Connect with us

Societate

Proiecte pentru îmbunătățirea calității vieții în județul Constanța. Ce orașe pot accesa fonduri

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

CCINA Constanța a prezentat, astăzi, prin intermendiul unui comunicat remis Agerpres, stadiul mai multor proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020.

Astfel, sunt prezentate proiecte pe Axa prioritară 13, respectiv:

“Sprijinirea regenerarii oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9B, Obiectivul specific 13.1 “Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România” se adresează oraşelor şi municipiilor sub 100.000 de locuitori, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, din regiunea Sud-Est. În judeţul Constanţa pot depune proiecte oraşele Cernavodă, Eforie, Hârşova, Murfatlar, Năvodari, Negru Vodă, Ovidiu şi Techirghiol precum şi municipiile Mangalia şi Medgidia.

Pot fi finanţate proiecte care vizează construirea/extinderea/finalizarea/ modernizarea / reabilitarea /dotarea clădirilor în care se desfăşoară sau se vor desfăşura activităţi sociale, educaţionale, culturale şi recreative, respectiv:

1. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea centrelor sociale de zi cu una sau mai multe funcţiuni, pentru copii, vârstnici, pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi pentru alte categorii de persoane vulnerabile, conform legii, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

2. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea cantinelor sociale pentru persoane în risc de sărăcie, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

3. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea locuinţelor sociale, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

4. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie antepreşcolară (creşe) şi preşcolară (grădiniţe), inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

5. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu (şcoli pentru clasele I-IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

6. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea clădirilor cu funcţii culturale şi/sau recreative: centre de tineret, centre culturale, centre educaţionale, centre recreative, biblioteci, muzee, teatre, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor.

De asemenea, pot fi finanţate proiecte care vizează construirea/extinderea/modernizarea/ reabilitarea infrastructurii publice urbane, respectiv:

1. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice din limitele administrative ale UAT oraş/municipiu, indiferent de categoria funcţională – drum naţional, drum judeţean, stradă urbană, drum comunal, drum vicinal, asupra căruia solicitantul deţine un drept real şi avizul administratorului drumului, dacă este cazul, conform legii, precum şi a pistelor/ traseelor/ pentru biciclete şi/ sau pietonale. De asemenea, pot fi construite/extinse/modernizate/reabilitate toate elementele componente ale acestor drumuri publice: parte carosabilă, piste pentru biciclete, trasee pietonale (trotuare), poduri/pasaje, pasarele, marcaje, semaforizare, treceri de pietoni, aliniamente de arbori, canalizaţii tehnice pentru reţele etc.

2. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea zonelor pietonale, inclusiv prin transformarea unor străzi urbane în zone pietonale.

3. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea parcurilor, scuaruri, grădinilor publice, alte zone cu spaţii verzi, inclusiv construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea facilităţi sportive şi recreaţionale de mici dimensiuni (terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), pergole, alei, etc, reabilitarea monumentelor de for public (statui);

4. Facilităţi sportive şi recreaţionale de mici dimensiuni (de ex. terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), care nu sunt situate în parcuri;

5. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor de supraveghere video şi modernizarea/reabilitarea dotarea dispeceratului, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirii;

6. Extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelelor aferente serviciilor de utilităţi publice (doar iluminat public, alimentare cu apă, canalizare menajeră şi pluvială) din cadrul corpului spaţiilor publice urbane ce fac obiectul proiectului sau pentru deservirea unor zone cu populaţie defavorizată şi care sunt slab deservite de serviciile de utilităţi publice de mai sus sau pentru deservirea clădirilor din categoria A de mai sus (în afara amplasamentului acestora).

Finanţări pot solicita şi parteneriate dintre oraşele şi municipiile sub 100.000 de locuitori, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, din regiunea Sud-Est, cu UAT judeţul şi/sau cu instituţii publice cu personalitate juridică din subordinea UAT oraş/municipiu/judeţ, acreditate ca furnizori de servicii sociale şi/sau cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Solicitanţii eligibili în cadrul acestor apeluri de proiecte pot fi:

Unităţi administrativ-teritoriale;

Autorităţi ale administraţiei publice centrale;

Instituţii publice finanţate conform Legii 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au ca obiectiv obţinerea de profit şi sunt înfiinţate prin lege;

Parteneriate între aceste entităţi.

Specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentelor apeluri de proiecte:

Prioritatea de investiţii finanţează restaurarea, protecţia, conservarea şi valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural naţional (indiferent de localizare, urban sau rural) şi patrimoniu cultural local din mediul urban.

Se vor finanţa proiecte nefinalizate care presupun realizarea unuia sau mai multor elemente fizice sau componente sau articole sau activităţi şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puţin unul dintre acestea. Locul de implementare al proiectului trebuie situat pe un amplasament distinct delimitat.

Vor avea prioritate la finanţare acele obiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate la creşterea economică, a căror restaurare va contribui în mod direct la creşterea competitivităţii arealului în care sunt localizate.

Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională

Prioritatea de investiţii 6.1 -Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Solicitanţii eligibili în cadrul acestor apeluri de proiecte pot fi:

Unitate administrativ-teritorială (definită prin Legea 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare): Judeţ;

Unităţi administrativ-teritoriale în parteneriat:

judeţ(e) – municipiu(i)/ oraş(e)/ comună(e);

judeţ-judeţ (două sau mai multe).

Criterii specifice de eligibilitate:

Pentru a fi eligibil un proiect în cadrul prezentului apel trebuie ca cel putin contractul de lucrări să fie semnat pana la data depunerii cererii de finantare.

Contractul de lucrări poate să fie semnat si inainte de data de 01.01.2014, iar cheltuielile vor fi încadrate în categoria celor eligibile doar dacă angajarea şi plata cheltuielilor a fost /este efectuată în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare.

Nu sunt eligibile proiectele care au fost încheiate în mod fizic până la momentul depunerii cererii de finanţare sau care au fost implementate integral până la momentul depunerii cererii de finanţare.

Pot fi depuse cereri de finanţare doar pentru proiecte (obiectiv de investiţii) care se află in următoarele stadii de maturitate a documentatiilor/lucrărilor:

Proiect (Obiectiv de investiţii) pentru care se solicită finanţarea prin prezentul apel, format dintr-un singur obiect de investitii pentru care gradul de maturitate al proiectului este minim la stadiul de contract de lucrări semnat/maxim lucrări începute, lucrări care nu au fost încheiate în mod fizic până la momentul depunerii cererii de finanţare. Nu sunt eligibile obiectivele de investiţii formate dintr-un singur obiect de investiţii care a fost finalizat sau implementat integral până la momentul depunerii cererii de finanţare;

Proiect (Obiectiv de investiţii) pentru care se solicită finanţarea prin prezentul apel format din două sau mai multe obiecte de investiţii, iar obligatoriu pentru unul din obiectele de investitii gradul de maturitate al proiectului este minim la stadiul de contract de lucrări semnat la momentul depunerii cererii de finanţare; pentru restul obiectelor de investiţii din cadrul proiectului (obiectivului de investitii) se poate accepta stadiul minim al documentaţiei tehnico-economice la nivel de SF/DALI/PT.
Observaţie: in cazul contractelor de tip servicii proiectare si executie, se va depune dovada recepţiei proiectului tehnic, iar ordinul de începere a lucrarilor trebuie să fie dat la momentul depunerii cererii de finanţare.

sursa: agerpres.ro

Comments

comments

Societate

ALERTĂ alimentară: mai multe tipuri de brânzeturi și cașcaval, găsite în neregulă

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Ministerul Agriculturii a transmis o alertă alimentară. În urma unor controale, aproape 40% din firmele verificate au fost prinse că aveau în brânzeturi sau cașcaval grăsimi hidrogenate, ceea ce a dus la aplicarea de amenzi în valoare de 855.000 de lei pentru 110 operatori economici.

Echipe mixte formate din inspectori cu atribuții de control din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) continuă seria controalelor inițiate în data de 21 ianuarie 2019, ce au ca scop verificarea conformității produselor de la patiserii, cofetării, pizzerii, restaurante/ catering, fast-food-uri, în raport cu materiile prime utilizate și informațiile oferite consumatorilor, conform unui comunicat de presă al MADR.

De la data declanșării acestor acțiuni, respectiv 21 ianuarie și până la data de 8 februarie, au fost verificate 284 de unități din 18 județe și din municipiul București, fiind constatate fraude alimentare la 110 agenți economici (reprezentând 39%) prin substituirea produselor obținute din lapte cu specialități obținute din grăsimi hidrogenate, concomitent cu dezinformarea consumatorilor. Celor 110 operatori le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 855.000 de lei.

În săptămâna 4–8 februarie, 104 de operatori economici au fost verificați în județele Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți și municipiul București, din care 34 de patiserii, 38 de laboratoare cofetărie sau patiserie, 19 pizzerii, șapte fast-food-uri, patru restaurante sau catering și două magazine alimentare.

Din cele 104 unități verificate, 47 unități (45%) utilizau ca ingredient principal în produsele oferite consumatorilor specialități obținute din grăsimi hidrogenate și informau că preparatele conțin diferite categorii de brânzeturi sau cașcaval. Pentru aceste nereguli majore, dar și pentru alte abateri de la legislația sanitar-veterinară au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 194.000 de lei.

„Prin verificările efectuate se confirmă persistența fenomenului substituirii produselor sănătoase obținute din procesarea laptelui autohton de calitate cu specialități obținute din grăsimi de altă origine și al dezinformării consumatorilor, inspectorii MADR continuând eforturile de eradicare a acestora”, au subliniat reprezentanții MADR.

sursa: stiripesurse.ro

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Primarul Constanței, despre soarta Cazinoului: “Cu documentația completă și actualizată se va purcede la cea de-a patra licitație”

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Soarta Cazinoului din Constanța depinde de o nouă licitație publică. Cea de-a patra!

Chemați în ședință de îndată, consilierii locali municipali din Constanța au votat, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 277/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” SA a imobilului – teren şi construcţie „Cazino Constanţa” în vederea consolidării şi restaurării acestuia.

“Dupa 3 ani, în care au fost organizate și anulate 3 licitații, după sondajul făcut de Primăria Constanța și întelegerea cu CNI, administrația publică locală a demarat lucrări de punere în siguranțăa a Cazinoului. Între timp CNI a lansat o licitație de actualizare a DALI și am primit deja noul deviz al lucrărilor. Primăria Constanța va trebui să suporte unele cheltuieli adiacente reabilitării. Cazinoul a captat atenția și a pus presiune pe autorități ca să grăbească procedurile de reabilitare”, le-a transmis primarul consilierilor locali, dar și constănțenilor și tuturor celor interesați de soarta clădirii simbol a litoralului românesc.

La scurt timp după vot, edilul a ținut să explice cum a ajuns clădirea Cazinoul în stadiul avansat de degradare pe care îl putem observa cu toții și a declarat următoarele:

“După 3 ani în care am asistat la 3 licitații anulate, procesul de actualizare a documentației trebuie reluat. Conform sondajului de opinie și conform CNI, continuă colaborarea cu CNI. Am separat lucrurile. Timpul e necruțător, starea Cazinoului se schimbă de la o zi la alta. De aceea am decis punerea în siguranță a Cazinoului. M-am bucurat să văd că o companie a venit și a făcut oferta de realizare a lucrărilor pe propria cheltuială. Lucrările s-au sistat în 20 decembrie. Mai avem demontarea a două candelabre, mai sunt 34 candelabre pe care trebuie să le luăm și să le conservăm și mai avem curățarea jgheaburilor. Am preferat să facem această operațiune după ce trece sezonul rece. Între timp, CNI a cerut actualizarea documentațiilor. În aceste condiții, cu documentația completă și actualizată se va purcede la cea de-a patra licitație de începere a lucrărilor. Sper să fie cu noroc! Astfel, am propus să aprobăm structura devizului așa cum ne-a fost prezentată de cei de la CNI. Vă precizez că municipiul va sistematiza terenul, va cosolida taluzul și se va ocupa de utilități. Evident, că odată cu CNI, și Primăria va demara o licitație. Mă bucur că specialiști, artiști și voluntari au participat la punerea în siguranță a cazinoului. Mulțumesc celor care cu eforturi proprii au pus umărul la realizarea lucrărilor de consolidare a cazinoului.”

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Primăria Constanța ÎNCHIDE circulația pe mai multe străzi din centrul orașului. Vezi când și dacă ești afectat

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Sala Sporturilor din Constanța va găzdui sâmbătă, 16 februarie, de la ora 14:45 meciul internațional de handbal masculin dintre H.C. Dobrogea Sud Constanța și F.C. Porto Sofarma Portugalia din cadrul Cupei E.H.F.

Pentru ca evenimentul să se desfășoare în condiții optime, circulația autovehiculelor va fi restricționată după cum urmează:

– sâmbătă, 16 februarie, în intervalul orar 06:30 – 18:00, va fi restricționat accesul autovehiculelor în parcarea Sălii Sporturilor din Constanța, dinspre strada Mircea cel Bătrân și bulevardul Tomis, iar traficul auto va fi interzis pe strada Decebal la intersecțiile cu strada Mircea cel Bătrân, bulevardul Tomis și strada Ion Bănescu.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: