Connect with us

Administratie

Primaria Castelu încurajează localnicii să acceseze programul pentru panouri fotovoltaice

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

Reprezentanții Primăriei comunei Castelu din județul Constanța îi încurajează pe locuitori să acceseze programul pentru panouri fotovoltaice, intocmai cum presupune “Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională”.

Ce se finanțează?!

Conform documentației care stă la baza proiectului, cheltuielile cu achiziția sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric), cheltuielile cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice), precum și TVA aferentă cheltuielilor eligibile. De asemenea, valoarea finanțată presupune obținerea de fonduri în procent de până șa 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 de lei.

Cine pot fi beneficiarii acestui proiect?!

Același document pe care Primăria comunei Castelu l-a pus la dispoziția “Ordinea.ro” arată că beneficiarii acestui proiect pot fi următoarele categorii de persoane: persoanele fizice cu domiciliul în România, proprietarul imobilului constructive pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situația în care imobilul constructive pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deținut în coproprietate (coproprietarii vor semna cererea de finanțare) și, foarte important, imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele de judecată ori obiectul vreunei revendicări, potrivit unei legi special sau dreptului comun sau al unei procedure de expropriere pentru cauză de utilitate publică. Totodată, beneficiarii acestui program pot fi și persoanele fizice care nu au obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente: cererea de finanțare, actul de identitate al solicitantului, extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului constructive pe care se va implementa proiectul, certificatul de atestare fiscal privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul territorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice și certificatul de atestare fiscal privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul.

IMPORTANT! Toate documentele solicitate trebuie să fie în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată. Extrasele de carte funciară nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile la data înscrierii.

Ce alte detalii trebuie să cunoașteți despre proiectul pe care Primăria comunei Castelu îl promovează, vă invităm să citiți în documentul pe care vi-l punem la dispoziție.

Download (PDF, 762KB)

 

 

 

 

Comments

comments

Administratie

Consiliul Județean Constanța, în ședință extraordinară. Se supune la vot Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 2020-2025

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Consiliul Județean Constanța a fost convocat de președintele Mihai Lupu în ședință extraordinară pentru vineri, 29 ianuarie, la ora 10,30, care ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.

Iată ordinea de zi:

Depunere de juramânt de către următorii consilieri judeţeni: domnul Baraţă Bogdan-Dumitru, domnul Bereş Adrian-Petre, doamna Dumitrescu Carmen şi domnul Epure Petre.

Proiectul de hotărâre pentru stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, mandatul 2020-2024.

– Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 2020-2025 – judeţul Constanţa.

– Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Aici poate fi consultat documentul privind deșeurile:http://www.cjc.ro/dyn_doc/Hotarari/Proiecte/2021/Sedinta_04_din_29.01.2021/30-PJGD.pdf

 

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Constanța. Peste 30 de utilaje ale Polaris împrăștie material antiderapant și îndepărtează zăpada de pe carosabil

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Primăria Constanța informează că pe străzile din municipiu se acționează în continuare cu 31 de utilaje care împrăștie material antiderapant și îndepărtează zăpada de pe carosabil. De asemenea, stațiile de autobuz, trecerile de pietoni, trotuarele, pasajele, scările de acces către acestea și cele de la unitățile medicale sunt curățate de angajații firmei de salubritate. Frezele de mici dimensiuni și ATV-urile cu sărăriță au intervenit și ele pentru degajarea zăpezii de pe trotuare și zonele pietonale, notează sursa citată.

Primăria Constanța acordă o atenție aparte Spitalului Modular care se află pe Stadionul Portul, unde o echipă împrăștie material antiderapant și curăță zăpada pentru ca activitatea de vaccinare să nu fie îngreunată. Vântul puternic a făcut ca numărul arborilor căzuți pe carosabil sau pe mașinile aflate în apropiere să crească la 9. Echipele de țapinari intervin în continuare pentru tăierea și ridicarea acestora. Din aceste motive, dar mai ales pentru că potrivit meteorologilor vântul va continua să sufle cu putere ajungând să aibă intensificări de până la 70 km/h, Primăria Constanța sfătuiește cetățenii să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, precum şi a imobilelor aflate în construcție. Totodată, amintim agenților economici și asociațiilor de proprietari că, în conformitate cu HCL 184/2013 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța, au obligația de a elibera zăpada de la intrarea în magazine și de pe trotuarele din dreptul imobilelor și să o depoziteze în așa fel încât circulația rutieră și cea pietonală să nu fie afectate.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Primăria Constanța schimbă foaia în privința publicității stradale. Vezi în ce zone sunt restricții de promovare

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

După ce în urmă câteva zile, City Managerul municipiului Constanța, Felicia Ovanesian, a anunțat că începe demolarea panourilor publicitare, administrate Seaview, acum Primăria anunță că stabilit un regulament. Astfel, autoritatea locală informează că, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pune spre consultare publică proiectul de hotărâre cu privire la Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu 26 ianuarie 2021 pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare:

– la sediul Primăriei municipiului Constanța situat pe bd. Tomis nr. 51, birou 121

– pe site-ul instituției www.primaria-constanta.ro

– pe pagina de facebook www.facebook.com/PrimariaConstanta.

„Până la data de 12 februarie 2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile se pot transmite în scris prin poștă la sediul Primăriei Municipiului Constanța din Bd. Tomis nr.51, camera 121 sau prin e-mail la adresa: urbanism@primaria-constanta.ro. Materialele transmise vor purta mențiunea Recomandare la Proiectul de hotărâre referitor la Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța.“, notează Primăria.

În principal, Constanța a fost împărțită în două zone de publicitate restrânse (ZR1 și ZR2) și zona de publicitate lărgită (ZL).

▪ Zonele de publicitate restrânsă: sunt zone în care se instituie restricții speciale și sunt permise doar anumite mijloace publicitare, care prin dimensiuni, formă sau amplasare să nu altereze caracteristicile arhitecturale și ambientale ale zonei. Se delimitează două subzone de reglementare cu publicitate restrânsă: ZR1 – zona de publicitate restrânsă cu maximă restricție și ZR2 – zona în care se impun restricții speciale.

▪ Zona de publicitate lărgită ZRL – alcătuită din teritoriul municipiului Constanța cu excepția zonelor ZR1 și ZR2, în care sunt permise toate mijloacele de publicitate cu încadrare în prevederile prezentului regulament.

Regulamentul poate fi consultat aici:

Download (PDF, 1.15MB)

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: