Connect with us

Administratie

Ședință de Guvern. Ce proiecte a trecut premierul Dăncilă pe ordinea de zi

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Premierul Vicorica Dăncilă a convocat miniștrii în ședință de Guvern. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte.

     I.          PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 şi pentru abrogarea art 10 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/LG.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

  II.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate –POAD

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final aferentă Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2018 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art.6 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HGANEXE.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Punerea în siguranţă a acumulării Leşu, judeţul Bihor”

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-4.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-6.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-7.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-8.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitare DN 66 Filiaşi- Petroşani km 0+000 – km 131+000, sector km 93+500 – km 126+000”

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-9.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în comuna Tunari, judeţul Ilfov, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-10.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara şi transmiterea acestuia în domeniul public al oraşului Deta, judeţul Timiş, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/NFHGANEXA.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-11.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-12.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru normarea parcului auto al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în vederea desfăşurării activităţilor specifice

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-14.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru comuna Dorobanţu, judeţul Tulcea

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-15.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru comuna Sohodol, judeţul Alba

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-16.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-17.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Mireşu Mare, judeţul Maramureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-18.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Băiţa de Sub Codru, judeţul Maramureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-19.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Odoreu, judeţul Satu Mare

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-20.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Runcu, judeţul Vâlcea

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/10/HG-21.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

III.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului-cadru de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Guvernul Malaysiei, pe de altă parte

2.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte

3.    MEMORANDUM cu tema: Măsuri/propuneri de îmbunătăţire a cadrului de reglementare privind sectorul companiilor nefinanciare în scopul reducerii fenomenului de decapitalizare a societăţilor

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea planului de măsuri pentru implementarea Iniţiativei privind regiunile carbonifere în tranziţie pentru Valea Jiului

5.    MEMORANDUM cu tema: Stadiul implementării măsurilor pentru evitarea dezangajării fondurilor Programului Operaţional Regional 2014-2020 realizate în cursul anului 2018

IV.          INFORMĂRI

1.    INFORMARE privind stadiul pregătirii referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din anul 2018

   V.          PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 6 iniţiative legislative parlamentare

Comments

comments

Administratie

Făgădău vrea să taie piste de bicicliști și benzi de autobuze pe bulevardele Lăpușneanu, 1 Decembrie și 1 Mai

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

După reabilitarea unei porțiuni din bulevardul Tomis, Primăria Constanța intenționează să treacă la modernizarea, cu fonduri europene, a altor trei bulevarde. Este vorba de bulevardele 1 Mai, 1 Decembrie și Alexandru Lăpușneanu, care formează o arteră comună de la intrarea în oraș dinspre Lazu și Cumpăna, pănă la intrarea în stațiunea Mamaia. Primarul Constanței Decebal Făgădău a declarat că cele trei bulevarde vor compune viitoarea coloană vertebrală a transportului public în municipiul Constanța.

„În funcție de evoluția acestui proiect vom organiza licitațiile. Pe aceste bulevarde vom avea linii dedicate pentru transportul în comun, piste pentru biciclete, sistem de iluminat public inteligent, supraveghere video și spații corect amenajate“, a spus Făgădău.

Edilul Constanței a punctat faptul că proiectul privind reabilitarea și modernizarea celor trei tronsoane de drum va fi supus aprobării consilierilor locali în cadrul unei ședințe extraordinare, care va avea loc săptămâna viitoare. De asemenea, Decebal Făgădău a anunțat că la intrările în municipiul Constanța, cele din zonele de sud și de nord – vest, Primăria intenționează să amenajeze două parcări, astfel încât cei care sunt din alte localități, dar lucrează în municipiu, să poată lăsa autoturismul și să apeleze la mijloacele de transport în comun.

sursa foto: facebook/PrimariaConstanta

 

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Încă o tentativă de reabilitare a Cazinoului din Constanța. Licitația va începe în luna mai!

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Reabilitarea Cazinoului din Constanța, considerată clădire simbol a României, a fost o adevărată piatră de încercare atât pentru autoritățile locale, cât și pentru cele centrale. Deși acest edificiu trebuia refăcut de mult, pentru că se deteriorează pe zi ce trece și este în pericol să se dărâme, încercările de refacere a imobilului au eșuat rând pe rând. Chiar dacă a fost transferat în administrarea Companiei Naționale de Investiții (CNI), ca o ultimă soluție pentru a salva monumentul, proiectul s-a tot împotmolit de mai multe ori. Fie din cauza faptului că CNI a descalificat mai multe firme care s-au înscris în cursa pentru refacerea Cazinoului, fie din cauza faptului că licitațiile au fost contestate în instanța de diverși competitori. Și, uite așa, în loc ca această clădire monument să fie reabilitată, s-a ajuns la situația de a „cârpi lucrurile“, adică autoritățile au efectuat o serie de lucrări de conservare, astfel încât edificiul să nu se degradeze și mai mult.

Încă o încercare de reabilitare a Cazinoului va fi făcută în primăvara acestui an. Concret, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Vasile-Daniel Suciu, a declarat la Techirghiol că luni, 25 martie, va intra la avizare în Comitetul tehnico-economic a treia tură a indicatorilor economici privind proiectul reabilitării și modernizării Cazinoului din Constanța. Apoi, proiectul va fi trimis la avizare interministerială, iar ulterior va fi dată o hotărâre de Guvern. În final, vor fi parcurși pașii pentru organizarea licitației privind stabilirea unei firme sau consorțiu de firme care să se ocupe de reabilitarea acestui edificiu.

„Nu vreau să dau un termen pentru începerea lucrărilor, pentru s-au spus atâtea despre reabilitarea Cazinoului. Știu ce înseamnă acest simbol pentru Constanța și România. Cred că trebuie să ne asumăm cu toții ca acest obiectiv să fie finanțat și reabilitat. Așa cum mă cunosc mulți, sunt destul de încăpățânat să duc și acest obiectiv până la capăt“, a spus Suciu.

Ministrul a mai afirmat că, și în acest caz, la fel ca în multe altele, situația a fost blocată din cauza contestatarilor de profesie, care au dus la blocarea proiectului. Deși ministrul s-a ferit să ofere vreun termen, surse apropiate șefului de la Dezvoltare au declarat că licitația pentru stabilirea câștigătorului care să se ocupe de lucrări va începe în luna mai a acestui an.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

(foto) Cum arată adăpostul pentru câinii fără stăpân din municipiul Constanța

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Lucrările la adăpostul pentru câinii fără stăpân situat pe strada Vârful cu Dor nr.5 se apropie de final, informează conducerea Primăriei municipiului Constanța printr-un comunicat remis redacției.

Conform aceleiași surse, locul a fost complet renovat, oferă condiții decente de cazare pentru animale și, în primul rând, respectă normele sanitar-veterinare impuse de legislația specifică. Totodată, reprezentanții municipalității anunță și că adăpostul beneficiază de cabinet medical dotat cu aparatură performantă, unde câinii vor fi îngrijiți, vaccinați și sterilizați.

Serviciul va fi operațional în curând. Este pentru prima dată când noi avem serviciu propriu. Ce mă interesează cel mai mult este modul în care se face capturarea, sterilizarea, aplicarea de tratamente și păstrarea câinilor conform termenelor legale. Noi încercăm să luăm câinii de pe domeniul public, să îi ingrijim și să îi supunem procedurilor de adopție. Veți vedea că ceea ce facem noi este sănătos, este transparent și este în respect față de aceste suflete”, a declarat primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău.

Câinii capturaţi şi înregistraţi în evidenţele adăposturilor pot fi revendicaţi sau adoptaţi gratuit. Încredinţarea câinilor se face numai după ce au fost consultaţi de către medicul veterinar, deparazitaţi, vaccinaţi antirabic, sterilizaţi şi identificaţi prin microcipare.

Iubitorii de animale, care și-au asumat răspunderea îngrijirii unui câine preluat de la padoc, nu trebuie să lase câinii liberi, din nou, pe străzi. Ei au obligația să-i îngrijească și să respecte normele legale. În caz contrar, persoanele fizice sau juridice în culpă vor primi sancțiuni contravenționale conform Ordonanței de urgență nr.155 din 21 noiembrie 2001, se mai arată în documentul de presă.

Primele imagini de la adăpost au fost puse la dispoziție tot de reprezentanții municipalității.

De asemenea, vă reamintim și declarația primarului Făgădău, de la finalul ședinței CLM de miercuri, 20 martie a.c.:

Citiți și:

O firmă cu nume pisicesc, Felina Vet, adună câinii din Constanța. Operațiunea începe în 10 zile

 

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: