Connect with us

Politica

Premierul Tudose îi cheamă pe șefii de ministere în ședință. Vezi ordinea de zi

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

Premierul Mihai Tudose a convocat pentru astăzi ședință de Guvern pentru a dezbate și supune spre aprobare mai multe acte normative de interes național. Pe ordinea de zi se află și un proiect care vizează județul Constanța. Este vorba despre aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale din județul Constanța.

Iată ordinea de zi a întâlnirii.

I.  PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963
4. PROIECTUL LEGII Turismului – PRIMĂ LECTURĂ

II.  PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Ţara Secaşelor Alba-Sibiu ca fiind de utilitate publică
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, bugetului local al comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Statutului Academiei de Ştiinţe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1665/2004
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii şi a datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională prin centrele de transfuzii sanguine, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Compania de Investiţii pentru Turism ”CIT”-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Turismului
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului Cooper II Donell
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului Watson Giordan Lee
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Energiei, în vederea organizării Reuniunii Ministeriale la nivel înalt CESEC, care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 27-28 septembrie 2017
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Ilfov, Maramureş, Braşov, Alba, Cluj, Argeş, Galaţi, Dolj, Călăraşi, Ialomiţa, Hunedoara, Iaşi, Sălaj, Sibiu, Buzău, Constanţa, Brăila, Vrancea, Prahova, Bacău, Dâmboviţa, Mureş şi municipiul Bucureşti
15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi pentru actualizarea valorilor de inventar şi a adreselor poştale ale imobilelor 560, 328 şi 3156, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
16.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 5,4734 ha, din care 3,3360 ha proprietate publică a statului iar 2,1274 ha proprietate publică a oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, în vederea realizării obiectivului ”Amenajare pârtie şi sistem de înzăpezire al pârtiei-zona turistică Luna Şes, jud.Satu Mare”
17.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale ”Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române- TAROM”- S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
19.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Public-Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”A.D Ghica” al judeţului Teleorman, în domeniul public al judeţului Teleorman şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0575 Bucureşti, din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil
23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocoluui de Stat” în domeniul public al municipiului Bucureşti
24.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Coordonarea Industriei Naţionale de Apărare

III.  MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului Multilateral al Autorităţilor Competente pentru Schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte
2. MEMEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Parteneriat între Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF) şi Ministerele Educaţiei din Albania, Armenia, Bulgaria, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia, Republica Moldova şi România privind cooperarea educaţională în cadrul strategic al Francofoniei (2015-2022)
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Turismului din România şi Ministerul Turismului din Statul Israel
4. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui Părţii române în Comisia Mixtă interguvernamentală româno-azera de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică
5. MEMORANDUM cu tema: ”Aprobarea transmiterii de către Guvernul României, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Judeţean Gorj, privind emiterea unei hotărâri, care are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al judeţului Gorj, în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale”

IV.  RAPORT
1. RAPORT privind managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici pentru anul 2016

V.  INFORMĂRI
1. INFORMARE privind situaţia unităţilor administrativ teritoriale unde pot fi organizate alegeri locale parţiale
2. INFORMARE referitoare la ordonanţele emise în temeiul Legii nr.161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

VI.  PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare, iniţiată de domnul deputat PNL Ovidiu Alexandru Raeţchi și de doamna senator PNL Alina Ștefania Gorghiu (Bp. 147/2017).
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău, iniţiată de domnul deputat UDMR Seres Dénes împreună cu un grup de parlamentari UDMR (Bp. 235/2017)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, iniţiată de doamna senator PNL Carmen-Eleonora Hărău (Bp. 89/2017, L.128/2017)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator PSD Florian Popa împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, UDMR (Bp. 262/2016, Plx. 43/2017)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iniţiată de domnul deputat PMP Petru Movilă împreună cu un grup de parlamentari PMP (Bp. 281/2017)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativă intitulată Lege pentru înființarea în cadrul Ministerului Transporturilor – Registrul Auto Român a Biroului unic de înmatriculare a autovehiculelor, iniţiată de domnul deputat PSD Mihai Weber (Bp. 239/2017)
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, iniţiată de domnul senator PSD Eugen-Orlando Teodorovici şi un grup de senatori PSD (Bp.191/2017)

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Politica

Surse: Lista de candidați a PSD Constanța, tot în discuții. Marele perdant: Horia Țuțuianu?

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Liderii PSD de la București nu au ajuns la un consens în ceea ce privește lista de candidați la parlamentare. O decizie finală ar urma să fie luată mâine. Surse din PSD au declarat pentru Ordinea.ro că în urma discuțiilor de azi, lista la Camera Deputaților s-a modificat:

 1. Lucian Lungoci
 2. Decebal Făgădău
 3. Cristina Dumitrache
 4. George Vișan.

Inițial, lista PSD la Camera Deputaților era următoarea:

Camera Deputaților:

Horia Marius Ţuţuianu

Ileana Cristina Dumitrache

Decebal Făgădău

Lucian Lungoci

Vişan George

În ceea ce privește Senatul, și aici vor fi ceva modificări, iar sursele Ordinea.ro spun că Țuțuianu va fi inclus pe lista de la Senat.

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Oficial! Florin Iordache, președinte pe VIAȚĂ! A fost votat să fie șef la Consiliul Legislativ

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Camera Deputaţilor şi Senatul au votat în plenul reunit ca Florin Iordache să fie preşedinte al Consiliului Legislativ. Au fost 185 de voturi „pentru” şi 42 de voturi „împotrivă” la Florin Iordache. Ionuţ Duli Mazâlu, propus de USR a avut două voturi „pentru” şi 226 de voturi contra, iar Augustin Zegrean, propus de PNL a avut 41 de voturi „pentru” şi 187 de voturi „contra”. Sursa: stiripesurse.ro.

Funcția de președinte al Consiliului Legislativ este pe viață. Şefii de aici, numiţi prin votul senatorilor şi deputaţilor, nu au o limită de mandat şi nu există nici o procedură prin care să poată fi revocaţi. Deci, nu pot fi schimbaţi şi pot rămâne în funcţii pană la sfârşitul vieţii. Fostul preşedinte al Consiliului, Dragoș Iliescu are 77 de ani, este pensionar şi s-a aflat la conducerea instituției pentru un sfert de secol.

Salariul lui Florin Iordache  ar fi de 12.000 de lei pe lună. 

Referitor la Iordache, deputatul de Constanța al USR, Stelian Ion, a spus:

„Mereu mefient, mincinos şi perfid, lipsit de orice scrupule, meschin…
Aşa l-am cunoscut pe Florin Iordache în comisia care-i purta numele şi care era practic vârful de lance al celor care voiau să tragă ţara spre lumea sistemelor autoritariste din Est.
Mi-ar fi greu să găsesc vreo vorbă de bine despre acest personaj. Prin comparaţie cu Nicolicea, părea urban. Dar nu era, ci doar ceva mai timid, şi a văzut asta o ţară întreagă atunci când şi-a fluturat golăneşte degetul către opoziţie, în plenul parlamentului. O spun fără rezerve: dacă era după Florin Iordache, România arăta ca Belarusul, cu Dragnea în poziţia lui Lukaşenko şi cu el în rolul eminenţei cenuşii, al Naşului eliberator şi binefăcător al marilor infractori. Şi ce competenţe are Florin Iordache ca să fie pus în fruntea unei instituţii esenţiale pentru cum se dau legile în ţara noastră? El, care a primit diploma în Drept la 42 de ani şi de atunci singura sa practică a fost să jongleze cu şmecherii şi să strecoare în legi formulări mai mult sau mai puţin ambigue, mai toate benefice zonei gri. Dar dincolo de pregătire şi de reaua sa intenţie funciară, în urma discuţiilor tehnice cu el, nu ajunge defel să te impresioneze cu logica sa. România nu se poate rupe de trecutul putred având acest personaj într-o poziţie atât de importantă.“

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Constanța. Elena Băsescu și-a depus candidatura pentru Camera Deputaților: „E ca și când m-am întors acasă“

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Partidul Mișcarea Populară Constanța a depus, astăzi, la Biroul Electoral de circumscripție nr. 14 listele de candidați pentru alegerile parlamentare. Listele de candidați au fost depuse de președintele Claudiu Palaz și Elena Băsescu, care candidează pentru Camera Deputaților.

După depunerea listelor, Elena Băsescu și Claudiu Palaz au susținut declarații de presă în fața sediului Biroului Electoral.

„Momentul depunerii candidatură m-a emoționat. E ca și când m-am întors acasă. Când spun Constanța, spun Marea Neagră, spun Portul Maritim, spun una dintre cele mai grele meserii din lume, cea de marinar de cursă lungă, care m-a făcut să fiu atât de mândră de familia mea. Această candidatură din partea județului Constanța este o candidatură în numele tatălui meu. Îmi doresc să dau și eu Constanței, la rândul meu, un marinar, pe Traian junior, care deocamdată are doar 5 ani, însă este atât de pasionat de ce îi povestește bunicul lui despre întâmplările pe mare…Dacă voi ajunge în Parlamentul României, alături de Claudiu Palaz îmi doresc să facem o echipă foarte puternică pentru județul Constanța și să susținem proiecte turistice și de infrastructură. Personal voi susține mai multe proiecte de politici publice în domeniul social și care se adresează familiilor monoparentale, mame și tați care își cresc singuri copiii.“, a declarat Elena Băsescu.

Claudiu Palaz a vorbit, la rândul său de șansele PMP Constanța de a scoate parlamentari.

„Organizația de la Constanța este una bună. Nu avem cum să nu scoatem doi parlamentari, un deputat și un senator. Eu candidez să ies se nator. Depinde de încrederea acordată de constănțeni. Față de 2016, organizația crescut ca partid, de la 6 la 8%“, a declarat Palaz.

Iată listele de candidați ale PMP Constanța.

Senat

 1. Palaz Claudiu-Iorga
 2. Turcu Daniel
 3. Jeanu Dumitru
 4. Agi-Murat Iasemin
 5. Burhală Adrian
 6. Cantaragiu Secil Givan
 7. Chiriac Ștefan Cristian

Camera Deputaților

 1. Băsescu Elena
 2. Zabara Alexandru
 3. Lumînare Vasile
 4. Dumitrașcu Costel Aurelian
 5. Senopol Virgil Cristian
 6. Ser Alina
 7. Osman Harun
 8. Costea Marius Emil
 9. Medgid Melec
 10. Vlădoi Ion
 11. Stoli Mădălina Simina
 12. Brătășanu Elena
 13. Țugurel Florin
 14. Papuc Cătălin Florin

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: