Connect with us

Administratie

Primăria Castelu caută asistent medical comunitar. Vezi cine se poate înscrie la concurs

Publicat

la

Primăria comunei Castelu organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post contractual vacant din cadrul compartimentului Sănătate. Pentru a ocupa acest post, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • Are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau altor state aparținând spațiului economic european și domiciliu în România;
  • Cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • Are capacitatea deplină de exercițiu;
  • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • Îndeplinește condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice cerințelor postului scos la concurs;
  • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pe care candidații la postul de asistent medical comunitar trebuie să le îndeplinească la concursul de angajare sunt:

Absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în specializarea „asistență medicală“.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Castelu, conform calendarului următor:

  • 07.10.2021, ora 11.00 – proba scrisă
  • 11.10.2021, ora 11.00 – interviul

„Serviciile de asistență medicală comunitară se adresează în principal categoriilor de persoane vulnerabile precum cei cu nivel economic sub pragul săăciei, șomaj, nivel de educație scăzut, dizabilitate; boli cronice; boli aflate în faze terminale care necesită tratamente paliative; graviditate, vârsta a treia, vârsta sub 18 ani, fac parte din familii monoparentale, risc de excluziune socială, alte categorii identificate ca fiind vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunitații, comunități de romi sau comunități din zone geografice izolate.“, a declarat viceprimarul comunei, Antoneta Prodan.

Comments

comments

Administratie

La Centrul de Sănătate din Năvodari vor fi deschise două cabinete noi: Ginecologie și Diabetologie

Publicat

la data de

Scris de

Primarul orașului Năvodari, Florin Chelaru, s-a întâlnit, astăzi, cu managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța, Ionuț Ionescu, pentru a discuta despre Centrul de Sănătate Multifuncțional Năvodari.

„Spitalul Județean de Urgență Constanța este pentru menținerea Centrului de Sănătate Năvodari funcțional și pentru dezvoltarea lui. Anul acesta, lucrăm împreună cu echipa primarului Chelaru să aducem două noi specialități medicale la Centrul de Sănătate Multifuncțional Năvodari: ginecologie și diabetologie”, a transmis managerul Spitalului Județean Constanța, Ionuț Ionescu.

Întâlnirea de la sediul Primăriei Orașului Năvodari a fost urmată de o vizită la Centrul de Sănătate Năvodari, unde cei doi oficiali s-au întâlnit cu medicul coordonator dr. Răzvan Sora, urmare a mai multor mesaje de nemulțumire adresate de pacienți ai unității medicale.

„Pentru că îmi doresc ca la Năvodari să avem un centru medical performant, dar mai ales în folosul cetățenilor, nu am rămas indiferent la mesajele dvs (Ionuț Ionescu, n.r.) privind atitudinea nepotrivită pe care ați sesizat-o la anumite cadre medicale. Astăzi am avut o întâlnire cu managerul Spitalului Județean Constanța, ec. Ionuț Ionescu, și am mers împreună la Centrul de Sănătate Năvodari pentru a lămuri aceste aspecte. Încă din capul locului vreau să vă anunț că unuia dintre medicii reclamați de dvs (Ionuț Ionescu, n.r.) i s-a reziliat contractul și va fi înlocuit de la 1 februarie de un alt specialist. Este păcat ca activitatea unei echipe bune și profesioniste să fie umbrită de astfel de comportamente și am stabilit împreună că domnul dr. Răzvan Sora, medicul coordonator al Centrului, să existe mai multă deschidere și bunăvoință din partea personalului în relația cu pacienții. Vestea bună este că, așa cum a precizat managerul Ionuț Ionescu, facem tot posibilul pentru deschiderea în cadrul Centrului de Sănătate Năvodari a două cabinete noi: Ginecologie și Diabetologie. Vă voi ține la curent cu noutățile!”, a transmis primarul Florin Chelaru, în urma întâlnirii cu managerul Spitalului Județean Constanța, Ionuț Ionescu.

 

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

A fost aprobat bugetul Consiliului Județean Constanța. Vezi pe ce se vor duce banii!

Publicat

la data de

Scris de

Consilierii județeni s-au reunit, astăzi, 28 ianuarie 2022, în ședință ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 52 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței. Au fost prezenți 36 de consilieri județeni, iar ședința s-a ținut în regim de videoconferință. Proiectul privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al Marilenei Dragnea, precum și vacantarea locului de consilier județean, s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. În 17 ianuarie, Marilena Dragnea a înregistrat la Consiliul Județean Constanța demisia sa din funcția de consilier județean, demisie pentru evitarea intrării în situația de incompatibilitate. Totodată, astăzi, doamna Lazar Gilda-Valentina, consilier județean, a depus jurământul, în urma validării mandatului, după încetarea de drept a mandatului doamnei Dordea Andrada.

Cel mai important proiect de hotărâre, de pe ordinea de zi, a fost cel cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2022, al Consiliului Județean Constanța. Astfel, pentru acest an, aleșii județeni au adoptat, cu un număr de 33 voturi, o estimare bugetară mai mare față de estimarea anului precedent cu 320.324.626 lei, mai exact 780.157.543 de lei. Pentru anul 2022, cheltuielile estimate aferente instituției noastre se ridică la suma de 853.700.386 de lei, diferența fiind asigurată din excedentul anilor precedenți. Din valoarea totală a cheltuielilor, 374.371.593 lei reprezintă cheltuieli de funcționare, iar diferența de 479.328.793 lei reprezintă cheltuieli cu investițiile, acestea din urmă fiind cu 268.907.556 lei mai mari față de cele din anul 2021. Pentru mai multe detalii puteți consulta componența bugetului aici.

În ședința de astăzi, aleșii locali au aprobat și bugetele instituțiilor de cultură subordonate. Pentru anul curent, bugetul total alocat instituțiilor de cultură constănțene se ridică la suma de 60.205.261 lei, mai mare cu 8.252.183 lei decât alocarea anului 2021. Astfel, Teatrul de Stat Constanța a primit un buget de 10.158.800 de lei, Muzeul de Artă Constanța suma de 3.565.765 de lei, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța – 15.974.556 lei, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța – 10.740.900 lei, Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada” – 9.486.940 lei, Teatrul pentru Copii și Tineret “Căluțul de Mare” – 4.371.200 lei, iar Biblioteca Județeană “I.N. Roman” va primi un buget de 5.907.100 lei.

Proiectul privind aprobarea Bugetului Unității de Asistență Medico-Sociale Agigea, a fost un alt punct dezbătut și aprobat în această ședință. Pentru anul 2022, unitatea medicală are un buget estimat de peste 6,5 milioane de lei lei, mai mare cu aproximativ 700.000 de lei față de cel din anul precedent.

Alte trei proiecte de hotărâre pentru aprobarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli, ale Centrelor de Educație Incluzivă, au fost aprobate în ședința Consiliului Județean Constanța, de astăzi. Astfel, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Delfinul” Constanța va avea un buget anual de 2.342.619 lei, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Maria Montessori” Constanța urmează să primească suma de 1.748.159 lei, iar Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Albatros” Constanța are un buget aprobat de 1.952.151 lei. De asemenea, astăzi a fost aprobat și bugetul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanța, care se ridică la valoarea de 617.541 lei.

Tot în ședința de astăzi au fost dezbătute și votate proiectele de hotărâre privind alocarea bugetară, pentru anul 2022, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța și către Direcția de Pază a Județului Constanța. În acest sens, aleșii locali au adoptat cu un număr de 35 voturi propunerea Bugetului de Venitrui și Cheltuieli al DGASPC Constanța, care în acest an se ridică la valoarea de 209.883.330 lei, din care 116.415.066 lei au fost alocați cheltuielilor cu personalul. Propunerea privind Bugetul de Venitrui și Cheltuieli al DGEP Constanța, a primit un număr de 35 voturi și se ridică, anul acesta, la suma de 6.350.000 de lei, iar cea a Direcției de Pază a Județului Constanța a primit un număr de 34 voturi, iar alocarea bugetară este în coantum de 12.252.258 lei.

