Connect with us

Politica

Făgădău cheamă aleșii locali în ședință. 79 de proiecte sunt trecute pe ordinea de zi

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Consilierii locali din cadrul Consiliului Local Municipal Constanta sunt convocați in sedinta ordinara pentru a dezbate si supune spre aprobare un număr de… 79 de proiecte.

Fagadau a convocat sedinta vineri, 23 Martie, de la ora 14.00 si supune atenției următorul convocator:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 30.01.2018;

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 15.02.2018;

3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 23.02.2018;

4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 12.03.2018;

5. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Constanța” doamnei Ioana Giucăl;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

7. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2017;
inițiator: primar Decebal Făgădău

8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 341/2017 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2017-2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2017-2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
10. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local în vederea organizării olimpiadelor naționale în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

12. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 214/2017 privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local în comun;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Constanța la asociația Xarxa FP și plata cotizației anuale aferente;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

14. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 50/2018 privind organizarea Consiliului de administrație al RATC Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 383/2017, privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 227/2017 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

18. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Suporter Spirit Club Sportiv Farul Constanța în anul competițional 2017-2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Farul Constanța în anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

20. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 56/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în municipiul Constanța prin “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 175/2017 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, zona Badea Cârțan, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 176/2017 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Caraiman, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanța bd. Tomis nr. 2 și str. Mircea cel Bătrân nr. 1;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

25. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanța str. Tineretului nr. 23, Palazu Mare;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

26. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 301, în vederea înscrierii în cartea funciară;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

28. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

29. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 196/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

30. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 451/2017 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

31. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea R.A.E.D.P.P Constanța a unor imobile aflate în domeniul public al municipiului Constanța, situate în campusul social Henri Coandă, str. Zmeurei nr. 3 lot 2;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

32. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 233/2016 privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea S.C. R.A.J.A. S.A Constanța a unor fântâni arteziene;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

33. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.T.C. Constanța a terenului în suprafață de 567 mp situat în str. Soveja – parc Tăbăcărie, lângă stația Petrom;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

34. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul public, situat în municipiul Constanța, zona Campus Universitar;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

35. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

36. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate doamnei Anghel Diana, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

37. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Anghel Panait, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

38. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Babu Mircea, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

39. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Curelescu Constantin, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

40. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Dicu Nicolae, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

41. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Dumitrof Constantin, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

42. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Enache Constantin, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

43. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Florescu Marciel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

44. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Grigoraș Ghiorghe, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

45. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Ionescu Bogdan, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

46. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate doamnei Itu Stela, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

47. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Munteanu Matei, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

48. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate doamnei Ndengeye Liliana, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

49. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Neagu Aurel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

50. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Nicola Marin-Florian, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

51. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Nicolescu Mihai, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

52. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Onilă Romeu, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

53. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Parpală Dumitru, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

54. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Popescu Paol, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

55. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Șovaru Paul, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

56. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Stănciulescu Eugen-Gheorghe, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

57. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Șuțu Gheorghe, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

58. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Tală Constantin, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

59. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Tomescu Atanase Eugen, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 32309/27.02.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Meșterul Manole nr. 36, în suprafață de 55 mp, în vederea vânzării directe către Pușcașu Alexandru-Deniz;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 33561/28.02.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Mercur nr. 17, în suprafață de 21 mp, în vederea vânzării directe către Mihale Maria;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

62. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical situat în municipiul Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 47;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 19, în suprafață de 45,61 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, str. Olteniei nr. 25, în suprafață de 648 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, șoseaua Mangaliei nr. 148, în suprafață de 194 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 94901/13.07.2001, adiționat prin actul nr. 82808/06.07.2016;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil birouri P+5-6E, bd. Mamaia nr. 226 lot 2, investitor S.C . Black Sea Estate S.R.L.;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

68. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 167/2012;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

69. Proiect de hotărâre pentru completarea documentației anexă la HCL nr. 80/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bd. I.C. Brătianu, str. Labirint, str. Oborului, str. Th. Burada, teren în suprafață de 15250,00 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

70. Proiect de hotărâre pentru completarea documentației anexă la HCL nr. 260/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru zona delimitată bd. Mamaia la vest, str. Unirii la est, str. Pescăruș la nord, str. Făgetului la sud, terenuri proprietate publică și privată;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

71. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației anexă la HCL nr. 41/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Secerișului, bl. LE 19, str. Poporului, bd. Alexandru Lăpușneanu, teren în suprafață de 16350 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

72. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din planul de reglementări aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 51/2012 privind aprobarea Planului urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Sarmisegetuza, str. Ștefan cel Mare, b-dul. Tomis, str. Răscoala din 1907, teren în suprafață de 15.949 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

73. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din planul de reglementări aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 305/2017 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință unifamilială D+P+1E, str. Poporului nr. 13, investitor SC Cao Expedition SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. I.C. Brătianu și aleile interioare lotizării aprobate prin HCL nr. 32/2015, inițiator S.C. Gemini Estate S.R.L.;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

75. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. cpt. Petre Romulus nr. 2, proprietatea domnului Ștefanian Roberto și a doamnei Ștefanian Diana Elena, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită ;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

76. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Mihai Viteazu nr. 20, proprietatea domnului Talpeș George Giuliano și a doamnei Talpeș Maria Cristina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

77. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 4, proprietatea domnului Simizeanu Radu Marius, doamnei Simizeanu Nina Vivance Gabriela și a doamnei Ciobanu Simona, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

78. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Maior Șofran nr. 18, proprietatea S.C. Interconst 2005 S.R.L, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

79. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat în municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 65, proprietatea domnului Stancă Niculae și a doamnei Stancă Constanța, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
iniţiator: primar Decebal Făgădău

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Politica

Victor Ponta: “Partidele s-au transformat în instrumente politice de împărţit funcţii, poziţii şi avantaje”

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Liderul Pro România Victor Ponta a declarat, duminică, la congresul partidului, că pentru un demers politic îţi trebuie oameni de valoare şi competenţi, nu obedienţi, nu prieteni din oraşul tău. El spune că a simţit pe pielea lui cum este să crezi că ai alături oameni care îţi vor binele, dar care de fapt aşteaptă să te vândă sau să te înjunghie pe la spate. Ponta susţine că un lider politic trage echipa după el şi este o protecţie pentru partid, nu îl foloseşte ca pe un scut. Victor Ponta şi-a început discursul spunând că, deşi are sacoul cu Pro România, unii ar putea crede că pe dedesubt are însemnele unei alte formaţiuni politice.

 

“Unii de bună credinţă, alţii sigur de rea credinţă se gândesc încă la faptul că am sacoul cu Pro România şi pe dedesubt am încă altă cămaşă, cu alt partid, cu alte semne şi vreau să vă lămuresc de la început. Să fie clar că nu sunt alte gânduri”, a spus Ponta. Astfel, el a renunţat la sacou şi a rămas în cămaşă.

Ponta a spus că azi în România unii strigă, alţii tac deşi ar trebui să vorbească şi sunt şi unii care când vorbesc limba română au nevoie de traducător.

“Azi în România nimeni nu mai vorbeşte. Unii strigă şi ţipă, aţi văzut nu doar la televizor, alţii tac deşi ar trebui să vorbească şi alţii când vorbesc limba română au nevoie de traducător”, a menţionat Ponta, care a precizat că îşi doreşte ca partidul său să fie o voce pozitivă care să se facă auzită în “corul de strigăte sau de tăceri mai mult sau mai puţin vinovate”.

Ponta a reamintit că Pro România este cel de-al patrulea proiect al său, după Tineretul Social Democrat, USL şi conducerea Guvernului, spunând că în cadrul unei demers politic îţi trebuie oameni de valoare şi competenţi, nu obedienţi, nu prieteni din oraşul tău. De asemenea, liderul Pro România a mai afirmat că este important ca atunci când pleci la drum să ştii pe cine ai alături.

Totodată, fostul premier a mai spus că aceia care au venit alături de el la Pro România nu au făcut-o pentru funcţii, contracte sau alte avantaje.

“Pro România nu oferă funcţii, poziţii, secretare, maşini, deplasări şi e important să vedeţi cine vine alături de Pro România când nu sunt aceste lucruri de împărţit. Partidele în care şi noi am activat şi celelalte s-au transformat în simple instrumente politice de împărţit funcţii, poziţii şi avantaje”, a declarat Ponta citat de jurnaliștii de la news.ro.

În discursul său liderul Pro România a amintit că o guvernare care strânge taxe şi impozite pe care apoi le împarte ca salarii şi pensii nu este una orientată spre dezvoltare.

“E evident pentru toată lumea că o guvernare în care doar strângi taxe şi impozite de la cei care vor să plătească ca să le împarţi ca pensii şi salarii nu este o guvernare orientată spre dezvoltare. O guvernare care îşi câştigă, îşi cumpără pacea de azi împrumutând bani pe care urmează să-i plătească copiii noştri nu este o guvernare şi nu este un plan, un proiect pentru România. De asemenea, o ţară care angajează pe toată lumea la stat şi trebuie să-şi importe muncitori care să facă într-adevăr partea de muncă iarăşi e o ţară care nu poate să meargă în direcţia bună. Sigur au mai existat asemenea modele, cum a fost Grecia în urmă cu zece ani, aţi văzut ce au păţit. Şi România a trecut printr-o perioadă cumplită, în 2009-2010”, a mai afirmat Victor Ponta, conform aceleiași surse.

Primul congres al Pro România s-a desfășurat duminică, 21 octombrie 2018, la Romexpo. Cu acest prilej a fost aleasă conducerea formaţiunii politice. Victor Ponta a fost singurul candidat la preşedinţia Pro România, iar pentru cele trei funcţii de prim-vicepreşedinte s-au înscris Daniel Constantin, Sorin Cîmpeanu, Nicolae Bănicioiu.

De la Constanța au participat la Congresul Pro România și deputații Mircea Banias și Mircea Titus Dobre, ambii membri ai formațiunii politice și lideri locali ai acesteia.

 

 

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

George Niculescu, președinte interimar al PNL Năvodari. Ce alte decizii au fost luate în ședința BPJ

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Conducerea PNL Constanța a decis, vineri seară în ședința Biroul Permanent Județean, dizolvarea Organizației Locale a PNL Năvodari.

Conducerea liberalilor de la Constanța a decis ca preluarea organizației să îi revină consilierului județean George Niculescu, consilier județean din partea Partidului Național Liberal în cadrul Consiliului Județean Constanța.

“Am făcut analiza activității organizației locale a PNL Năvodari și lucrurile nu erau întocmai cu ceea ce noi ne dorim, cu ceea ce ne-am propus. În fapt, organizația de la Năvodari nu mai era funcțională, mulți dintre colegii de acolo s-au mutat cu locul de muncă într-un alt județ ori au părăsit țara, așa încât am decis dizolvarea organizației. Am propus ca de activitatea de la Năvodari, pentru următoarele trei luni, să se ocupe condilierul județean George Niculescu, membru al PBJ. Mandatul lui Niculescu este să verifice, imparțial și obiectiv, activitatea de la Năvodari și după aceea vom stabili toți pașii necesari de urmat”, a declarat Bogdan Huțucă, președintele PNL Constanța pentru “Ordinea.ro”.

Facem precizarea că președinte al PNL Năvodari era Silviu Calafus, consilier local din partea liberalilor în Consiliul Local Năvodari.

Potrivit declarațiilor lui Huțucă, Silviu Calafus a rămas membru al PNL.

“Domnul Calafus a rămas membru al PNL, este și consilier local dar, știți cum e, când îți pleacă atâția oameni se impune o astfel de analiză. Puteam să îl numim interimar pe domnul Calafus, dar am preferat pe cineva neutru, cineva care să faca analiza despre care v-am vorbit, imparțială și obiectivă”, a completat președintele PNL Constanța pentru ziarul nostru.

Contactat telefonic, George Niculescu a declarat pentru “Ordinea.ro” următoarele:

“De prea multă vreme, această organizație nu funcționa la potențialul său maxim. Îmi doresc să fac o evaluare a situației și în cel mai scurt timp această organizație să ofere locuitorilor o alternativă seriosă la actuala conducere PSD a orașului Năvodari.”

Doi se ceartă și al treilea câștigă: Silviu Calafus, președintele PNL Năvodari!

Alegeri în organizația femeilor liberale

În altă ordine de idei, Huțucă a mai precizat că BPJ a decis organizarea de alegeri în organizația femeilor liberale, astfel încât vor fi demarate procedurile pentru ca scrutinul să se desfășoare în data de 3 noiembrie.

 

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Deputat PNL Constanța: “PSD ar fi în stare să impoziteze și pomana porcului”

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

În contextul impozitului creat pentru justificarea plăților efectuate la nuntă și a documentelor pe care tinerii căsătoriți le primesc, în acest sens, de la ANAF și de care Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțe, nu este deloc străin, un parlamentar constănțean le cere românilor atenție sporită vizavi de intențiile Executivului. Astfel, referitor la impozitarea nunților, Bogdan Huțucă, președintele PNL Constanța le transmite românilor, prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, să aibă grijă că “pesediștii au pus ochii pe banii noștri”. Mai mult, parlamentarul constănțean transmite că “Teodorovici și PSD sunt atât de incompetenți încât nu le mai ajung miliardele de euro împrumutate ca să/și acopere cheltuielile”.

Iată mesajul complet al deputatului Bogdan Huțucă de la PNL:

“Vă spuneam acum câteva săptămâni să fiți atenți că Teodorovici și PSD vor veni după banii voștri, pentru că sunt atât de incompetenți încât nu le mai ajung nici măcar miliardele de euro împrumutate ca să-și acopere cheltuielile. Ei bine, au început. Teodorovici vrea să impoziteze tot ce mișcă la nunți, botezuri sau zile de naștere. Ar fi în stare să impoziteze și pomana porcului, dar a avut grijă Daea să ne lase fără godaci. Așa că nu uitați de sfatul meu: atenție la buzunare că pesediștii au pus ochii pe banii noștri!”

ANAF a început să trimită tinerilor căsătoriți solicitări ca aceștia să declare, într-un formular, ce relații economice au avut, în contextul căsătoriei civile și religioase, cu PFA, firme și altele, care le-au furnizat servicii de fotografie, muzică pentru petrecere și spațiul (restaurantul), potrivit informațiilor Profit.ro. Fiscul solicită nume de persoane/firme, numere de telefon, adrese și intermediari. Amenda pentru nerespectarea solicitării Fiscului este de 2.000-5.000 de lei.

 

 

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: