Connect with us

Societate

Unitatea Militară 01853 Capu Midia face angajări. Sunt 11 posturi vacante

Publicat

la

Unitatea Militară 01853 Capu Midia, comuna Corbu,  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Bibliotecar debutant, biblioteca beletristică, complex de asigurare a logisticii de instruire, instrucție și educație la U.M. 01853 Capu Midia.
 • Expert debutant, Compartimentul cunoaștere și asistență psihologică la U.M. 01853 Capu Midia.
 • Expert gr. II, Catedra de pregătire militară și leadership (educație fizică și sport), instrucție și educație la U.M. 01853 Capu Midia.
 • Contabil I. drepturi bănești, salarizare, decontări și fiscalitate la financiar-contabil, structuri de sprijin decizional la U.M. 01853 Capu Midia.
 • 3 posturi de muncitor calificat II (bucătar) la popotă, sectorul transport, deservire și întreținere la U.M. 01853 Capu Midia.
 • Șofer I la grupa 1 transport personal din formațiunea transport la sectorul transport, deservire și întreținere, U.M. 01853 Capu Midia.
 • Muncitor calificat I (instalator instalații sanitare), formațiunea cazarmare de la anexe la U.M. 01853 Capu Midia.
 • 2 posturi de îngrijitor la căminul militar de la anexe ale U.M. 01853 Capu Midia.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Bibliotecar debutant, biblioteca beletristică, complex de asigurare a logisticii de instruire, instrucție și educație la U.M. 01853 Capu Midia.
  • absolvent de studii superioare în unul din domeniile științe sociale, științe umaniste și arte;
  • dovada absolvirii unui curs, modul sau atestat de bibliotecar;
  • nivelul de acces la informații clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admisă”;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor: nu este necesară;
  • apt medical;
  • cunoștințe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), nivel mediu, fără atestat;
  • capacitate de concentrare, lucru în condiții de stres, spirit de echipă.
 • Expert debutant, Compartimentul cunoaștere și asistență psihologică la U.M. 01853 Capu Midia.
  • absolvent de studii superioare în unul din domeniile psihologie/psihosociologie;
  • deținerea atestatului de liberă practică, treapta de specializare minimum – practicant autonom în unul din următoarele domenii:
  • psihologie aplicată în domeniul securității naționale;
  • psihologie clinică;
  • psihoterapie;
  • psihologia muncii și organizațională,
  • nivelul de acces la informații clasificate este „secret de serviciu1*, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admisă”;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor: nu este necesar;
  • apt medical;
  • cunoștințe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
  • capacitate de concentrare, lucru în condiții de stres, spirit de echipă.
 • Expert gr. II, Catedra de pregătire militară și leadership (educație fizică și sport), instrucție și educație la U.M. 01853 Capu Midia.
  • absolvent de studii superioare – știința sportului și educației fizice;
  • nivelul de acces la informații clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admisă”;
  • vechime în specialitatea studiilor: 3 ani și 6 luni;
  • apt medical;
  • cunoștințe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
  • capacitate de concentrare, lucru în condiții de stres, spirit de echipă.
 • Contabil I, drepturi bănești, salarizare, decontări și fiscalitate la financiar-contabil, structuri de sprijin decizional la U.M. 01853 Capu Midia.
  • absolvent de studii medii (studii liceale cu diplomă de bacalaureat) în domeniul contabil sau studii medii (studii liceale cu diplomă de bacalaureat) în orice domeniu, completate cu absolvirea unui curs postliceal de pregătire/formare care să ateste calificarea de contabil;
  • nivelul de acces la informații clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admisă”;
  • vechime minimă în muncă: 3 ani și 6 luni în domeniul de specialitate al postului;
  • apt medical;
  • cunoștințe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), nivel mediu, fără atestat;
  • capacitate de concentrare, lucru în condiții de stres, spirit de echipă.
 • 3 posturi de muncitor calificat II (bucătar) la popotă, sectorul transport, deservire și întreținere la U.M. 01853 Capu Midia.
  • studii medii sau generale;
  • nivelul de acces la informații clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admisă”;
  • vechime în specialitatea studiilor: 3 ani șl 6 luni;
  • curs de calificare bucătar;
  • apt medical;
  • abilitate de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă la orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit de echipă.
 • Șofer I la grupa 1 transport personal din formațiunea transport la sectorul transport, deservire și întreținere, U.M. 01853 Capu Midia.
  • studii medii sau generale;
  • nivelul de acces la informații clasificate este „secret de serviciu’1, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admisă”;
  • vechime în muncă: 6 ani;
  • apt medical;
  • permis de conducere categoriile BE, CE, DE;
  • abilitate de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă la orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit de echipă.
 • Muncitor calificat I (instalator instalații sanitare), formațiunea cazarmare de la anexe la U.M. 01853 Capu Midia.
  • studii medii sau generale;
  • nivelul de acces la informații clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admisă”;
  • vechime minimă în muncă: 6 ani șl 6 luni;
  • vechime minimă în specialitate: 3*ani;
  • absolvirea unul curs de calificare pentru ocupația de instalator sanitar;
  • apt medical;
  • abilitate de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă la orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit de echipă.
 • 2 posturi de îngrijitor la căminul militar de la anexe ale U.M. 01853 Capu Midia.
  • studii medii sau generale;
  • nivelul de acces la informații clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admisa”;
  • vechime minimă în muncă: 6 luni;
  • apt medical;
  • abilitate de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă ia orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit de echipă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 iulie, ora 9.00: proba scrisă/practică;
 • 26 iulie, ora 9.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Unitatea Militară 01853 Capu Midia, comuna Corbu, județul Constanța, telefon 0241/765.400, interior 120.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Se întâmplă în stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud. Sancțiuni pentru turiștii care nu respectă in indicațiile salvamarilor

Publicat

la data de

Scris de

Activitatea de de salvare acvatică desfăşurată prin serviciul de salvamar şi prin posturile de prim ajutor pe plajă este destinată salvării vieţii oamenilor. Utilizarea nejustificată a serviciilor de salvare acvatică (pentru căutarea în apă a unei persoane presupus dispărută – care de fapt se răcoreşte la terasă a anunţa în prealabil, un copil lasăt nesupravegheat şi rătăcit pe plajă sau alte cazuri similare) se poate concretiza într-un rezultat nefericit pentru o persoana care chiar are nevoie de ajutorul salvamarilor.

Geamandurile, balizele, bilele plutitoare îşi au rostul lor, fiind amplasate de către personalul calificat. Faptul că unele persoane ţin să dovedească, sieşi sau altora, cât de buni înotători sunt şi, pentru a nu depăşi linia balizei (fapt ce atrage atenţionarea de la salvamar) aleg sa tragă de acestea pentru a le muta din locul în care sunt ancorate, este un gest care are drept consecinţă punerea în pericol a celorlalţi utilizatori ai plajei şi zonei de îmbăiere.

Pentru a veni în sprijinul salvamarilor, consiliul local Eforie a hotărât prin HCL nr. 100/2021 că următoarele fapte constituie contravenţie:

 • Apelarea, în mod nejustificat, la reprezentanţii serviciului de salvare acvatică pentru căutarea în apă de persoane presupus dispărute de pe plajă;
 • Mutarea geamandurilor, balizelor sau a bilelor plutitoare în alte locuri decât sunt ancorate de către reprezentanţii serviciului de salvare acvatică;
 • Utilizarea geamandurilor drept colace de salvare sau acoperirea lor cu diverse materiale astfel încât să impiedice vizibilitatea acestora.

Persoanele fizice vor fi sancţionate cu amendă între 1.000,00 – 2.000,00 lei iar cele juridice între 1.500,00 – 2.500,00 lei; constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către lucrătorii din Serviciul de Poliţie Locală al Primăriei Eforie sau de către alţi funcţionari publici încadraţi în Primăria Eforie şi împuterniciţi în acest scop prin dispoziţie a primarului.

Prin acelasi act normativ – Hotărârea Consiliului Local Eforie nr. 100 adoptată în data de 31.05.2021 au fost împuterniciţi reprezentanţii Poliţiei Locale Eforie pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în HG nr. 1136/2007. Prin aceeaşi HCL s-a stabilit ca primarul poate nominaliza şi alţi lucratori din cadrul administraţiei local pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor referitoare la nerespctarea însemnătăţii steagurilor arborate de către salvamari.

Serviciul de salvare acvatică Eforie a fost atribuit către SC Salvamar Service SRL. Pe plajele din Eforie sunt amplasate 22 posturi de observare (foişoare), 2 baze de salvare nautică care asigură 11 patrule rapide (câte una pentru fiecare 2 posturi de salvare) şi 2 posturi de prim ajutor. Programul zilnic de lucru este in intervalul 8.00 – 19.00 cu excepţia perioadei 16 iulie – 15 august inclusiv când programul zilnic este în intervalul 08.00-20.00.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Angajări la Primăria orașului Năvodari. Vezi ce posturi sunt disponibile

Publicat

la data de

Scris de

Primăria orașului Năvodari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • educator – din cadrul Centrului de zi pentru copii;
 • referent debutant – din cadrul Compartimentului expert pentru problemele romilor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • educator:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență – limbă și literatură, modul psihopedagogie absolvit;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 2 ani (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe).
 • referent debutant:
  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • apartenență la minoritatea romă – dovedită cu o adeverință din partea unei organizații legal constituite a romilor prin care se atestă apartenența candidatului la etnia romă;
  • fără vechime.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 18 august : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 august, ora 10.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Primăria Orașului Năvodari, Str. Dobrogei nr. 1, Județul Constanța, telefon 0241/761.603, e-mail hr@primaria-navodari.ro.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Primul tren pe ruta China-România a plecat azi. El va ajunge în Constanța prin transport feroviar-maritim

Publicat

la data de

Scris de

Primul tren care face legătura între orașele Wuhan, din China, și Constanța a plecat la drum astăzi, 5 august. Acesta transportă vagoane încărcate cu cuptoare de temperare din sticlă, echipamente mecanice și produse de uz zilnic.

Anunțul a fost făcut pe pagina oficială a Ambasadei Chinei în România.

Iată postarea oficială:

”Primul tren pe ruta China-România în cadrul CHINARAILWAYExpress a plecat cu succes din municipiul Wuhan. Trenul, compus din 50 de vagoane încărcate cu cuptoare de temperare din sticlă, țesături, echipamente mecanice și produse de uz zilnic, a pornit din Gara Wujiashan, Wuhan, va trece granița prin orașul Qorğas Qalası, străbătând Kazahstan, Georgia și traversând Marea Caspică și Marea Neagră spre destinația finală Constanța din România, prin transport combinat feroviar-maritim. Drum bun!”, au scris reprezentanții Ambasadei Chinei.

Sursa foto: Ambasada Chinei în România

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: