Conecteaza-te cu noi
SEAS

Societate

Unitatea Militară 01853 Capu Midia face angajări. Sunt 11 posturi vacante

Published

on

Unitatea Militară 01853 Capu Midia, comuna Corbu,  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Bibliotecar debutant, biblioteca beletristică, complex de asigurare a logisticii de instruire, instrucție și educație la U.M. 01853 Capu Midia.
 • Expert debutant, Compartimentul cunoaștere și asistență psihologică la U.M. 01853 Capu Midia.
 • Expert gr. II, Catedra de pregătire militară și leadership (educație fizică și sport), instrucție și educație la U.M. 01853 Capu Midia.
 • Contabil I. drepturi bănești, salarizare, decontări și fiscalitate la financiar-contabil, structuri de sprijin decizional la U.M. 01853 Capu Midia.
 • 3 posturi de muncitor calificat II (bucătar) la popotă, sectorul transport, deservire și întreținere la U.M. 01853 Capu Midia.
 • Șofer I la grupa 1 transport personal din formațiunea transport la sectorul transport, deservire și întreținere, U.M. 01853 Capu Midia.
 • Muncitor calificat I (instalator instalații sanitare), formațiunea cazarmare de la anexe la U.M. 01853 Capu Midia.
 • 2 posturi de îngrijitor la căminul militar de la anexe ale U.M. 01853 Capu Midia.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Bibliotecar debutant, biblioteca beletristică, complex de asigurare a logisticii de instruire, instrucție și educație la U.M. 01853 Capu Midia.
  • absolvent de studii superioare în unul din domeniile științe sociale, științe umaniste și arte;
  • dovada absolvirii unui curs, modul sau atestat de bibliotecar;
  • nivelul de acces la informații clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admisă”;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor: nu este necesară;
  • apt medical;
  • cunoștințe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), nivel mediu, fără atestat;
  • capacitate de concentrare, lucru în condiții de stres, spirit de echipă.
 • Expert debutant, Compartimentul cunoaștere și asistență psihologică la U.M. 01853 Capu Midia.
  • absolvent de studii superioare în unul din domeniile psihologie/psihosociologie;
  • deținerea atestatului de liberă practică, treapta de specializare minimum – practicant autonom în unul din următoarele domenii:
  • psihologie aplicată în domeniul securității naționale;
  • psihologie clinică;
  • psihoterapie;
  • psihologia muncii și organizațională,
  • nivelul de acces la informații clasificate este „secret de serviciu1*, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admisă”;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor: nu este necesar;
  • apt medical;
  • cunoștințe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
  • capacitate de concentrare, lucru în condiții de stres, spirit de echipă.
 • Expert gr. II, Catedra de pregătire militară și leadership (educație fizică și sport), instrucție și educație la U.M. 01853 Capu Midia.
  • absolvent de studii superioare – știința sportului și educației fizice;
  • nivelul de acces la informații clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admisă”;
  • vechime în specialitatea studiilor: 3 ani și 6 luni;
  • apt medical;
  • cunoștințe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
  • capacitate de concentrare, lucru în condiții de stres, spirit de echipă.
 • Contabil I, drepturi bănești, salarizare, decontări și fiscalitate la financiar-contabil, structuri de sprijin decizional la U.M. 01853 Capu Midia.
  • absolvent de studii medii (studii liceale cu diplomă de bacalaureat) în domeniul contabil sau studii medii (studii liceale cu diplomă de bacalaureat) în orice domeniu, completate cu absolvirea unui curs postliceal de pregătire/formare care să ateste calificarea de contabil;
  • nivelul de acces la informații clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admisă”;
  • vechime minimă în muncă: 3 ani și 6 luni în domeniul de specialitate al postului;
  • apt medical;
  • cunoștințe de utilizare a calculatoarelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), nivel mediu, fără atestat;
  • capacitate de concentrare, lucru în condiții de stres, spirit de echipă.
 • 3 posturi de muncitor calificat II (bucătar) la popotă, sectorul transport, deservire și întreținere la U.M. 01853 Capu Midia.
  • studii medii sau generale;
  • nivelul de acces la informații clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admisă”;
  • vechime în specialitatea studiilor: 3 ani șl 6 luni;
  • curs de calificare bucătar;
  • apt medical;
  • abilitate de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă la orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit de echipă.
 • Șofer I la grupa 1 transport personal din formațiunea transport la sectorul transport, deservire și întreținere, U.M. 01853 Capu Midia.
  • studii medii sau generale;
  • nivelul de acces la informații clasificate este „secret de serviciu’1, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admisă”;
  • vechime în muncă: 6 ani;
  • apt medical;
  • permis de conducere categoriile BE, CE, DE;
  • abilitate de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă la orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit de echipă.
 • Muncitor calificat I (instalator instalații sanitare), formațiunea cazarmare de la anexe la U.M. 01853 Capu Midia.
  • studii medii sau generale;
  • nivelul de acces la informații clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admisă”;
  • vechime minimă în muncă: 6 ani șl 6 luni;
  • vechime minimă în specialitate: 3*ani;
  • absolvirea unul curs de calificare pentru ocupația de instalator sanitar;
  • apt medical;
  • abilitate de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă la orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit de echipă.
 • 2 posturi de îngrijitor la căminul militar de la anexe ale U.M. 01853 Capu Midia.
  • studii medii sau generale;
  • nivelul de acces la informații clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „admisa”;
  • vechime minimă în muncă: 6 luni;
  • apt medical;
  • abilitate de comunicare, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observație, asumarea responsabilității faptelor, spirit de inițiativă, adaptare rapidă ia orice schimbări de orice natură, rezistență la efort psihic, spirit de echipă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 iulie, ora 9.00: proba scrisă/practică;
 • 26 iulie, ora 9.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Unitatea Militară 01853 Capu Midia, comuna Corbu, județul Constanța, telefon 0241/765.400, interior 120.

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Am devenit jurnalist în urmă cu foarte mulţi ani, pe la începutul lui 1992. Era dificil, pentru că lumea era avidă de informaţii, iar adunarea acestora presupunea foarte multă muncă. Redacţia ziarului Telegraf a constituit lansarea mea în presă, iar viaţa mea personală a devenit extrem de simplă: lucram de dimineaţa până în cursul nopţii. După vreo 6 ani, timp în care am început să fac şi televiziune, la TV Neptun, am decis să plec la subredacţia de Constanţa a ziarului Naţional. Acela a fost momentul în care am lucrat în paralel în presa scrisă şi în cea audio, la mai multe posturi de radio, începând cu Europa FM şi terminând cu Mix FM. A venit apoi perioada în care mi-am dorit mai mult şi am continuat să fac şi televiziune, la Antena 1, iar apoi la B1TV. Însă presa scrisă a rămas, mereu, marea mea pasiune. Am ajuns redactor şef adjunct la Observator de Constanţa, unde am rămas mai bine de 10 ani. Apoi am stabilit că ajunge cu genul acesta de muncă în care îţi neglizeji familia, că este cazul să fac altceva. Şi am devenit PR! După 5 ani, mi-am reamintit că doar presa mă satisface din toate punctele de vedere! Motiv pentru care ... iată-mă!

Advertisement

Despre Noi

Știri și investigații din județul Constanța.
Aici găsiți subiectele care contează.

Asociația Puterea Civică

Forma legală: ONG/Asociație
Cod de Identificare Fiscală: 24860568

Adresa: Constanța, Bd. IC Brătianu nr. 48, Bl. G29 (Complex Intim), Et. 1, Biroul 7.

Telefon: 0241.625.564

E-mail: ordinea.ro@gmail.com
Copyright © 2018 Ordinea.RO - Theme by MVP Themes, powered by WordPress. Administrat, Implementat, Optimizat de Takmate Solutions