Connect with us

Administratie

Primăria Constanța, interesată de vânzarea unor imobile proprietate privată/publică a municipiului

Published

on

Primăria Constanța a publicat un anunț prin care caută un evaluator pentru estimarea valorii de achiziție unor imobile proprietate privată/publică a municipiului Constanța – Lot 1 și Lot 2.

Primăria municipiului Constanța solicită oferte de preț în vederea determinării valorii de achiziție pentru:

  • un serviciu de evaluare bunuri imobile proprietate privată a municipiului Constanța prin care să se stabilească prețul de vânzare bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri), proprietate privată a municipiului Constanța, în conformitate cu metodologia de vânzare aprobată prin HCL nr.293/2021 sau cu legislația aplicabilă locuințelor și spațiilor cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, respectiv a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului; eventuale diferențe de preț rezultate ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenurilor ce au aparținut municipiului Constanța și au făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare încheiate de municipiul Constanța cu diverse persoane fizice sau juridice – Lot 1;
  • un serviciu de evaluare bunuri imobile aparținând domeniului public sau privat al municipiului Constanța prin care să se stabilească: nivelul minim al redevenței, cota parte aferentă sau nivelul minim al chiriei în vederea concesionării, asocierii, închirierii/constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros pentru bunurile imobile aparținând domeniului privat/public al municipiului Constanța; sulta aferentă ieșirii din indiviziune sau schimburi ce vizează bunuri imobile, contravaloarea lipsei de folosință a terenului, obiecțiuni la rapoarte de expertiză care vizează aspectele mai sus menționate, alte situații incidentale – Lot 2.

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta