Connect with us

Societate

Proiecte pentru îmbunătățirea calității vieții în județul Constanța. Ce orașe pot accesa fonduri

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

CCINA Constanța a prezentat, astăzi, prin intermendiul unui comunicat remis Agerpres, stadiul mai multor proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020.

Astfel, sunt prezentate proiecte pe Axa prioritară 13, respectiv:

“Sprijinirea regenerarii oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9B, Obiectivul specific 13.1 “Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România” se adresează oraşelor şi municipiilor sub 100.000 de locuitori, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, din regiunea Sud-Est. În judeţul Constanţa pot depune proiecte oraşele Cernavodă, Eforie, Hârşova, Murfatlar, Năvodari, Negru Vodă, Ovidiu şi Techirghiol precum şi municipiile Mangalia şi Medgidia.

Pot fi finanţate proiecte care vizează construirea/extinderea/finalizarea/ modernizarea / reabilitarea /dotarea clădirilor în care se desfăşoară sau se vor desfăşura activităţi sociale, educaţionale, culturale şi recreative, respectiv:

1. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea centrelor sociale de zi cu una sau mai multe funcţiuni, pentru copii, vârstnici, pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi pentru alte categorii de persoane vulnerabile, conform legii, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

2. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea cantinelor sociale pentru persoane în risc de sărăcie, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

3. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea locuinţelor sociale, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

4. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie antepreşcolară (creşe) şi preşcolară (grădiniţe), inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

5. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu (şcoli pentru clasele I-IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

6. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea clădirilor cu funcţii culturale şi/sau recreative: centre de tineret, centre culturale, centre educaţionale, centre recreative, biblioteci, muzee, teatre, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor.

De asemenea, pot fi finanţate proiecte care vizează construirea/extinderea/modernizarea/ reabilitarea infrastructurii publice urbane, respectiv:

1. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice din limitele administrative ale UAT oraş/municipiu, indiferent de categoria funcţională – drum naţional, drum judeţean, stradă urbană, drum comunal, drum vicinal, asupra căruia solicitantul deţine un drept real şi avizul administratorului drumului, dacă este cazul, conform legii, precum şi a pistelor/ traseelor/ pentru biciclete şi/ sau pietonale. De asemenea, pot fi construite/extinse/modernizate/reabilitate toate elementele componente ale acestor drumuri publice: parte carosabilă, piste pentru biciclete, trasee pietonale (trotuare), poduri/pasaje, pasarele, marcaje, semaforizare, treceri de pietoni, aliniamente de arbori, canalizaţii tehnice pentru reţele etc.

2. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea zonelor pietonale, inclusiv prin transformarea unor străzi urbane în zone pietonale.

3. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea parcurilor, scuaruri, grădinilor publice, alte zone cu spaţii verzi, inclusiv construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea facilităţi sportive şi recreaţionale de mici dimensiuni (terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), pergole, alei, etc, reabilitarea monumentelor de for public (statui);

4. Facilităţi sportive şi recreaţionale de mici dimensiuni (de ex. terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), care nu sunt situate în parcuri;

5. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor de supraveghere video şi modernizarea/reabilitarea dotarea dispeceratului, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirii;

6. Extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelelor aferente serviciilor de utilităţi publice (doar iluminat public, alimentare cu apă, canalizare menajeră şi pluvială) din cadrul corpului spaţiilor publice urbane ce fac obiectul proiectului sau pentru deservirea unor zone cu populaţie defavorizată şi care sunt slab deservite de serviciile de utilităţi publice de mai sus sau pentru deservirea clădirilor din categoria A de mai sus (în afara amplasamentului acestora).

Finanţări pot solicita şi parteneriate dintre oraşele şi municipiile sub 100.000 de locuitori, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, din regiunea Sud-Est, cu UAT judeţul şi/sau cu instituţii publice cu personalitate juridică din subordinea UAT oraş/municipiu/judeţ, acreditate ca furnizori de servicii sociale şi/sau cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Solicitanţii eligibili în cadrul acestor apeluri de proiecte pot fi:

Unităţi administrativ-teritoriale;

Autorităţi ale administraţiei publice centrale;

Instituţii publice finanţate conform Legii 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au ca obiectiv obţinerea de profit şi sunt înfiinţate prin lege;

Parteneriate între aceste entităţi.

Specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentelor apeluri de proiecte:

Prioritatea de investiţii finanţează restaurarea, protecţia, conservarea şi valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural naţional (indiferent de localizare, urban sau rural) şi patrimoniu cultural local din mediul urban.

Se vor finanţa proiecte nefinalizate care presupun realizarea unuia sau mai multor elemente fizice sau componente sau articole sau activităţi şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puţin unul dintre acestea. Locul de implementare al proiectului trebuie situat pe un amplasament distinct delimitat.

Vor avea prioritate la finanţare acele obiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate la creşterea economică, a căror restaurare va contribui în mod direct la creşterea competitivităţii arealului în care sunt localizate.

Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională

Prioritatea de investiţii 6.1 -Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Solicitanţii eligibili în cadrul acestor apeluri de proiecte pot fi:

Unitate administrativ-teritorială (definită prin Legea 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare): Judeţ;

Unităţi administrativ-teritoriale în parteneriat:

judeţ(e) – municipiu(i)/ oraş(e)/ comună(e);

judeţ-judeţ (două sau mai multe).

Criterii specifice de eligibilitate:

Pentru a fi eligibil un proiect în cadrul prezentului apel trebuie ca cel putin contractul de lucrări să fie semnat pana la data depunerii cererii de finantare.

Contractul de lucrări poate să fie semnat si inainte de data de 01.01.2014, iar cheltuielile vor fi încadrate în categoria celor eligibile doar dacă angajarea şi plata cheltuielilor a fost /este efectuată în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare.

Nu sunt eligibile proiectele care au fost încheiate în mod fizic până la momentul depunerii cererii de finanţare sau care au fost implementate integral până la momentul depunerii cererii de finanţare.

Pot fi depuse cereri de finanţare doar pentru proiecte (obiectiv de investiţii) care se află in următoarele stadii de maturitate a documentatiilor/lucrărilor:

Proiect (Obiectiv de investiţii) pentru care se solicită finanţarea prin prezentul apel, format dintr-un singur obiect de investitii pentru care gradul de maturitate al proiectului este minim la stadiul de contract de lucrări semnat/maxim lucrări începute, lucrări care nu au fost încheiate în mod fizic până la momentul depunerii cererii de finanţare. Nu sunt eligibile obiectivele de investiţii formate dintr-un singur obiect de investiţii care a fost finalizat sau implementat integral până la momentul depunerii cererii de finanţare;

Proiect (Obiectiv de investiţii) pentru care se solicită finanţarea prin prezentul apel format din două sau mai multe obiecte de investiţii, iar obligatoriu pentru unul din obiectele de investitii gradul de maturitate al proiectului este minim la stadiul de contract de lucrări semnat la momentul depunerii cererii de finanţare; pentru restul obiectelor de investiţii din cadrul proiectului (obiectivului de investitii) se poate accepta stadiul minim al documentaţiei tehnico-economice la nivel de SF/DALI/PT.
Observaţie: in cazul contractelor de tip servicii proiectare si executie, se va depune dovada recepţiei proiectului tehnic, iar ordinul de începere a lucrarilor trebuie să fie dat la momentul depunerii cererii de finanţare.

sursa: agerpres.ro

Comments

comments

Societate

Azi este Ziua Drapelului Naţional. Vezi ce evenimente sunt la Constanța.

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Cu ocazia Zilei Drapelului Naţional, la sediile celor două unităţi de jandarmi din municipiul Constanţa, se organizează în această perioadă, o serie de activităţi menite să marcheze acest moment important pentru istoria românilor.

Marți, 25 iunie a.c., drapelele arborate la cele două unităţi, au fost coborâte de pe catarg şi depuse la capela Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa. Preotul militar a oficiat  slujba de sfinţire, iar cele două drapele au rămas peste noapte în capela unităţii.

Astăzi, 26 iunie, manifestările dedicate acestui eveniment debutează la sediile Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa şi Grupării de Jandarmi Mobile Tomis Constanţa, cu arborarea Drapelului şi intonarea Imnului Naţional.  Totodată, istoricul şi însemnătatea Drapelului Naţional vor face obiectul unui material ce va fi  prezentat personalului  celor două unităţi.

De asemenea, începând cu ora 09.30, conducerile celor două unităţi vor  participa şi la ceremonialul militar şi religios organizat de autorităţi pe faleza din faţa Comandamentului Flotei, unde vor fi asigurate şi măsurile de ordine publică.

Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul revoluționar a decretat ca Tricolorul – roșu, galben și albastru – să reprezinte steagul național al tuturor românilor; cele trei culori împărțite în mod egal reprezintă principiul egalității, orientarea culorilor în sus semnifică verticalitatea, cifra trei este numărul perfect, pe lângă țara noastră mai existând alte trei țări europene tradiționale cu steagul tripartit în mod egal și vertical: Franța, Italia și Belgia.

De asemenea, militarii din Forţele Navale Române vor participa miercuri, 26 iunie, la ceremoniile militare şi religioase care vor avea loc, cu prilejul sărbătoririi Zilei Drapelului Naţional, la Constanța, Brăila, Tulcea, Babadag și București.

La Constanța, militarii din Forțele Navale Române au depus drapelul național la Catedrala ”Sfinții Petru și Pavel”, marți, 25 iunie, pentru oficierea slujbei de sfințire a acestui important simbol național. Miercuri, 26 iunie, drapelul României va fi înălțat pe catarg, în acordurile Imnului Național al României, pe faleza din fața Comandamentului Flotei, începând cu ora 10.00.

La Brăila, ceremoniile dedicate Zilei Drapelului Național vor începe la Catedrala Nașterea Domnului și vor continua în  Piaţa Independenţei, în intervalul orar 09.00-10.00.

La Tulcea, militarii vor participa la un ceremonial care va avea loc în Piața Tricolorului, în intervalul orar 10.00-11.00.

La Babadag, ridicarea drapelului național de la biserica din localitate și aducerea acestuia la Monumentul Eroilor, precum și desfășurarea activităților prilejuite de această sărbătoare națională se vor desfășura, în intervalul orar 09.30-10.30.

În Bucureşti, reprezentanţii Statului Major al Forţelor Navale vor participa la ceremonia publică din Piaţa Tricolorului, de la ora 09.30.

Drapelul va fi binecuvântat de către un preot militar şi va fi ridicat pe catarg, în acordurile Imnului Naţional al României.

La ceremoniile militare și religioase vor mai fi prezenți și cadre militare în rezervă și în retragere, veterani de război, reprezentanți ai autorităților locale și ai altor instituții publice.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

24 de elevi din județul Constanța au luat 10 la Evaluarea Națională. Vezi de la ce școli sunt.

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În urmă cu puțină vreme s-au afișat rezultatele Evaluării Naționale 2019. Iată câți elevi din județul Constanța au obținut nota 10.

1. Anca Ioana – Liceul Traian, 2. Bărbulescu Maria Cristina – Colegiul Național Mircea cel Bătrân, 3. Bechir Amela – Școala Gimnazială Lucian Grigorescu, Medgidia, 4. Cătană Vlad Gheorghe – Liceul Ovidius, 5. Cocea Andra – Liceul Ovidius, 6. Constantinescu Delia – Școala Gimnazială nr. 43 Constanța, 7. Culerda Andrei – Colegiul Național Mircea cel Bătrân, 8. Deca Ana Ioana – Școala Gimnazială Adrian Rădulescu, Murfatlar, 9. Grasu Costin Alexandru – Liceul Ovidius, 10. Iani Sonia Andreea Ștefania – Liceul George Călinescu, 11. Iordachi Ștefania – Liceul Ovidius, 12. Maraloi Ioana – Liceul Traian, 13. Măciucă Emma Iulia – Colegiul Național Mircea cel Bătrân, 14. Memet Ingrid – Școala Spectrum Constanța, 15. Munteanu Elena – Liceul Ovidius, 16. Peagu Ana Maria – Liceul Ovidius, 17. Petcu Robert Ștefan – Liceul Ovidius, 18. Popa Ioana – Școala gimnazială Remus Opreanu, 19. Susan Ioana – Liceul Ovidius, 20. Ștefan Andreea Bianca – Liceul Mihail Kogălniceanu din Mihail Kogălniceanu, 21. Teleanu Aida Ștefania – Școala Gimnazială nr. 29 Mihai Viteazu, Constanța, 22. Teodoru Ana Sophia – Colegiul Național Mircea cel Bătrân, 23. Tudorancia Alexia Maria – Școala gimnazială Adrian Rădulescu – Murfatlar și 24. Țancu Miruna Gabriela, Școala gimnazială nr.23 Constantin Brâncoveanu Constanța.

Surprinzător sau nu, printre primii 24 de elevi care au obținut media 10 se numără o tânără din Medgidia, două din Murfatlar și una din Mihail Kogălniceanu, semn că școala se poate face aproape oriunde – totul este ca elevii să învețe pentru a face performanță.

Este de menționat faptul că aproape 700 de elevi au obținut note de peste 9.00 la acest examen.

Puteți să intrați pe pagina oficială a Ministerul Educației Naționale pentru a verifica rezultatele.

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a centralizat situaţia mediilor obţinute de absolvenţii clasei a VIII-a la Evaluarea Naţională 2019, înainte de soluționarea contestaţiilorConform datelor, 3.845  de elevi (71,30 %)  au obținut medii peste 5.00,  astfel:

PREZENTI CANDIDAȚI CU MEDIA SUB 5 CANDIDTI CU MEDIA PESTE 5 Medii

5-5,99

Medii

6-6,99

Medii

7-7,99

Medii

8-8,99

Medii 9-9,99 Medii

10

 

5393

 

1548

3845 733 772 842 808 666 24

1. Limba și literatura română:

Note

 5-5,99

Note

6-6,99

Note

7-7,99

Note

8-8,99

Note

9-9,99

Note

10

693 612 4 99 1181 84

2.Matematică:

Note

 5-5,99

Note

6-6,99

Note

7-7,99

Note

8-8,99

Note

9-9,99

Note

10

911 738 590 494 520 106

Emoții mari: Astăzi se afișează rezultatele Evaluării Naționale

Evaluare Națională: ”Ultima cursă” de Horia Lovinescu, text din Alin Nelega și o compunere

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Donează la “Blood Network” și primești bilet la NEVERSEA

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Donează la ”Blood Network” și mergi la Neversea, este noua campanie pe care organizatorii Neversea o derulează în aceste zile.

”Blood Network” ajunge la Constanța, sâmbătă, 29 iunie și duminică, 30 iunie, în Piața Ovidiu. Cei care donează sânge la caravana mobilă, între orele 08:00 – 14:00, vor primi un bilet gratuit pentru prima zi a Neversea sau Untold. Festivalierii trebuie să se înscrie în baza de date Și Eu Donez(reteaua.sieudonez.ro).

Ca și în anii precedenți, campania ”Blood Network” se desfășoară atât la centrele fixe, cât și la caravanele mobile. Toți cei care donează sânge la centrele de transfuzii din întreaga țară, în perioada 13 mai – 29 iunie,  trebuie să acceseze, în funcție de festivalul la care vor să ajungă, site-ul neversea.com sau untold.com, secțiunea Blood Network, unde vor completa formularul solicitat și vor atașa o poză cu adeverința de donator. Apoi, vor primi pe adresa de e-mail un cod cu care vor putea achiziționa abonamentele cu reducere:

– la Neversea la prețul special de 399 de ron plus taxe din prețul final de 599 ron + taxe al abonamentului;

– la Untold la prețul special de 513,94 de ron plus taxe din prețul final de 811,20 ron + taxe al abonamentului.

Campania ”Blood Network” este realizată cu sprijinul Kaufland România, partener oficial al Untold și Neversea 2019, dar și în parteneriat cu platforma Și Eu Donez și cu ajutorul Institutului Național de Transfuzie Sanguină.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: