Connect with us

Societate

Spitalul Județean Constanța face angajări. Sunt vacante 19 posturi

Published

on

spitalul judetean

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sfântul Apostol Andrei” Constanța scoate la concurs următoarele posturi vacante:

 • 2 posturi asistent medical generalist PL                               – Sectia Clinica ATI Adulti
 • 1 post asistent medical generalist PL                                   – Sectia Clinica Pediatrie
 • 1 post asistent medical generalist principal PL                     – Sectia Clinica Medicina interna I
 • 1 post asistent medical generalist principal PL                     – Compartiment Ingrijiri Paliative
 • 1 post asistent medical radiologie principal PL                    – Laboratorul de Radioterapie
 • 2 posturi asistent medical de radiologie PL                          – Laboratorul de Radiologie Spital
 • 1 post asistent medical radiologie principal PL                    – Ambulator Stefan cel Mare-Radiologie
 • 1 post asistent medical radiologie PL                                  – Ambulator Stefan cel Mare-Radiologie
 • 1 post asistent medical generalist principal PL                     – Sectia Clinica Chirurgie 1
 • 1 post asistent medical generalist principal PL                     – Sectia Gastroenterologie
 • 1 post asistent medical generalist principal PL                     – Compartiment  Endoscopie
 • 1 post asistent medical generalist principal PL                     – BO Obstetrica Ginecologie
 • 1 post asistent medical generalist principal PL                     – Cabinet Oncologie
 • 1 post asistent medical generalist debutant PL                    – UPU SMURD
 • 1 post asistent medical generalist S                                      – UPU SMURD
 • 1 post asistent medical generalist principal PL                     – UPU SMURD
 • 1 post asistent medical generalist principal S                       – UPU SMURD

Condiții specifice de  participare la concurs:

 • asistent medical generalist principal S

– diploma de licență în specialitate;

– 5 ani vechime ca asistent medical generalist;

– certificat grad principal.

 • asistent medical generalist S:

– diploma de licență în specialitate;

–  6 luni vechime ca asistent medical generalist.

 • asistent medical generalist principal PL

– diploma de școală sanitară postliceală;

– 5 ani vechime ca asistent medical generalist;

– certificat grad principal.

 • asistent medical generalist PL

– diploma de școală sanitară postliceală;

–  6 luni vechime ca asistent medical generalist.

 • asistent medical generalist debutant PL

– diploma de școală sanitară postliceală.

 • asistent medical de radiologie principal PL

– diploma de școală sanitară postliceală;

–  5 ani vechime ca asistent medical de radiologie;

– certificat grad principal.

 • asistent medical de radiologie PL

– diploma de școală sanitară postliceală;

–  6 luni vechime ca asistent medical de radiologie.

 • asistent medical de radiologie principal PL (Laboratorul de Radioterapie)

– diploma de școală sanitară postliceală;

–  5 ani vechime ca asistent medical de radiologie în radioterapie;

– certificat grad principal;

– cunoștințe operare PC;

– specializare și experiență ca operator imagistică (CT-simulator) și operator accelerator liniar de particule;

– curs radioprotectie nivel 1 autorizat de CNCAN, absolvit în ultimii 5 ani.

Dosarul de înscriere la concurs va contine urmatoarele acte :

 1. formular de inscriere la concurs, conform Anexa nr.1;
 2. declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679, conform Anexa nr.2
 3. act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate – copie;
 4. certificat de casatorie sau alt document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz – copie;
 5. certificat de nastere – copie;
 6. documente care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si documentele care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului – copie;
 7. carnetul de munca, adeverintele eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea – copie;
 8. certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar (Documentul poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice. In situatia in care candidatul solicita expres in formularul de inscriere la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita de unitate.) – original;
 9. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului. (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii) – original;
 10. certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane – original;
 11. curriculum vitae, model comun european;
 12. asigurare raspundere civila (pentru asistenti medicali) – copie;
 13. certificat de membru OAMGMAMR (pentru asistenti medicali) – copie;
 14. adeverinta OAMGMAMR (pentru asistentii medicali) – original;
 15. livret militar, acolo unde este cazul – copie;
 16. chitanta plata taxa concurs – original;
 17. actele vor fi indosariate intr-un dosar cu şina in ordinea enumerata in anunt. 

Taxa de înscriere:

– asistenți medicali 100 lei

Bibliografia se află afişată la sediul unității (lângă Serviciul Resurse Umane), iar pe site-ul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfantul Apostol Andrei” Constanța se găsesc atât bibliografia, cât și fișele de post.

 Concursul se va desfaşura la sediul unitatii, astfel :

 • 25 ianuarie, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 6 februarie, ora 10.00: proba scrisă;
 • 13 februarie, ora 10.00: proba interviu.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante consta în  2 probe :

 • proba scrisă
 • proba interviu

 

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Am devenit jurnalist în urmă cu foarte mulţi ani, pe la începutul lui 1992. Era dificil, pentru că lumea era avidă de informaţii, iar adunarea acestora presupunea foarte multă muncă. Redacţia ziarului Telegraf a constituit lansarea mea în presă, iar viaţa mea personală a devenit extrem de simplă: lucram de dimineaţa până în cursul nopţii. După vreo 6 ani, timp în care am început să fac şi televiziune, la TV Neptun, am decis să plec la subredacţia de Constanţa a ziarului Naţional. Acela a fost momentul în care am lucrat în paralel în presa scrisă şi în cea audio, la mai multe posturi de radio, începând cu Europa FM şi terminând cu Mix FM. A venit apoi perioada în care mi-am dorit mai mult şi am continuat să fac şi televiziune, la Antena 1, iar apoi la B1TV. Însă presa scrisă a rămas, mereu, marea mea pasiune. Am ajuns redactor şef adjunct la Observator de Constanţa, unde am rămas mai bine de 10 ani. Apoi am stabilit că ajunge cu genul acesta de muncă în care îţi neglizeji familia, că este cazul să fac altceva. Şi am devenit PR! După 5 ani, mi-am reamintit că doar presa mă satisface din toate punctele de vedere! Motiv pentru care ... iată-mă!