Connect with us

Societate

Proiecte pentru îmbunătățirea calității vieții în județul Constanța. Ce orașe pot accesa fonduri

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

CCINA Constanța a prezentat, astăzi, prin intermendiul unui comunicat remis Agerpres, stadiul mai multor proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020.

Astfel, sunt prezentate proiecte pe Axa prioritară 13, respectiv:

“Sprijinirea regenerarii oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9B, Obiectivul specific 13.1 “Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România” se adresează oraşelor şi municipiilor sub 100.000 de locuitori, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, din regiunea Sud-Est. În judeţul Constanţa pot depune proiecte oraşele Cernavodă, Eforie, Hârşova, Murfatlar, Năvodari, Negru Vodă, Ovidiu şi Techirghiol precum şi municipiile Mangalia şi Medgidia.

Pot fi finanţate proiecte care vizează construirea/extinderea/finalizarea/ modernizarea / reabilitarea /dotarea clădirilor în care se desfăşoară sau se vor desfăşura activităţi sociale, educaţionale, culturale şi recreative, respectiv:

1. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea centrelor sociale de zi cu una sau mai multe funcţiuni, pentru copii, vârstnici, pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi pentru alte categorii de persoane vulnerabile, conform legii, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

2. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea cantinelor sociale pentru persoane în risc de sărăcie, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

3. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea locuinţelor sociale, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

4. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie antepreşcolară (creşe) şi preşcolară (grădiniţe), inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

5. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu (şcoli pentru clasele I-IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

6. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea clădirilor cu funcţii culturale şi/sau recreative: centre de tineret, centre culturale, centre educaţionale, centre recreative, biblioteci, muzee, teatre, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor.

De asemenea, pot fi finanţate proiecte care vizează construirea/extinderea/modernizarea/ reabilitarea infrastructurii publice urbane, respectiv:

1. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice din limitele administrative ale UAT oraş/municipiu, indiferent de categoria funcţională – drum naţional, drum judeţean, stradă urbană, drum comunal, drum vicinal, asupra căruia solicitantul deţine un drept real şi avizul administratorului drumului, dacă este cazul, conform legii, precum şi a pistelor/ traseelor/ pentru biciclete şi/ sau pietonale. De asemenea, pot fi construite/extinse/modernizate/reabilitate toate elementele componente ale acestor drumuri publice: parte carosabilă, piste pentru biciclete, trasee pietonale (trotuare), poduri/pasaje, pasarele, marcaje, semaforizare, treceri de pietoni, aliniamente de arbori, canalizaţii tehnice pentru reţele etc.

2. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea zonelor pietonale, inclusiv prin transformarea unor străzi urbane în zone pietonale.

3. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea parcurilor, scuaruri, grădinilor publice, alte zone cu spaţii verzi, inclusiv construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea facilităţi sportive şi recreaţionale de mici dimensiuni (terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), pergole, alei, etc, reabilitarea monumentelor de for public (statui);

4. Facilităţi sportive şi recreaţionale de mici dimensiuni (de ex. terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), care nu sunt situate în parcuri;

5. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor de supraveghere video şi modernizarea/reabilitarea dotarea dispeceratului, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirii;

6. Extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelelor aferente serviciilor de utilităţi publice (doar iluminat public, alimentare cu apă, canalizare menajeră şi pluvială) din cadrul corpului spaţiilor publice urbane ce fac obiectul proiectului sau pentru deservirea unor zone cu populaţie defavorizată şi care sunt slab deservite de serviciile de utilităţi publice de mai sus sau pentru deservirea clădirilor din categoria A de mai sus (în afara amplasamentului acestora).

Finanţări pot solicita şi parteneriate dintre oraşele şi municipiile sub 100.000 de locuitori, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, din regiunea Sud-Est, cu UAT judeţul şi/sau cu instituţii publice cu personalitate juridică din subordinea UAT oraş/municipiu/judeţ, acreditate ca furnizori de servicii sociale şi/sau cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Solicitanţii eligibili în cadrul acestor apeluri de proiecte pot fi:

Unităţi administrativ-teritoriale;

Autorităţi ale administraţiei publice centrale;

Instituţii publice finanţate conform Legii 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au ca obiectiv obţinerea de profit şi sunt înfiinţate prin lege;

Parteneriate între aceste entităţi.

Specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentelor apeluri de proiecte:

Prioritatea de investiţii finanţează restaurarea, protecţia, conservarea şi valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural naţional (indiferent de localizare, urban sau rural) şi patrimoniu cultural local din mediul urban.

