Conecteaza-te cu noi
SEAS

Energie&Mediu

Secretarul de stat George Niculescu, înalt reprezentant al României într-un important for al Comisiei Europene pentru achiziția gazelor

Published

on

George Niculescu

Secretarul de stat George Niculescu va avea calitatea de înalt reprezentant din partea României în Comitetul director ad-hoc prevăzut la art. 4 din Regulamentul (UE) 2022/2576 al Consiliului din data de 19 decembrie 2022 privind consolidarea solidarității printr-o mai bună coordonare a achizițiilor de gaze, prin indici de referință ai prețurilor fiabili și prin schimburi transfrontaliere de gaze, potrivit unui memorandum al Ministerului Energiei, aprobat de Guvern.

Pentru România, este deosebit de importantă operaționalizarea cât mai curând posibil și în condiții optime a Platformei UE pentru achiziția în comun a gazelor naturale, cu participare voluntară din partea companiilor și asigurarea unei distribuții echilibrate a volumelor suplimentare de gaze, se subliniază în Memorandum.

Participarea lui George Niculescu la reuniunile Comitetului director ad-hoc se va realiza în baza mandatului aprobat de Primul-ministru. Pentru activitatea desfășurată în cadrul Comitetului director ad-hoc, înaltul reprezentant va prezenta Rapoarte de informare atât către Primul-ministru, cât și către Președintele României.

În vederea asigurării pregătirii la nivel tehnic a reuniunilor Comitetului director ad-hoc, se va înființa un grup de lucru consultativ la nivelul Ministerului Energiei care va avea în component reprezentanți ai operatorilor piețelor centralizate de gaze naturale din România, ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, ai operatorului de transport și de sistem (SNTG Transgaz S.A.), ai Consiliului Concurenței precum și ai organizațiilor patronale din industriile relevante pentru piața gazelor naturale, atât la nivel de furnizare, cât și la nivel de clienți finali. Grupul de lucru consultativ va fi coordonat de către Secretarul de Stat, George Niculescu, în calitate de înalt reprezentant din partea României în Comitetul director ad-hoc, cu sprijinul Direcției Generale Piețe Electricitate și Gaze Naturale, Eficiență și Riscuri, din cadrul Ministerului Energiei.

Regulamentul stabilește norme temporare cu privire la:

a) instituirea accelerată a unui serviciu care să permită agregarea cererii și achiziționarea în comun de gaze de întreprinderi stabilite în Uniune;

b) platforma de rezervare a capacității secundare și platforme de transparență pentru instalații de GNL și pentru instalațiile de înmagazinare a gazelor;

c) managementul congestiei în rețelele de transport al gazelor.

De asemenea, introduce mecanisme temporare de protecție a cetățenilor și a economiei împotriva prețurilor excesive, prin intermediul unui mecanism temporar de gestionare a volatilității intrazilnice în cazul variațiilor excesive ale prețurilor și un indice de referință ad-hoc pentru GNL, pe care îl elaborează Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER). Totodată, Regulamentul stabilește măsuri temporare, pentru cazul unei situații de urgență în sectorul gazelor, pentru distribuția transfrontalieră echitabilă a gazelor, pentru garantarea furnizării gazelor pentru cei mai importanți consumatori și asigurarea acordării ajutorului de solidaritate transfrontalier.

Platforma UE de achiziționare de energie poate juca un rol esențial în căutarea unor parteneriate reciproc avantajoase care să contribuie la siguranța aprovizionării și să conducă la scăderea prețurilor de import ale gazelor achiziționate din țări terțe, valorificând pe deplin ponderea colectivă a Uniunii. În acest scop, potrivit datelor oferite de investenergy.ro, este esențială o mai bună sensibilizare internațională a furnizorilor de gaze (atât de gaze de conductă, cât și de GNL), precum și a furnizorilor de hidrogen verde din viitor. În special, o coordonare mult mai strânsă cu și între statele membre față de țările terțe prin intermediul Platformei UE de achiziționare de energie ar putea asigura o eficacitate mai mare a ponderii colective a Uniunii, se precizează în Memorandumul Ministerului Energiei. Potrivit art. 3 din Regulament, întreprinderile din sectorul gazelor naturale sau întreprinderile consumatoare de gaze naturale stabilite în Uniune sau autoritățile statelor membre care intenționează să lanseze o licitație pentru achiziționarea de gaze sau să inițieze negocieri cu producători sau cu furnizori de gaze naturale din țări terțe cu privire la achiziționarea de gaze, cu un volum mai mare de 5 TWh/an, informează Comisia și, după caz, statul membru în care sunt stabilite întreprinderile respective cu privire la încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale sau a unui memorandum de înțelegere sau la lansarea unei licitații pentru achiziționarea de gaze. Notificarea în temeiul primului paragraf este efectuată cu cel puțin șase săptămâni înainte de încheierea sau lansarea preconizată sau într-un termen mai scurt, cu condiția ca negocierile să fie deschise mai aproape de data semnării contractului, dar nu mai târziu de două săptămâni înainte de încheierea sau lansarea preconizată. În cazul în care Comisia Europeană consideră că o coordonare suplimentară în ceea ce privește lansarea unei licitații pentru achiziționarea de gaze sau achiziții planificate de gaze de către întreprinderi din sectorul gazelor naturale sau de întreprinderi consumatoare de gaze stabilite în Uniune sau de autoritățile statelor membre ar putea îmbunătăți funcționarea achiziționării în comun sau că lansarea unei licitații pentru achiziționarea de gaze sau achizițiile planificate de gaze pot avea un impact negativ asupra pieței interne, asupra siguranței aprovizionării sau asupra solidarității energetice, Comisia poate emite o recomandare adresată întreprinderilor din sectorul gazelor naturale sau întreprinderilor consumatoare de gaze stabilite în Uniune sau autorităților statelor membre pentru a lua în considerare măsuri adecvate. După caz, Comisia informează statul membru în care este stabilită întreprinderea. Potrivit art. 4 din Regulament, se instituie un comitet director ad-hoc pentru a facilita coordonarea agregării cererii și a achiziționării în comun. Comitetul director ad-hoc este instituit de Comisia Europeană în termen de șase săptămâni de la intrarea în vigoare a Regulamentului; acesta este constituit din câte un reprezentant al fiecărui stat membru și unul al Comisiei. Reprezentanții părților contractante la Comunitatea Energiei pot participa la comitetul director ad–hoc la invitația Comisiei, în toate chestiunile de interes comun. Comisia Europeană prezidează reuniunile comitetului director ad-hoc. Ca atribuții, stipulate în Regulament, Comisia Europeană consultă comitetul director ad-hoc cu privire la proiectul de recomandare menționată mai sus adoptată conform articolului 3 alineatul (2) din Regulament, în special în ceea ce privește măsura în care achizițiile relevante de gaze sau o licitație pentru achiziționarea de gaze sporesc siguranța aprovizionării în Uniune și sunt compatibile cu principiul solidarității energetice. De asemenea, Comisia Europeană va informa comitetul director ad-hoc cu privire la impactul participării întreprinderilor la achiziția în comun organizată de prestatorul de servicii asupra siguranței aprovizionării în Uniune și asupra solidarității energetice, după caz.

 

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Activitatea mea profesională nu este una complicată. Am descoperit frumusețea textului jurnalistic în 2002 în redacția cotidianului “Replica de Constanța”, unde am fost redactor timp de 5 ani și jumătate, după care am ales ca întrebările incomode pe departamentul Politică / Administrație să le adresez din redacția unui alt important cotidian constănțean. “Observator de Constanța” a fost pentru 8 ani locul unde m-am dezvoltat profesional, am cunoscut oameni din toate categoriile sociale și am primit aprecieri pentru fiecare efort depus. În 2015, am ales întreruperea activității pentru a mă alătura unei echipe de campanie electorală pentru alegerile locale din vara lui 2016. Experiența a fost interesantă, însă dorul de tastele laptopului unde-mi scriam materialele de presă nu m-au lăsat să-mi doresc o carieră în administrație. Așa am ales “Ordinea.ro”!

Advertisement

Despre Noi

Știri și investigații din județul Constanța.
Aici găsiți subiectele care contează.

Asociația Puterea Civică

Forma legală: ONG/Asociație
Cod de Identificare Fiscală: 24860568

Adresa: Constanța, Bd. IC Brătianu nr. 48, Bl. G29 (Complex Intim), Et. 1, Biroul 7.

Telefon: 0241.625.564

E-mail: ordinea.ro@gmail.com
Copyright © 2018 Ordinea.RO - Theme by MVP Themes, powered by WordPress. Administrat, Implementat, Optimizat de Takmate Solutions