanța: “eȘcoala”, platformă gratuită de lecții online. Ce trebuie să facă directorii instituțiilor de învățământ

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

Primăria Municipiului Constanța și echipa ADSERVIO vin în sprijinul elevilor, părinților și profesorilor, în această perioadă în care unitățile de învățământ sunt închise, cu o platformă gratuită de lecții online.

Pentru a beneficia de programul ”eȘcoala ADSERVIO, e acolo unde ești tu!” directorii unităților școlare trebuie să solicite accesul gratuit completând formularul disponibil la adresa: https://www.adservio.ro/pentru-scoli#form-box.

Implementarea se realizează în cel mai scurt timp posibil.

Pentru suport vă puteți adresa echipei ADSERVIO la numărul 0332102828 sau email relatiiclienti@adservio.ro.

Comments

comments

Societate

Se interzic mai multe activități în Limanu și Fântânele

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În urma aprobării hotărârii nr. 30 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța au fost luate mai multe măsuri care vor intra în vigoare de mâine, 30 septembrie a.c.

Astfel, în afară de modificarea scenariilor de funcționare pentru 16 unități de învățământ de pe raza județului, se vor aplica următoarele măsuri:

 • Se reiau activitățile cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor, de tip restaurante și cafenele, în interiorul clădirilor, de pe raza localității Cuza Vodă;
 • Se redeschide activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, de pe raza localității Cuza Vodă;
 • Se ridică interzicerea activităților culturale (cinematografe, spectacole, concerte) de pe raza localității Cuza Vodă;
 • Se suspendă activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor, de tip restaurante și cafenele, în interiorul clădirilor (inclusiv hoteluri, pensiuni, alte unități de cazare, cu excepția clienților cazați în hoteluri/pensiuni), de pe raza localităților Limanu și Fântânele;
 • Se închide activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, de pe raza localităților Limanu și Fântânele;
 • Se interzic activitățile culturale în localitățile Limanu și Fântânele.

„Măsurile au fost luate ca urmare a scăderii ratei incidenței cumulate a cazurilor COVID-19 sub indicele de 1.5/1.000 de locuitori (în cazul localității Cuza Vodă), respectiv a depășirii ratei incidenței cumulate a cazurilor COVID-19 peste indicele de 1.5/1.000 de locuitori (în cazul localităților Limanu și Fântânele).”, au precizat reprezentanții Instituției Prefectului Constanța.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Se modifică scenariul de funcționare în 16 unități de învățământ din județul Constanța

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Astăzi, 29 septembrie a.c., prefectul județului Constanța, George-Sergiu Niculescu, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în sistem electronic, pentru votarea hotărârii nr. 30 a CJSU Constanța. Aceasta prevede, printre altele, modificarea scenariilor de funcționare în 16 unități de învățământ din județul Constanța.

Astfel, s-a votat în unanimitate trecerea din scenariul 2, în scenariul 3, până pe data de 12 octombrie a.c, pentru următoarele unități de învățământ: Școala Gimnazială nr. 37 Constanța, unde au fost confirmate 4 cazuri COVID-19 (trei în rândul cadrelor didactice și un elev), Liceul Teoretic Murfatlar, unde au fost confirmate 5 cazuri COVID-19 în rândul elevilor, Școala Gimnazială „Gala Galaction” Mangalia (o clasă I), unde a fost confirmat un caz COVID-19 în rândul elevilor, Liceul Teoretic „Decebal” Constanța (o clasă a IX-a), unde a fost confirmat un caz COVID-19 în rândul elevilor. Aceeași măsură se va aplica, dar până pe 09 octombrie a.c., pentru Școala Gimnazială nr. 1 Valu lui Traian (o clasă a VI-a), în urma confirmării unui caz COVID-19 în rândul elevilor.

De asemenea, s-a votat trecerea din scenariul 1, în scenariul 2, până pe data de 12 octombrie a.c., în cazul următoarelor: Școala Gimnazială nr. 1 Fântânele, Grădinița cu Program Normal Fântânele, Școala Gimnazială nr. 1 Limanu, Școala Gimnazială nr. 2 2 Mai, Grădinița cu Program Normal Limanu și Grădinița cu Program Normal „Frații Grimm” 2 Mai. Măsura a fost luată ca urmare a ratei incidenței cumulate între 1-3/1.000 locuitori.

Pe de altă parte, începând cu data de 30 septembrie a.c., Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța va trece din scenariul 3, în scenariul 2, ca urmare a finalizării perioadei prin care scenariul 3 a fost aprobat în CJSU. Alte trei unități de învățământ – Grădinița cu Program Normal și Prelungit „Colibri” Constanța (grupa mare), Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă și Grădinița cu Program Normal Cuza Vodă – vor trece, începând de pe data de 30 septembrie a.c., din scenariul 3, în scenariul 1, motivul fiind expirarea perioadei în care scenariul 3 a fost activat în CJSU.

Totodată, Școala Gimnazială nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanța va trece din scenariu 2, în scenariul 1, după ce au fost asigurate condițiile de învățământ „față în față”.

 

 

 

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Vrei să te angajezi casier la CMSN Constanța? Vezi ce condiții trebuie îndeplinite

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Complexul Muzeal de Știinte ale Naturii Constanța, cu sediul pe b-dul Mamaia nr.255, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant în cadrul Serviciului financiar-contabilitate și Resurse Umane. Este vorba despre un post de casier.

Condiții generale:

 1. Post de execuție
 2. Obiectivul postului: Atragerea unui număr sporit de vizitatori

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

 1. Studii de specialitate: studii medii
 2. Perfecționări (specializări): –
 3. Vechimea în muncă necesară: 1 an
 4. Vechimea în specialitate necesara: –
 5. Cunoștinte de operare pe calculator: operare PC și soft de gestiune, tehnoredactare etc.
 6. Limbi străine: cunoștinte de bază a unei limbi de circulație internațională
 7. Abilități, calități și aptitudini necesare: este o persoană agreabilă, inofensivă, calmă, tolerantă, surâzătoare și amabilă
 8. Cerințe specifice: disponibilitatea de a executa delegări/detașări

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevăzute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 și anume:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:

Cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției

 • Copia și originalul actului de identitate
 • Copia și originalul documentelor care atestă nivelul studiilor, specializărilor
 • Copia și originalul carnetului de muncă sau adeverinței care atestă vechimea în muncă
 • Cazier judiciar original
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului și conține în clar numărul, data, numele și calitatea emitentului
 • Curriculum vitae

Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor și se depun la biroul resurse umane din cadrul instituției, în zile lucrătoare, între orele 10:00-14:00, până la data de 12.10.2020, ora 14:00.

Concursul va consta în susținerea unei probe scrise în data de 20.10.2020, ora 10:00 și a unui interviu, în data de 23.10.2020, ora 10:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.

Rezultatele probelor se afișează în maximum o zi lucrătoare de la susținerea acestora.

Contestațiile se depun în maximum o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probelor.

Bibliografie:

 1. Lege nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

2. Lege nr. 311/2003 Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

3. Legea nr.22/1969 (actualizata) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice

4. Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: