Connect with us

Politica

Făgădău cheamă aleșii locali în ședință. 79 de proiecte sunt trecute pe ordinea de zi

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Consilierii locali din cadrul Consiliului Local Municipal Constanta sunt convocați in sedinta ordinara pentru a dezbate si supune spre aprobare un număr de… 79 de proiecte.

Fagadau a convocat sedinta vineri, 23 Martie, de la ora 14.00 si supune atenției următorul convocator:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 30.01.2018;

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 15.02.2018;

3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 23.02.2018;

4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 12.03.2018;

5. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Constanța” doamnei Ioana Giucăl;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

7. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2017;
inițiator: primar Decebal Făgădău

8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 341/2017 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2017-2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2017-2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
10. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local în vederea organizării olimpiadelor naționale în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

12. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 214/2017 privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local în comun;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Constanța la asociația Xarxa FP și plata cotizației anuale aferente;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

14. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 50/2018 privind organizarea Consiliului de administrație al RATC Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 383/2017, privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 227/2017 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

18. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Suporter Spirit Club Sportiv Farul Constanța în anul competițional 2017-2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Farul Constanța în anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

20. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 56/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în municipiul Constanța prin “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 175/2017 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, zona Badea Cârțan, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 176/2017 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Caraiman, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanța bd. Tomis nr. 2 și str. Mircea cel Bătrân nr. 1;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

25. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanța str. Tineretului nr. 23, Palazu Mare;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

26. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 301, în vederea înscrierii în cartea funciară;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

28. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

29. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 196/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

30. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 451/2017 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

31. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea R.A.E.D.P.P Constanța a unor imobile aflate în domeniul public al municipiului Constanța, situate în campusul social Henri Coandă, str. Zmeurei nr. 3 lot 2;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

32. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 233/2016 privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea S.C. R.A.J.A. S.A Constanța a unor fântâni arteziene;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

33. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.T.C. Constanța a terenului în suprafață de 567 mp situat în str. Soveja – parc Tăbăcărie, lângă stația Petrom;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

34. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul public, situat în municipiul Constanța, zona Campus Universitar;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

35. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

36. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate doamnei Anghel Diana, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

37. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Anghel Panait, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

38. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Babu Mircea, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

39. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Curelescu Constantin, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

40. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Dicu Nicolae, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

41. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Dumitrof Constantin, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

42. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Enache Constantin, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

43. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Florescu Marciel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

44. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Grigoraș Ghiorghe, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

45. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Ionescu Bogdan, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

46. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate doamnei Itu Stela, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

47. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Munteanu Matei, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

48. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate doamnei Ndengeye Liliana, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

49. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Neagu Aurel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

50. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Nicola Marin-Florian, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

51. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Nicolescu Mihai, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

52. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Onilă Romeu, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

53. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Parpală Dumitru, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

54. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Popescu Paol, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

55. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Șovaru Paul, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

56. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Stănciulescu Eugen-Gheorghe, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

57. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Șuțu Gheorghe, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

58. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Tală Constantin, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

59. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Tomescu Atanase Eugen, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 32309/27.02.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Meșterul Manole nr. 36, în suprafață de 55 mp, în vederea vânzării directe către Pușcașu Alexandru-Deniz;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 33561/28.02.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Mercur nr. 17, în suprafață de 21 mp, în vederea vânzării directe către Mihale Maria;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

62. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical situat în municipiul Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 47;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 19, în suprafață de 45,61 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, str. Olteniei nr. 25, în suprafață de 648 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, șoseaua Mangaliei nr. 148, în suprafață de 194 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 94901/13.07.2001, adiționat prin actul nr. 82808/06.07.2016;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil birouri P+5-6E, bd. Mamaia nr. 226 lot 2, investitor S.C . Black Sea Estate S.R.L.;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

68. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 167/2012;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

69. Proiect de hotărâre pentru completarea documentației anexă la HCL nr. 80/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bd. I.C. Brătianu, str. Labirint, str. Oborului, str. Th. Burada, teren în suprafață de 15250,00 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

70. Proiect de hotărâre pentru completarea documentației anexă la HCL nr. 260/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru zona delimitată bd. Mamaia la vest, str. Unirii la est, str. Pescăruș la nord, str. Făgetului la sud, terenuri proprietate publică și privată;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

71. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației anexă la HCL nr. 41/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Secerișului, bl. LE 19, str. Poporului, bd. Alexandru Lăpușneanu, teren în suprafață de 16350 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

72. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din planul de reglementări aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 51/2012 privind aprobarea Planului urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Sarmisegetuza, str. Ștefan cel Mare, b-dul. Tomis, str. Răscoala din 1907, teren în suprafață de 15.949 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

73. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din planul de reglementări aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 305/2017 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință unifamilială D+P+1E, str. Poporului nr. 13, investitor SC Cao Expedition SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. I.C. Brătianu și aleile interioare lotizării aprobate prin HCL nr. 32/2015, inițiator S.C. Gemini Estate S.R.L.;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

75. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. cpt. Petre Romulus nr. 2, proprietatea domnului Ștefanian Roberto și a doamnei Ștefanian Diana Elena, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită ;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

76. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Mihai Viteazu nr. 20, proprietatea domnului Talpeș George Giuliano și a doamnei Talpeș Maria Cristina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

77. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 4, proprietatea domnului Simizeanu Radu Marius, doamnei Simizeanu Nina Vivance Gabriela și a doamnei Ciobanu Simona, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

78. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Maior Șofran nr. 18, proprietatea S.C. Interconst 2005 S.R.L, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

79. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat în municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 65, proprietatea domnului Stancă Niculae și a doamnei Stancă Constanța, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
iniţiator: primar Decebal Făgădău

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Politica

Hârșova. Primarul reacționează la acuzațiile consilierului Dia de la PNL – drept la replică

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Primarul orașului Hârșova, Viorel Ionescu, a transmis redacției “Ordinea.Ro” un drept la replică față de articolul Primarul din Hârșova, pus la zid de un consilier liberal: Refuză înființarea și dotare cabinetelor școlare”

Iată punctul de vedere transmis redacției:

“Încep prin a face o mențiune absolut necesară, pentru ca toți cetățenii să înțeleagă faptul că preocuparea domnului consilier Dia Ionel pentru înființarea cabinetelor medicale în unitățile de învățământ a făcut obiectul unui act normativ, încă din anul 2011, iar adoptarea unei HCL cu același obiect nu s-ar mai fi impus. Deși toți consilierii locali, inclusiv consilierii ALDE, au aprobat, prin HCL nr. 75/28.07.2016, înființarea unor cabinete medicale școlare, trebuie specificat faptul că, această hotărâre de consiliu local nu are putere legislativă superioară unui ordin de ministru, ce reglementează aceeași situație încă din anul 2011, de când există cadrul legal ce stabilește responsabilitățile tuturor instituțiilor implicate în acest proces, ocazie cu care îi recomand domnului consilier Dia Ionel, să lectureze Metodologia aprobată prin Ordinul comun nr. 5298/1668/2011 al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și al Ministerului Sănătății. Acest ordin de ministru se aplică cu prioritate, lucru pe care domnul Dia Ionel, jurist fiind, sigur îl cunoaște.

Concret, pentru informarea domnului consilier Dia Ionel, potrivit Anexei 1:

  • VI, lit. b la Metodologie, directorul unității de învățământ este cel care ”semnalează nevoile de amenajare şi dotare a cabinetelor medicale administraţiei publice locale”.
  • XI, lit. b la Metodologie, inspectoratul școlar județean este cel care ”semnalează nevoile de amenajare şi dotare administraţiei publice locale”.
  • XII, lit. b și c la Metodologie, administrația publică locală asigură resursele financiare pentru dotarea cabinetelor și personalul medical necesar, ca urmare a semnalărilor transmise de unitatea școlară sau inspectoratul școlar județean. De menționat faptul că, potrivit Art. 3 alin. 3 din OUG nr. 162/2008, sumele necesare pentru asistența medicală sunt asigurate în baza unui contract încheiat cu direcția de sănătate publică și nu de la bugetul local.

Pe de altă parte, preocuparea primarului Viorel Ionescu pentru înființarea acestor cabinete medicale ar fi trebuit să fie cunoscută de consilierul local, domnul Dia Ionel, întrucât primarul Viorel Ionescu a accesat două programe de finanțare prin PNDL, prin care, în cadrul Liceului Teoretic ,,Ioan Cotovu”, au fost construite, deja, încă două clase și un cabinet medical, ce urmează a fi date în folosință, aspecte făcute publice pe pagina de facebook a Primăriei Orașului Hârșova și a mea, personală.

De asemenea, în cadrul aceluiași program de finanțare, se va realiza mansardarea Școlii Gimnaziale nr. 1 din Hârșova, execuție ce urmează a se demara în cursul acestui an, înființându-se și un cabinet medical.

Așadar, este evident că m-am preocupat de înființarea unor noi astfel de cabinete medicale, iar pentru spațiile deja existente, nu a existat un refuz de finanțare a dotărilor cabinetelor, acestea nefiind încă semnalate administrației publice locale de personalul ce avea astfel de atribuții, conform actului normativ arătat mai sus.

Dl. Consilier Dia Ionel își arată preocuparea, într-adevăr, însă numai pe hârtie și fără o informare corespunzătoare. Putem scrie orice, dar trebuie să o facem cu responsabilitate.

Apreciez, totuși, interesul domnului consilier județean Bola Bogdan, care și-a arătat sprijinul pentru a ajuta în implementarea acestui proiect, pe lângă Inspectoratul Școlar Județean și de ce nu, poate și în obținerea de fonduri suplimentare, necesare punerii în aplicare a acestui proiect, de la Consiliul Județean. Suntem deschiși unei colaborări cu consilierul județen, în acest sens, dacă se dorește o comunicare directă și pragmatică, nu doar un schimb de articole de presă.

Nu am contestat necesitatea unor astfel de cabinete medicale în unitățile de învățământ, nu am refuzat înființarea lor, de aceea am demarat și realizat, parțial, proiecte prin care, cu ajutorul unor programe de  finanțare să realizăm aceste obiective de investiție, dar, este curios, totuși, cum a constatat domnul Dia Ionel că nu există astfel de cabinete medicale abia în anul 2016 și 2018, deși ordinul ministrului sănătății este din anul 2011, iar Dia Ionel a fost consilier și perioada 2012-2016, dar înțeleg că nu l-a interesat la fel de mult ca acum sănătatea copiilor din unitățile de învățământ.

Faptul că și Dia Ionel are pretenția de a se realiza toate nevoile cetățenilor orașului Hârșova într-un interval de numai doi ani de zile, deși alții au avut la dispoziție câte două mandate și nu au făcut aceste lucruri, denotă un alt scop, un interes electoral, propagandistic, pe care îl observ din ce în ce mai acut în rândul potențialilor candidați ce se anunță la funcția de primar, din care face parte și el, dar încă nu cred că are curajul să o spună, atâta timp cât se pare că nu corespunde criteriilor stabilite de Chiriță Ionel și partidul pe care încă îl reprezintă”.

Care au fost acuzațiile consilierului Ionel Dia, citiți într-un articol “Ordinea.ro”:

Primarul din Hârșova, pus la zid de un consilier liberal: “Refuză înființarea și dotarea cabinetelor școlare”

 

 

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Claudiu Palaz (PMP): PNL jupoaie artiștii constănțeni

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Partidul Miscarea Populara, prin presedintele, Claudiu Iorga Palaz, a depus marți un proiect de hotarare, prin care solicita Consiliului Judetean Constanta sa aprobe atribuirea in folosinta gratuita din partea PNL CONSTANTA, a spatiului situat in strada Ion Lahovari, nr 2A.

“Spatiul solicitat spre folosinta gratuita este necesar pentru desfasurarea de activitati administrative (birouri) de catre Teatrul de Stat Constanta, spatiu ce a avut destinatia de sediu de partid, PNL. Consider ca este timpul ca PNL Constanta sa faca ceva pentru institutiile de cultura constantene si un prim pas ar fi ca PNL sa renunte la cei 2.200 euro/luna pe care ii primeste drept chirie pentru spatiul aminitit mai sus de la Consiliul Judetean Constanta!!! Nu cred ca este un capat de tara ca PNL sa accepte sa ajute Teatrul de Stat Constanta si sa nu-l mai jupoaie financiar de 2.200 euro lunar. Este imoral ca un partid politic ca PNL care are deja un sediu dat de catre Primaria Constanta pentru care plateste o chirie modica pentru o suprafata de aproape 300 mp, sa profite de pe urma banilor publici si sa pretinda chirie de la Consiliul Judetean Constanta pentru un alt spatiu (cel din strada Ion Lahovari, nr 2A) al carui detinator este”, transmite liderul PMP Constanța prin intermediul unui comunicat de presă remis redacției.

Astfel, prin documentul depus la sediul administrației județene, Palaz propune cedarea spațiului situat pe str. Traian înapoi Primăriei Constanța, iar liberalii să își mute sediul în spațiul pe care îl închiriază, de pe str. Lahovari. Dacă nu, să-l atribuie Teatrului de Stat din Constanța spre folosință gratuită.

“Propun ca PNL sa cedeze spatiul de pe str. Traian, inapoi primariei Constanta si sa se mute in cel pe care-l inchiriaza, de pe str. Ion Lahovari, sau sa-l atribuie pe cel din urma, Teatrului de Stat Constanta spre folosinta gratuita. Cum a avut noroc chiar PNL Constanta sa isi inchirieze sediul de partid  Consiliului Judeatean Constanta cand tot orasul este plin de spatii goale de inchiriat? La o simpla analiza a situatiei concluzia politica este urmatoarea: PSD a inchiriat un spatiu de la PNL si ii plateste acestuia 10.000 ron/luna. Domnilor de la PNL, va cer public ca pana la sedinta de consiliu de luna aceasta sa va dati acceptul notarial prin care dati in folosinta gratuita (renuntand la chiria platita din banii publici ai Consiliul Judetean Constanta pe care ati obtinut-o de la artistii constanteni, lunar) spatiul din Str. Ion Lahovari nr 2a Teatrului de Stat Constanta. Va cer public sa nu mai jupuiti artistii constanteni !!!” susține Claudiu Palaz prin intermediul aceluiași document de presă.

De altfel, președintele PMP Constanța face public și contractul de închiriere al sediului PNL din str. Lahovari către Teatrul de Stat Constanța. Iată documentul:

Download (PDF, 1.33MB)

 

 

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

UDMR rupe majoritatea PSD din Parlament. Kelemen Hunor: “Măsurile brutale în zona fiscală sunt contraproductive”

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, într-un interviu la RFI, că Guvernul nu ar fi trebuit să adopte OUG privind măsurile fiscale cu doar câteva zile înainte de terminarea anului calendaristic şi fiscal. El precizează că Uniunea nu susţine aceste măsuri luate brusc şi fără o dezbatere.

„Nu am susţinut nici anul trecut, când au fost anunţate printr-o Ordonanţă de Urgenţă, cu câteva zile înainte de terminarea anului calendaristic şi fiscal şi nu susţin nici acum, fiindcă nu a existat o dezbatere, nu a existat un studiu, ce se va întâmpla după introducerea acestor măsuri fiscale. Nu poţi să faci cu câteva zile înainte de terminarea anului, fiindcă nici companiile, nici societatea, nimeni nu poate fi pregătit pentru o astfel de schimbare şi nu este bine să faci brusc, şase luni măcar ar trebui să laşi, aşa cum scrie şi în legislaţia noastră internă, pentru ca toată lumea să se pregătească pentru o modificare fiscală şi mă îndoiesc că această dezbatere sau mă rog, dezbaterea OUG când va ajunge în Parlament va merge foarte lin. Nu ştiu dacă s-a gândit ministrul Finanţelor şi la o respingere a Ordonanţei undeva pe la mijlocul anului, ce va pune la loc sau cum va gestiona treaba. De aceea, eu cred că măsurile aşa brutale în zona fiscală, în zona de impozite sunt extrem de contraproductive”, a declarat liderul UDMR citat de stiripesurse.ro.

OUG privind măsurile fiscale prevede, între altele, o aşa-numită taxă pe lăcomie aplicată băncilor şi impozite de 2% şi 3% pe cifra de afaceri, în domenii ca telecom şi energetic.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: