Actual

Lucrări pentru pavilioanele de vară! Valoarea estimată este de sute de mii de lei

mart. 15, 2018 Maria Ionescu

Pe pagina Serviciului Public de Asistență Socială Constanța (SPAS) a fost publicat un anunț de publicitate pentru lucrări de conservare și întreținere a pavilioanelor de vară pentru pensionari. Potrivit acestuia, lucrările de închidere și conservare a pavilionului de vară pentru pensionari se efectuează în: Parc Tăbăcărie – incinta Tara Piticilor, Piațeta Badea Cârțan, Parc Tomis II, zona fântâna arteziană, Parc Casa de Cultură, Parc Teatrul de Stat, Parc Poarta 6, Parc Gară, Parc CET, zona Hotel Russel, Parc Viitorului, str. Caraiman, conform cerințelor și specificațiilor din caietul de sarcini, precum și a măsurătorilor atașate prezentului anunț. Valoarea estimată fără TVA este de 253958.82 RON.

Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate. Valoarea totală a ofertei financiare va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi justificată pe baza devizului de lucrări, conform normelor în vigoare, deviz ce va fi conform cu cerințele din caietul de sarcini atașat. Va fi prezentată o ofertă tehnică în care vor fi descrise materialele ce vor fi folosite, precum și modul de punere în opera.

Ofertele financiare care nu sunt susținute de devize de lucrări conforme nu vor fi luate în considerare. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA.

Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP. Ei vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada experientei similare, de minim 253.958,82 lei, fără TVA, prin prezentarea de contracte, procese verbale de recepție, orice alte documente constatatoare, după caz, precum și dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016.

Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate din caietul de sarcini și măsurătorile anexate, oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractantă către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante.

Adjudecarea se va face în favoarea ofertantului care a prezentat prețul total cel mai scăzut și care întrunește condițiile cerute prin caietul de sarcini. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 20.03.2018, ora 16.00.

Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratură în plic închis până în data de 20.03.2018, orele. 16.00, iar informațiile suplimentare se pot solicita, până în data de 16.03.2018, orele: 16.00 la adresa de email menționată mai sus.

Comments

comments

Maria Ionescu

About The Author

Am devenit jurnalist în urmă cu foarte mulţi ani, pe la începutul lui 1992. Era dificil, pentru că lumea era avidă de informaţii, iar adunarea acestora presupunea foarte multă muncă. Redacţia ziarului Telegraf a constituit lansarea mea în presă, iar viaţa mea personală a devenit extrem de simplă: lucram de dimineaţa până în cursul nopţii. După vreo 6 ani, timp în care am început să fac şi televiziune, la TV Neptun, am decis să plec la subredacţia de Constanţa a ziarului Naţional. Acela a fost momentul în care am lucrat în paralel în presa scrisă şi în cea audio, la mai multe posturi de radio, începând cu Europa FM şi terminând cu Mix FM. A venit apoi perioada în care mi-am dorit mai mult şi am continuat să fac şi televiziune, la Antena 1, iar apoi la B1TV. Însă presa scrisă a rămas, mereu, marea mea pasiune. Am ajuns redactor şef adjunct la Observator de Constanţa, unde am rămas mai bine de 10 ani. Apoi am stabilit că ajunge cu genul acesta de muncă în care îţi neglizeji familia, că este cazul să fac altceva. Şi am devenit PR! După 5 ani, mi-am reamintit că doar presa mă satisface din toate punctele de vedere! Motiv pentru care ... iată-mă!