Alte două proiecte importante, ce au fost dezbătute, astăzi, de către aleșii județeni, au fost cele cu privire la repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2022 și repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit în anul 2022. Astfel, în urma analizării solicitărilor scrise primite din partea reprezentanților primăriilor din județ, Comisia de analiză a solicitărilor UAT-urilor formulate în vederea repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021, a fost întocmită o propunere de repartizare a sumelor, pe care o puteți găsi aici. În ceea ce privește repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe profit în anul 2021 pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care UAT-urile nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, propunerea de repartizare a sumelor, o puteți consulta aici.

Tot astăzi, proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de întreţinere datorate de beneficiarii, aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea, precum şi procedura de stabilire şi de încasare a contribuţiei lunare de intretinere a fost dezbătut și aprobat. Astfel, costul mediu lunar de întreţinere aferent anului 2022, este în cuantum de 4.759,14 lei/lună, iar valoare contribuţiei lunare de întreţinere este de 1.250 de lei, în cazul persoanelor independente asistate social, şi 1.500 de lei pentru persoanele dependente. Menţionăm că persoanele care nu au venituri şi nici susţinători legali, nu datorează contribuţie lunară de întreţinere, aceasta fiind asigurată de la bugetul local în baza unei anchete sociale.

De asemenea, în vederea asigurării fondurilor necesare desfăşurării activităţii DGASPC, consilierii judeţeni au aprobat costurile medii anuale pentru finanţarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și persoanelor adulte cu handicap, din cadrul acestei instituţii. Mai multe detalii privind sumele aprobate, tipurile de servicii sociale acordate persoanelor instituţionalizate, precum şi categoriile de cheltuieli avute în vedere la stabilirea costurilor, le regăsiţi aici.

Planurile de restructurare revizuite pentru serviciile sociale cu cazare destinate persoanelor adulte cu dizabilități, a reprezentat un al punct dezbătut și aprobat de către aleșii locali. Având în vedere dispozițiile legale conform cărora ”planurile de restructurare elaborate și aprobate până la data intrării in vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân valabile, cu excepția situaților în care direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului solicită revizuirea acestora” , DGASPC Constanța a efectuat revizuirea planurilor de restructurare, pentru centrele rezidențiale anterior menționate, formulând aspecte tehnice și operaționale pentru perioada 2021-2023. Facem precizarea că planurile de restructurare au fost avizate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale – Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.

Pe ordinea de zi a ședinței s-a aflat şi proiectul privitor la închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu din cadrul Pavilionului Expoziţional Constanţa. Spaţiul cu destinaţia alimentaţie publică cuprinde o sală de mese şi o bucătărie, cu o suprafaţă totală de 203,45 mp, şi  poate fi închiriat pentru o perioadă de cinci ani. Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 6.000 lei/lunar, iar sumele aferente chiriilor vor fi încasate, în proporţie de 100%, la bugetul judeţului Constanţa. Iniţiativa închirierii urmăreşte utilizarea obiectivului la potenţial maxim, crearea de noi locuri de muncă şi nu în ultimul rând, obţinerea unui impact pozitiv din punct de vedere economic, prin utilizarea eficientă a acestui imobil.

Un alt proiect de hotărâre, dezbătut, a vizat desemnarea şi validarea noilor membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Constanţa, pentru o perioadă de patru ani. Astfel, ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Dordea Andrada, în locul acesteia a fost domnul Ilyus-Eduard Nedelcu, în calitate de membru ATOP Constanţa. Totodată, prin Ordinul Prefectului Judeţului Constanţa, a fost desemnat ca membru al acestei autorităţi, domnul Ali Şenol, subprefectul judeţului Constanţa, iar nominalizarea din partea Corpului Naţional al Poliţiştilor – Centrul Teritorial Constanţa, a fost domnul Popoiu Cosmin, Comisar Şef al acestei structuri.

Asigurarea cu caracter continuu si permanent a Serviciilor publice de adapostire a animalelor de pe raza judetului Constanţa, ce fac obiect al unui ordin de plasare în adăpost şi aprobarea regulamentului acestora, a făcut subiectul unui alt proiect de hotărâre dezbătut în şedinţa de astăzi. În acest context, prin grija Grupului de Lucru comun, constituit prin dispoziţia preşedintelui CJC, Mihai Lupu, a fost elaborat Regulamentul care urmăreşte instituirea unui complex de măsuri de protecţie a animalelor, astfel încât acestora să le fie asigurate sănătatea şi bunăstarea, în situaţia în care sunt supuse unor situaţii de pericol. Conform acestuia, Consiliul Judeţean Constanţa, prin Serviciul Protecţia Mediului din cadrul Direcţiei Generale de Proiecte, va încheia contracte sau acorduri-cadru cu prestatorii de specialitate în domeniu, respectiv cu grădini zoologice, acvarii publice, centre de reabilitare şi/sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor adăposturi pentru animale domestice. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 35 voturi pentru.

Un alt punct dezbătut a fost cel privind modificarea componenței Comisiei de specialitate de Buget-Finanțe a Consiliului Județean Constanța, mandatul 2020 – 2024. Modificarea componenței acestei comisii vine ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Dordea Andrada și a validării mandatului de supleant al doamnei Lazăr Gilda-Valentina. Componența comisiei de buget-finanțe este următoarea: Topolov Gianica Ionela – Președinte, Scrieciu Mihaela Antoanela – Secretar, Bereș Adrian Petre, Bucovală Enache și Lazăr Gilda-Valentina, membrii.

Proiectul privind desemnarea doamnei Roxana Consuela Dobrescu, în calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație Provizoriu al Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Constanta, a fost aprobat și el în ședința de astăzi. Prin cererea înregistrată la CJC cu numărul 46634/29.12.2021, domnul Șerbănescu Marian-Octavian a solicitat încetarea contractului de mandat ca urmare a constatării stării de incompatibilitate a acestuia.

De asemenea și proiectul privind aprobarea transmiterii unei solicitări Primăriei Municipiului Medgidia pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile teren, din domeniul public al UAT Medgidia în domeniul public al U.A.T. Județul Constanța, a fost dezbătut și aprobat. După preluare, terenurile vor fi declarate bunuri de uz și de interes public județean și se vor utiliza în scopul realizării unui parc industrial și a unui adăpost pentru animalele fără stăpân.

Un ultim proiect dezbătut în cadrul ședinței de astăzi, a fost cel cu privire la actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Constanța. Astfel, aleșii locali au aprobat modificarea traseului Cotu Văii – Vârtop – Coroana – Albești – Arsa – Mangalia, prin introducerea de noi stații, noi curse, precum și modificarea graficului de circulație și mărimea capacității de transport, astfel încât acesta să poată răspunde, corespunzător, necesităților de deplasare al călătorilor.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Primăria Constanța anunță o nouă campanie de ridicare a mașinilor abandonate pe domeniul public

Publicat

la data de

Scris de

Primăria Constanța anunță că în perioada 24 – 27 ianuarie 2022, Direcția Generală Poliția Locală a desfășurat o nouă acțiune de eliberare a domeniului public de vehiculele abandonate pe domeniul public.

„Constănțenii au dat dovadă de simț civic și responsabilitate și s-au conformat somațiilor primite de la Direcția Generală Poliția Locală, astfel că, din cele 23 de mașini pentru care primarul Vergil Chițac semnase dispoziție de ridicare de pe domeniul public, 14 au fost ridicate de proprietari. Polițiștii locali acționează în permanență pentru eliberarea străzilor și trotuarelor de aceste vehicule care strică imaginea orașului, multe dintre ele adevărate focare de infecție. Facem apel la constănțeni ca în cazul în care au cunoștință despre existența unor autovehicule care au fost abandonate pe domeniul public să sesizeze Direcția Generală Poliția Locală la numerele de telefon 0241.484205 și 0341.922.“, informează Primăria.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: