Connect with us

Exclusiv

Punct culminant în abuzul retrocedării carierei de la Sibioara. „Moştenitorii” lui Haşotti au fost puşi în posesie, inclusiv pe drumurile de exploatare

Adrian Cârlescu

Publicat

la

Scandalul retrocedării de la Sibioara intră într-o nouă fază, după ce Primăria Lumina a luat, în urmă cu scurt timp, decizia de a-i pune în posesie pe „moştenitorii” reprezentaţi convenţional de avocatul Ionel Haşotti asupra unui terenul minier retrocedat prin fraudă la lege în anul 2008. Deşi soluţia administrativă vine la o distanţă de opt ani de la hotărârea judecătorească extrem de controversată, aceasta nu va închide conflictul existent între păţi, ci îl va dinamita. Cel mai probabil, decizia va conduce la o nouă suită de procese civile şi doare penale, care se vor adăuga celor deja existente pe rolul instanţelor şi parchetelor, mai ales că „moştenitorii” intră, la fel de abuziv, şi în posesia drumurilor de exploatare care leagă restul carierei de la Sibioara de sistemul de drumuri publice. Prin această punere în posesie asupra drumurilor de exploatare activitatea Somaco Construct SRL ar putea fi blocată, întrucât nu există alte căi de comunicaţie între perimetrul rămas în exploatarea companiei miniere şi sistemul de drumuri publice. Abia acum cei care au urmărit obţinerea acestei soluţii administrative îşi dau arama pe faţă, arătând că principalul scop urmărit a fost acela de a obstrucţiona activitatea companiei miniere care încurca afacerile unor grupuri de interese în domeniul digurilor marine sau al autostrăzilor. Citiţi în continuare istoria halucinantă a suitei de abuzuri şi făcături, unele mai ingenioase decât altele, care au condus la situaţia actuală.

Sibioara-vedere-satelit

În data de 7 martie 2005, societatea de construcţii Comprest Util SRL, aparţinând omului de afaceri Grigore Comănescu, a cumpărat, de la persoane particulare, părţile sociale ale SC Somaco Construct SRL Constanţa, pentru suma de PATRU MILIOANE DE EURO. SC Somaco Construct SRL deţinea Licenţa de Exploatare nr. 2454/2001 emisă de Agenţia Naţională a Resurselor Minerale (ANRM) pentru perimetrul minier Sibioara II – Valea cu Izvorul (carieră de piatră). Terenurile din perimetrul minier erau deţinute de Somaco Construct SRL cu titlu de proprietate şi parţial cu titlu de folosinţă legală (contract de asociere în participaţiune cu Primăria Lumina nr. 2422/02.07.2003 pentru o suprafaţă de 8,7172 hectare). Grigore Comănescu a comandat un audit, juridic şi economic, prin care a primit asigurări că achiziţia este certă şi că exploataţia minieră poate deveni profitabilă, în baza unor investiţii suplimentare. Ulterior achiziţiei, societatea a demarat aceste investiţii suplimentare, a căror valoare actualizată ajunge astăzi la peste 20 de milioane de euro.

După ani de netulburată exploatare a carierei, în 2009, societatea a fost înştiinţată că Tribunalul Constanţa a dispus retrocedarea unui teren de 20 de hectare, care se suprapunea, parţial, peste perimetrul minier (50.274 mp peste terenul în folosinţă legală şi 5.518 mp peste terenul în proprietate), deşi articolul 4 aliniatul 1 din Legea 1/2000 interzicea în mod expres restituirea suprafeţelor afectate de exploataţii miniere active. SC Somaco Construct SRL nu a fost parte în respectivul proces şi astfel nu a putut propune probe care să arate că retrocedarea terenului minier era interzisă de lege. O altă parte a terenului retrocedat (44.569 mp) se suprapunea peste o groapă de gunoi a comunei Lumina, care şi ea era exceptată prin lege de la retrocedare.

Formalităţile administrative pentru revendicare fuseseră iniţiate pe 20 septembrie 2005 de către septuagenarele Elena Mitrofan din localitatea Mihail Kogălniceanu şi Margareta Muscalu din Constanţa. Ele au cerut restituirea terenului de 20 de hectare pe care l-ar fi dobândit bunicul lor comun, Nicolae Sandu Tudorancea, de la statul român, în secolul al XIX-lea (anul 1894). Cele două bătrâne au prezentat documente emise de Arhivele Naţionale, din anul 1908 şi 1915, care atestau că, la cele două date menţionate, terenul se afla în proprietatea bunicului lor. Comisiile de fond funciar de la Primăria Lumina şi Prefectura Judeţului Constanţa au solicitat însă titlul de preluare a terenului de către stat, documente de proprietate ulterioare anului 1945 sau martori pe cele patru laturi ale terenului (proprietarii învecinaţi sau urmaşii lor). Neprimind nimic din toate acestea, autorităţile au respins revendicarea.

Pe 6 iunie 2006, Mitrofan şi Muscalu l-au angajat pe avocatul Ionel Haşotti, fratele senatorului Puiu Haşotti şi unul din cei mai cunoscuţi specialişti din domeniul retrocedărilor (care a câştigat, de-a lungul timpului, pentru diferiţi clienţi, retrocedări controversate în Parcul Tăbăcărie şi în incinta RATC Constanţa, inclusiv terenurile de sub clădiri, platforme şi alei de acces, exceptate prin lege de la retrocedare). Acesta a deschis în numele bătrânelor un proces de fond funciar la Judecătoria Constanţa, susţinând că „Autorul nostru (Nicolae Tudorancea – n.r.) a plătit taxele şi impozitele către stat, atât până la preluarea bunului cât şi după acest eveniment, fiind înregistrat fiscal până în anul 1951.”. Însă potrivit Certificatului de Deces seria DP nr. 259948 emis pe 20 septembrie 2005 de Primăria Lumina, Niculae Tudorancea a decedat pe 14 aprilie 1942. Evident, cel decedat în 1942 nu putea achita taxe şi impozite în 1951… decât în lumea de apoi. Prin urmare, chitanţele de plată a taxelor locale depuse la dosarul de judecată erau emise pe numele Aurel Tudorancea. Acesta din urmă era, însă, un autor diferit, ale cărui terenuri fuseseră deja retrocedate către alţi moştenitori. Judecătoarea Corina Eugenia Jianu (actualmente suspendată din magistratură şi trimisă în judecată, alături de fostul primar din Năvodari, Nicolae Matei, sub acuzaţia că a primit mită pentru a pronunţa hotărâri ilegale de retrocedare) a confirmat calitatea de persoane îndreptăţite la retrocedare a celor două cliente ale avocatului Haşotti. Constatarea ei nu se baza pe niciunul din criteriile stabilite de lege: existenţa titlului de preluare a terenului de către stat, acte de proprietate ulterioare anului 1945 sau declaraţia martorilor pe cele patru laturi ale terenului. Însă Jianu nu a autorizat restituirea terenului pe vechiul amplasament, considerând că acesta are destinaţie specială şi este oprit prin lege de la restituire.

