Connect with us

Societate

Proiecte pentru îmbunătățirea calității vieții în județul Constanța. Ce orașe pot accesa fonduri

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

CCINA Constanța a prezentat, astăzi, prin intermendiul unui comunicat remis Agerpres, stadiul mai multor proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020.

Astfel, sunt prezentate proiecte pe Axa prioritară 13, respectiv:

“Sprijinirea regenerarii oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9B, Obiectivul specific 13.1 “Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România” se adresează oraşelor şi municipiilor sub 100.000 de locuitori, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, din regiunea Sud-Est. În judeţul Constanţa pot depune proiecte oraşele Cernavodă, Eforie, Hârşova, Murfatlar, Năvodari, Negru Vodă, Ovidiu şi Techirghiol precum şi municipiile Mangalia şi Medgidia.

Pot fi finanţate proiecte care vizează construirea/extinderea/finalizarea/ modernizarea / reabilitarea /dotarea clădirilor în care se desfăşoară sau se vor desfăşura activităţi sociale, educaţionale, culturale şi recreative, respectiv:

1. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea centrelor sociale de zi cu una sau mai multe funcţiuni, pentru copii, vârstnici, pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi pentru alte categorii de persoane vulnerabile, conform legii, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

2. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea cantinelor sociale pentru persoane în risc de sărăcie, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

3. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea locuinţelor sociale, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

4. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie antepreşcolară (creşe) şi preşcolară (grădiniţe), inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

5. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu (şcoli pentru clasele I-IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor;

6. Construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea/dotarea clădirilor cu funcţii culturale şi/sau recreative: centre de tineret, centre culturale, centre educaţionale, centre recreative, biblioteci, muzee, teatre, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirilor.

De asemenea, pot fi finanţate proiecte care vizează construirea/extinderea/modernizarea/ reabilitarea infrastructurii publice urbane, respectiv:

1. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice din limitele administrative ale UAT oraş/municipiu, indiferent de categoria funcţională – drum naţional, drum judeţean, stradă urbană, drum comunal, drum vicinal, asupra căruia solicitantul deţine un drept real şi avizul administratorului drumului, dacă este cazul, conform legii, precum şi a pistelor/ traseelor/ pentru biciclete şi/ sau pietonale. De asemenea, pot fi construite/extinse/modernizate/reabilitate toate elementele componente ale acestor drumuri publice: parte carosabilă, piste pentru biciclete, trasee pietonale (trotuare), poduri/pasaje, pasarele, marcaje, semaforizare, treceri de pietoni, aliniamente de arbori, canalizaţii tehnice pentru reţele etc.

2. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea zonelor pietonale, inclusiv prin transformarea unor străzi urbane în zone pietonale.

3. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea parcurilor, scuaruri, grădinilor publice, alte zone cu spaţii verzi, inclusiv construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea facilităţi sportive şi recreaţionale de mici dimensiuni (terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), pergole, alei, etc, reabilitarea monumentelor de for public (statui);

4. Facilităţi sportive şi recreaţionale de mici dimensiuni (de ex. terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), care nu sunt situate în parcuri;

5. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor de supraveghere video şi modernizarea/reabilitarea dotarea dispeceratului, inclusiv prin schimbarea folosinţei iniţiale a clădirii;

6. Extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelelor aferente serviciilor de utilităţi publice (doar iluminat public, alimentare cu apă, canalizare menajeră şi pluvială) din cadrul corpului spaţiilor publice urbane ce fac obiectul proiectului sau pentru deservirea unor zone cu populaţie defavorizată şi care sunt slab deservite de serviciile de utilităţi publice de mai sus sau pentru deservirea clădirilor din categoria A de mai sus (în afara amplasamentului acestora).

Finanţări pot solicita şi parteneriate dintre oraşele şi municipiile sub 100.000 de locuitori, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, din regiunea Sud-Est, cu UAT judeţul şi/sau cu instituţii publice cu personalitate juridică din subordinea UAT oraş/municipiu/judeţ, acreditate ca furnizori de servicii sociale şi/sau cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Solicitanţii eligibili în cadrul acestor apeluri de proiecte pot fi:

Unităţi administrativ-teritoriale;

Autorităţi ale administraţiei publice centrale;

Instituţii publice finanţate conform Legii 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au ca obiectiv obţinerea de profit şi sunt înfiinţate prin lege;

Parteneriate între aceste entităţi.

Specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentelor apeluri de proiecte:

Prioritatea de investiţii finanţează restaurarea, protecţia, conservarea şi valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural naţional (indiferent de localizare, urban sau rural) şi patrimoniu cultural local din mediul urban.

Se vor finanţa proiecte nefinalizate care presupun realizarea unuia sau mai multor elemente fizice sau componente sau articole sau activităţi şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puţin unul dintre acestea. Locul de implementare al proiectului trebuie situat pe un amplasament distinct delimitat.

Vor avea prioritate la finanţare acele obiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate la creşterea economică, a căror restaurare va contribui în mod direct la creşterea competitivităţii arealului în care sunt localizate.

Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională

Prioritatea de investiţii 6.1 -Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Solicitanţii eligibili în cadrul acestor apeluri de proiecte pot fi:

Unitate administrativ-teritorială (definită prin Legea 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare): Judeţ;

Unităţi administrativ-teritoriale în parteneriat:

judeţ(e) – municipiu(i)/ oraş(e)/ comună(e);

judeţ-judeţ (două sau mai multe).

Criterii specifice de eligibilitate:

Pentru a fi eligibil un proiect în cadrul prezentului apel trebuie ca cel putin contractul de lucrări să fie semnat pana la data depunerii cererii de finantare.

Contractul de lucrări poate să fie semnat si inainte de data de 01.01.2014, iar cheltuielile vor fi încadrate în categoria celor eligibile doar dacă angajarea şi plata cheltuielilor a fost /este efectuată în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare.

Nu sunt eligibile proiectele care au fost încheiate în mod fizic până la momentul depunerii cererii de finanţare sau care au fost implementate integral până la momentul depunerii cererii de finanţare.

Pot fi depuse cereri de finanţare doar pentru proiecte (obiectiv de investiţii) care se află in următoarele stadii de maturitate a documentatiilor/lucrărilor:

Proiect (Obiectiv de investiţii) pentru care se solicită finanţarea prin prezentul apel, format dintr-un singur obiect de investitii pentru care gradul de maturitate al proiectului este minim la stadiul de contract de lucrări semnat/maxim lucrări începute, lucrări care nu au fost încheiate în mod fizic până la momentul depunerii cererii de finanţare. Nu sunt eligibile obiectivele de investiţii formate dintr-un singur obiect de investiţii care a fost finalizat sau implementat integral până la momentul depunerii cererii de finanţare;

Proiect (Obiectiv de investiţii) pentru care se solicită finanţarea prin prezentul apel format din două sau mai multe obiecte de investiţii, iar obligatoriu pentru unul din obiectele de investitii gradul de maturitate al proiectului este minim la stadiul de contract de lucrări semnat la momentul depunerii cererii de finanţare; pentru restul obiectelor de investiţii din cadrul proiectului (obiectivului de investitii) se poate accepta stadiul minim al documentaţiei tehnico-economice la nivel de SF/DALI/PT.
Observaţie: in cazul contractelor de tip servicii proiectare si executie, se va depune dovada recepţiei proiectului tehnic, iar ordinul de începere a lucrarilor trebuie să fie dat la momentul depunerii cererii de finanţare.

sursa: agerpres.ro

Comments

comments

Societate

Andra, Ștefan Bănică și Voltaj cântă de Revelion în Piața Ovidiu din Constanța

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Primăria Municipiului Constanța vă invită în noaptea dintre ani să luați parte la petrecerea de Revelion, eveniment cu tradiție deja pentru constănțeni.

Veți avea parte de show-uri live și muzică pentru toate gusturile, anunță Primăria Constanța printr-un comunicat de presă remis redacției. Artiști de top vor urca pe scena din Piața Ovidiu începând cu ora 22:00: Ștefan Bănică, Voltaj și Andra.

La miezul nopții toți cei prezenți vor admira un superb spectacol de artificii.

Accesul este gratuit!

foto: arhivă

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Se acordă pensiile mai devreme? Vezi ce răspuns a dat ministrul Muncii

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a fost întrebată, sâmbătă, la postul de televiziune Digi24 dacă pensiile vor ajunge mai devreme în luna decembrie decât în lunile precedente, aşa cum s-a întâmplat în anii precedenţi,  dat fiind faptul că este luna cadourilor şi românii îşi fac cumpărăturile de sărbători.

Ea a declarat că are în vedere ca pensiile să fie livrate la termen.

„Să ştiţi că sunt foarte atentă să nu se depăşească niciun termen. Lucrez strâns cu echipa Casei Naţionale de Pensii, în condiţiile în care, din păcate, preşedintele Casei de Pensii întârzie să apară la serviciu pentru a putea genera schimbările de conducere de care aş fi avut nevoie pentru a putea face o planificare mai buna. Sunt foarte atentă la aceste aspecte. Nu se va întârzia nicio pensie. Sunt în contact direct şi foarte atentă să nu existe asemenea situaţii. În acest moment, sunt informată cu privire la parcurgerea tuturor paşilor în vederea procesării etapelor pentru livrarea pensiilor atât pe card cât şi la domiciliu şi astăzi nu am niciun motiv de îngrijorare. Vreau doar să asigur că sunt foarte atentă la acest subiect. Ne vom ţine de un calendar foarte strict astfel încât pensionarii să îşi primească pensiile”, a spus Alexandru.

În anii anteriori, pensiile au venit mai devreme, dat fiind faptul că decembrie este o lună scurtă, în care sunt multe sărbători. Perioada de încasare a drepturilor din pensie este cuprinsă între 1 şi 15 ale lunii, pentru cei care încasează la domiciliu.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

A demarat licitaţia pentru manualele de clasa a VIII-a. Este cea mai rapidă lansare din ultimii ani

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Pe pagina oficială a Ministerului Educației și Cercetării a fost anunţat că, prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), în calitate de autoritate contractantă, au fost lansate joi, 5 decembrie, procedurile de licitație în vederea asigurării manualelor școlare pentru elevii claselor a VIII-a în anul școlar 2020-2021.

De asemenea, a fost anunțată și licitația al cărei obiectiv îl constituie asigurarea manualelor școlare pentru o serie de discipline (clasele I-VII), care nu au avut oferte eligibile în cadrul procedurii derulate în acest an.

Potrivit edupedu.ro, “este cea mai rapidă lansare de licitație din ultimii ani pentru aceste manuale noi, după ce în repetate rânduri ministerul a lansat cu întârziere aceste proceduri, manualele pentru elevii care sunt acum clasa a VII-a ajungând mereu cu întârziere foarte mare în școli.”

În total, este vizată achiziția de manuale pentru 66 de titluri/discipline, inclusiv pentru elevii minorităților naționale (58 de titluri pentru clasa a VIII-a și 8 titluri pentru clasele I-VII). Numărul total de exemplare pentru aceste discipline este de 3.739.522 (3.697.917 exemplare – clasa a VIII-a, respectiv 41.605 exemplare – clasele I-VII).

Calendarul licitației destinate achiziției de manuale pentru disciplinele prevăzute în planul-cadru aferent clasei a VIII-a are ca termen de încărcare a ofertelor în SEAP data de 3.02.2020, în timp ce pentru a doua licitație, termenul-limită a fost fixat pentru data de 6.01.2020.

Prin organizarea acestor proceduri, având ca scop achiziţia de manuale şcolare elaborate în conformitate cu noile abordări curriculare din învățământul gimnazial, elevii vor beneficia de manuale corespunzătoare din punct de vedere al conținutului științific, adaptate nivelului de vârstă și în acord cu nevoile de formare ale societății.

Potrivit atribuțiilor stabilite de reglementările în vigoare, Centrul Național de Evaluare și Examinare coordonează derularea mecanismelor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, conform metodologiei de profil. În acest sens, CNEE cooptează evaluatori – cadre didactice şi specialişti externi (experți cooptați).  De asemenea, CNEE are și misiunea de a forma experţi evaluatori de manuale şcolare, prin derularea de programe adecvate.

Procedurile de licitație se vor desfășura în conformitate cu prevederile specifice (ordinul de ministru nr. 3.103/2019 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și HG 395/2016 privind normele de aplicare a acestei legi).

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: