Actual

Primăria Constanța cumpără foișoare pentru salvamari

mart. 27, 2018 Mihaela Tîrpan

Conducerea Primăriei municipiului Constanța se pregătește să achiziționeze foișoare pentru salvamari, conform unui anunț postat pe pagina de internet a instituției, www.primaria-constanta.ro.

Conform documentului, achiziția va fi una directă, iar foișoarele achiziționate vor trebui să aibă următoarele caracteristici tehnice:

– Confecția metalică trebuie să fie grunduită cu 2 (două) straturi de grund și 2 (două) straturi de vopsea rezistentă la mediul salin. Vopseaua va fi în 2 (două) culori: roșu și galben.
– Materialul din care vor fi confecționate parasolarele copertinelor va fi din poliplan, de culoare galbenă, care să ofere protecție totală împotriva radiațiilor UV.
– Montarea foișoarelor pentru salvamar se va face cu săpătură direct în nisip.
– Conform O.U.G. 19/2006, ART. 6*), alin. (1) : ”Construcțiile și dotările admise a se amplasa pe plaja cu destinație turistică sunt următoarele:
a) module de grupuri sanitare, numai în cazurile în care acestea nu se pot amplasa în zona limitrofă;
b) dotări pentru agrement specific plajei;
c) posturi de prim ajutor și salvare;
d) construcții și amenajări cu caracter provizoriu, demontabile;
e) instalații de captare a energiei solare în zona bateriilor de dușuri.”

Alin. (2) ”…operatorii de plajă care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor pot amplasa pe plajă construcțiile și dotările prevăzute la art. 6 fără autorizație de construire”.

Oferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare/bucată reprezentând toate cheltuielile necesare confecționării și montării și va avea următoarea structură. Se dorește achiziționarea unui număr de 12 foișoare, cu o valoare estimată fără TVA de 80.280 lei fără TVA.

Conditii participare: prestatorul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și profesionale, probând existența unei legături între prestația care face obiectul de activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în
certificatul constatator eliberat de O.N.R.C. și să declare pe propria răspundere că nu se încadrează în prevederile art. 164. 165, și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut și respectarea prevederilor Caietului de sarcini publicat pe site-ul Primăriei: www.primaria-constanta.ro .

Termen limita primire oferte: 02.04.2018;

Informatii suplimentare: Caietului de sarcini este atașat anunțului pe site-ul Primăriei: www.primaria-constanta.ro. Oferta va fi transmisă, în original, la adresa: Primăria Municipiului Constanța, strada Ștefan Mihăileanu nr. 10, Serviciul Amenajări Urbane, persoană de contact – d-na. Andreea Ștefănescu, tel. salvamari0241488175, email: andreea.stefanescu@primaria-constanta.ro.

Comments

comments