Se vor finanţa proiecte nefinalizate care presupun realizarea unuia sau mai multor elemente fizice sau componente sau articole sau activităţi şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puţin unul dintre acestea. Locul de implementare al proiectului trebuie situat pe un amplasament distinct delimitat.

Vor avea prioritate la finanţare acele obiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate la creşterea economică, a căror restaurare va contribui în mod direct la creşterea competitivităţii arealului în care sunt localizate.

Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională

Prioritatea de investiţii 6.1 -Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Solicitanţii eligibili în cadrul acestor apeluri de proiecte pot fi:

Unitate administrativ-teritorială (definită prin Legea 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare): Judeţ;

Unităţi administrativ-teritoriale în parteneriat:

judeţ(e) – municipiu(i)/ oraş(e)/ comună(e);

judeţ-judeţ (două sau mai multe).

Criterii specifice de eligibilitate:

Pentru a fi eligibil un proiect în cadrul prezentului apel trebuie ca cel putin contractul de lucrări să fie semnat pana la data depunerii cererii de finantare.

Contractul de lucrări poate să fie semnat si inainte de data de 01.01.2014, iar cheltuielile vor fi încadrate în categoria celor eligibile doar dacă angajarea şi plata cheltuielilor a fost /este efectuată în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare.

Nu sunt eligibile proiectele care au fost încheiate în mod fizic până la momentul depunerii cererii de finanţare sau care au fost implementate integral până la momentul depunerii cererii de finanţare.

Pot fi depuse cereri de finanţare doar pentru proiecte (obiectiv de investiţii) care se află in următoarele stadii de maturitate a documentatiilor/lucrărilor:

Proiect (Obiectiv de investiţii) pentru care se solicită finanţarea prin prezentul apel, format dintr-un singur obiect de investitii pentru care gradul de maturitate al proiectului este minim la stadiul de contract de lucrări semnat/maxim lucrări începute, lucrări care nu au fost încheiate în mod fizic până la momentul depunerii cererii de finanţare. Nu sunt eligibile obiectivele de investiţii formate dintr-un singur obiect de investiţii care a fost finalizat sau implementat integral până la momentul depunerii cererii de finanţare;

Proiect (Obiectiv de investiţii) pentru care se solicită finanţarea prin prezentul apel format din două sau mai multe obiecte de investiţii, iar obligatoriu pentru unul din obiectele de investitii gradul de maturitate al proiectului este minim la stadiul de contract de lucrări semnat la momentul depunerii cererii de finanţare; pentru restul obiectelor de investiţii din cadrul proiectului (obiectivului de investitii) se poate accepta stadiul minim al documentaţiei tehnico-economice la nivel de SF/DALI/PT.
Observaţie: in cazul contractelor de tip servicii proiectare si executie, se va depune dovada recepţiei proiectului tehnic, iar ordinul de începere a lucrarilor trebuie să fie dat la momentul depunerii cererii de finanţare.

sursa: agerpres.ro

Comments

comments

Actual

Aveți cunoscuți care trăiesc în Marea Britanie? Iată ce spune Ministerul de Externe despre viitorul lor

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Ministerul Afacerilor Externe salută agrearea de către negociatorii Uniunii Europene și ai Marii Britanii a formei finale a textului Acordului de retragere. Acest acord marchează un moment semnificativ în  procesul de negociere și deschide calea spre definirea unei relații viitoare cât mai apropiate și întărite a Uniunii Europene cu Marea Britanie, acesta fiind un obiectiv strategic al României, având în vedere Parteneriatul Strategic bilateral, cooperarea strânsă în materie de securitate, a cărei menținere este esențială în contextul evoluțiilor în vecinătatea estică, unde România și Marea Britanie împărtășesc obiective comune.

Ministerul Afacerilor Externe apreciază eforturile substanțiale depuse de echipa de negociere coordonată de către negociatorul-șef al Comisiei Europene, Michel Barnier, care au condus la obținerea unui progres decisiv, în special pentru agrearea unei soluții debackstop și evitarea instalării unei frontiere dure între Irlanda și Irlanda de Nord.

Ministerul Afacerilor Externe consideră că Acordul reprezintă cel mai eficient instrument pentru limitarea consecințelor negative ale retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană și pentru asigurarea certitudinii juridice pentru cetățeni și mediul de afaceri. Acordul de retragere va garanta protejarea drepturilor tuturor cetățenilor români stabiliți în Marea Britanie înainte de 31 decembrie 2020. Aceștia vor putea continua să lucreze, să locuiască și să studieze în Marea Britanie în baza obținerii unui nou statut special (settled status).

Ministerul Afacerilor Externe  își exprimă speranța că, în perioada următoare, Acordul va fi aprobat de către Parlamentul European și ratificat de către Parlamentul Marii Britanii în forma convenită în negocieri.

România s-a implicat activ pe parcursul întregului proces de negocieri, inclusiv prin participarea la reuniunile Grupului de lucru Art. 50 și la elaborarea mandatelor de negociere ale Uniunii.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Acces gratuit în instituțiile din subordinea CJC, de Ziua Dobrogei. Vezi câte spectacole sunt la Delfinariu

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

14 noiembrie 2018 este o zi cu o semnificaţie deosebită pentru constănţeni. Se celebrează 140 de ani de la  Unirea Dobrogei cu România.

Cu această ocazie mâine, 14 Noiembrie, în instituțiile din subordinea Consiliului Județean Constanța accesul va fi gratuit.

Astfel, la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, respectiv Delfinariu, reprezentațiile vor începe de la orele 11:00, 13:00, 15:00. La Microrezervație se va susține un spectacol  ecvestru în costume tradiționale românești intre orele 09:00 – 15:00, iar la Planetariu se va putea urmări un program de prezentare a  bolții cerești și aspecte din folclorul românesc, în intervalul orar 10:15 -14:15.

Tot mâine, va fi o zi a porților deschise, iar vizitatorii vor beneficia de intrare liberă la  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Muzeul de Artă precum și la Biblioteca Județeană „Ioan N.Roman” Constanța.

Teatrul de Stat Constanța a pregătit în premieră, evenimentul cultural de muzica si poezie intitulat „Dincolo de Întâmplări”,  eveniment ce se va desfășura începând cu ora 19:00. (comunicat de presă Consiliul Județean Constanța)

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Mâine este Ziua Națională a Dobrogei! Vezi ce activități are Inspectoratul Școlar

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Aşezarea Dobrogei la gurile Dunării – important fluviu european – dar şi la ţărmul Mării Negre a conferit  ţinutului o importanţă geostrategică deosebită şi  l-a tranformat într-un  ”Pământ al sintezelor”.

Dobrogea a devenit creuzetul  în care au fuzionat valori culturale, materiale si spirituale dintre cele mai diverse, cultura greacă şi cea latină, la care factorul getic autohton a adus o importantă contribuţie, românii dobrogeni fiind exponenţii de frunte ai acestei sinteze.

Teritoriul, aflat de-a lungul secolelor în calea năvălirilor străine, ajunge de la începutul secolului al XV-lea şi până la 1878, sub stăpânirea Imperiului Otoman. După războiul ruso-turc din 1877-1878, ţinutul este reintegrat României,  la 14 noiembrie 1878 autorităţile româneşti preiau administraţia Dobrogei, eveniment de la care aniversăm astăzi 140 de ani.

Ziua Națională a Dobrogei  va fi omagiată de Inspectoratul Școlar Județean Constanța prin Simpozionul ”Unitate în diversitate pe pământ dobrogean”, aflat la a IV-a ediție. Studiile și articolele despre Dobrogea, despre istoria, cultura, obiceiurile și tradițiile teritoriului dintre Dunăre și Mare vor fi prezentate de profesori de istorie în cadrul întâlnirii și constituie conținutul celui de-al patrulea volum cu același titlu al simpozionului.

Totodată vor fi premiați elevii câștigători ai Proiectului județean ”Să ne cinstim eroii”, la secțiunile pictură și colaj, proiect – concurs care s-a desfășurat în lunile octombrie- noiembrie 2018.

Activitățile se vor desfășura miercuri, 14 noiembrie 2018, ora 10.00, la Colegiul National ”Mircea cel Bătrân” și vor îmbina momentele istorice cu cele artistice susținute de Ansamblul de dansuri tradiționale ”Florile Dobrogei”.

În unitățile școlare din întreg județul Constanța au loc diverse activități prin care copiii sărbătoresc această zi importantă pentru noi, românii din Dobrogea: momente artistice dedicate Zilei Dobrogei, concursuri școlare legate de revenirea Dobrogei la România, scenete, expoziții de picturi și colaje cu tema Dobrogea, comunicări științifice, prezentări power point, expoziție de carte istorică, prezentarea obiceiurilor, tradițiilor și preparatelor culinare dobrogene.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: