Slide Societate

Constanța. Făgădău scoate milioane de lei din buget pentru evenimentele din anul centenarului Marii Uniri

mai 17, 2018 Mihaela Tîrpan

Conducerea Primăriei municipiului Constanța a publicat pe pagina oficială un anunţ de participare prin care invită pe cei interesați să aplice pentru procedura de selecţie de proiecte nonprofit de interes general din din domeniile cultural – Centenarul Marii Uniri a Principatelor 1918 la Constanța, cultural (altele), sportiv și tineret.

Primăria Municipiului Constanţa cu sediul în B-dul Tomis nr.51, tel. 0241.485.893, îşi propune să acorde fonduri financiare nerambursabile în anul 2018 din bugetul propriu al municipiului Constanţa, după cum urmează:

1. Pentru susţinerea proiectelor nonprofit de interes general din domeniul cultural – Centenarul Marii Uniri a Principatelor 1918 la Constanța

Temeiul legal:Legea nr.350/2005 și Ordonanţa Guvernului nr.51/1998;

Bugetul alocat sesiunii de selecție: 2.000.000 de lei;

Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect: 500.000 de lei;

Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect va fi întocmită în conformitate cu Regulamentul de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța care pot fi descărcate online de pe site-ul www.primaria-constanta.ro. Mai multe informații pot fi obţinute de la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Strada Cuza Vodă, nr.27 sau la numărul de telefon 0241.485.893.

2. Pentru susţinerea proiectelor nonprofit de interes general din domeniul cultural (altele)

Temeiul legal:Legea nr.350/2005 și Ordonanţa Guvernului nr.51/1998;

Bugetul alocat sesiunii de selecție: 450.000 de lei;

Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect: 225.000 de lei;

Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect va fi întocmită în conformitate cu Regulamentul de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța care pot fi descărcate online de pe site-ul www.primaria-constanta.ro. Mai multe informații pot fi obţinute de la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Strada Cuza Vodă, nr.27 sau la numărul de telefon 0241.485.893.

3. Pentru susţinerea proiectelor nonprofit de interes general din domeniul sportiv Temeiul legal:Legea nr.350/2005 și Ordinului Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006;

Bugetul alocat sesiunii de selecție: 570.000 de lei;

Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect: 250.000 de lei;

Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect va fi întocmită în conformitate cu Regulamentul de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța care pot fi descărcate online de pe site-ul www.primaria-constanta.ro. Mai multe informații pot fi obţinute de la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Strada Cuza Vodă, nr.27 sau la numărul
de telefon 0241.485.893.

4. Pentru susţinerea proiectelor nonprofit de interes general din domeniul tineret Temeiul legal: Legea nr.350/2005 și Ordonanţa Guvernului nr.51/1998;

Bugetul alocat sesiunii de selecție: 100.000 de lei;

Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect: 100.000 de lei;

Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect va fi întocmită în conformitate cu Regulamentul de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța care pot fi descărcate online de pe site-ul www.primaria-constanta.ro. Mai multe informații pot fi obţinute de la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din Strada Cuza Vodă, nr.27 sau la numărul
de telefon 0241.485.893.

Fiecare ofertă va fi evaluată de comisia de selecție și evaluare în baza prezentei grile de evaluare:

”În situația în care există două sau mai multe proiecte care în cadrul procesului de evaluare au obținut același punctaj, comisia de evaluare și selecție va realiza departajarea acestora ținând seama de punctajul mai mare obținut la aplicarea criteriului de la pct 1.b din grila de evaluare a proiectelor, respectiv criteriul „Originalitatea proiectului”.”

Prezentul anunţ de participare a apărut în Monitorul Oficial nr.89 Partea VI, din data de
16.05.2018.”

http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/Achizitii-publice/achizitii-publice-publicate-2018/054/anunt-selectie-de-oferte-proiecte-centenar-la-constanta.pdf?sfvrsn=2

 

 

 

Comments

comments