Ulterior, „moştenitoarele” au declarat recurs la Tribunalul Constanţa, cerând restituirea terenului pe vechiul amplasament, pe considerentul că în parcela în care se afla cariera se mai retrocedaseră şi alte bucăţi de teren – fără a preciza că se retrocedaseră doar terenuri eminamente agricole. Această susţinere crea aparenţa că terenul solicitat este unul agricol şi nu o carieră de piatră în exploatare, oprită de la retrocedare prin articolul 4 aliniatul 1 din Legea 1/2000. La dezbaterea cauzei, care a avut loc pe 25 septembrie 2008, avocatul Ionel Haşotti a susţinut în faţa instanţei că „deşi terenul are o destinaţie specială nu are nici un fel de oprelişte la restituire. Nu există dovadă că există o exploatare de carieră de piatră.”. Primăria Lumina, care era parte în proces şi era condusă de un primar subordonat politic lui Puiu Haşotti, fratele avocatului, nu l-a contrazis, deşi se afla în posesia dovezilor de exploatare a carierei de piatră de către Somaco Construct SRL.  Instanţa nu a simţit nevoia să verifice situaţia şi nu a cerut date de la Agenţia Naţională a Resurselor Minerale sau de la Oficiul de Cadastru referitor la statutul terenului. În consecinţă, în baza alegaţiei avocatului şi a omisiunii Primăriei Lumina de a prezenta dovezile a autorizat (prin Decizia Civilă 925/2008) restituirea terenului, care din punct de vedere legal nu putea fi restituit.

În anul 2009, când a aflat de existenţa hotărârii de retrocedare care încălca flagrant articolul 4 alin. 1 din Legea 1/2000, Somaco Construct SRL a deschis un proces de fond funciar împotriva „moştenitoarelor” şi a comisiilor de fond funciar de la Primăria Lumina şi Prefectura Constanţa. Societatea a cerut instanţei să constate dreptul de proprietate şi de folosinţă, al societăţii, asupra unei părţi din terenul retrocedat ilegal, parte care constituia exploatarea de carieră. Un expert judiciar desemnat de instanţa de judecată a constatat că suprafaţa hotărâtă spre retrocedare în anul 2008 se suprapunea peste 5,5792 de hectare din perimetrul minier, aflate parţial în proprietate şi parţial în folosinţa legală a SC Somaco Construct SRL. În consecinţă, cererea companiei miniere a fost admisă prin Sentinţa Civilă nr. 17.528/12.07.2010. Mai mult, hotărârea a devenit irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 1127/30.09.2011 a Tribunalului Constanţa.

Ionel Haşotti a atacat hotărârea irevocabilă pe calea extraordinară a contestaţiei în anulare, iar Grefa Tribunalului Constanţa, cu o promtitudine mai rar întâlnită, a stabilit un termen foarte scurt şi a emis citaţie către Somaco Construct SRL. Ulterior, însă, fişa sintetică a litigiului a dispărut de pe portalul instanţelor de judecată. În schimb, avocatul Haşotti s-a adresat Curţii de Apel Constanţa cu o cerere de recurs împotriva hotărârii irevocabile, care fusese dată deja în recurs. Era un fel de recurs la recurs, interzis ca atare de art. 299 raportat la prevederile articolului 377 din Codul de Procedură Civilă, precum şi de Decizia nr. 14/16 martie 2009 a Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În ciuda faptului că acţiunea era inadmisibilă, Curtea de Apel Constanţa a admis-o şi a revocat hotărârea irevocabilă (Decizia Civilă 181/C/05 martie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 24738/212/2009).

În acest fel, s-a instituit un nou ciclu procesual. Judecătorii distribuiţi în cauză au respins acţiunea Somaco Construct SRL şi au admis o cerere reconvenţională formulată de Ionel Haşotti, prin care societatea minieră era obligată să dezafecteze şi să ridice de pe terenul retrocedat construcţiile (care nici nu existau, dar nu a mai verificat nimeni acest aspect), agregatele şi echipamentele industriale sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 50 de lei pe zi de întârziere (daune care, ulterior, au fost majorate la 500 de lei/zi de întârziere). Totodată, Somaco Construct SRL a fost obligată să sisteze orice operaţiune de exploatare a terenului, sub sancţiunea plăţii altor daune cominatorii, de aceeaşi valoare.  Sistarea operaţiunilor miniere s-a dispus prin încălcarea Legii Minelor, care prevedea limitativ cazurile în care se putea dispune o astfel de măsură. Retrocedarea terenurilor miniere, care în sine era interzisă de art. 4 alin. 1 din Legea 1/2000, nu era prevăzută drept cauză de sistare a operaţiunilor miniere în Legea Minelor.

De-a lungul timpului, Primăria Lumina şi Prefectura Constanţa au deschis trei procese pentru revizuirea hotărârii ilegale de retrocedare din anul 2008. La baza acestor demersuri au stat invocarea licenţei miniere a companiei Somaco Construct SRL sau numeroase înscrisuri emanate de la Arhivele Naţionale. Documentele de arhivă atestau că Nicolae Tudorancea a încheiat un contract provizoriu de vânzare-cumpărare a terenului său în anul 1938. De asemenea, atestau că, în 1946, soţia supravieţuitoare şi doi dintre cei şapte copii ai săi au figurat pe lista ţăranilor săraci, cu proprietăţi agricole ZERO, propuşi la împroprietărire, pentru a-şi putea duce traiul. Maria Tudorancea a fost împroprietărită efectiv la reforma agrară cu un hectar de teren, în vreme ce fiii ei, Dumitru şi Aurel, au fost trecuţi în listele ţăranilor admişi la împroprietărire cu câte cinci hectare de teren.  Toate cele trei cereri de revizuire au fost respinse din considerente procedurale (instanţa a apreciat că actele de arhivă trebuiau prezentate la momentul procesului iniţial, ca să poată fi luate în considerare).

În ciuda soluţiilor obţinute în instanţele de judecată, clientele avocatului Haşotti nu au intrat în posesia terenului până în anul 2016. Principalul impediment l-a constituit constatarea specialiştilor de la OCPI Constanţa că terenul hotărât spre retrocedare se suprapunea parţial peste mai multe proprietăţi private, inclusiv peste proprietatea Somaco Construct SRL. În anul 2011, Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra pământului a emis, sub semnătura prefectului de atunci, Claudiu Palaz, o hotărâre prin care a respins punerea în posesie a „moştenitoarelor”. Doi ani mai târziu, când la cârma Prefecturii se afla Eugen Bola, cunoscut colaborator politic al senatorului Puiu Haşotti, hotărârea a fost revocată de acesta. Însă, din punct de vedere legal, un act administrativ, odată intrat în circuitul civil, nu mai poate fi revocat de emitentul său. Deşi Somaco Construct SRL a deschis un proces cerând anularea hotărârii ilegale a lui Bola, instanţele de judecată au respins această cerere. Prefectul în funcţie la momentul acelui proces, Radu Volcinski, a susţinut în notele scrise depuse la instanţă că intenţionează să găsească o modalitate prin care să fie respectate prevederile articolului 4 aliniatul 1 din Legea 1/2000, care, reamintim, interzice retrocedarea terenurilor ocupate de exploataţiile miniere active. După ce a câştigat procesul, Volcinski a uitat de declaraţia sa de intenţie, negăsind până la finele mandatului său o variantă de respectare a legii.

Profitând de blocajul administrativ în privinţa procedurilor de punere în posesie asupra terenului minier, avocatul Ionel Haşotti a deschis un proces împotriva Primăriei Lumina şi a Prefecturii Constanţa, cerând contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului retrocedat prin fraudă la lege pentru întreaga perioadă în care nu s-a putut face punerea în posesie a „moştenitorilor”. Pentru a dezlega fondul cauzei, Judecătoria Constanţa a cerut unui expert minier de la Petroşani să calculeze valoarea de piaţă a redevenţei miniere pentru suprafaţa retrocedată. Deşi expertul minier a specificat în raportul său că redevenţa, indiferent de valoarea ei de piaţă, nu se cuvine unor persoane fizice, ci doar statului român, Judecătoria Constanţa a acordat daune de 500.000 de euro către clienţii avocatului Ionel Haşotti, raportat la ce nu li se cuvenea acestora. Suma în cauză trebuie achitată în solidar de Primăria Lumina şi Prefectura Judeţului Constanţa.

Printr-un demers distinct, acelaşi avocat a solicitat daune cominatorii de la Somaco Construct SRL, la începutul acestui an, pe motiv că nu ar fi dus la îndeplinire hotărârea judecătorească prin care societatea a fost obligată la evacuarea echipamentelor, demolarea clădirilor şi sistarea activităţilor extractive de pe terenul retrocedat prin fraudă la lege. Reprezentanţii societăţii susţin, însă, că au îndeplinit toate obligaţiile stabilite în sarcina lor, mai ales că unele erau oricum lipsite de obiect (în speţă, demolarea clădirilor care nu au existat niciodată). Ei au cerut înscrierea în fals a proceselor-verbale de executare silită întocmite în lipsa lor de un executor judecătoresc angajat de „moştenitori”, precum şi a titlului executoriu în sine. De data aceasta, cererea Somaco Construct SRL a fost admisă de Judecătoria Constanţa. Scandalizat de soluţie, avocatul Ionel Haşotti a formulat cerere de recuzare a judecătoarei Alina Jurubiţă învestită cu soluţionarea cauzei, pe considerentul unei atitudini duşmănoase pe care ar fi manifestat-o faţă de persoana sa, de-a lungul timpului. Înainte de a se pronunţa o soluţie faţă de cererea de recuzare, Ionel Haşotti a depus şi o cerere de strămutare a dosarului de judecată. Procesul a fost strămutat la Judecătoria Babadag.

În urmă cu aproximativ o săptămână, compania minieră a fost anunţată că „moştenitorii” reprezentaţi convenţional de Ionel Haşotti au fost puşi în posesia terenului retrocedat în favoarea lor în urmă cu opt ani. De data aceasta, OCPI Constanţa a dat undă verde procedurilor, după ce ani de zile susţinuse că nu se poate face punerea în posesie deoarece amplasamentul stabilit pentru retrocedare se suprapune peste mai multe proprietăţi private, cu titluri perfect valabile. Aşa cum este de aşteptat, soluţia administrativă va conduce la o nouă suită de procese extrem de tensionate, mai ales că şi drumurile de exploatare folosite de compania minieră au fost trecute în posesia clienţilor lui Haşotti. De asemenea, autorităţile administrative nu au ţinut cont de somaţia de a scădea cinci hectare din suprafaţa retrocedată, pentru care s-a făcut dovada cu acte de arhivă că au fost retrocedate deja către alţi moştenitori ai lui Nicolae Tudorancea (bătrânul a avut şapte copii şi numeroşi nepoţi şi strănepoţi care au obţinut deja terenuri în compensare la Sibioara, Mihail Kogălniceanu şi Săcele).

Între timp, şi procurorii cercetează abuzurile reclamate de Somaco Construct SRL. O parte din dosarele penale s-au închis, pe considerentul prescrierii răspunderii penale. Însă procurorii anticorupţie au ridicat de la Tribunalul Constanţa, în prima parte a acestui an, dosarul de judecată în care a fost revocată, în recurs, hotărârea irevocabilă constitutivă de drepturi pentru Somaco Construct SRL. Reamintim că instanţa Curţii de Apel Constanţa a încălcat articolele 299 şi 377 din Codul de Procedură Civilă, precum şi Decizia nr. 14/2009 a Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la instigarea avocatului Ionel Haşotti de a nu ţine cont de această soluţie, pe considerentul că ar fi singulară. Decizia ÎCCJ nu era singulară, dar cu certitudine era, şi încă este, obligatorie în toate instanţele de judecată din România.

 

Comments

comments

Exclusiv

Bărbierul din Agigea. Primarul Maricel ”sifonează” fondurile europene pentru pescuit la mafia sa personală

Adrian Cârlescu

Publicat

la data de

Scris de

Din nou despre fondurile europene pentru pescuit de care și-a bătut joc Asociația Grup Local Dobrogea Sud, condusă de edilul din Agigea, Cristian Maricel Cîrjaliu! De data aceasta, vorbim de ultima speranță a primarului PSD-ist de a dirija fondurile din programul aflat acum în derulare spre comunitatea pescărească. Să rămână, măcar de data aceasta, ceva palpabil în urmă, iar nu ca data trecută doar patru ediții de festival pe vremuri ploioase și fără niciun folos pentru pescari. Asociația condusă de Cîrjaliu a selectat deja un proiect pentru construirea unei pensiuni pescărești. Dar, ce să vezi!,  fondurile vor merge tocmai la mafia personală a primarului din Agigea. Vorbim aici de directorul de la Agigeaserv Util, societatea Primăriei. Belghiz Bolat, directorul în discuție, a fost angajatul Asociației Grup Local Dobrogea Sud. Acum, soția sa urmează să primească bani europeni din fondurile controlate de asociație. Pensiunea pescărească va fi ridicată pe un teren concesionat de la Primărie, pe malul lacului Agigea, cu statut de rezervație naturală. Acest statut e doar pe hârtie, pentru că în realitate, zona a fost inclusă într-un PUZ controversat, la inițiativa lui Cîrjaliu, în dauna evidentă a mediului înconjurător.  

Bani de la UE pentru comunitățile pescărești

Într-un articol trecut (vezi AICI), am explicat pe larg filozofia aplicată de Uniunea Europeană pentru încurajarea sectorului piscicol din țara noastră. Prima etapă de infuzie a fondurilor din programul operațional pentru pescuit (POP) trebuia să se deruleze între 2007 și 2013. Din motive specific românești, programul a început de facto în 2012 și s-a încheiat în 2016, cu rezultate deloc satisfăcătoare. Din 2016, se implementează, cu o întârziere de doi ani, un nou program operațional pentru pescuit și afaceri maritime (POPAM), în exercițiul căruia ne aflăm în momentul de față.

Fondurile europene pentru pescuit sunt gestionate de o autoritate de management din subordinea ministerului român al agriculturii. Pentru a se asigura că banii vor ajunge să acopere nevoi reale, Uniunea a rezervat comunităților pescărești un rol privilegiat. Astfel, pescarii au fost încurajați să înființeze asociații de tip FLAG cu rolul de a elabora strategii de dezvoltare locală și de a selecta proiectele relevante la nivel local, în vederea finanțării din fonduri europene.

FLAG-ul condus de Cîrjaliu a prăpădit primele fonduri      pe festivaluri și salarii

În anul 2013, profitând de această oportunitate, primarul din Agigea s-a cățărat în fruntea pescarilor sud-dobrogeni. În calitate de președinte al Asociației Grup Local Dobrogea Sud, Maricel a ajuns să coordoneze o strategie de dezvoltare în valoare de 3,5 milioane de euro. Ce s-a ales de bani v-am spus în articolul trecut: absorbția fondurilor a fost de 17%, acesta fiind al doilea cel mai prost rezultat la nivel național. La ”comunitățile pescărești” au ajuns doar 14% din bani. Însă pescarii nu s-au ales nici măcar cu o undiță sau cu un cârlig. Nimic. Toți banii s-au tocat pe muzică așa-zis pescărească, în două festivaluri, unul la Eforie și altul în Vama Veche, fiecare cu câte două ediții organizate la începutul și la sfârșitul sezonului estival 2015. Diferența de 3% a cheltuit-o asociația condusă de Cîrjaliu, pe salarii și diverse. Printre salariați s-a aflat și Belghiz Bolat, directorul de la Agigeaserv Util.

Banii din noul program operațional merg la nevasta lui Belghiz Bolat

În momentul de față, după cum am arătat mai sus, ne aflăm în exercițiul unui nou program operațional. Asociația condusă de primarul PSD-st de la Agigea a obținut banii să întocmească o nouă strategie locală și dreptul să se ocupe de implementarea ei. Belghiz Bolat nu mai este angajatul FLAG-ului. Însă o firmă deținută de soția sa a fost deja selectată pentru a primi aproximativ 190.000 de euro din fondurile alocate strategiei. Este vorba de Aybo Pescuit și Turism SRL Agigea, deținută de Cătălina Ionela Bolat, care vrea să ridice o pensiune pescărească, regim de înălțime P+1, pe un teren de 566 de metri pătrați concesionat de la Primărie, pe malul lacului Agigea. 

Maricel Cîrjaliu a aprobat ca banii europeni să ajungă la soția lui Bolat

Aybo Pescuit și Turism SRL a fost înființată pe 10 august 2018, exact în scopul accesării fondurilor de pescuit gestionate de FLAG-ul din Agigea. O lună mai târziu, cu acordul Consiliului Local, societatea a devenit titulară în contractul de concesiune nr. 7161/08.04.2016. Practic, soția lui Belghiz Bolat a preluat o concesiune acordată de Primărie, unei terțe persoane, cu doi ani înainte de înființarea firmei Aybo Pescuit și Turism SRL.  Acest contract a fost încheiat în baza unei licitații publice organizate pe 4 aprilie 2016. Anunțul de licitație se găsește și acum pe site-ul Primăriei. Terenul măsoară 566 de metri pătrați și se află în prima linie de la lac. 

La câteva luni după ce a obținut terenul în concesiune, mai exact pe 18 noiembrie 2018, soția lui Bolat a solicitat de la APM Constanța acordul de mediu pentru proiectul ”Construire pensiune turistică P+1 cu specific pescăresc, împrejmuire teren și bazin vidanjabil”. Cu toate avizele obținute, firma Aybo a aplicat la Asociația Grup Local Dobrogea Sud, pe măsura 3, care se referă la ”sporirea valorii adăugate a produselor pescărești”. Pe 12 februarie 2019, președintele prim-pescar, Cristian Maricel Cîrjaliu a aprobat selectarea proiectului. Pe 19 februarie 2019, proiectul a fost înscris într-o listă finală, fiind transmis autorității de management a programului operațional, prin care vin banii Europei. Obiectivul a fost atins. Noile fonduri nu se vor mai prăpădi pe festivaluri inutile. Din banii Europei se va construi un obiectiv concret, însă nici de această dată pescarii veritabili nu se vor alege cu nimic. Toți banii merg la fostul angakat al asociației conduse de Cîrjaliu. Să fie acolo, în familie!

O rezervație naturală, distrusă de interese imobiliare

După cum spuneam mai sus, locul ales pentru ridicarea pensiunii se află pe malul lacului Agigea. Formal, lacul Agigea este rezervație naturală. Încă din anul 2008, primarul Maricel Cîrjaliu a plănuit să invadeze vecinătatea directă a rezervației, în scopul dezvoltării turistice. În 2012, în mod total inexplicabil, Agenția de Protecție a Mediului din Constanța a emis aviz fără raport de mediu pentru un PUZ întocmit de Primăria Agigea în zona rzervației. În baza acestui act, terenurile de lângă lac au fost introduse în intravilan. După ce a rezolvat această problemă în mod miraculos, Maricel a obținut fonduri pentru a trage curent și apă. La un moment dat, edilul s-a plâns presei că autoritățile centrale nu au vrut să-i aprobe o inițiativă… am spune noi, de-a dreptul bolnavă, prin care insul dorea să betoneze malurile lacului cu statut de rezervație naturală. Chiar și așa, Maricel nu s-a descurajat. El a lotizat terenurile de lângă lac și a organizat zeci de licitații publice în vederea concesionării. La un moment dat, un consilier local din gașca lui Maricel a fost ridicat pe sus de procurorii DNA, din locul în care negocia șpăgi pentru a aranja câștigarea unor licitații de concesiune în PUZ-ul lacului. După cum s-a consemnat în stenogramele din dosarul penal, șpăgarul susținea că toate licitațiile pentru terenurile din zonă sunt trucate. Coruptul din anturajul lui Maricel a fost condamnat, fără a mai turna pe nimeni. Vorbele pe care le spusese la negocierea șpăgilor au rămas fără urmări. Ceva probleme vor fi fost, de vreme ce, iată, în 2018, nevasta lui Bolat a preluat fluierând un astfel de contract de concesiune, încheiat în 2016.

Belghiz Bolat a fost angajatul cumnatei lui Maricel

Este evident că toată afacerea este un aranjament ordinar de la un capăt la altul. Belghiz Bolat este un intim al primarului Maricel și asta explică pe deplin și salariile pe care le-a încasat de la FLAG, și concesiunea preluată în 2018 pe malul lacului, și selectarea soției pentru a beneficia de 190.000 de euro din strategia pentru pescuit. Relațiile dintre cei doi coboară adânc în timp. Bolat este fiul unui frizer din Agigea. El a terminat Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța, în anul 2007, cu o diplomă de inginer mecanic. În loc să se îndrepte spre zona navigației, s-a angajat, ca inginer, la firma Crisbo Service SRL, care era deținută de Cristiana Cîrjaliu, cumnata lui Maricel.

La începutul anului 2008, Belghiz este plantat ca inginer la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri, din subordinea Consiliului Județean Constanța. Consiliul era condus de Nicușor Constantinescu, prieten de nădejde al lui Maricel Cîrjaliu. Însă Maricel, deși învârtea afaceri pe picior mare, era un simplu consilier local, care năzuia să ajungă primar. Războiul pe care îl ducea cu Ion Ioniță, primarul în funcție, era unul crâncen. Cum orice vot conta, Cîrjaliu s-a decis să îl includă pe Belghiz Bolat pe un loc eligibil pe lista de candidați a PSD-ului pentru Consiliul Local. În mai multe ocazii, s-a lăudat în presă că este singurul candidat care promovează un membru al comunității musulmane. În 2008, Maricel a devenit primar. Belghiz a devenit consilier local.

Băiatul frizerului a moștenit o avere fabuloasă

Un an mai târziu, părinții lui Bolat au făcut o donație Primăriei. Ei au cedat două terenuri în zona de vest a localității. Primăria a acceptat donația, sub motivația de a înființa un drum public, în speță strada Dropiei. Ulterior, în zonă a apărut un cartier de vile. Pe 12 august 2010, Bolat a fost numit director la Agigeaserv Util, o întreprindere publică deținută de Comuna Agigea, care se ocupă de lucrările din localitate, plătite de la buget. An de an, îi trec milioane de lei printre degete. Din declarațiile de avere depuse de-a lungul anilor în această calitate, aflăm că acesta a moștenit în anul 2014, după decesul mamei, o adevărată comoară imobiliară, respectiv cote proporționale dreptului său de urmaș din trei case cu o suprafață construită totală de 600,50 de metri pătrați, un apartament de 77 mp și terenuri intravilane în suprafață de 14.022 de metri pătrați. În 2017, după mai multe dezmembrări și vânzări de case și terenuri, tipul s-a decis să scape de întreaga avere, care era compusă atunci din cote în 18 terenuri intravilane, în suprafață de 12.009 mp, într-o casă și un apartament. Toate bunurile au fost donate tatălui său, rămânând în familie. După ce a devenit oficial sărac lipit pământului, Belghiz Bolat a concesionat un teren de 300 de metri pătrați de la Primărie. În ultima sa declarație de avere, din 2019, acesta apare în continuare fără casă și fără terenuri în proprietate. În schimb, a declarat câștiguri salariale de 69.564 de lei (adică 5.797 de lei net/lună). Soția sa a câștigat 48.000 de lei (adică 4.000 de lei net/lună).

Sora lui Belghiz, angajată la Primărie

Tatăl lui Belghiz Bolat, bătrânul frizer al localității, figurează titular în mai multe investiții imobiliare pe raza comunei. De asemenea, sora lui Belghiz, care se numește Filis Bolat, și-a ridicat de curând o casă de 181 de metri pătrați. Ea a lucrat o perioadă în Primăria Agigea, la serviciul de taxe și impozite. În declarația de avere depusă în această calitate în anul 2016, Filis menționează 22 de terenuri intravilane. În mare parte, este vorba de terenuri pe care le deținea împreună cu fratele și tatăl ei, după decesul mamei. Însă, în listă apar și 4 terenuri pe care le-a dobândit în anul 2015, prin donație. Situația ei particulară ne arată că nu contează dacă te-ai născut în familia unui frizer. Dacă ai noroc, te poți trezi cu donații de mii de metri pătrați de la cine știe cine. Păi se întâmplă, nu-i așa?

 

Comments

comments

Continuă să citești

Exclusiv

(VIDEO) La Cernavodă s-a răsturnat căruța cu… ignoranți. Primarul habarnist, cartierul Columbia și rețelele de proxeneți

Adrian Cârlescu

Publicat

la data de

Scris de

Primarul din Cernavodă, Liviu Negoiță, s-a făcute de râs într-un videoreportaj difuzat de postul de televiziune Kanal D. Acesta nu cunoștea absolut nimic despre un fenomen reflectat tot mai intens în presa internațională, anume că un număr impresionant de tinere din orașul pe care îl conduce au fost și sunt traficate pentru servicii sexuale, de rețele de proxenetism cu bazele în Cernavodă. Negoiță a declarat, cu o mimică de elev prost, dar agasat că i se pun întrebări incomode, că nu știe nici măcar de unde vine numele cartierului Columbia. În mijlocul interviului, edilul s-a supărat subit pe un angajat al Primăriei, pe care l-a tratat ca pe ultimul negru de pe plantație. După ce s-a răcorit cu angajatul, arătându-i cine e șeful în zonă, primarul s-a îndreptat glonț spre vicele său, Șerif Cârjali, șuierându-i acestuia printre dinți, într-un stil băiețesc, de cartier, că ei doi vor avea probleme. Negoiță nici nu a băgat de seamă că incidentul era filmat, din spatele său, de cameramanul Kanal D.

Jurnaliștii de la Kanal D au realizat un videoreportaj, în care au sugerat că orașul Cernavodă se apropie ca profil de Caracal, locul terifiant al asasinării Alexandrei Măceșanu. Ei au plecat în investigația lor de la un material difuzat de publicația The Guardian, care a intervievat familia unei fete traficate din cartierul Columbia. În materialul The Guardian se afirma că 7 fete din 10, din Cernavodă, ajung să practice prostituția. Jurnaliștii Kanal D au plecat pe urmele acestei informații șocante, la Cernavodă. Coordonatele au fost stabilite din capul locului, pe baza unor scurte interviuri acordate de trecători. Întreaga suflare din oraș cunoștea problema, însă persoanele intervievate pe stradă au spus aproape la unison că se tem să ofere detalii concrete.

În piațeta din fața Primăriei, jurnaliștii Kanal D au fost întâmpinați de viceprimarul Șerif Cîrjali, care a acceptat bucuros să vorbească în fața camerei. Acesta a recunoscut existența fenomenului, dar a subliniat că informațiile n-ar mai fi de actualitate. ”Cernavoda este curată, nu mai vedem pe stradă, v-am spus, am monitorizat tot orașul, vedeam dacă ar fi fost prostituate pe străzi.” – a spus Cîrjali. Acesta a recunoscut că în trecut, în cartierul Columbia, ar fi existat rețele de proxenetism, ”curve” și persoane rău famate, însă a dat asigurări că zona s-a schimbat atât de mult încât el s-ar muta acolo.

Nu de aceeași părere a fost edilul Liviu Negoiță, care – în mod evident deranjat de subiect – a declarat că nu cunoaște nimic despre infracționalitate. El l-a certat pe reporterul Kanal D că îi pune întrebări tendențioase și a subliniat că ”în absolut toate cartierele din Cernavodă trăiesc oameni civilizați”. Înainte să bage gunoiul sub preș, Negoiță a mai spus că nu știe nici măcar de unde vine numele cartierului Columbia.

Răspunsurile primarului sunt o dovadă a derivei intelectuale și morale în care se află conducerea acestui oraș, care nici măcar nu realizează dimensiunile unui fenomen care ține întreaga suflare în frică. Lipsa busolei intelectuale a primarului se observă și din incapacitatea sa de a explica, măcar cât un elev de liceu, de unde vine numele cartierului Columbia, mai ales că acest nume face parte din istoria localității, obligatoriu de știut de unul care se pretinde pregătit să o conducă. Ei bine, numele Columbia provine dintr-o perioadă istorică în care orașul Cernavodă era cea mai industrializată localitate din județul Constanța. În 1901, în prejma localității, pe malul Dunării, în zona denumită atunci ”Zăvoiu”, a fost înființată una din cele mai moderne rafinării petroliere din România. În 1913, rafinăria a început să lucreze în parteneriat cu Societatea de Petrol Franco-Română Columbia, care în urma unei fuziuni avea să integreze și activele de la Cernavodă. Din acest motiv, rafinăria de la Cernavodă, care se numise până atunci Traian, a primit numele oficial: rafinăria Columbia.

În 1929, pe fondul crizei economice, unitatea a fost închisă, iar instalațiile petroliere au fost demontate. Dealul pe care funcționase aceasta a continuat să poarte numele Columbia. În 1950, pe dealul Columbia, golit de instalații, a fost organizată o colonie de muncă forțată, unde au fost aduși deținuți politici pentru a săpa canalul Dunăre-Marea Neagră. Construcția canalului vechi a durat până în 1953, timp în care, în medie, s-au aflat aici 20.000 de deținuți politici. În 1953, la Columbia s-au petrecut atrocități crunte, săvârșite de comandantul Florian Cormoș și de brigadierul șef Nicolae Cârcu. Acesta din urmă obișnuia să-i curenteze pe deținuți și să-i violeze. De multe ori îi bătea cu o bâtă pe ”bandiții” internați la infirmerie, pe motiv că ar sabota măreața lucrare socialistă. Din ordinul lui Cormoș, mai mulți deținuți care sufereau de epilepsie au fost udați cu furtunul și scoși la muncă pe un ger cumplit, pe o faleză înaltă a Dunării, la o carieră de piatră. Mulți din aceștia au decedat. Un alt deținut a fost ținut în carceră până când picioarele i s-au cangrenat și i-au putrezit în bocanci. Alți deținuți au fost ținuți câte 18 ore la muncă, fără mâncare și apă, pierzându-și viața în acel regim de exterminare. Cormoș și Cârcu au fost arestați pentru acte de teroare în 1953, la pachet cu torționarii de la Midia, Poarta Albă și Salcia. Deși au fost condamnați la moarte de un tribunal militar, Gheorghe Gheorghiu-Dej, stalinistul dement care conducea atunci România, le-a comutat pedeapsa în muncă silnică pe viață. După doi ani, torționarii au fost eliberați din ordinul lui Alexandru Drăghici, șeful Securității, fiind trimiși în case de tratament și apoi reintegrați în muncă pe linia de penitenciare, cu drept de pensie și pentru perioada de detenție.

După ororile de la canalul vechi, lagărul de exterminare de la Columbia a fost transformat în colonie penitenciară pentru deținuții de drept comun. În anii 70, dealul a fost terasat, iar aici au fost construite blocurile comuniste care formează acum cartierul Columbia. Presa internațională susține că din acest cartier se racolează intens tinere pentru industria sexuală occidentală. După cum am expus mai sus, primarul localității, care colectează voturi importante din cartierul Columbia, bagă gunoiul sub preș, negând total o realitate care țipă în presa occidentală. Cernavodă este un oraș cu un buget impresionant. Drama acestor fete nu-i mișcă deloc pe liderii locali Liviu Negoiță, Șerif Cîrjali și Marian Iordache, care conduc Primăria într-o formă de triumvirat, tocând banii pe petreceri, iar în trecut pe achiziții de electronice și electrocasnice de la un coafor (vezi AICI).

 

Comments

comments

Continuă să citești

Exclusiv

Primăria Năvodari minte cu nerușinare în procesul taxei abuzive de două milioane de euro

Adrian Cârlescu

Publicat

la data de

Scris de

Primăria Năvodari se luptă cu toate armele, inclusiv cu un întreg arsenal de minciuni sfruntate, pentru a menține în ființă o taxă abuzivă de două milioane de euro. Ultimul asalt din acest război irațional s-a consumat ieri la Tribunalul Constanța, în fața unui complet specializat în cauze penale. Avocata Primăriei Năvodari a răspuns cu o serie de mistificări și enormități acuzațiilor aduse de Parchetul Curții de Apel Constanța, de statul român (prin Ministerul de Finanțe), de Apele Române și de societatea taxată abuziv cu două milioane de euro. De asemenea, reprezentanta convențională a Primăriei a combătut constatările Parchetului, ale Curții de Conturi, ale comisiei de abuzuri a Senatului, ale Direcției Antifraudă Fiscală, ale Ministerului Administrației și Internelor, ANAR și MFP. Instituțiile statului sunt în eroare – a sugerat avocata combinată cu cea mai problematică Primărie din acest județ, care a fost condusă de doi primări încarcerați pentru fapte de corupție, și de actualul, nu tocmai străin de aceleași probleme.

Rețeta de furat terenuri de la stat

Minciunile mai noi, pe care le vom trece mai jos în revistă, altoiesc minciuni mai vechi, concepute de fostul primar penal din Năvodari, Nicolae Matei. Cuvântul ”penal” nu este o figură de stil. Tipul a fost condamnat pentru fapte de corupție, a stat o vreme închis la Poarta Albă, iar acum, deși este liber ca pasărea cerului, este inculpat în alte dosare penale de răsunet care vizează retrocedări frauduloase de terenuri, sifonarea banilor publici și furtul taberei de copii de la Năvodari. Marea rețetă a lui Nicolae Matei, pe care am prezentat-o în repetate rânduri în Ordinea.Ro, se referă la însușirea frauduloasă a unor terenuri de stat, de pe malul mării, din tabăra de copii și de pe malul lacului Siutghiol, în proprietatea Primăriei, urmată de înstrăinarea acestora. De pildă, terenurile din tabăra de copii, care sunt terenuri de stat atribuite în folosință sindicatelor din România încă din perioada comunistă, au fost înscrise fraudulos în inventarul bunurilor private ale Orașului Năvodari, pe baza unei simple hotărâri de Consiliu Local inițiate de Matei. În pasul doi, consilierii locali au votat ca aceste terenuri furate de la stat să fie transmise în proprietatea unei societăți, în care Orașul Năvodari primea 40% din acțiuni, iar o firmuliță a cumnatului fără forme legale al lui Matei primea controlul absolut, cu 60%.

Nicolae Matei și Florin Chelaru, în vremurile în care se considerau puternici și dezlegați.

Jaful imobiliar de la Siutghiol

Patentul descris mai sus a fost aplicat de Nicolae Matei și în privința terenurilor de stat de pe malul lacului Siutghiol. Tot malul, dar și hălci întregi din lac, așa cum ar fi zona de stuf de la Mamaia-Sat, despre care am scris AICI, au fost inventariate din pix în proprietatea Primăriei, deși aparțineau prin Constituție și prin lege organică domeniului public de stat. O mică parte din terenul furat de la stat se află între luciul de apă și complexul de vile Verona, al societății Somaco Construct SRL. Pe această porțiune, malul lacului fusese consolidat de Somaco Construct, cu avizul Apelor Române emis în anul 2007. Vorbim de o construcție permanentă, în speță de o platformă de consolidare, cu piatră de carieră în subsol și un strat uniform de nisip la nivelul solului. Toată investiția a fost plătită de Somaco, deoarece Apele Române au motivat că nu au bani.

Amendă pentru construcție neautorizată

În luna martie 2012, Primăria a intabulat terenul furat de la stat. La scurt timp, autoritatea locală a amendat societatea cu 40.000 de lei pentru construcție neautorizată/ amenajarea terenului și a obligat-o să procedeze la demolare. Somaco a depus plângere contravențională la instanță, apărându-se cu avizul obținut de la Apele Române. Amenda nu a fost anulată, ci a fost redusă la 1.000 de lei. Însă, cel mai important lucru, instanța a respins demolarea. Nicolae Matei a insistat, emițând dispoziția de primar 1015/08.08.2012, prin care obliga societatea să demoleze construcțiile neautorizate: spații verzi, alei pietonale, plajă, dușuri, 4 cheuri de amarare. Dușuri și cheuri de amarare erau din pix, pentru nu existau la fața locului, iar spațiile verzi și aleile nu sunt supuse autorizării, potrivit legii române. Dispoziția lui Matei a fost desființată de instanță.

O suceală de două milioane de euro

Pe 12 august 2012, enervat la culme de îndrăzneala firmei Somaco, Nicolae Matei a trimis pe adresa acesteia o decizie de impunere fiscală de două milioane de euro. Primăria s-a sucit, susținând acum că nu ar fi vorba de o construcție permanentă, ci de o depozitare provizorie de materiale de construcții. Un fel de grămezi neconsolidate de piatră și nisip. Deși devenise, și încă în mod fraudulos, proprietară pe teren în martie 2012, Primăria a o pretins taxa retroactiv, din anul 2010.

Procurorul Teliceanu constată că nu s-a depozitat nimic

Procurorul Viorel Teliceanu a constatat că niciodată terenul nu a fost ocupat cu materiale de construcții, cum au mințit funcționarii lui Matei

Evident că grămezile n-au existat niciodată. Faptul că pe teren nu s-au depozitat niciodată materiale de construcții a fost reținut pentru prima dată de Parchetul Judecătoriei Constanța, în anul 2016. În ciuda constatării sale, procurorul de caz, Viorel Teliceanu, a clasat dosarul penal pe baza unui viciu procesual, fără a îndrepta paguba suferită de această societate. Vorbim aici de debitul principal de două milioane de euro, care a rămas în ființă, de accesorii de încă două milioane de euro, de sechestrul pus pe bunuri și pe conturi, dar și de imposibilitatea firmei de a mai participa la licitații.

Falsul intelectual, constatat de Parchetul Curții de Apel

În 2017, cazul a fost preluat de Parchetul Curții de Apel Constanța, care a constatat că susținerea Primăriei cu privire la depozitarea de materiale este un fals intelectual. Funcționarii implicați în săvârșirea faptelor penale, deși au recunoscut că nu au văzut niciodată grămezile, nu au mai putut fi trimiși în judecată, din cauza prescripției. Însă, de data aceasta, Parchetul a cerut instanței să anuleze decizia de impunere falsificată intelectual.

Procurorul de ședință s-a erijat în avocat al Primăriei

Într-o primă fază, decizia falsă de două milioane de euro a fost desființată de Judecătoria Constanța. Însă Primăria Năvodari, condusă de Florin Chelaru, tovarășul politic al fostului primar penal Matei, a depus o contestație la Tribunal. Cererea a fost admisă și astfel dosarul a fost returnat Judecătoriei, în vederea rejudecării. În mod bizar, procurorul de ședință, așa cum rar se întâmplă, a pledat împotriva șefilor săi de la Parchet. El a ținut partea Primăriei, arătând că aceasta este proprietara terenului și ca urmare decizia de impunere n-ar trebui desființată. Ce treabă avea regimul de proprietate? Adică ce? Faptul că terenul ar fi al Primăriei, înseamnă că funcționarii acesteia pot emite decizii prin fals intelectual, susținând în mod mincinos că au fost grămezile care n-au fost de fapt pe teren?

4 contestații. Statul român intră în proces

Soluția generată de această conduită a fost atacată cu patru contestații, de Parchetul Curții de Apel Constanța, de statul român prin Ministerul Finanțelor Publice, de Apele Române și de societatea Somaco Construct. Interesul statului este acela de a-și afirma dreptul de proprietate asupra terenurilor de pe malul lacului, pe care le revendică și într-un proces civil inițiat încă din 2018.

După cum am arătat în partea introductivă a articolului de față, această contestație s-a judecat ieri, la Tribunalul Constanța. De data aceasta, Parchetul a fost reprezentat de un procuror de ședință bine pregătit profesional, care a susținut, așa cum era firesc, propria contestație a Parchetului și admiterea celorlalte contestații din dosar. Primăria Năvodari a combătut toate evidențele din proces, care se bazează, așa cum am spus, pe constatări ale Parchetului, ale Curții de Conturi, ale Direcției Antifraudă Fiscală, ale comisiei de abuzuri a Senatului României etc. Toate aceste instituții spun că terenul pentru care s-a emis taxa fiscală aparține de drept statului român și că niciodată nu a fost ocupat cu grămezi de materiale.  

Aberații

Aici intervine minciuna altoită a Primăriei Năvodari, care a susținut că nu se opune și nu contestă dreptul de proprietate al statului asupra cuvetei și zonei de protecție a lacului, mistificând însă că proprietatea Primăriei ar fi undeva în spatele zonei de protecție. În realitate, terenul în discuție se suprapune fix peste cuveta lacului și peste zona de protecție, cum atestă toate dovezile. Primăria a evocat dreptul său de proprietate asupra terenului, pe motiv că a obținut intabularea. Însă, la momentul de față, neexistând cadastru general la nivelul țării, încă nu se aplică prevederea din Codul Civil conform căreia intabularea va deveni dovadă a proprietății. Până atunci, Primăria trebuie să exhibe un titlu pentru dreptul său de proprietate, care nu poate fi o adeverință sau o hotărâre confecționată în regie proprie. Legea spune că în domeniul privat al localităților pot fi înscrise doar bunuri dobândite legal. Însă Primăria nu a dobândit legal aceste terenuri și nici nu le putea dobândi, în absența unui act de dezafectare din domeniul public al statului sau a unui act de transfer între stat și UAT. Așa ceva nu există, iar dacă ar fi existat, cu siguranță Primăria și-ar fi prezentat dovezile în fața instanței. 

Avocata Primăriei a continuat seria mistificărilor, evocând un raport de expertiză întocmit în anul 2013. Ea a susținut că raportul ar confirma ocuparea terenului de către Somaco Construct SRL cu spațiu verde, hidranți, alee, banner publicitar etc. O fi, nu contestă nimeni. Dar decizia de două milioane de euro s-a dat pentru depozitarea de materiale de construcții, nu pentru depozitarea de iarbă, nu pentru depozitarea unei alei și nu pentru depozitarea unui banner. Ceea ce a omis mistificatoarea să spună este faptul că raportul de expertiză din 2013 atestă fără dubiu că: ”nu s-a identificat nisip de râu și piatră spartă depozitate (în sens tehnic depozitele se definesc ca grămezi neconsolidate de materiale)… Materialele identificate în infrastructura terenului în litigiu nu se aflau depozitate pe teren, ci intrau în componența lucrărilor de consolidare a terenului.”. Treaba e simplă: nu s-a depozitat nisip și piatră, cum a mințit Primăria ca să jupoaie societatea de turism de două milioane de euro. De fapt, aici e esența problemei, că taxa se bazează pe un fals intelectual. Chiar dacă Primăria ar avea dovezi că este proprietara terenului, deși nu are, acest aspect nu poate anula minciuna de două milioane de euro. 

S-au dat în vileag

În sfârșit, avocata Primăriei s-a dat în vileag evocând argumentele legate de plajă, utilizate în trecut chiar de fostul condamnat penal Nicolae Matei. Ea răbufnit că statul român ar încerca să inducă în eroare instanța de judecată susținând că e vorba de o lucrare hidrotehnică, când de fapt Somaco ar fi făcut lucrarea pentru că nu avea plajă în fața vilelor. Păi, chiar așa, dacă vorbim de plajă, unde sunt grămezile de materiale? Unde este caracterul provizoriu al depozitării? Păi ce, venea patronul de la Somaco să mai vândă niște nisip de pe plajă, ca apoi să-l completeze la loc? Și dacă vorbim de extindere în lac, în vederea înființării unei plaje, nu e clar că această ”plajă” reprezintă teren câștigat din cuveta lacului? Orice amenajare în cuveta unui lac, fie că îi spunem plajă, platformă de consolidare, lucrare hidrotehnică sau pur și simplu teren asanat ori câștigat din lac nu schimbă regimul de proprietate al suprafeței în cauză, după cum scrie negru pe alb în lege. Dar, după cum spuneam, avocata lui Matei și-a lui Chelaru a răbufnit la nervi, dând în vileag întreaga situație. Gura păcătosului…

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: